Achizitia de servicii de transport auto cu platforma, a unui număr de 14 autoturisme indisponibilizate

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 15.01.2018, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor de transport auto cu platforma, a unui număr de 14 autoturisme indisponibilizate - (cod CPV - 50118110-9).

Invitatie | Caiet de sarcini

Citește mai mult

Achiziţia publică de „Servicii de spălare a 21 de autovehicule” pentru perioada ianuarie – decembrie 2018

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 08.01.2018 orele 17.00, la achiziţia publică având ca obiect  „Servicii de spălare a 21 de autovehiculepentru perioada ianuarie – decembrie 2018.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular propunere tehnica | Anexa 1

Citește mai mult

Comunicat de presă privind Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor

Ministerul Justiției a supus dezbaterii publice Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor (http://www.just.ro/proiectul-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-2932004-privind-statutul-functionarilor-publici-cu-statut-special-din-administratia-nationala-a-penitenciarelor-2/).

Forma actuală a actului normativ s-a concretizat în urma mai multor întâlniri între reprezentanții Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor și organizațiilor sindicale din sistemul administrației penitenciare.

Modificările au fost propuse în contextul punerii în aplicare a deciziei-pilot pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în cazul României privind condițiile din penitenciare și au în vedere, printre altele:

  • schimbarea denumirii de “funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare” cu cea de „polițist de penitenciare” - denumire de natură să ofere funcționarilor de penitenciare identitate ca ocupație și categorie profesională, similar celorlalte instituții din structura de apărare, ordine publică și securitate națională;
  • instituirea mandatelor pe perioadă limitată (4 ani) pentru funcțiile de conducere din sistemul administrației penitenciare pentru a asigura un act de management mai eficient, printr-o mai mare responsabilizare a persoanelor care dețin aceste funcții, încuraja pregătirea profesională a persoanelor care aspiră la o astfel de funcție, deschizând accesul și altor persoane din cadrul sistemului la ocuparea acestor funcții, stimulând astfel competiția și asigurând o bază de selecție obiectivă;
  • reglementarea de o manieră clară a modalităților de ocupare a funcțiilor de execuție și de conducere vacante din sistemul administrației penitenciare;
  • instituirea Ghidului carierei polițiștilor de penitenciare care va detalia condițiile privind evoluția în carieră a polițiștilor de penitenciare;
  • prevederi destinate a înlătura lacune de reglementare sau interpretări contradictorii ale legii în forma actuală.

Buna funcționare a sistemului administrației penitenciare reprezintă o prioritate a Ministerului Justiției, în scopul respectării drepturilor persoanelor private de libertate și asigurării unui climat de lucru eficient și eficace pentru personalul din penitenciare.

Citește mai mult