Anunț privind organizarea examenului de promovare în funcție a consilierilor de probațiune, sesiunea decembrie 2017 – martie 2018 – 28 decembrie 2017

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind definitivarea în funcție și promovarea în grade profesionale a personalului de probațiune aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2570/C/2010, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Națională de Probațiune organizează examenul de promovare în grade profesionale a consilierilor de probațiune definitivi.

Anunt examen promovare | Tematica | Cerere de inscriere | Regulament | Ordin 3680 _ 2012 | Lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la examen | Programarea susținerii lucrărilor scrise | Rezultatele examenului - Rezultate finale

Citește mai mult

Anunț privind organizarea examenului de definitivare în funcție a consilierilor de probațiune, sesiunea decembrie 2017 – martie 2018 – 28 decembrie 2017

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind definitivarea în funcție și promovarea în grade profesionale a personalului de probațiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2570/C/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, Direcția Națională de Probațiune organizează examenul de definitivare în funcție a consilierilor de probațiune debutanți.

Anunt examen definitivare | Tematica si bibliografia | Cerere de inscriere | Regulament | Ordin 3680 _ 2012 | Lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la examen |  Barem | Rezultatele examenului | Rezultate finale

Citește mai mult

Solicitare de ofertă pentru “Servicii de ridicare, transport şi depozitare la groapa de gunoi a deşeurilor menajere şi industriale, precum şi a celor reciclabile” pentru perioada (estimat) 01.01-31.12.2018

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteti oferta dumneavoastră de preţ până în data de 18.12.2017 pentru atribuirea contractului  avand ca obiect

Servicii de ridicare, transport şi depozitare la groapa de gunoi a deşeurilor menajere şi industriale, precum şi a celor reciclabile” pentru perioada (estimat) 01.01-31.12.2018.

Invitatie   | Caiet sarcini | Formular oferta  | Formular propunere tehnica

 

Citește mai mult

Achiziția unui autoturism Tip M1 – caroseria berlină (conform RNTR-2)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 25.10.2017, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării unui autoturism Tip M1 – caroseria berlină (conform RNTR-2) - cod  CPV: 34110000-1.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular - Propunere financiara |Formular -Propunere tehnica | Model contract

Citește mai mult