Print

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate declanşează procedura privind închirierea a unui imobil – spaţiu de depozitare – cu o suprafaţă utilă de minimum 2000 mp, în Bucureşti sau în jud. Ilfov.

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate declanşează procedura privind închirierea a unui imobil - spaţiu de depozitare - cu o suprafaţă utilă de minimum 2000 mp, în Bucureşti sau în jud. Ilfov. Spaţiul trebuie să fie uşor accesibil, dotat cu utilităţi, acoperit, păzit, să deţină autorizaţiile necesare utilizării. Condiţiile tehnice minime şi documentele obligatorii sunt detaliate în caietul de sarcini.

AnunțFișa de date | Caiet de sarcini | Contract | OMJ | Anunț anulare procedură