Participarea ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, la reuniunea informală a Consiliului Justiție și Afaceri Interne

În perioada 23-24 ianuarie 2020, Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a participat la reuniunea informală a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), organizată la Zagreb, Croația. La finalul reuniunii, ministrul Justiției a declarat următoarele:

Deși a fost un Consiliu JAI informal, am discutat teme substanțiale. În intervenția din Consiliu, am evocat ideea unui mecanism de evaluare a justiției și a statului de drept pentru toate țările membre, fără a exista paralelisme în acest demers. Este nevoie, desigur, de un singur standard pentru toată lumea. Am arătat că susținerea pentru operaționalizarea Parchetului European va fi un test pentru angajamentul real al tuturor guvernelor statelor membre pentru aceleași standarde de integritate în toate țările membre, pentru protejarea intereselor europene și combatarea corupției cu fonduri europene.

Ar fi bine ca toate țările membre ale UE să combată corupția așa cum o face România, inclusiv în domeniul fondurilor europene. Altfel, ajungem la duble standarde în mecanismele de absorbție. În marja ședinței am avut bilaterale cu miniștrii și delegațiile Germaniei, Suediei și Poloniei. Am mai avut, de asemenea, discuții tête-à-tête cu miniștrii Finlandei, Croației și Austriei, precum și cu comisarul pentru Justiție, Didier Reynders.

Aceste convorbiri au vizat agenda JAI. Nu am discutat de această dată nimic despre MCV, am dorit în mod special să începem cu problemele aflate pe agenda europeană, pentru că este foarte mult de făcut pentru Justiție în toate țările europene. Independența Justiției, spațiul de libertate, securitate și Justiție din UE sunt principalele valori care diferențiază pozitiv construcția europeană pe plan global. De aceea, ele trebuie protejate și consolidate printr-o permanentă modernizare și rafinare.”

La reuniunea informală de la Zagreb, miniștrii Justiției din țările membre ale UE au discutat despre progresul privind orientările strategice din domeniul libertății, securității și justiției, formarea judiciară, importanța rețelei judiciare europene în domeniul civil și comercial, precum și a rețelelor naționale.

Cătălin Predoiu, ministrul român al Justiției, a susținut temele aflate pe Agenda Strategică 2019-2024 din aria de libertate, securitate și justiție.

Principiile dezvoltării viitoarei cooperări judiciare, a arătat ministrul român, trebuie să rămână aceleași: să fie centrate asupra cetățenilor Uniunii, să asigure facilitarea accesului la justiție, să fie bazate pe respectarea valorilor comune, a drepturilor și libertăților fundamentale și a statului de drept și să asigure consolidarea încrederii reciproce în sistemele de justiție ale statelor membre.

În cadrul intervențiilor sale, ministrul Justiției a menționat faptul că privilegiază operaționalizarea Parchetului European și consolidarea acestuia, precum și inițiativele de consolidare a statului de drept la nivelul Uniunii prin intermediul unui mecanism general aplicabil, în cadrul căruia statele membre vor fi evaluate prin raportare la aceleași obiective, criterii și proceduri.

În marja reuniunii informale, ministrul Justiției a avut o serie de întrevederi bilaterale cu unii dintre omologii săi din Suedia, Germania, Polonia, Finlanda Croația și Austria, precum și cu Didier Reynders, comisarul pentru justiție. Reuniunea bilaterală cu Didier Reynders, comisarul pentru justiție, a reliefat convergențele în ce privește dosarele care figurează pe agenda europeană în domeniul justiției.

Citește mai mult

Anunț – Lista procurorilor care îndeplinesc condițiile de participare la selecția în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea unor funcții de conducere vacante

Lista procurorilor care îndeplinesc condițiile de participare1 la selecția în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea unor funcții de conducere vacante.

________________

1 Dosarele procurorilor depuse prin intermediul serviciilor poștale și/sau curierat până la data de 30.12.2019, ora 24.00, și care ajung după această dată la Direcția resurse umane din Ministerul Justiției, sunt analizate prin raportare la condițiile legale incidente, urmând a fi afișate și publicate lista procurorilor care îndeplinesc condițiile de participare și lista procurorilor ale căror cereri sunt respinse, dacă este cazul.

