Print

Anunţ privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare

Astăzi, 06 august 2018, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției anunță organizarea, în data de 08 august 2018, începând cu ora 11.00, la sediul Ministerului Justiţiei, situat în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, etaj 1, Sala de Consiliu, a întâlnirii pentru dezbaterea publică a Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare.

La dezbaterea publică este invitată să participe, în limita locurilor disponibile în sală, orice persoană interesată: persoane fizice și/sau juridice, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

Propunerile, sugestiile sau opiniile scrise care nu au fost transmise în perioada anterioară întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului vor fi comunicate Ministerului Justiţiei în format electronic/material, prin transmitere la adresa de e-mail: dean@just.ro ori prin depunere personală/poştă/curier la Registratura Ministerului Justiţiei din Mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, program: luni – joi, între orele 8.30 – 12.30, 13.00 – 17.30; vineri de la orele 8,30 până la orele 14.30.

În scopul eficientizării organizării şi desfăşurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până la data de 06 august 2018, ora 16.00, la adresa de e-mail dean@just.ro ori la nr. tel: 037.204.1194 cu menţionarea, dacă este cazul, a intenţiei de a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii şi, în cazul persoanelor juridice, a numărului şi numelui participanţilor.

Precizăm că timpul alocat prezentării verbale de propuneri este de maxim 15 minute/persoană juridică sau, după caz, participant.

Proiectul de act normativ poate fi consultat aici: http://www.just.ro/proiectul-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-2112004-privind-unele-masuri-pentru-asigurarea-protectiei-victimelor-infractiunilor/