Print

Anunţ privind selecţia de participanţi pentru un stagiu de formare în domeniul comunicării (Olanda, 11-13 martie 2020), organizat în cadrul proiectului „TAEJ – Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/MySMIS 118765 – termen limita de depunere a candidaturilor 4.02.2020

Anunț