Print

Anunţul privind organizarea de către Ministerul Justiţiei a concursului pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de ofițer principal I – funcţionar public cu statut special de execuţie din aparatul propriu al Ministerului Justiției, respectiv 2 (două) posturi în cadrul Serviciului informații clasificate și 1 (un) post în cadrul Direcției investiții – Serviciul patrimoniu administrativ, prin trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor, concurs din sursă internă

Anunț | Cerere concurs | Regulament aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr.2478/C/2010, cu modificarile si completarile ulterioare |Erată la anuntul de concursTabel cu candidatii înscrisi la concurs | Anunț programare testare psihologică | Anunţul privind Rezultatele testarii psihologice | Rezultatele verificarii dosarelor de înscriere  | Anunţul privind rezultatele probei interviului | Subiectele și baremul de corectare varianta 1 - Concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofițer principal I - funcţionar public cu statut special de execuţie din aparatul propriu al Ministerului Justiției, în cadrul Serviciului informații clasificate | Subiectele și baremul de corectare varinata 1  - Concurs pentru ocuparea 1 (un) post în cadrul Direcției investiții – Serviciul patrimoniu administrativ | Procesul verbal privind rezultatele probei scrise concurs 2 posturi ofițer SIC Procesul verbal privind rezultatele probei scrise concurs 1 post ofițer DI-SPA. | Procesul verbal privind rezultatele în urma soluționării contestațiilor formulate împotriva notelor obținute la proba scrisa de verificare a cunostintelor. | Procesul verbal privind rezultatele finale in concursul pentru ocuparea a 2 posturi de ofiter – SIC | Procesul verbal privind rezultatele finale in concursul pentru ocuparea unui post de ofiter – DI-SPA | Anunțul privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea a 3 posturi de ofiter (2 SIC + 1DI-SPA)