Print

Anunț privind concursul de ocupare a 28 de funcții publice vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Justiției

Ministerul Justiţiei organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante din cadrul aparatului propriu

Anunt | Consimtamant | Declaratie pe propria raspundere cf art 54 din L. 188 | Declaratie politie politica | Formular de inscriere| Model adeverinta concurs | Estimare salarizare | Anunt general informatii candidati | Anunt posturi I - rezultate selectie dosare si programare proba scrisa | Anunt posturi II - rezultat selectie dosare si programare proba scrisa | Anunt posturi III - rezultat selectie dosare si programare proba scrisa | Anunt Posturi I - rezultat contestatii selectie dosare |Anunț posturi III - rezultate proba scrisa a testului grilă | Anunț posturi III - Proba interviului | Anunț posturi III - Rezultatele probei interviului | Anunț posturi III - Rezultatele finale  | Anunț posturi I – rezultat probă scrisă și programare interviu | Anunț posturi II - rezultat probă scrisă și programare interviu | ANUNȚ POSTURI I – rezultat contestație probă scrisă și programare interviu | ANUNȚ POSTURI II - rezultat contestație probă scrisă | ANUNȚ POSTURI I – rezultat interviu | ANUNȚ POSTURI II - rezultat interviu | ANUNȚ POSTURI I – rezultat contestație interviu | ANUNȚ POSTURI I – rezultat final concurs | ANUNȚ POSTURI II - rezultat final concurs