Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ, precum și termenele de clasificare aferente acestora.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

 

Citește mai mult

Anunț de participare privind închirierea unui imobil – spațiu de depozitare, cu o suprafață utilă de minimum 2.000 mp, în București sau în județul Ilfov

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră, până la data de 04.04.2019, ora 17.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil - spațiu de depozitare, cu o suprafață utilă de minimum 2.000 mp, în București sau în județul Ilfov.

Anunt | Caiet de sarcini | Fisa de date | Model contract | OMJ3372

Citește mai mult

Achiziționare servicii închiriere aplicație informatică tip ERP ( ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

I.N.C. cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 38033870, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziționare servicii închiriere aplicație informatică tip ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) necesară operaționalizării I.N.C., conform cerințelor din Caietul de sarcini anexat prezentei invitații.

Caiet de sarcini | Formular oferta | Invitatie de participare | Răspuns clarificari_set 1 | Răspuns clarificari_set 2

Citește mai mult