Proiectul de Lege privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de lege privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională.

Proiect de Lege | Expunere de motive

 

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, Str. Apolodor nr. 17, sector 5 București, prin fax, la nr. 0372041079 sau la adresa de e-mail dreptinternational@just.ro.”

Citește mai mult

Proiectul de ordin al ministrului justiției pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr.2773/C/2017 pentru aprobarea situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiției pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr.2773/C/2017 pentru aprobarea situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție. Menționăm că aceasta formă reprezintă forma consolidată a proiectului de ordin al ministrului justiției.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Citește mai mult

Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar

In cadrul proiectului TAEJ - "Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765 a fost deschisa procedura de selecție a  patru experți pentru activitățile de elaborare și prezentare a ghidurilor de bune practici în relația Consiliului Superior al Magistraturii cu puterea executivă, respectiv puterea legislativă. Detalii suplimentare despre proiectul implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, in parteneriat cu ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție, Inspecția Judiciara, Institutul National al Magistraturii si Școala Națională de Grefieri sunt disponibile la www.sipoca454.csm1909.ro

Invitație de participare și caiet de sarcini

Citește mai mult

Achiziționare servicii de evaluare bunuri mobile – Mașină roluit seria ESR 1300×1,5, Utilaj electric ABKANT 215×0,8 mm, Mașină MSM 250 E, Structură metalică tip hală SIGMA NG 100/40, Schelă metalică compusă din 19 pachete, Autoutilitară marca FORD, Autoturism marca Hyundai Genesis și Autoturism marca BMW 525 D

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră, până la data de 29.10.2018, ora 15.00conform specificațiilor tehnice anexate în vedereaachiziţionării serviciilor de evaluare, a următoarelor tipuri de bunuri mobile: Mașină roluit seria ESR 1300x1,5, Utilaj electric ABKANT 215x0,8 mm, Mașină MSM 250 E, Structură metalică tip hală SIGMA NG 100/40, Schelă metalică compusă din 19 pachete, Autoutilitară marca FORD, Autoturism marca Hyundai Genesis și Autoturism marca BMW 525 D, depozitate pe raza municipiului Ploiești, județul Prahova - (Cod CPV- 79419000-4).

Anexa | Caiet de sarcini | Invitatie de participare | Model - Declaratie pe propria raspundere | Model - Contract | Model - Declaratie

Citește mai mult

Achiziția de servicii de transport auto cu platforma a trei autovehicule indisponibilizate

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră, până la data de 29.10.2018, ora 15.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor de transport auto cu platforma a trei autovehicule indisponibilizate - (cod CPV - 50118110-9).

Caiet de sarcini | Invitatie | Model de contract

Citește mai mult