Citește mai mult

Anunț al Ministerului Justiției cu privire la selecția procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea unor funcții de conducere vacante

Ministerul Justiţiei organizează, la sediul său din Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sect.5, cod 050741, în perioada 09.12.2019-04.02.2020, selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducere, respectiv:

 1. Prim adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
 2. Adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
 3. Procuror șef secție-Secția de urmărire penală și criminalistică al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
 4. Procuror șef secție-Secția parchetelor militare-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
 5. Procuror șef secție-Secția de resurse umane și documentare-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
 6. Adjunct al Procurorului șef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;
 7. Adjunct al Procurorului șef al Directiei Nationale Anticoruptie;
 8. Adjunct al Procurorului șef al Directiei Nationale Anticoruptie;
 9. Procuror șef secție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție - Direcția Națională Anticorupție;
 10. Procuror șef secție-Secția de combatere a corupției-Direcția Națională Anticorupție.

Selecţia se desfăşoară în condiţiile prevăzute de art.54 alin.(1) și alin.(1)1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a criteriilor de organizare şi desfăşurare a selecţiei procurorilor în vederea efectuări propunerilor de numire în funcţiile de conducere prevăzute de art.54 alin.(1) din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a criteriilor de evaluare a interviului susţinut în cadrul selecţiei procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcţiile de conducere prevăzute de art 54 alin.(1) din Legea nr.303/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare, anexat.

Procurorii pot depune cereri de înscriere, până la data de 30.12.2019, ora 24.00, la Direcţia resurse umane a Ministerului Justiţiei din Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sect.5.

Cererile de participare la selecţie vor fi însoţite de următoarele înscrisuri:

 1. dovada îndeplinirii condiţiilor de vechime prevăzute de lege;
 2. declaraţiile prevăzute de art. 54 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care participă la selecţie, care se depune atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, pe suport specific. Proiectul va fi încadrat într-o limită de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depăşi 10 pagini. Planul şi anexele vor fi redactate cu caractere de 12, font Times New Roman, spaţiere la 1,5 rânduri;
 4. un curriculum vitae al procurorului, conform modelului comun european prevăzut în anexa H.G. nr. 1021/2004;
 5. minim 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea, în ultimii 5 ani;
 6. ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale a procurorului participant la selecţie;
 7. orice alte înscrisuri relevante.

Lista procurorilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la selecţie şi programarea interviurilor se va afişa la sediul Ministerului Justiţiei şi se va publica pe pagina de internet a acestuia, până la data de 14.01.2020, ora 24.00.

În perioada 20.01.2020–21.01.2020 si 27.01.2020 – 31.01.2020, procurorii participanţi la selecţie vor susţine, în faţa Comisiei de interviu, un interviu constând în:

 1. susţinerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care participă la selecţie;
 2. verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare;
 3. evaluarea poziţiei candidatului în raport cu valorile profesiei şi a funcţiei pentru care candidează (integritate, responsabilitate şi răspundere);

Rezultatele selecţiei se vor afişa la sediul Ministerului Justiţiei şi se vor publica pe pagina de internet a acestuia, la data de 03.02.2020.

Propunerile ministrului justiţiei vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea obţinerii avizului acestei instituţii. Ulterior obţinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justiţiei înaintează propunerile Preşedintelui României, în vederea numirii în funcţiile de conducere.

Calendarul aprobat va putea suferi modificări în funcţie de numărul procurorilor înscrişi.

Calendarul estimativ al activităților de organizare și desfășurare a procedurii de propunere a procurorilor pentru numirea în funcțiile de conducere vacante din cadrul PÎCCJ, DNA și DIICOT, este următorul:

