Comunicat de presă privind întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției și E.S. doamna Stella Ronner-Grubačić , Ambasador al Regatului Țărilor de Jos în România

În data de 16 noiembrie 2017  a avut loc, la sediul Ministerului Justiției,  întrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și a doamnei conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, cu  E.S. doamna Stella Ronner-Grubačić, Ambasador al Regatului Țărilor de Jos în România, și  domnul Arthur den Hartog, șef adjunct al misiunii.

În cadrul întrevederii au fost abordate aspecte referitoare la  recentul Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, precum și la reforma sistemului judiciar în România.

 În cadrul discuțiilor, ministrul justiției a subliniat progresele realizate și consemnate în Raport și a exprimat încrederea în realizarea obiectivului ridicării Mecanismului de Cooperare și Verificare  înainte de preluarea de către România a Președinției Consiliului UE, la începutul anului 2019. A  reafirmat că pentru realizarea acestui obiectiv este necesară o cooperare constituțională loială, dezbateri reale și fundamentate, precum și intensificarea dialogului instituțional. Totodată, a exprimat convingerea că Mecanismul Comisiei Europene poate fi înlocuit prin mecanisme și structuri interne, proprii, de monitorizare, precum Strategia Națională Anticorupție și Consiliul de Management Strategic. A reafirmat angajamentul pentru continuarea reformei sistemului judiciar din România în acord cu recomandările Comisiei Europene.

 E.S doamna Ambasador al Regatului Țărilor de Jos în România a subliniat, de asemenea, importanța continuării eforturilor pentru realizarea acestor obiective.

Întrevederea a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor de cooperare între cele două state și reafirmarea sprijinului reciproc.

Citește mai mult

Ministerul Justiţiei , în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de ‘’negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare’’, având ca obiect atribuirea contractului de prestări servicii de traducere pentru limba turcă

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de ‘’negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare’’, conform art. 104 lit c) din Legea nr.98/2006 privind achizițiile publice, având ca obiect atribuirea contractului de prestări servicii de traducere pentru limba turcă.

Invitatie | Documentatie de atribuire

Citește mai mult

Comunicat de presă privind întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și E.S. domnul Osman Koray ERTAŞ, ambasadorul Republicii Turcia în România

În data de 1 noiembrie 2017 a avut loc, la sediul Ministerului Justiției,  întrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și a doamnei conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, cu  domnul domnul E.S. domnul Osman Koray ERTAŞ, ambasadorul Republicii Turcia în România, însoțit de doamna Lale AVCI, consilier.

În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte referitoare la cooperarea judiciară dintre România și Republica Turcia, în special în materie penală

Întrevederea de astăzi a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul justiției dintre cele două țări.

Citește mai mult

Comunicat de presă privind întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și reprezentantul pentru România al Băncii Mondiale, doamna Tatiana PROSKURYAKOVA

În data de 1 noiembrie 2017 a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, întrevederea  domnul prof.univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu doamna Tatiana PROSKURYAKOVA, director de Țară al Băncii Mondiale pentru România.

Întrevederea a avut ca obiectiv general analiza stadiul implementării Proiectului „Îmbunătățirea Serviciilor Judiciare”, în valoare de 65 milioane Euro, care a devenit efectiv  în data de 3 august 2017. Agenda discuțiilor a avut 3 teme principale: finanțarea proiectului,  operaționalizarea unității de implementare și semnarea acordul subsidiar de împrumut.

Ministrul Justiției a reconfirmat cu această ocazie sprijinul pentru derularea cu succes a Proiectului și a asigurat Banca Mondială că vor fi făcute   demersurile necesare pentru asigurarea tuturor resurselor, atât  financiare cât și umane, în vederea atingerii obiectivelor proiectului.  În concret, vor fi asigurate fonduri suficiente pentru derularea activităților conform graficelor de implementare până la sfârșitul acestui an şi se vor identifica soluții pentru operaționalizarea unității de implementare, avându-se în vedere în acest sens și posibilitatea transferării/detașării de personal.

Au fost discutate și alte posibile obiective de interes pentru Ministerul Justiției care ar putea face subiectul unor finanțări externe, printre care: modernizarea, reabilitarea, construcția unor penitenciare, precum și construirea Cartierului Justiției, obiectiv asumat prin Programul de Guvernare.

Citește mai mult