Print

Aprobarea Memorandumului cu tema Acordul de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în vederea sprijinirii proiectului “Cartierul pentru justiție”

În Ședința de Guvern de astăzi, 7 martie 2018, a fost aprobat memorandumul cu tema Acordul de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BIRD), în vederea sprijinirii proiectului “Cartierul pentru justiție”.

În Programul de Guvernare 2018-2020, Capitolul Justiție, categoria de măsuri Resurse materiale și investiții, la măsura nr. 17 este prevăzută realizarea Cartierului pentru Justiție din București, pentru a soluționa problema lipsei spațiilor necesare instanțelor și parchetelor din capitală, în cadrul unui amplu proiect de reabilitare urbană.

Schema funcțională a Cartierului pentru justiție va avea în vedere gruparea spațiilor destinate instanțelor de judecată, precum și a parchetelor de pe lângă acestea, cu sediul în București (săli de judecată, arhive, birouri pentru judecători și procurori, grefieri, personal contractual și auxiliar, spații tehnice etc), precum și a altor instituții din sistemul judiciar.

Evaluarea finală a costului total al proiectului (inclusiv valoarea finală a împrumutului), activităților, componentelor, numărului final al instituțiilor beneficiare, a duratei proiectului, a planului de implementare și a altor aspecte conexe va putea fi realizată numai în urma misiunilor de analiză și evaluare care vor fi efectuate de reprezentanții/experții BIRD pe parcursul etapelor de pregătire și contractare.

Ministerul Justiției va fi desemnat agenție de implementare a proiectului şi va realiza acest proiect printr-o Unitate de Management a Proiectului.

Cartierul pentru justiție reprezintă un obiectiv major de investiții care va crea condițiile optime pentru desfășurarea activității instituțiilor din cadrul sistemului judiciar.