Proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind aprobarea modului de organizare și desfășurare a activităților finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului, şi a tarifului pentru aceste activități

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind aprobarea modului de organizare și desfășurare a activităților finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului, şi a tarifului pentru aceste activități.

Proiect de ordin | Referat de aprobare

Proiectul de act normativ este afișat și pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului.
Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresele de e-mail dean@just.ro ori juridic@onrc.ro.

Citește mai mult

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea tarifelor pentru operațiunile de eliberare de informații, extrase de registru și certificate constatatoare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea tarifelor pentru operațiunile de eliberare de informații, extrase de registru și certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și de certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, de copii și copii certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerțului și de pe actele prezentate de persoanele fizice sau juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului. Proiectul de act normativ este afișat și pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Proiect de Hotărâre | Notă de fundamentare | Anexă

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresele de e-mail dean@just.ro ori juridic@onrc.ro.

Citește mai mult

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru prelungirea aplicării în perioada 1 martie 2017 – 31 decembrie 2017 a Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru prelungirea aplicării în perioada 1 martie 2017 – 31 decembrie 2017 a Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare și a Ordinului ministrului justiției nr. 821/C/2015 privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare care desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Anunţ privind organizarea dezbaterii publice

Citește mai mult

Direcția Națională de Probațiune vă invită să participaţi la achiziția de lucrări de amenajări de natura reparațiilor curente pentru sediile a 9 servicii de probațiune teritoriale și al DNP.

Direcția Națională de Probațiune (DNP) din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon 0371.050.606, vă invită să participați la achiziția de lucrări de amenajări de natura reparațiilor curente pentru sediile a 9 servicii de probațiune teritoriale și al DNP.

Invitatie de participare | Caiet de sarcini | Model formulare | Clarificare 1 | Clarificare 2

Citește mai mult