Conferința Națională de Asistență Socială Penitenciară – Participarea ministrului justiției, Tudorel TOADER

Serviciul de Asistență Psihosocială din Penitenciarul Iași, în parteneriat cu Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a organizat prima ediție a Conferinței Naționale de Asistență Socială Penitenciară, în perioada 14 -16 martie 2019, la Iași.

Conferința a avut rolul de a răspunde nevoilor de formare profesională continuă a specialiștilor implicați în procesul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate. La lucrările conferinței au participat specialiști și practicieni din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, lectori din Universitățile din Iași, Cluj, București, Timișoara, membri ai Academiei Române, Primăriei și Consiliului Județean Iași și ai numeroaselor instituții publice și ONG-uri colaboratoare, precum și invitați de marcă din Suedia, Republica Moldova și Italia.

Pe parcursul conferinței au fost tratate aspecte privind originea și tipologia comportamentelor infracționale, elemente teoretice și practice relative la rolul asistenței sociale în reintegrarea socială a persoanelor private de libertate, mecanismul și importanța cooperării instituționale în procesul reintegrării sociale și prevenirea recidivei.

În acest context, ministrul justiției, Tudorel TOADER, a subliniat importanța și rolul cooperării interinstituționale în vederea parcurgerii etapelor succesive ale procesului de reintegrare socială, așa cum sunt ele menționate și în cadrul Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate.

Citește mai mult

7953bd3e-b613-495b-9f6f-e1d89e08432d - Copie

Participarea ministrului justiției, Tudorel TOADER, la prezentarea bilanțului Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și a Direcției Naționale de Probațiune

Ministrul justiției, Tudorel TOADER, a participat joi,  14 martie 2019, la prezentarea Raportului anual de activitate, pentru anul 2018, al Administrației Naționale a Penitenciarelor și al Direcției Naționale de Probațiune.

În alocuțiunea sa, ministrul justiției a salutat rezultatele obținute prin activitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor și Direcției Naționale de Probațiune din ultimul an, arătând că instituțiile ocupă, fără îndoială, un loc important în arhitectura națională.

Bilanțul activităților sistemului penitenciar, amplasat în coordonatele retrospectivei 2008-2018, sub motto-ul ”Un deceniu într-un veac”, a permis ilustrarea concludentă a elementelor de progres, prin care s-a obiectivat reforma sistemului execuțional-penal, în plan autohton, punctându-se, totodată, atât nerealizările cât și perspectivele.

Cu același prilej, ministrul justiției a arătat faptul că reforma legislativă, pe de o parte, dar și necesitatea respectării standardelor internaționale, în ceea ce privește tratamentul persoanelor aflate în stare privativă de libertate sau în evidența serviciului de probațiune, pe de altă parte, au determinat asumarea, la cel mai înalt nivel, a creșterii capacității instituționale, ca direcție principală de acțiune.

În încheiere, ministrul justiției i-a asigurat pe reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor și Direcției Naționale de Probațiune de tot sprijinul în misiunea asumată, susținând că activitatea acestora are un impact direct asupra capacității statului de a realiza dezvoltarea sistemului judiciar.

Citește mai mult

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificare art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei.

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice, Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificare art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei.

Proiect de Hotărâre | Notă de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Citește mai mult

Participarea ministrului justiției, Tudorel TOADER, la Conferința “Justiție penală în spațiul cibernetic”

În contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Justiției, în colaborare cu Consiliul Europei (Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice din București), a organizat Conferința „Justiție penală în spațiul cibernetic”, în perioada 26-27 februarie 2019, la București.

Lucrările au beneficiat de participarea reprezentanților și experților în criminalitatea cibernetică de la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, din cadrul instituțiilor europene, din statele Parteneriatului Estic, din statele semnatare ale Convenției de la Budapesta și din partea furnizorilor de servicii informatice.

În timp ce atacurile informatice și impactul acestora sunt în continuă creștere, aducând atingere valorilor esențiale ale societăților europene și din întreaga lume, justiția penală se confruntă cu provocări complexe.

În același timp, soluții există sau sunt în curs de elaborare. Exemple sunt pachetul legislativ e-evidence la nivelul Uniunii Europene sau negocierile celui de-al doilea Protocol Adițional la Convenția privind criminalitatea informatică, la nivelul Consiliului Europei.

Ambele organizații susțin asistența tehnică la nivel global în vederea întăririi capacității statelor de a lupta împotriva criminalității informatice.

În acest context, în discursul susținut la deschiderea lucrărilor, ministrul justiției a afirmat faptul că: “Scopul acestei conferințe este de a oferi o platformă de dialog între experții dintr-o mare diversitate de state, nu doar dintre statele membre UE, precum și experți din domeniul protecției datelor persoanelor și sectorului privat asupra modalităților în care spațiul cibernetic să devină un spațiu de libertate și siguranță, în care legea este respectată”.

Prioritățile României în cadrul Președinției Consiliului Uniunii Europene au în vedere atât avansarea procesului de negociere a pachetului legislativ e-evidence, cât și coordonarea acestuia cu negocierea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția Consiliului Europei.

 

Citește mai mult