Print

Anunț privind studiul de piaţă având ca obiect „servicii de ridicare, transport şi depozitare la groapa de gunoi a deşeurilor menajere şi industriale”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 12.01.2016 ora 10 la studiul de piaţă având ca obiect „servicii de ridicare, transport şi depozitare la groapa de gunoi a deşeurilor menajere şi industriale”-cod CPV 90511000-2, pentru perioada 15.01-31.12.2016.
Anunt | Caiet de sarcini | Formular oferta | Propunere tehnica