- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Anunţ privind organizarea de către Ministerul Justiţiei a concursului pentru ocuparea postului vacant de agent tehnic principal I – funcţionar public cu statut special de execuţie din aparatul propriu al Ministerului Justiției – Serviciul informații clasificate, concurs din sursă externă

Anunț [1] | Cerere de inscriere Concurs [2] | Regulament aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.1040/C/2007, cu modificările şi completările ulterioare  [3]Model CV [4] |Rezultatele verificării dosarelor de înscriere [5] | Anunț programare testare psihologică [6] | Anunț - modificare dată susținere proba scrisă de verificare a cunoştinţelor  [7] | Anunţul privind rezultatele testarii psihologice [8] | Subiectele si Baremul corectare - varianta I [9]  | Rezultate proba scrisă [10]  |  Anunț cu privire la data susținerii probei interviului [11] |  Anunț rezultate contestații la proba scrisă [12] | Planul interviului [13] | Rezultatele probei interviului [14] | Rezultatele soluționarii contestatiilor la proba interviului [15] | Rezultatele finale ale concursului [16]