Anunț de participare privind închirierea unui imobil – spațiu de depozitare, cu o suprafață utilă de minimum 2.000 mp, în București sau în județul Ilfov

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră, până la data de 04.04.2019, ora 17.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil - spațiu de depozitare, cu o suprafață utilă de minimum 2.000 mp, în București sau în județul Ilfov.

Anunt | Caiet de sarcini | Fisa de date | Model contract | OMJ3372

Citește mai mult

Achiziționare servicii închiriere aplicație informatică tip ERP ( ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

I.N.C. cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 38033870, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziționare servicii închiriere aplicație informatică tip ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) necesară operaționalizării I.N.C., conform cerințelor din Caietul de sarcini anexat prezentei invitații.

Caiet de sarcini | Formular oferta | Invitatie de participare | Răspuns clarificari_set 1 | Răspuns clarificari_set 2

Citește mai mult