Anunț de consultare a pieței

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră, până la data de 14.09.2018, în vederea stabilirii valorii estimative a serviciilor de evaluare, depozitate pe raza municipiului Constanta.

Anunț

Citește mai mult

Achiziţionare servicii de auditare financiar-contabilă a proiectului „Seminar european – Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil”, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „Justiție” 2015 al Comisiei Europene”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea achiziţionării serviciilor de auditare financiar-contabilă a proiectului „Seminar european - Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil”, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „Justiție” 2015 al Comisiei Europene Cod  CPV  79212100-4.

 

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular propunere financiara | Formular propunere tehnica | Clarificare 1 | Clarificare 2 | Clarificare 3

Citește mai mult

Achiziţionare servicii de evaluare independentă a proiectului „Seminar european – Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil”, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „Justiție” 2015 al Comisiei Europene”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea achiziţionării serviciilor de evaluare independentă a proiectului „Seminar   european - Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil”, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „Justiție” 2015 al Comisiei Europene

InvitatieCaiet de sarcini | Formular propunere financiara | Formular propunere tehnica | Clarificare 1

Citește mai mult