Print

Direcția Națională de Probațiune organizează concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probațiune

Anunț | Regulament de concursCerere de înscriereDeclarație pe propria răspundereCurriculum VitaeManualul de probațiuneCodul deontologic al personalului de probațiuneRegulamentul de ordine interioară al serviciilor de probațiune | Metodologia de examinare medicală Procedura de evaluare psihologică | Rezultate selecție dosare  |Rezultatele soluţionării contestaţiilor la etapa selecţiei dosarelor |Rezultatele finale ale etapei selectiei dosarelor| Anunt proba scrisa | Repartizarea candidaților pe amfiteatre | Subiecte la testul grilă V3G1 V3G2 V3G3 V3G4 | Baremul de notare pentru testul grilă Barem G1 Barem G2 Barem G3 Barem G4 | Anunţ cu privire la depunerea contestaţiilor la baremul de notare la proba scrisă  | Rezultatele contestațiilor la barem | Rezultatele probei scrise| Rezultatele contestațiilor la proba scrisăRezultatele finale ale probei scrise | Anunț interviu | Reprogramări interviu | Barem interviu | Rezultate interviu | Rezultatele contestațiilor la proba interviului | Rezultatele finale ale probei interviului | Anunț privind testarea medicală și psihologică | Rezultatele testării medicaleRezultatele testării psihologiceRezultate finaleAnunț privind repartizarea pe post | Rezultatul repartizării pe post