Comunicat de presă Administrația Națională a Penitenciarelor

Preluare comunicat de pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor aici

Începând cu luna Februarie 2018, în urma solicitării Ministrului Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor desfășoară o activitate de echilibrare a gradului de ocupare la nivelul locurilor de detenție aflate în subordine sa.

Astfel, în lunile Februarie și Martie 2018, au fost emise dispoziții de transfer individuale sau colective, intre unitatile penitenciare, care au vizat mai mult de 2.000 de deținuți (~8,5% din numărul total al persoanelor custodiate).

Pavilionul de deținere Corp A, din cadrul Penitenciarului Iași, a fost supus expertizarii tehnice pe parcursul anului 2008 si 2016, ambele încadrând clădirea în clasa de risc seismic II.

Încă din anul 2017, Penitenciarul Iași a intrat in procesul de elaborare a documentațiilor tehnice (etapele de inițiere și aprobare a notei conceptuale și temei de proiectare) necesare demarării investitiilor care să conducă la îmbunătățirea condițiilor de detenție și a celor de muncă.

In anul 2018, Penitenciarul Iași este inclus in Lista de investiții aprobată pentru continuarea procesului investițional preconizat (studiu de fezabilitate).

OPIS DOCUMENTE

  1. Adresă Ministerul Justiției cu tema ”echilibrarea gradului de ocupare la nivelul locurilor de deținere din subordinea ANP” din data de 22.01.2018;

Obiectiv de investiții – Penitenciarul Iași - Sector nou de deținere

  1. Solicitarea Penitenciarului Iași - aprobare Notă Conceptuală Sector nou de deținere – 29.08.2017;
  2. Proces verbal al ședinței Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor – 05.09.2017;
  3. Solicitarea Penitenciarului Iași - aprobare Temă de proiectare Sector nou de deținere – 29.09.2017;
  4. Proces verbal al ședinței Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor – 08.11.2017;
  5. Lista ”Alte cheltuieli de investiții” – punctul c. Cheltuieli privind studiile de prefezabilitate și studiile de fezabilitate, punctul 9. Penitenciarul Iași – Sector nou de deținere

Expertiza tehnică a Pavilionului de detenție din cadrul Penitenciarul Iași

  1. Proces verbal de recepție ”expertiza tehnică a obiectivului Pavilion detenție 600 locuri” din data de 19.12.2008
  2. Proces verbal de recepție ”Reexpertizarea tehnică Pavilion detenție corp A” din data de 06.12.2016
  3. Administrația Națională a Penitenciarelor - Proces verbal de control – inspecție curentă în etapa de exploatare a construcțiilor din data de 12.02.2018

Citește mai mult

Achiziţionarea serviciilor prestate de un consilier parte, expert judiciar autorizat, cu specialitatea arhitect, în cadrul disputei arbitrale din dosarul arbitral 2/2017 în care Ministerul Justiției este Pârât și Reclamant Reconvențional în contradictoriu cu constructorul, în calitate de Reclamant și Pârât Reconvențional

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea contractării serviciilor prestate de un consilier parte, expert judiciar autorizat, cu specialitatea arhitect, în cadrul disputei arbitrale din dosarul arbitral 2/2017 în care Ministerul Justiției este Pârât și Reclamant Reconvențional în contradictoriu cu constructorul, în calitate de Reclamant și Pârât Reconvențional, conform cerințelor din Caietului de sarcini anexat prezentei invitații.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular de oferta

Citește mai mult

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției (Judecătoria Costești)

„În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției (Judecătoria Costești).

Hotărâre a Guvernului | Notă de fundamentare | Anexă

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.

Citește mai mult