- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Anunț de participare privind „Servicii de consultanță pentru elaborarea și implementarea unei campanii de informare publică” în cadrul proiectului ,, Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”, cod SIPOCA 62

Anunț de participre [1] | Referat de oportunitate [2]