Achiziția unui autoturism Tip M1 – caroseria berlină (conform RNTR-2)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 25.10.2017, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării unui autoturism Tip M1 – caroseria berlină (conform RNTR-2) - cod  CPV: 34110000-1.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular - Propunere financiara |Formular -Propunere tehnica | Model contract

Citește mai mult

Achiziţionare servicii de asigurare RCA pentru o perioadă de 1 an pentru autovehiculele din parcul auto al Ministerului Justiției

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.1115, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea achiziţionării serviciilor de asigurare RCA pentru o perioadă de 1 an de la data expirării acestora în anul 2017 pentru autovehiculele din parcul auto al Ministerului Justiției, conform specificațiilor tehnice menționate în anexă (cod CPV 66516100-1).

Invitatie | Formular oferta

Citește mai mult

Ministrul Justiţiei continuă seria de vizite la instituţiile din sistemul judiciar

Ministrul Justiţiei, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER a continuat, luni, 28 august 2017, seria vizitelor în instituţiile din sistemul judiciar românesc cu vizita la penitenciarul Iaşi.

Ca şi în cazul deplasărilor anterioare, obiectivul a fost cunoaşterea condiţiilor de detenţie precum situaţia supraaglomerării şi felul în care se desfăşoară activităţile care au ca scop reabilitarea persoanelor condamnate şi reducerea riscului de recidivă. Astfel, ministrul Justiţiei a vizitat spaţiile de detenţie, magazinul alimentar din interiorul penitenciarului, blocul alimentar şi punctele de lucru unde se desfăşoară activităţi lucrative cu persoanele private de libertate.

Ministrul Justiţiei a purtat discuţii cu conducerea Penitenciarului Iaşi, cu liderul de sindicat al Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi cu o parte dintre angajaţii aflaţi în timpul serviciului, scopul urmărit fiind identificarea măsurilor care ar putea fi luate de la nivelul Ministerului Justiţiei pentru îmbunătăţirea condiţiilor în care personalul îşi desfăşoară activitatea.

Şi de această dată, domnul Tudorel TOADER a dat asigurări că își menține angajamentul de a continua eforturile pentru remedierea condițiilor de detenție din sistemul penitenciar românesc și îmbunătățirea climatului de lucru pentru angajați, scopul fiind conformarea la standardul impus de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale și de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Deplasarea, aşa cum s-a procedat şi anterior, nu a fost una anunţată, urmărindu-se felul în care unitatea îşi desfăşoară activitatea într-o zi obişnuită de lucru.

BIROUL DE PRESĂ AL MINISTERULUI JUSTIŢIEI

Citește mai mult

Proiect de Lege privind finanţarea activității Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, însoțit de expunerea de motive.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Expunere de motive | Proiect lege finantare

Citește mai mult