 1. Prim adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
 2. Adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
 3. Procuror șef secție-Secția de urmărire penală și criminalistică al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
 4. Procuror șef secție-Secția parchetelor militare-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
 5. Procuror șef secție-Secția de resurse umane și documentare-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
 6. Adjunct al Procurorului șef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;
 7. Adjunct al Procurorului șef al Directiei Nationale Anticoruptie;
 8. Adjunct al Procurorului șef al Directiei Nationale Anticoruptie;
 9. Procuror șef secție-Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție-Direcția Națională Anticorupție;
 10. Procuror șef secție - Secția de combatere a corupției - Direcția Națională Anticorupție.
Nr. Crt. Data/Perioadă Activitatea
1 09.12.2019 Afişarea pe site-ul MJ a Anunţului privind declanşarea procedurii de numire în funcţiile de conducere vacante de la PICCJ, DNA şi DIICOT (Prim adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; Adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; Procuror șef secție-Secția de urmărire penală și criminalistică al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; Procuror șef secție-Secția parchetelor militare-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; Procuror șef secție-Secția de resurse umane și documentare-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; Adjunct al Procurorului șef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism; Adjunct al Procurorului șef al Directiei Nationale Anticoruptie; Adjunct al Procurorului șef al Directiei Nationale Anticoruptie; Procuror șef secție-Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție-Direcția Națională Anticorupție; Procuror șef secție-Secția de combatere a corupției-Direcția Națională Anticorupție).

Transmiterea către PICCJ a adresei MJ privind comunicarea către procurorii din cadrul Ministerului Public a posibilităţii de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducere.

2 30.12.2019, ora 24:00 Termen limită  pentru depunerea cererilor de înscriere şi a tuturor înscrisurilor prevăzute în Anunţ.
3 14.01.2020, ora 24:00 Afişarea listei procurorilor care îndeplinesc condiţiile de participare la selecţie şi programarea interviurilor.
4 20.01.2020- 21.01.2020/
27.01.2020 - 31.01.2020
Susţinerea interviului.
5  03.02.2020 Afişarea rezultatelor selecţiei.
6  04.02.2020 Transmiterea propunerilor la CSM pentru aviz

Calendarul procedurii la CSM urmează a fi publicat de acesta.

CRITERIILE

de organizare şi desfăşurare a selecţiei procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcţiile de conducere prevăzute de art 54 alin. (1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. Selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerilor  de numire în funcţiile de conducere prevăzute de art 54 alin. (1) și alin. (1)1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va desfăşura conform următorului grafic:
 1. Publicarea anunţului privind funcţiile de conducere vacante pentru care ministrul Justiţiei urmează să formuleze propuneri de numire şi a modului de desfăşurare a selecţiei;
 2. Depunerea cererilor de înscriere;
 3. Afişarea şi publicarea listei procurorilor participanţi la selecţie care îndeplinesc condiţiile legale de participare, lista cererilor respinse, cu indicarea motivului respingerii (nedepunerea înscrisurilor, neîndeplinirea condiţiei de vechime etc.);
 4. Lista menţionată la lit.c., precum şi programarea interviurilor vor fi anunţate în aceeaşi zi, prin afişare la sediul Ministerului Justiţiei şi prin publicarea pe pagina de internet a acestuia;
 5. Analiza şi evaluarea înscrisurilor depuse de către procurorii participanţi la selecţie;
 6. Susţinerea de către procurorii participanţi a unui interviu în faţa Comisiei de interviu. Programarea interviurilor se va face la ore diferite, în ordine alfabetică, în funcţie de numărul procurorilor participanţi. Principalele aspecte ale interviurilor (întrebările şi răspunsurile) vor fi consemnate în scris;
 7. Audierea candidatului se va transmite în direct, audio-video, pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, se înregistrează şi se publică pe pagina de internet a ministerului;
 8. Evaluarea de către ministrul Justiţiei a opiniilor membrilor comisiei cu privire la îndeplinirea recomandărilor de către procurorii participanţi la selecţie, în vederea luării deciziei de propunere prevăzute de art.54 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Formularea propunerii/propunerilor motivate de numire în funcţiile de conducere;
 10. Afişarea la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de internet a acestuia a propunerii/propunerilor motivate de numire în funcţiile de conducere;
 11. Transmiterea propunerii/propunerilor la Consiliul Superior al Magistraturii Secţia pentru procurori, însoţite de înscrisurile depuse de procurorii selectaţi în vederea propunerii de numire în funcţiile de conducere, pentru emiterea avizului;
 12. Transmiterea, de către Consiliul Superior al Magistraturii, ministrului Justiţiei, a avizului privind numirea în funcţiile de conducere;
 13. Transmiterea la Preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere prevăzută la art.54 alin.(1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
 1. Funcţiile de conducere vacante pentru care se iniţiază selecţia, data şi locul interviului, precum şi modul de desfăşurare a selecţiei se aprobă de către ministrul Justiţiei, după care se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică pe pagina de internet a acestuia.
 2. Condiţiile pentru participarea la selecţie sunt cele prevăzute de art. 54 alin. (1) din Legea 303/2004;
 3. Cererile pentru participarea la procedura de selecţie  se depun la Direcţia resurse umane a  Ministerului Justiţiei din Bucureşti;
 4. Procurorii participanţi la selecţie vor susţine în faţa Comisiei un interviu care va fi evaluat conform criteriilor stabilite  în cadrul procedurii. Membrii comisiei pot adresa întrebări procurorului participant la selecţie direct sau prin intermediul ministrului Justiţiei. Membrii  comisiei îşi vor exprima opinia şi pot face recomandări ministrului Justiţiei privind îndeplinirea de către participant a criteriilor de evaluare a interviului.
 5. Ministrul Justiţiei evaluează îndeplinirea/neîndeplinirea de către fiecare procuror participant la selecţie a criteriilor de evaluare a interviului, opiniile /recomandările membrilor comisiei de interviu, precum şi orice înscrisuri depuse de către procurorii participanţi la selecţie şi formulează propunerile motivate de numire pentru funcţiile de conducere cu privire la care s-a desfăşurat procedura de selecţie.
 6. Motivarea propunerii/propunerilor efectuate de către ministrul Justiţiei trebuie să cuprindă o analiză a modului de îndeplinire de către fiecare candidat a criteriilor care vizează procedura de organizare şi desfăşurare a selecţiei, a criteriilor de evaluare a interviului, precum şi temeiurile care au justificat selecţia;
 7. Propunerea/propunerile motivată/motivate de numire în funcţia de conducere, însoţită de înscrisurile depuse de procurorul propus, se transmite, de îndată, Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea emiterii avizului şi se aduce, concomitent, la cunoştinţă publicului, prin afişarea la sediul Ministerului Justiţiei şi publicarea pe pagina de internet a acestuia.
 8. Propunerea de numire în funcţia de conducere prevăzută de art.54 alin.(1) din Legea 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de avizul Consiliului Superior al Magistraturii se transmite Preşedintelui României în vederea numirii în funcţie a procurorului propus.

