Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinului ministrului justiției nr. 2594/C/2008

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informațiilor, aprobate prin  Ordinului ministrului justiției nr. 2594/C/2008.

Proiect de Ordin  | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro, precum şi la adresa juridic@onrc.ro.

Citește mai mult

Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea si completarea Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului de admitere in Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna si a Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale de agent de penitenciare la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea si completarea Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului de admitere in Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna si a Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale de agent de penitenciare la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna

Proiect de ordin | Referat de aprobare |Proiect de ordin - forma refăcută

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail dean@just.ro

Citește mai mult

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ, precum și termenele de clasificare aferente acestora.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

 

Citește mai mult