Print

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante din Ministerul Justiției și din Institutul Național de Criminologie

Anunț | Model adeverință concurs funcționar public | Formular inscriere MJ | Formular inscriere INC | Declarație pe propia răspundere | Formular consimțământ | Anunț rezultate verificare dosare |Anunț rezultate finale verificare dosare | Anuntul privind rezultatele probei scrise | Anunț soluționare contestații proba scrisă  | Anunț rezultate finale proba scrisă | Anunț cu rezultatele probei interviului | Rezultatele privind soluționarea contestațiilor probei interviului | Rezultatele finale privind proba interviului | Rezultatele finale ale concursului