CRITERIILE DE EVALUARE

a interviului susţinut în cadrul selecţiei procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcţiile de conducere prevăzute de art 54 alin. (1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Cu privire la :

 1. Susţinerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere.

Se vor avea în vedere următoarele:

 • Prezentarea sintetică a unităţii/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie - se va analiza capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului, precum şi rigoarea informaţiilor furnizate;
 • Identificarea unor eventuale disfuncţii şi vulnerabilităţi în activitatea unităţii/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie - se va evalua capacitatea de cunoaştere şi reflecţie a candidatului asupra activităţii unităţii/structurii pentru a cărei conducere participa la selecţie;
 • Propunerea unor soluţii pentru prevenirea şi înlăturarea deficiențelor identificate - se va evalua capacitatea candidatului de a justifica/prezenta modul de implementare a soluţiilor preconizate pentru înlăturarea disfuncţiilor constatate;
 • Compatibilitatea proiectului managerial privind exercitarea atribuţiilor specifice de conducere, întocmit de procurorul care participă la selecţie cu cel al procurorului ierarhic superior, dacă este cazul.

Cu privire la:

 1. Verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare.

Se vor avea în vedere următoarele:

 • Capacitatea de organizare;
 • Asumarea responsabilităților;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Rezistența la stres;
 • Autoperfecționarea;
 • Capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung;
 • Inițiativa în modernizarea managementului unității/structurii;
 • Capacitatea de adaptare rapidă;
 • Capacitatea de relaționare și comunicare;
 • Capacitatea și disponibilitatea de a lucra în echipă și de a colabora cu colegii;
 • Cunoștințe privind comunicarea publică și interpersonală, rezolvarea conflictelor și situațiilor de criză;
 • Cunoștințe de management juridic și judiciar.

Cu privire la :

 1. Evaluarea poziţiei candidatului în raport cu valorile profesiei şi funcţiei pentru care participă la selecţie.

Se vor evalua:

 • Motivaţia candidatului pentru ocuparea unei funcţii în structura/unitatea de parchet pentru care participă la procedura de selecţie;
 • Atitudinea candidatului faţă de valorile profesiei şi funcţiei de conducere (integritate, responsabilitate şi răspundere) ;
 • Aprecieri personale ale candidatului asupra nivelului de integritate, responsabilitate şi răspundere din cadrul sistemului judiciar, propuneri şi soluţii pentru creşterea încrederii cetăţenilor în justiţie.

