Achiziționare servicii de evaluare bunuri mobile

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră, până la data de 21.01.2019, ora 15.00conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor de evaluare prestate de către evaluatori membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, a bunurilor mobile conform anexei 1, depozitate în comuna Pârscov, județul Buzău și a bunurilor mobile conform anexei 2, depozitate în București, B-dul Timișoara, sector 6 - (Cod CPV- 79419000-4).

Invitatie | Caiet de sarcini | Anexa 1 | Anexa 2 | Model - Declaratie | Model - Declaratie pe propria raspundere

Citește mai mult

Ministerul Justiţiei în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru atribuirea contractului având ca obiect „achiziţie servicii bancare necesare în vederea gestionării fondurilor nerambursabile alocate Ministerului Justiţiei în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru atribuirea contractului  având ca obiect "achiziţie servicii bancare necesare în vederea gestionării fondurilor nerambursabile alocate Ministerului Justiţiei în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, corespunzătoare programelor RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex”, RO 24 „Cooperarea şi întărirea capacităţii judiciare” şi RO 23 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate”.

Invitatie | Caiet de sarcini

Oferta dumneavoastră se va transmite la adresa de corespondență achizitiipublice@just.ro, până la data limită de : 20.12.2018 ora 16.00.

Citește mai mult

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acestea din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acestea din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investiţii “Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Proiect de Hotărâre | Notă de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Citește mai mult