Direcția Națională de Probațiune vă invită să participaţi la achiziția de lucrări de amenajări de natura reparațiilor curente pentru sediile a 9 servicii de probațiune teritoriale și al DNP.

Direcția Națională de Probațiune (DNP) din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon 0371.050.606, vă invită să participați la achiziția de lucrări de amenajări de natura reparațiilor curente pentru sediile a 9 servicii de probațiune teritoriale și al DNP.

Invitatie de participare | Caiet de sarcini | Model formulare | Clarificare 1 | Clarificare 2

Citește mai mult

Achiziționarea de servicii de monitorizare presă scrisă, audio–video, online, site-uri de specialitate

Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta de preț, până la data de 14.02.2017 ora 12.00 în vederea achiziționării de servicii de monitorizare presă scrisă, audio–video, online, site-uri de specialitate; flux documentar (calendar lunar pentru evenimente previzionate interne și externe) sub formă de abonament lunar pentru perioada ( estimat) 01 martie – 31 decembrie 2017 inclusiv.

Invitaţie de participare | Caiet de sarcini | Formular 1

Citește mai mult

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016-30 iunie 2017

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016-30 iunie 2017.

Proiect de Hotărâre | Notă de fundamentare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1079 sau la adresa de e-mail dreptinternational@just.ro

Citește mai mult

Proiectul de Ordin al ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare și ale Ordinului ministrului justiției nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se aplică în mod corespunzător și pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 28 februarie 2017

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Citește mai mult

Achiziţia publică având ca obiect „Servicii de spălare a autovehiculelor ” pentru 19 autovehicule din parcul propriu pentru perioada ianuarie – decembrie 2017

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ la achiziţia publică având ca obiect „Servicii de spălare a autovehiculelor ” pentru 19 autovehicule din parcul propriu pentru perioada ianuarie – decembrie 2017

Invitaţie | Caiet de sarcini | Formular ofertă | Anexa 1

 

Citește mai mult