Print

Anunţul privind concursul pentru ocuparea a unui post vacant de ofițer principal I – funcţionar public cu statut special de execuţie din aparatul propriu al Ministerului Justiției, în cadrul Serviciului informații clasificate prin trecerea agenților în corpul ofițerilor, concurs din sursă internă

Ministerul Justiției organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer principal I - funcționar public cu statut special de execuție din aparatul propriu al Ministerului Justiției, în cadrul Serviciului Informații Clasificate, prin trecerea agenților în corpul ofițerilor, concurs din sursă internă, din aparatul propriu al Ministerului Justiției.

Anunț | Precizare la anunț | Anunt privind suspendarea concursului