Timpul de susținere a proiectului pentru exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere:  30 minute.

Timpul pentru întrebări și răspunsuri: 1 oră.

COMISIA DE INTERVIU

Este  formată din:

 1. Președintele comisiei:
 • Ministrul Justiției;
 1. Membrii comisiei:
 • Secretari de stat ai Ministerului Justiției;
 • Un procuror (care a urmat cursuri de management și organizare instituțională), desemnat de Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii;
 • Un reprezentant al Institutului Național al Magistraturii, desemnat de către directorul Institutului Național al Magistraturii;
 • Un specialist în management, organizare instituțională și comunicare, desemnat de Academia de Studii Economice – Facultatea de management, București;
 • Un psiholog (desemnat dintre psihologii Consiliului Superior al Magistraturii);
 • Un consilier al ministrului justiției.

 

Lista procurorilor care îndeplinesc condițiile de participare la selecția în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea unor funcții de conducere vacante

Citește mai mult

Anunț privind selecția procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere, respectiv: Procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție și Procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Ministerul Justiției organizează, la sediul său din București, str. Apolodor, nr.17, sect.5, cod 050741, în perioada 02.12.2019-22.01.2020, selecția procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere, respectiv: Procuror  general al  Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție și Procuror șef  al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Selecția se desfășoară în condițiile prevăzute de art. 54 alin(1) și alin (1)1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a criteriilor de organizare și desfășurare a selecției procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54 alin.(1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a criteriilor de evaluare a interviului susținut în cadrul selecției procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare, anexat.

Procurorii pot depune cereri de înscriere, până la data de 23.12.2019, ora 24.00, la Direcția resurse umane a Ministerului Justiției din București, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5.

Cererile de participare la selecție vor fi însoțite de următoarele înscrisuri:

 1. dovada îndeplinirii condițiilor de vechime prevăzute de lege;
 2. declarațiile prevăzute de art. 54 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. un proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecție, care se depune atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, pe suport specific. Proiectul va fi încadrat într-o limită de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depăși 10 pagini. Planul și anexele vor fi redactate cu caractere de 12, font Times New Roman, spațiere la 1,5 rânduri;
 4. un curriculum vitae al procurorului, conform modelului comun european prevăzut în anexa H.G. nr. 1021/2004;
 5. minim 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea, în ultimii 5 ani;
 6. ultimul raport de evaluare a activității profesionale a procurorului participant la selecție;
 7. orice alte înscrisuri relevante.

Lista procurorilor care îndeplinesc condițiile legale de participare la selecție și programarea interviurilor se va afișa la sediul Ministerului Justiției și se va publica pe pagina de internet a acestuia, până la data de 24.12.2019, ora 24.00.

În perioada 14.01.2020 – 17.01.2020, procurorii participanți la selecție vor susține, în fata Comisiei de interviu, un interviu constând în:

 1. susținerea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecție;
 2. verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare;
 3. evaluarea poziției candidatului în raport cu valorile profesiei și ale funcției pentru care candidează (integritate, responsabilitate și răspundere);

Rezultatele selecției se vor afișa la sediul Ministerului Justiției și se vor publica pe pagina de internet a acestuia, la data de 21.01.2020 .

Propunerile ministrului justiției vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea obținerii avizului acestei instituții. Ulterior obținerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justiției înaintează propunerile Președintelui României, în vederea numirii în funcțiile de conducere.

Calendarul aprobat va putea suferi modificări în funcție de numărul procurorilor înscriși.

Calendarul estimativ al activităților de organizare și desfășurare a procedurii de propunere a procurorilor pentru numirea în funcțiile de conducere vacante din cadrul  PÎCCJ, DNA și DIICOT, este următorul:

 1. Procuror general al PARCHETULUI DE PE LÂNGA ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE;
 2. Procuror șef al DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRACȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM;
 3. Procuror șef al DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE;
Nr. Crt. Data/Perioada Activitatea
1  02.12.2019 Afișarea pe site-ul MJ a Anunțului privind declanșarea procedurii de numire în funcțiile de conducere vacante de la PICCJ, DNA și DIICOT (procuror general la PICCJ; procuror șef direcție la DNA; procuror șef direcție la DIICOT);

Transmiterea către PÎCCJ a adresei MJ privind comunicarea către procurorii din cadrul Ministerului Public a posibilității de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere.

