Print

ANUNŢ privind Ordinul ministrului justiţiei pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011, aprobat în data de 29.09.2016

În temeiul art. 7 alin. (10)  lit. d) şi alin. (11) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, şi ca urmare a dezbaterii publice, organizate în data de 31.08.2016 la sediul Ministerului Justiţiei cu privire la proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011, Ministerul Justiţiei asigură accesul public la următoarele documente:

Versiunea finală a ordinului anterior menţionat, aprobat în data de 29.09.2016 | Referatul de aprobare a ordinului anterior menţionatRegistrul de propuneri, sugestii şi opinii referitoare la obiectul de reglementare al ordinului anterior menţionat | Minuta dezbaterii publice din data de 31.08.2016