Comunicat de presă al Ministerului Justiției

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, i-a primit, la cererea acestora, la sediul Ministerului Justiției, pe Andrei Năstase, președinte al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr (fost vice prim-ministru și ministru al Afacerilor Interne) din Republica Moldova și pe Adrian Dupu, președinte PNL filiala Republica Moldova.

Discuțiile s-au axat asupra importanței valorilor europene privind independența justiției, drepturile omului și siguranța cetățenilor.

Cu această ocazie, participanții au apreciat că expertiza României în materie de justiție, anticorupție și anticrimă organizată este relevantă atât pentru statele membre ale Uniunii Europene, cât și pentru cele care aspiră la această calitate.

Citește mai mult

Concluzii în urma dezbaterii publice asupra proiectului de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie

Ministerul Justiţiei a organizat, astăzi, 24 iunie 2020, dezbaterea publică  asupra proiectului de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, la care au participat reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale şi ai unor asociaţii ale magistraţilor.

În cadrul dezbaterii, au fost prezentate observaţii şi propuneri asupra proiectului de lege, atât cu caracter general, cât şi punctuale, tehnice. De asemenea, s-a solicitat asumarea de către Ministerul Justiţiei a unor termene precise privind promovarea proiectului de lege.

Pe parcursul dezbaterii s-a reafirmat poziţia Ministerului Justiţiei de a susține desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, măsură care, de altfel, este inclusă și în programul de guvernare al actualului Cabinet. Referitor la  observațiile și propunerile  prezentate în cadrul dezbaterii, s-a precizat că acestea urmează a fi analizate și avute în vedere la definitivarea formei proiectului de lege care va fi supus aprobării Guvernului și, ulterior, transmis Parlamentului.

Decizia MJ cu privire la desființarea SIIJ este fără echivoc. Soluția privind desființarea SIIJ a fost și este susținută ferm de Ministerul Justiției”, a declarat doamna Olivia Diana Morar, secretar de stat în Ministerul Justiției.

Citește mai mult

Curtea de Conturi a României: „Ministerul Justiției a utilizat resursele publice alocate pentru perioada stării de urgență cu respectarea prevederilor legale în vigoare”

Curtea de Conturi a României a efectuat un audit de conformitate la Ministerul Justiției cu tema „Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență”,  pentru perioada 16.03-14.05.2020.

Pentru combaterea epidemiei generate de coronavirus, Ministerul Justiției a alocat  o sumă totală de 34.858.000 lei, atât pentru instanțele judecătorești, cât și pentru instituțiile aflate în subordine/coordonare (Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu, Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu, Administrația Națională a Penitenciarelor- inclusiv pentru cele 6 penitenciare spital, Ministerul Justiției – aparat propriu, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Direcția Națională de Probațiune, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Institutul Național de Expertize Criminalistice).

În urma verificărilor efectuate, Curtea de Conturi a concluzionat că utilizarea resurselor publice alocate pentru perioada stării de urgență, respectiv în perioada 16.03-14.05.2020, s-a realizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Citește mai mult

Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de lege privind concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii

Prin Decizia nr. 121/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 9 iunie 2020, Curtea Constituțională a României a admis excepția de neconstituționalitate a art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor1.

Curtea Constituțională a reținut faptul că legea organică privind statutul judecătorilor și procurorilor - Legea nr. 303/2004 - nu prevede aspecte esențiale privind concursul de admitere în magistratură, cum sunt etapele și probele de concurs, modalitatea de stabilire a rezultatelor și posibilitatea de contestare a fiecărei probe, contravenind dispozițiilor art. 73 alin. (3) lit. l) din Constituție. Aceeași motivare a fost reținută de Curte și pentru celelalte examene reglementate de Legea nr. 303/2004: admiterea la Institutul Național al Magistraturii, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii și examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari.

În acord cu Decizia Curții Constituționale menționată mai sus, a fost elaborat un proiect de lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură.

Ministerul Justiției supune dezbaterii publice acest proiect, în care sunt reglementate, în acord cu decizia Curții Constituționale menționată, o serie de aspecte legate de organizarea concursurilor în cauză, prin raportare la reglementările existente în Legea nr. 303/2004 anterior intervenției legislative operate prin Legea nr. 242/2018 (spre exemplu, durata și structura cursurilor la INM, durata stagiului judecătorilor și procurorilor), precum și prin preluarea și adaptarea, la nivel de lege, în scop de simplificare, a unor dispoziții cuprinse în regulamentele aprobate prin hotărâri ale Consiliului Superior al Magistraturii care au ca obiect domeniile evidențiate în Decizia Curții Constituționale. Această propunere are în vedere menținerea soluției tranzitorii deja adoptate pentru anul 2019 cu privire la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii.

De asemenea, proiectul cuprinde și dispoziții tranzitorii în legătură examenul de capacitate al magistraților a cărui susținere a fost amânată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în data 12 martie 2020, soluția legislativă cuprinsă în proiect fiind în sensul reluării acestui examen, în baza noilor dispoziții legale.

____________________
1„Art. 106
Consiliul Superior al Magistraturii aprobă, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I:
(…)
d) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură;”

Citește mai mult

Proiectul de lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Proiect de lege | Expunere de motive | Update - Forma transmisă pe circuitul de avizare interinstituțională

Citește mai mult