- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Anunț privind organizarea procedurii de selecție pentru delegarea unui consilier de probațiune în funcția vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului de Probaţiune Ilfov – 27 februarie 2018

Anunt [1] | Regulament [2] | Anunț privind programarea interviului [3] |  Barem de notare [4]Rezultatele procedurii de selecție [5]