DSC_0436r

Comunicat de presă privind vizita la Ministerul Justiției a participanților la Şcoala de Vară pentru Educație Civică, Participare Activă și Leadership – „Camp Kennedy”

Astăzi, 10 august 2017, cei 40 de participanți la Școala de Vară pentru Educație Civică, Participare Activă și Leadership - „Camp Kennedy”, organizată de Ambasada Statelor Unite în România împreună cu American Councils for International Education, au vizitat Ministerul Justiției. Școala de Vară intitulată „Camp Kennedy” se desfășoară în București, în perioada 8-14 august 2017. Programul îşi propune să ofere liceenilor din România, cu vârste între 16 și 18 ani, oportunitatea de a învăţa cum funcţionează statul de drept, care este rolul cetăţeanului în societatea democratică şi cum pot să se implice activ, aducând schimbări pozitive în comunităţile din care provin.

Tinerii au fost primiți de domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției și de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat.

 Răspunzând întrebărilor acestora, ministrul justiției a explicat procedura de adoptare a actelor normative, clasificarea lor și rolul Ministerului Justiției în această procedură. Au fost prezentate, în acest cadru, și raporturile juridice de ordin constituțional dintre autoritățile publice, cu accent pe rolul Guvernului în statul de drept, rolul și semnificația programului de guvernare, cu referire punctuală la măsurile pe care acesta le cuprinde la capitolul corespunzător justiției.

Întrebările formulate au vizat, de asemenea, problematica prevenirii și combaterii corupției, rolul și măsurile concrete luate la nivelul Ministerului Justiției în acest sens, cadru în care ministrul justiției a prezentat elemente de bază vizând Strategia Națională Anticorupție, subliniind importanța activității de prevenire a faptelor de corupție.

 La finalul întâlnirii, atât domnul ministru cât și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, i-au îndemnat pe cei prezenți să valorifice toate oportunitățile de dezvoltare care le sunt oferite, pentru o foarte buna pregătire și fundamentarea viitoarelor alegeri profesionale. Și chiar dacă, inclusiv prin intermediul acestui program, tinerii vor alege calea studiilor în străinătate, să se întoarcă în România.

Citește mai mult

20170411__110303

Comunicat de presă privind întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și E.S. François SAINT-PAUL, ambasadorul Franței în România

În cursul zilei de astăzi, 11 aprilie 2017, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au avut o întrevedere la sediul ministerului cu E.S. François SAINT-PAUL, ambasadorul Franței în România.

În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte referitoare la cooperarea bilaterală în domeniul justiției, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de referință monitorizate în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, susținerea eforturilor comune în domeniul luptei contra corupției și criminalității organizate, precum și importanța și utilitatea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituție nou creată în vederea recuperării prejudiciilor rezultate în urma săvârșirii de infracțiuni.

Discuțiile au mai purtat și asupra importanței reformei administației publice centrale precum și a justiției ca serviciu public, în slujba cetățeanului, fiind evidențiată totodată și necesitatea sistematizării și îmbunătățirii legislației naționale, pentru a fi mai accesibilă publicului larg.

Cu această ocazie, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a făcut cunoscută intenția de a organiza o conferință pe tema Rolului Ministerului Justiției în arhitectura statului de drept în cursul lunii octombrie a acestui an, care să reunească reprezentanții ministerelor de justiție ai statelor membre la București și să constituie un prilej de reflecție, din perspectivă europeană, asupra multiplelor abordări posibile.

Întrevederea de astăzi a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor de cooperare și manifestarea dorinței reciproce de a continua buna colaborare dintre cele două state.

20170411_110207__002

Citește mai mult

Achiziționarea de servicii de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedură pentru instanțele judecătorești

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de servicii de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedură pentru instanțele judecătorești.

Invitație de participare

Citește mai mult

Achiziție Sistem IT de analiză a datelor și gestiunea informațiilor specifice instrumentului de evaluare SERN

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon +40/371.050.606, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect Sistem IT de analiză a datelor și gestiunea informațiilor specifice instrumentului de evaluare SERN, derulată în cadrul proiectului pre-definit Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Invitatie | Caiet de sarcini | Propunere tehnica | Formulare

Citește mai mult

Anunț privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Justiției

Ministerul Justiţiei organizează examen de promovare în treaptă a personalului contractual din aparatul propriu, în data de 19 decembrie 2016, pentru postul de muncitor calificat treapta  III – Direcţia investiţii.

Anunt | Rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la examenul de promovare a personalului contractual Rezultatele probei practice | Rezultatele probei interviu | Rezultatele finale

Citește mai mult