2  23.12.2019 Termen limită pentru depunerea cererilor de înscriere și a tuturor înscrisurilor prevăzute în Anunț.
3  24.12.2019 Afișarea listei procurorilor care îndeplinesc condițiile de participare la selecție și programarea interviurilor.
4  14.01.2020-17.01.2020 Susținerea interviului.
5  21.01.2020 Afișarea rezultatelor selecției.
6  22.01.2020 Transmiterea propunerilor la CSM pentru aviz.

Calendarul procedurii la CSM urmează a fi publicat de acesta.

CRITERIILE

de organizare și desfășurare a selecției procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Selecția procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54 alin. (1) și alin (1)1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va desfășura conform următorului grafic:
 1. Publicarea anunțului privind funcțiile de conducere vacante pentru care ministrul justiției urmează să formuleze propuneri de numire și a modului de desfășurare a selecției;
 2. Depunerea cererilor de înscriere;
 3. Afișarea și publicarea listei procurorilor participanți la selecție care îndeplinesc condițiile legale de participare, lista cererilor respinse, cu indicarea motivului respingerii (nedepunerea înscrisurilor, neîndeplinirea condiției de vechime etc.);
 4. Lista menționată la lit. c), precum și programarea interviurilor vor fi anunțate în aceeași zi, prin afișare la sediul Ministerului Justiției și prin publicare pe pagina de internet a acestuia;
 5. Analiza și evaluarea înscrisurilor depuse de către procurorii participanți la selecție;
 6. Susținerea de către procurorii participanți a unui interviu in fata Comisiei de interviu. Programarea interviurilor se va face la ore diferite, în ordine alfabetică, în funcție de numărul procurorilor participanți. Principalele aspecte ale interviurilor (întrebările și răspunsurile) vor fi consemnate în scris;
 7. Audierea candidatului se va transmite în direct, audiovideo, pe pagina de internet a Ministerului Justiției, se înregistrează și se publică pe pagina de internet a ministerului;
 8. Evaluarea de către ministrul justiției a opiniilor membrilor comisiei cu privire la îndeplinirea recomandărilor de către procurorii participanți la selecție, în vederea luării deciziei de propunere prevăzute de art. 54 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Formularea propunerii/propunerilor motivate de numire în funcțiile de conducere;
 10. Afișarea la sediul Ministerului Justiției și pe pagina de internet a acestuia a propunerii/propunerilor motivate de numire în funcțiile de conducere;
 11. Transmiterea propunerii/propunerilor la Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru procurori, însoțite de înscrisurile depuse de procurorii selectați în vederea propunerii de numire în funcțiile de conducere, pentru emiterea avizului;
 12. Transmiterea, de către Consiliul Superior al Magistraturii, ministrului justiției, a avizului privind numirea în funcțiile de conducere;
 13. Transmiterea la Președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere prevăzută la art. 54 alin.(1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
 1. Funcțiile de conducere vacante pentru care se inițiază selecția, data și locul interviului, precum și modul de desfășurare a selecției se aprobă de catre ministrul justiției, după care se afișează la sediul Ministerului Justiției și se publică pe pagina de internet a acestuia;
 2. Condțiile pentru participarea la selecție sunt cele prevăzute de art. 54 alin. (1) din Legea 303/2004;
 3. Cererile pentru participarea la procedura de selecție se depun la Direcția resurse umane a  Ministrului Justiției din București;
 4. Procurorii participanți la selecție vor susține în fața Comisiei un interviu care va fi evaluat conform criteriilor stabilite în cadrul procedurii.
  Membrii comisiei pot adresa intrebări procurorului participant la selecție direct sau prin intermediul ministrului justiției. Membrii  comisiei își vor exprima opinia și pot face recomandări ministrului justiției privind îndeplinirea de către participant a criteriilor de evaluare a interviului;
 5. Ministrul justiției evaluează îndeplinirea/neîndeplinirea de către fiecare procuror participant la selecție a criteriilor de evaluare a interviului, opiniile/recomandările membrilor comisiei de interviu, precum și orice înscrisuri depuse de către procurorii participanți la selecție și formulează propunerile motivate de numire pentru funcțiile de conducere cu privire la care s-a desfășurat procedura de selecție.
 6. Motivarea propunerii/propunerilor efectuate de către ministrul justiției trebuie să cuprindă o analiză a modului de îndeplinire de către fiecare candidat a criteriilor care vizează procedura de organizare și desfășurare a selecției, a criteriilor de evaluare a interviului, precum și temeiurile care au justificat selecția;
 7. Propunerea/propunerile motivată/motivate de numire în funcția de conducere, însoțită de înscrisurile depuse de procurorul propus, se transmite, de îndată, Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea emiterii avizului și se aduce, concomitent, la cunoștința publicului, prin afișarea la sediul Ministerului Justiției și publicarea pe pagina de internet a acestuia.
 8. Propunerea de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54 alin.(1) din Legea 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de avizul Consiliului Superior al Magistraturii se transmite Președintelui României în vederea numirii în funcție a procurorului propus.

