Print

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a 14 funcții publice vacante din Ministerul Justiției și Institutul Național de Criminologie

Anunț | Model adeverință concurs funcționar public | Formular inscriere MJ | Formular inscriere INC |  Declarație pe propia răspundere | Formular consimțământ | Anunț selecție dosare | Anunț rezultate finale selecție de dosareAnunț rezultate  finale contestații dosare  | Anunț rezultate proba scrisă - comisia II | Anunț rezultate proba scrisă - comisia I Anunț rezultate proba scrisă - comisia III | Anunț rezultate finale - comisia II | Anunț rezultate soluționare contestații proba scrisă | Anunț rezultate finale probă scrisă comisia I | Anunț rezultate finale probă scrisă comisia III | Anuntul privind rezultatele probei interviului comisia III | Anuntul privind rezultatele finale ale comisiei III | Anunțul privind rezultatul probei interviului ale comisiei I | Anunț rezultate soluționare contestații proba interviului comisia I | Anunț rezultate finale comisia I