Ministerul Justiției a semnat contractul de finanțare a proiectului „Corecțional” în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

Ministerul Justiției a semnat, în data de 30 august 2019, contractul de finanțare a proiectului „Corecțional”, în valoare totală eligibilă de 31.000.000 euro, prin programul „Justiție” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

Obiectivul proiectului constă în consolidarea capacității sistemului corecțional din România (penitenciar și de probațiune) de a contribui la reintegrarea socială a persoanelor condamnate, prin facilitarea tranziției acestora din penitenciar în sistemul de probațiune și, în final, în comunitate, printr-o strânsă cooperare cu autoritățile locale.

Acesta va avea o durată de 56 de luni și se va implementa de către Administrația Națională a Penitenciarelor, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu alte instituții din România (Direcția Națională de Probațiune, Penitenciarul Baia Mare, Penitenciarul Târgu Mureș, Penitenciarul Botoșani, Penitenciarul Vaslui, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna) și din Norvegia (Academia Serviciilor Corecționale Norvegiene, Penitenciarul Halden, Penitenciarul Stavanger, Serviciul de Probațiune Rogaland, Serviciul de Probațiune Østfold).

”Vor fi realizate investiții semnificative pentru îmbunătățirea infrastructurii penitenciare, prin crearea de 1.160 de noi spații de detenție în regim deschis și semi-deschis, la 4 penitenciare (Baia Mare, Botoșani, Târgu Mureș și Vaslui), în vederea asigurării unor condiții adecvate de detenție, conforme cu standardele europene, care să permită și derularea de activități specifice educative și psiho-sociale de reintegrare a deținuților și a persoanelor aflate în supravegherea serviciilor de probațiune. În plus, va fi îmbunătățită infrastructura educațională disponibilă la nivelul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, în scopul asigurării bazei materiale necesare pregătirii profesionale a personalului actual sau viitor din sistemul penitenciar. Măsurile propuse sunt în concordanță cu prevederile cuprinse în Memorandumul adoptat de Guvernul României la 17 ianuarie 2018”,  a declarat ministrul justiției, Ana BIRCHALL.

Până la acest moment, Ministerul Justiției a semnat contracte de finanțare pentru 5 din cele 7 proiecte predefinite finanțate în cadrul programului „Justiție”, și anume: 2 contracte de finanțare cu Administrația Națională a Penitenciarelor în domeniul serviciilor corecționale, 2 contracte de finanțare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, respectiv, cu Consiliul Superior al Magistraturii în domeniul creșterii eficienței și eficacității sistemului judiciar și al consolidării statului de drept și 1 contract de finanțare cu Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

Informații suplimentare:

În calitate de Operator de Program pentru programul „Justiție” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Ministerul Justiției va gestiona, în perioada 2018–2024, o alocare financiară de 52.941.176 euro, din care 85% reprezintă finanțarea nerambursabilă norvegiană, iar 15% cofinanțarea națională ce va fi asigurată din bugetul ministerului.

Domeniile de intervenție finanțate în cadrul programului „Justiție” vizează: serviciile corecționale – sistemul penitenciar și de probațiune (3 proiecte predefinite având o alocare totală de 37.494.117 euro); eficiența și eficacitatea sistemului judiciar și consolidarea statului de drept (3 proiecte predefinite având o alocare totală de 10.350.000 euro); și violența domestică și violența bazată pe gen (1 proiect predefinit având o alocare totală de 2.500.000 euro).

Citește mai mult

poza 4.1

Ana Birchall: Rețeaua Judiciară Europeană are un rol esențial în facilitarea cooperării judiciare între statele membre ale UE și cu state terțe și reprezintă un model pentru alte rețele similare

Ministerul Justiției organizează, în perioada 26-28 iunie 2019, la Palatul Parlamentului, în contextul Președinției României la Consiliului Uniunii Europene, cea de-a 52-a reuniune plenară a Rețelei Judiciare Europene.

Pe agenda reuniunii se află teme de interes practic pentru punctele de contact ale acestei rețele judiciare și în general pentru judecători, procurori și alți specialiști în domeniu, inclusiv aspecte care s-au aflat printre prioritățile Președinției române a Consiliului în acest semestru: rolul Rețelei Judiciare Europene (RJE) în facilitarea aplicării instrumentelor Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare în materie penală, sinergiile dintre Eurojust și Rețeaua Judiciară Europeană, aspecte practice privind mandatul european de arestare și ordinul european de anchetă, viitoarele relații de cooperare dintre RJE și Parchetul European.