CRITERIILE DE EVALUARE

a interviului susținut în cadrul selecției procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54 (alin. 1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Cu privire la:

 1. Susținerea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere.

Se vor avea în vedere următoarele:

 • Prezentarea sintetică a unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție - se va analiza capacitatea de analiză și sinteză a candidatului, precum și rigoarea informațiilor furnizate;
 • Identificarea unor eventuale disfuncții și vulnerabilități în activitatea unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție - se va evalua capacitatea de cunoaștere și reflecție a candidatului asupra activității unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție;
 • Propunerea unor soluții pentru prevenirea și înlăturarea deficiențelor identificate - se va evalua capacitatea candidatului de a justifica/prezenta modul de implementare a soluțiilor preconizate pentru înlăturarea disfuncțiilor constatate;
 • Compatibilitatea proiectului managerial privind exercitarea atribuțiilor specifice de conducere, întocmit de procurorul care participă la selecție, cu cel al procurorului ierarhic superior, dacă este cazul.

Cu privire la:

 1. Verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare;

Se vor avea în vedere următoarele:

 • Capacitatea de organizare;
 • Asumarea responsabilităților;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Rezistența la stres;
 • Autoperfecționarea;
 • Capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung;
 • Inițiativa în modernizarea managementului unității/structurii;
 • Capacitatea de adaptare rapidă;
 • Capacitatea de relaționare și comunicare;
 • Capacitatea și disponibilitatea de a lucra în echipă și de a colabora cu colegii;
 • Cunoștințe privind comunicarea publică și interpersonală, rezolvarea conflictelor și situațiilor de criză;
 • Cunoștințe de management juridic și judiciar.

Cu privire la:

 1. Evaluarea poziției candidatului în raport cu valorile profesiei și funcției pentru care participă la selecție;

Se vor evalua:

 • Motivația candidatului pentru ocuparea unei funcții în structura/unitatea de parchet pentru care participă la procedura de selecție;
 • Atitudinea candidatului față de valorile profesiei și funcției de conducere (integritate, responsabilitate și răspundere);
 • Aprecieri personale ale candidatului asupra nivelului de integritate, responsabilitate și răspundere din cadrul sistemului judiciar, propuneri și soluții pentru creșterea încrederii cetățenilor în justiție.

Timpul de susținere a proiectului pentru exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere:  30 minute.

Timpul pentru întrebări și răspunsuri: 1 oră.

COMISIA DE INTERVIU

Este  formată din:

 1. Președintele comisiei:
 • Ministrul Justiției;
 1. Membrii comisiei:
 • Secretari de stat ai Ministerului Justiției;
 • Un procuror (care a urmat cursuri de management și organizare instituțională), desemnat de Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii;
 • Un reprezentant al Institutului Național al Magistraturii, desemnat de către directorul Institutului Național al Magistraturii;
 • Un specialist în management, organizare instituțională și comunicare, desemnat de Academia de Studii Economice – Facultatea de management, București;
 • Un psiholog (desemnat dintre psihologii Consiliului Superior al Magistraturii);
 • Un consilier al ministrului justiției.

Citește mai mult