Print

Anunț privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Justiției

Ministerul Justiţiei organizează examen de promovare în treaptă a personalului contractual din aparatul propriu, în data de 19 decembrie 2016, pentru postul de muncitor calificat treapta  III – Direcţia investiţii.

Anunt | Rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la examenul de promovare a personalului contractual Rezultatele probei practice | Rezultatele probei interviu | Rezultatele finale