În deschiderea reuniunii, ministrul justiției, viceprim-ministru interimar pentru implementarea parteneriatelor strategice, Ana Birchall, a avut o scurtă alocuțiune despre importanța activității RJE și a cooperării juridice la nivel european. „Punctele de contact ale României la Rețeaua Judiciară Europeană – judecători, procurori, reprezentanți ai Ministerului Justiției în calitatea sa de autoritate centrală în materie – colaborează încă din 2002 cu omologii din alte state membre și din statele partenere, având o contribuție importantă la facilitarea cooperării judiciare în materie penală în cadrul Uniunii Europene și cu statele terțe. În acest sens, Rețeaua Judiciară Europeană se află în România la ea acasă! RJE are un rol esențial în facilitarea cooperării judiciare în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și cu state terțe, iar în ultimii 21 de ani a avut o activitate excelentă, care i-a conferit rolul de model pentru alte rețele similare”, a subliniat ministrul Justiției în cadrul reuniunii.

În cadrul reuniunii, la care participă peste 120 de puncte de contact ale RJE din statele membre ale UE, precum și reprezentanți ai unor instituții ale UE și organizații partenere, Secretariatul RJE va prezenta raportul privind activitățile desfășurate de RJE în 2017-2018, activitățile curente și perspectivele privind activitatea RJE.

Informații suplimentare

Rețeaua Judiciară Europeană în materie penală (RJE) este o rețea de puncte de contact naționale pentru facilitarea cooperării judiciare în materie penală. RJE a fost creată prin Acțiunea comună 98/428/JAI din 29 iunie 1998 pentru a îndeplini recomandarea nr. 21 din Planul de acțiune privind combaterea criminalității organizate, adoptat de Consiliu la 28 aprilie 1997.

RJE este alcătuită din punctele de contact din statele membre desemnate de către fiecare stat membru dintre autoritățile centrale care răspund de cooperarea judiciară internațională, autoritățile judiciare sau alte autorități competente cu responsabilități specifice în domeniul cooperării judiciare internaționale.

 

Citește mai mult

Ana Birchall: Valorile și principiile care fundamentează activitatea Rețelei Europene de Formare Judiciară sunt în deplin acord cu principiile asumate de țara noastră la momentul preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene

În perioada 27-28 iunie 2019, Rețeaua Europeană de Formare Judiciară la București – European Judicial Training Network (EJTN), organizează, în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, cea de-a 22-a Adunare Generală, la Hotelul Marriott, din București.

În debutul lucrărilor Adunării Generale a EJTN, ministrul justiției, Ana Birchall, a susținut un discurs în care a apreciat activitatea Rețelei, “unul din organismele europene care, de ani buni, aduce o contribuție semnificativă în construcția spațiului comun european, și care, prin activitățile sale, modelează în mod continuu profilul magistratului european, conferindu-i conținut și valoare”.

“Este un moment deosebit acesta în care România găzduiește un eveniment de o asemenea anvergură, întrucât valorile și principiile care fundamentează activitatea Rețelei sunt în deplin acord cu principiile asumate de țara noastră la momentul preluării Președinției Consiliului UE”, a subliniat ministrul Justiției.

România se regăsește complet în preocupările EJTN, fie că este vorba despre formarea în materie de drept al Uniunii Europene și în materia Cărții drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - formare esențială pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor judiciare sau profesionale -, fie că este vorba despre nevoia de schimb de bune practici difuzate în rândul tuturor profesiilor juridice sau de coordonare a formării furnizate de organizațiile naționale ale profesiilor juridice. Existența Rețelei Europene de Formare Judiciară dovedește dorința de cooperare la nivel european, nevoia de unitate, de identificare de soluții și reflectă, în felul său particular, angajamentul statelor europene într-o devenire comună”, a mai arătat oficialul român.

Lucrările Adunării Generale a Rețelei Europene de Formare Judiciară vor continua și vineri, 28 iunie 2019 cu a doua rundă de dezbateri.

Citește mai mult