- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Anunț privind organizarea examenului de definitivare în funcție a consilierilor de probațiune, sesiunea decembrie 2017 – martie 2018 – 28 decembrie 2017

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind definitivarea în funcție și promovarea în grade profesionale a personalului de probațiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2570/C/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, Direcția Națională de Probațiune organizează examenul de definitivare în funcție a consilierilor de probațiune debutanți.

Anunt examen definitivare [1] | Tematica si bibliografia [2] | Cerere de inscriere [3] | Regulament [4] | Ordin 3680 _ 2012 [5] | Lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la examen [6] |  Barem [7] | Rezultatele examenului [8] | Rezultate finale [9]