Achiziție Sistem IT de analiză a datelor și gestiunea informațiilor specifice instrumentului de evaluare SERN

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon +40/371.050.606, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect Sistem IT de analiză a datelor și gestiunea informațiilor specifice instrumentului de evaluare SERN, derulată în cadrul proiectului pre-definit Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Invitatie | Caiet de sarcini | Propunere tehnica | Formulare

Citește mai mult

Anunț privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Justiției

Ministerul Justiţiei organizează examen de promovare în treaptă a personalului contractual din aparatul propriu, în data de 19 decembrie 2016, pentru postul de muncitor calificat treapta  III – Direcţia investiţii.

Anunt | Rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la examenul de promovare a personalului contractual Rezultatele probei practice | Rezultatele probei interviu | Rezultatele finale

Citește mai mult

Forumul România- Republica Moldova în domeniul Justiției Ziua I

Astăzi a început la Chișinău Forumul România - Republica Moldova – „Reforma justiției și lupta împotriva corupției în perspectivă europeană”. Evenimentul a fost deschis de ministrul Justiției din România, Raluca-Alexandra PRUNĂ, ministrul Justiției din Republica Moldova, Vladimir CEBOTARI, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Adrian CANDU și ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel IONIȚĂ.
Cu această ocazie ministrul Justiției din România, Raluca-Alexandra PRUNĂ, a declarat: „Cooperarea bilaterală în domeniul justiției are valențe strategice și reprezintă o componentă esențială pentru implementarea Parteneriatul Strategic dintre România și Republica Moldova. România este interesată de stabilitatea și modernizarea Republicii Moldova, precum și de consolidarea instituțiilor și de menținerea parcursului său european. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, am dezvoltat o colaborare bilaterală aprofundată. Relația dintre România și Republica Moldova beneficiază de cel mai bogat instrumentar de acorduri de cooperare în materie, la nivelul majorității instituțiilor participante astăzi la acest eveniment.”
La rândul său, ministrul Justiției al Republicii Moldova, Vladimir Cebotari, a afirmat: „Suntem deosebit de onorați de a găzdui astăzi acest forum, care pentru noi, cei din Republica Moldova, are o importanță și o actualitate extraordinară. În primul rând, deoarece reformele din justiție, sunt tema numărul unu atât pentru politicienii noștri, în cadrul Guvernului actual, dar este și o preocupare de prim rang pentru cetățenii noștri.”
Temele abordate pe parcursul celor patru sesiuni ce au marcat prima zi a forumului au fost: reforma judecătorească (îmbunătățirea accesului la justiție, optimizarea hărții instanțelor judecătorești, răspunderea disciplinară, perfecționarea programului de gestionare aleatorie a dosarelor), reforma parchetelor în perspectivă europeană, prevenirea și combaterea corupției în perspectivă europeană și integritate și transparență în sectorul justiției.
Mai multe detalii referitor la acest eveniment și intervențiile din prima zi puteți găsi aici:
http://www.just.ro/forum-romania-republica-moldova-in-domeniul-justitiei-editia-i/

Citește mai mult

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli ale penitenciarelor – spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, însoțit de referatul de aprobare

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei publică Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli ale penitenciarelor - spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, însoțit de referatul de aprobare.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare | Norme metodologice | Macheta finala buget

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Citește mai mult

Proiectul de ordin al ministrului justiției privind modificarea Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2412/C din 12 august 2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, însoțit de referatul de aprobare

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiției privind modificarea Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2412/C din 12 august 2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, însoțit de referatul de aprobare.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare | Metodologie | Anexa 1- Cerere inscriere | Anexa 2.1. - Declaratie | Anexa 2.2. - Declaratie | Anexa 3 - Norme de conduita | Anexa 4 - Fisa evaluare proba practica | Anexa 5 - Proces-verbal centralizator proba practica | Anexa 6 - Proces-verbal predare-primire lucrari | Anexa 7 - Borderou individual proba scrisa | Anexa 8 - Borderou centralizator proba scrisa | Anexa 9 - Proces-verbal cu rezultatele probei scrise | Anexa 10 - Proces-verbal contestatii | Anexa 11- Fisa evaluare proiect si sustinere orala | Anexa 12 - Cerere tema proiect | Anexa 13 - Reguli elaborare proiect | Anexa 14 - Borderou de notare a prezentarii proiectului | Anexa 15 - Proces-verbal centralizator sustinere proiect | Anexa 16 - Proces-verbal centralizator final

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Citește mai mult