Print

Anunț privind „achiziționarea serviciilor de curățenie și întreținere sediul MJ” cod CPV 90910000-9.

Ministerul Justiției cu sediul în București, Str Apolodor 17, sector 5, în calitate de autoritate contractantă vă invită să depuneți în SEAP oferta dumneavoastră de preț pentru atribuirea unui contract de achiziție publică având ca obiect: „servicii de curățenie și întreținere sediu MJ ” cod CPV 90910000-9.

Documentația de atribuire poate fi accesată gratuit la adresa www. e-licitatie.ro / invitația de participare nr. 386226/24.03.2016

Caiet de sarcini | Clauze contractuale | Fisa de date | Formulare