Print

Anunț privind selecția procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere, respectiv: Procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție și Procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Ministerul Justiției organizează, la sediul său din București, str. Apolodor, nr.17, sect.5, cod 050741, în perioada 02.12.2019-22.01.2020, selecția procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere, respectiv: Procuror  general al  Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție și Procuror șef  al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Selecția se desfășoară în condițiile prevăzute de art. 54 alin(1) și alin (1)1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a criteriilor de organizare și desfășurare a selecției procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54 alin.(1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a criteriilor de evaluare a interviului susținut în cadrul selecției procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare, anexat.

Procurorii pot depune cereri de înscriere, până la data de 23.12.2019, ora 24.00, la Direcția resurse umane a Ministerului Justiției din București, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5.

Cererile de participare la selecție vor fi însoțite de următoarele înscrisuri:

 1. dovada îndeplinirii condițiilor de vechime prevăzute de lege;
 2. declarațiile prevăzute de art. 54 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. un proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecție, care se depune atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, pe suport specific. Proiectul va fi încadrat într-o limită de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depăși 10 pagini. Planul și anexele vor fi redactate cu caractere de 12, font Times New Roman, spațiere la 1,5 rânduri;
 4. un curriculum vitae al procurorului, conform modelului comun european prevăzut în anexa H.G. nr. 1021/2004;
 5. minim 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea, în ultimii 5 ani;
 6. ultimul raport de evaluare a activității profesionale a procurorului participant la selecție;
 7. orice alte înscrisuri relevante.

Lista procurorilor care îndeplinesc condițiile legale de participare la selecție și programarea interviurilor se va afișa la sediul Ministerului Justiției și se va publica pe pagina de internet a acestuia, până la data de 24.12.2019, ora 24.00.

În perioada 14.01.2020 – 17.01.2020, procurorii participanți la selecție vor susține, în fata Comisiei de interviu, un interviu constând în:

 1. susținerea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecție;
 2. verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare;
 3. evaluarea poziției candidatului în raport cu valorile profesiei și ale funcției pentru care candidează (integritate, responsabilitate și răspundere);

Rezultatele selecției se vor afișa la sediul Ministerului Justiției și se vor publica pe pagina de internet a acestuia, la data de 21.01.2020 .

Propunerile ministrului justiției vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea obținerii avizului acestei instituții. Ulterior obținerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justiției înaintează propunerile Președintelui României, în vederea numirii în funcțiile de conducere.

Calendarul aprobat va putea suferi modificări în funcție de numărul procurorilor înscriși.

Calendarul estimativ al activităților de organizare și desfășurare a procedurii de propunere a procurorilor pentru numirea în funcțiile de conducere vacante din cadrul  PÎCCJ, DNA și DIICOT, este următorul:

 1. Procuror general al PARCHETULUI DE PE LÂNGA ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE;
 2. Procuror șef al DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRACȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM;
 3. Procuror șef al DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE;
Nr. Crt. Data/Perioada Activitatea
1  02.12.2019 Afișarea pe site-ul MJ a Anunțului privind declanșarea procedurii de numire în funcțiile de conducere vacante de la PICCJ, DNA și DIICOT (procuror general la PICCJ; procuror șef direcție la DNA; procuror șef direcție la DIICOT);

Transmiterea către PÎCCJ a adresei MJ privind comunicarea către procurorii din cadrul Ministerului Public a posibilității de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere.

2  23.12.2019 Termen limită pentru depunerea cererilor de înscriere și a tuturor înscrisurilor prevăzute în Anunț.
3  24.12.2019 Afișarea listei procurorilor care îndeplinesc condițiile de participare la selecție și programarea interviurilor.
4  14.01.2020-17.01.2020 Susținerea interviului.
5  21.01.2020 Afișarea rezultatelor selecției.
6  22.01.2020 Transmiterea propunerilor la CSM pentru aviz.

Calendarul procedurii la CSM urmează a fi publicat de acesta.

