Proiectul de Ordin al ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare și ale Ordinului ministrului justiției nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se aplică în mod corespunzător și pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 28 februarie 2017

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Citește mai mult

Achiziţia publică având ca obiect „Servicii de spălare a autovehiculelor ” pentru 19 autovehicule din parcul propriu pentru perioada ianuarie – decembrie 2017

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ la achiziţia publică având ca obiect „Servicii de spălare a autovehiculelor ” pentru 19 autovehicule din parcul propriu pentru perioada ianuarie – decembrie 2017

Invitaţie | Caiet de sarcini | Formular ofertă | Anexa 1

 

Citește mai mult

Servicii de corespondență internă și externă pentru perioada ianuarie – decembrie 2017

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ la achiziţia publică având ca obiect „Servicii de corespondență internă și externă pentru perioada ianuarie – decembrie 2017”.

Invitatie | Caiet de sarcini | Model formulare

Citește mai mult

Achiziţionarea de „reviste specializate, pentru perioada 01 ianuarie –31 decembrie 2017

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de „reviste specializate, pentru perioada 01 ianuarie –31 decembrie 2017"până la data de 03.01.2017 orele 17.00.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta

Citește mai mult