Ministrul Justiţiei: Avem în prim-plan reacția severă a statului împotriva criminalității organizate și corupției

„Lucrăm la o agendă comună Guvern - Sistem Judiciar - și (pentru componenta legislativă) Parlament - care să pună în prim-plan reacția severă a statului împotriva criminalității organizate și corupției; mizăm pe prioritizarea în anchete a recuperării produsului infracțiunii, a urmăririi activelor dincolo de jurisdicții naționale, iar ANABI joacă un rol important în acest sens”, a spus ministrul Justiţiei, Stelian ION, la dezbaterea publică organizată Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) în parteneriat cu Asociația Expert Forum. La eveniment au participat reprezentanți din cadrul Comisiei Europene, EUROPOL şi ai US Marshall Services - Statele Unite ale Americii.

Ministrul Justiţiei a reamintit obiectivele majore ale viitoarei politici publice privind urmărirea şi recuperarea efectivă a produsului infracțiunii prin măsuri de consolidare şi dezvoltare a ANABI (aflate în dezbatere publică):

  • Creșterea gradului de identificare şi recuperare a produsului infracțiunii din jurisdicții străine;
  • Consolidarea cadrului instituțional al ANABI;
  • Creșterea eficienței măsurilor asiguratorii prin evaluarea permanentă a costurilor şi a caracterului proporțional;
  • Operaționalizarea Fondului Național pentru Prevenirea Criminalității.

Ministrul Justiției a evidențiat că majoritatea problemelor de sistem, dar și de practică neunitară urmează a fi remediate prin soluții de ordin legislativ și administrativ.

Astfel, Strategia în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni și a planului de acțiune aferent va fi transmisă, spre aprobare, Guvernului în luna iunie 2021.

Un proiect de modificare a Legii ANABI nr. 318/2015 care va integra soluțiile propuse prin proiectul de politică publică urmează a fi inițiat în octombrie 2021.

ANABI reprezintă un rezultat al Strategiei Naționale Anticorupție și rămâne parte integrantă din angajamentele interne și internaționale ale României în domeniul justiție și politici publice anticorupție. De asemenea, prin ANABI, România  asigură implementarea recomandării 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

Citește mai mult

Germania susţine demersurile ministerului Justiţiei privind desfiinţarea SIIJ şi corectarea legilor justiţiei

Astăzi, 23 februarie 2021, Stelian ION, ministrul justiției, a avut o întâlnire cu Excelența Sa, Cord MEIER-KLODT, Ambasadorul Germaniei în România. Cei doi oficiali au discutat despre subiecte de interes aflate pe agenda internă şi europeană, precum şi despre colaborarea bilaterală în domeniul justiției.

 „Vă aflaţi într-o perioadă foarte importantă pentru România, în care puteţi corecta ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani.  Toţi paşii făcuţi în direcţia cea bună sunt câştiguri pe termen lung pentru statul de drept şi democraţia din România, şi în acelaşi timp pentru Europa noastră comună”, a declarat E. S. Cord MEIER-KLODT.  

Cei doi oficiali au discutat despre procesul de corectare a legilor justiţiei şi de desfiinţare a SIIJ. Un alt subiect de interes a fost consolidarea luptei împotriva corupției. „Avem ocazia să reparăm şi să construim cadrul normativ şi instituţional privind justiţia din România. Trebuie să dovedim că suntem pe calea cea bună şi că schimbările se produc în mod real. Dialogul cu statele membre al Uniunii Europene, atât în plan bilateral, dar şi în contextul Mecanismului privind Statul de Drept, ne oferă ocazia de a identifica bune practici existente, care să genereze iniţiative la nivel naţional. Astfel, Pactul privind statul de drept, adoptat de autoritățile din Germania în ianuarie 2019, ar constitui un astfel de exemplu ”, a declarat ministrul Justiţiei.

Citește mai mult

FOTO: Biroul de presă al Ministerului Justiției

Comunicat de presă

Astăzi, 16.02.2021, ministrul Justiției, domnul Stelian Ion, a primit vizita delegației SUA: însărcinatul cu afaceri – adjunctul misiunii diplomatice al Ambasadei SUA la București, domnul David Muniz, însoțit de consilierul juridic rezident (Resident Legal Advisor) pentru România și Bulgaria, doamna Jessica Kim. Întrevederea a fost prilejuită de vizita în România a doamnei Kim, pentru a purta discuții cu oficiali români despre perspectivele colaborării bilaterale în arii prioritare pentru prevenirea și combaterea infracționalității grave. Discuțiile au relevat interesul celor două părți de a aprofunda colaborarea în domenii precum: lupta împotriva traficului de persoane, promovarea integrității în mediul de afaceri, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, consolidarea recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, prevenirea și combaterea infracționalității de mediu, abordarea strategică a legăturii între corupție și criminalitate organizată.

„În lupta anticorupție, Statele Unite au fost constant un partener pe care România s-a putut baza. Nu vom slăbi lupta anticorupție, din contra, vom întări instituțiile care au astfel de atribuții, fiind conștienți de corelația dintre nivelul corupției și cel de dezvoltare al unui stat: când corupția scade, dezvoltarea economică crește.”, a afirmat Ministrul Stelian Ion.

Citește mai mult

Comunicat de presă

Ministerul Justiției reia procedura de selecție a membrului național la EUROJUST, procedură suspendată la data de 10.12.2020.

Candidaturile depuse până la data de 2 decembrie 2020 inclusiv, ora 17.00 vor fi analizate de către Comisia de analiză a dosarelor și de interviu.

Afișarea rezultatelor cu lista persoanelor calificate pentru interviu va avea loc în perioada 01 - 04 martie 2021, pe site-ul Ministerului Justiției. Persoanele care întrunesc condițiile prevăzute la punctul 2 din Anunțul privind selectarea membrului național la EUROJUST, publicat în data de 6 noiembrie 2020, vor susține un interviu în perioada 09-11 martie 2021. Modalitatea și condițiile de susținere a interviului vor fi comunicate în termen util, luând în considerare și evoluția situației epidemiologice.

Interviul se va desfășura în limbile română și engleză.

Afișarea rezultatelor interviului va avea loc în data de 17 martie 2021 pe pagina de internet a Ministerului Justiției.

Eventualele modificări ale calendarului urmează a fi anunțate în timp util, pe site-ul Ministerului Justiției.

Citește mai mult