CRITERIILE

de organizare și desfășurare a selecției procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Selecția procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54 alin. (1) și alin (1)1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va desfășura conform următorului grafic:
 1. Publicarea anunțului privind funcțiile de conducere vacante pentru care ministrul justiției urmează să formuleze propuneri de numire și a modului de desfășurare a selecției;
 2. Depunerea cererilor de înscriere;
 3. Afișarea și publicarea listei procurorilor participanți la selecție care îndeplinesc condițiile legale de participare, lista cererilor respinse, cu indicarea motivului respingerii (nedepunerea înscrisurilor, neîndeplinirea condiției de vechime etc.);
 4. Lista menționată la lit. c), precum și programarea interviurilor vor fi anunțate în aceeași zi, prin afișare la sediul Ministerului Justiției și prin publicare pe pagina de internet a acestuia;
 5. Analiza și evaluarea înscrisurilor depuse de către procurorii participanți la selecție;
 6. Susținerea de către procurorii participanți a unui interviu in fata Comisiei de interviu. Programarea interviurilor se va face la ore diferite, în ordine alfabetică, în funcție de numărul procurorilor participanți. Principalele aspecte ale interviurilor (întrebările și răspunsurile) vor fi consemnate în scris;
 7. Audierea candidatului se va transmite în direct, audiovideo, pe pagina de internet a Ministerului Justiției, se înregistrează și se publică pe pagina de internet a ministerului;
 8. Evaluarea de către ministrul justiției a opiniilor membrilor comisiei cu privire la îndeplinirea recomandărilor de către procurorii participanți la selecție, în vederea luării deciziei de propunere prevăzute de art. 54 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Formularea propunerii/propunerilor motivate de numire în funcțiile de conducere;
 10. Afișarea la sediul Ministerului Justiției și pe pagina de internet a acestuia a propunerii/propunerilor motivate de numire în funcțiile de conducere;
 11. Transmiterea propunerii/propunerilor la Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru procurori, însoțite de înscrisurile depuse de procurorii selectați în vederea propunerii de numire în funcțiile de conducere, pentru emiterea avizului;
 12. Transmiterea, de către Consiliul Superior al Magistraturii, ministrului justiției, a avizului privind numirea în funcțiile de conducere;
 13. Transmiterea la Președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere prevăzută la art. 54 alin.(1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
 1. Funcțiile de conducere vacante pentru care se inițiază selecția, data și locul interviului, precum și modul de desfășurare a selecției se aprobă de catre ministrul justiției, după care se afișează la sediul Ministerului Justiției și se publică pe pagina de internet a acestuia;
 2. Condțiile pentru participarea la selecție sunt cele prevăzute de art. 54 alin. (1) din Legea 303/2004;
 3. Cererile pentru participarea la procedura de selecție se depun la Direcția resurse umane a  Ministrului Justiției din București;
 4. Procurorii participanți la selecție vor susține în fața Comisiei un interviu care va fi evaluat conform criteriilor stabilite în cadrul procedurii.
  Membrii comisiei pot adresa intrebări procurorului participant la selecție direct sau prin intermediul ministrului justiției. Membrii  comisiei își vor exprima opinia și pot face recomandări ministrului justiției privind îndeplinirea de către participant a criteriilor de evaluare a interviului;
 5. Ministrul justiției evaluează îndeplinirea/neîndeplinirea de către fiecare procuror participant la selecție a criteriilor de evaluare a interviului, opiniile/recomandările membrilor comisiei de interviu, precum și orice înscrisuri depuse de către procurorii participanți la selecție și formulează propunerile motivate de numire pentru funcțiile de conducere cu privire la care s-a desfășurat procedura de selecție.
 6. Motivarea propunerii/propunerilor efectuate de către ministrul justiției trebuie să cuprindă o analiză a modului de îndeplinire de către fiecare candidat a criteriilor care vizează procedura de organizare și desfășurare a selecției, a criteriilor de evaluare a interviului, precum și temeiurile care au justificat selecția;
 7. Propunerea/propunerile motivată/motivate de numire în funcția de conducere, însoțită de înscrisurile depuse de procurorul propus, se transmite, de îndată, Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea emiterii avizului și se aduce, concomitent, la cunoștința publicului, prin afișarea la sediul Ministerului Justiției și publicarea pe pagina de internet a acestuia.
 8. Propunerea de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54 alin.(1) din Legea 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de avizul Consiliului Superior al Magistraturii se transmite Președintelui României în vederea numirii în funcție a procurorului propus.

CRITERIILE DE EVALUARE

a interviului susținut în cadrul selecției procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54 (alin. 1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Cu privire la:

 1. Susținerea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere.

Se vor avea în vedere următoarele:

 • Prezentarea sintetică a unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție - se va analiza capacitatea de analiză și sinteză a candidatului, precum și rigoarea informațiilor furnizate;
 • Identificarea unor eventuale disfuncții și vulnerabilități în activitatea unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție - se va evalua capacitatea de cunoaștere și reflecție a candidatului asupra activității unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție;
 • Propunerea unor soluții pentru prevenirea și înlăturarea deficiențelor identificate - se va evalua capacitatea candidatului de a justifica/prezenta modul de implementare a soluțiilor preconizate pentru înlăturarea disfuncțiilor constatate;
 • Compatibilitatea proiectului managerial privind exercitarea atribuțiilor specifice de conducere, întocmit de procurorul care participă la selecție, cu cel al procurorului ierarhic superior, dacă este cazul.

Cu privire la:

 1. Verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare;

Se vor avea în vedere următoarele:

 • Capacitatea de organizare;
 • Asumarea responsabilităților;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Rezistența la stres;
 • Autoperfecționarea;
 • Capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung;
 • Inițiativa în modernizarea managementului unității/structurii;
 • Capacitatea de adaptare rapidă;
 • Capacitatea de relaționare și comunicare;
 • Capacitatea și disponibilitatea de a lucra în echipă și de a colabora cu colegii;
 • Cunoștințe privind comunicarea publică și interpersonală, rezolvarea conflictelor și situațiilor de criză;
 • Cunoștințe de management juridic și judiciar.

Cu privire la:

 1. Evaluarea poziției candidatului în raport cu valorile profesiei și funcției pentru care participă la selecție;

Se vor evalua:

 • Motivația candidatului pentru ocuparea unei funcții în structura/unitatea de parchet pentru care participă la procedura de selecție;
 • Atitudinea candidatului față de valorile profesiei și funcției de conducere (integritate, responsabilitate și răspundere);
 • Aprecieri personale ale candidatului asupra nivelului de integritate, responsabilitate și răspundere din cadrul sistemului judiciar, propuneri și soluții pentru creșterea încrederii cetățenilor în justiție.

Timpul de susținere a proiectului pentru exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere:  30 minute.

Timpul pentru întrebări și răspunsuri: 1 oră.

COMISIA DE INTERVIU

Este  formată din:

 1. Președintele comisiei:
 • Ministrul Justiției;
 1. Membrii comisiei:
 • Secretari de stat ai Ministerului Justiției;
 • Un procuror (care a urmat cursuri de management și organizare instituțională), desemnat de Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii;
 • Un reprezentant al Institutului Național al Magistraturii, desemnat de către directorul Institutului Național al Magistraturii;
 • Un specialist în management, organizare instituțională și comunicare, desemnat de Academia de Studii Economice – Facultatea de management, București;
 • Un psiholog (desemnat dintre psihologii Consiliului Superior al Magistraturii);
 • Un consilier al ministrului justiției.