poza 4.1

Ana Birchall: Rețeaua Judiciară Europeană are un rol esențial în facilitarea cooperării judiciare între statele membre ale UE și cu state terțe și reprezintă un model pentru alte rețele similare

Ministerul Justiției organizează, în perioada 26-28 iunie 2019, la Palatul Parlamentului, în contextul Președinției României la Consiliului Uniunii Europene, cea de-a 52-a reuniune plenară a Rețelei Judiciare Europene.

Pe agenda reuniunii se află teme de interes practic pentru punctele de contact ale acestei rețele judiciare și în general pentru judecători, procurori și alți specialiști în domeniu, inclusiv aspecte care s-au aflat printre prioritățile Președinției române a Consiliului în acest semestru: rolul Rețelei Judiciare Europene (RJE) în facilitarea aplicării instrumentelor Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare în materie penală, sinergiile dintre Eurojust și Rețeaua Judiciară Europeană, aspecte practice privind mandatul european de arestare și ordinul european de anchetă, viitoarele relații de cooperare dintre RJE și Parchetul European.

În deschiderea reuniunii, ministrul justiției, viceprim-ministru interimar pentru implementarea parteneriatelor strategice, Ana Birchall, a avut o scurtă alocuțiune despre importanța activității RJE și a cooperării juridice la nivel european. „Punctele de contact ale României la Rețeaua Judiciară Europeană – judecători, procurori, reprezentanți ai Ministerului Justiției în calitatea sa de autoritate centrală în materie – colaborează încă din 2002 cu omologii din alte state membre și din statele partenere, având o contribuție importantă la facilitarea cooperării judiciare în materie penală în cadrul Uniunii Europene și cu statele terțe. În acest sens, Rețeaua Judiciară Europeană se află în România la ea acasă! RJE are un rol esențial în facilitarea cooperării judiciare în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și cu state terțe, iar în ultimii 21 de ani a avut o activitate excelentă, care i-a conferit rolul de model pentru alte rețele similare”, a subliniat ministrul Justiției în cadrul reuniunii.

În cadrul reuniunii, la care participă peste 120 de puncte de contact ale RJE din statele membre ale UE, precum și reprezentanți ai unor instituții ale UE și organizații partenere, Secretariatul RJE va prezenta raportul privind activitățile desfășurate de RJE în 2017-2018, activitățile curente și perspectivele privind activitatea RJE.

Informații suplimentare

Rețeaua Judiciară Europeană în materie penală (RJE) este o rețea de puncte de contact naționale pentru facilitarea cooperării judiciare în materie penală. RJE a fost creată prin Acțiunea comună 98/428/JAI din 29 iunie 1998 pentru a îndeplini recomandarea nr. 21 din Planul de acțiune privind combaterea criminalității organizate, adoptat de Consiliu la 28 aprilie 1997.

RJE este alcătuită din punctele de contact din statele membre desemnate de către fiecare stat membru dintre autoritățile centrale care răspund de cooperarea judiciară internațională, autoritățile judiciare sau alte autorități competente cu responsabilități specifice în domeniul cooperării judiciare internaționale.

 

Citește mai mult

Ana Birchall: Valorile și principiile care fundamentează activitatea Rețelei Europene de Formare Judiciară sunt în deplin acord cu principiile asumate de țara noastră la momentul preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene

În perioada 27-28 iunie 2019, Rețeaua Europeană de Formare Judiciară la București – European Judicial Training Network (EJTN), organizează, în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, cea de-a 22-a Adunare Generală, la Hotelul Marriott, din București.

În debutul lucrărilor Adunării Generale a EJTN, ministrul justiției, Ana Birchall, a susținut un discurs în care a apreciat activitatea Rețelei, “unul din organismele europene care, de ani buni, aduce o contribuție semnificativă în construcția spațiului comun european, și care, prin activitățile sale, modelează în mod continuu profilul magistratului european, conferindu-i conținut și valoare”.

“Este un moment deosebit acesta în care România găzduiește un eveniment de o asemenea anvergură, întrucât valorile și principiile care fundamentează activitatea Rețelei sunt în deplin acord cu principiile asumate de țara noastră la momentul preluării Președinției Consiliului UE”, a subliniat ministrul Justiției.

România se regăsește complet în preocupările EJTN, fie că este vorba despre formarea în materie de drept al Uniunii Europene și în materia Cărții drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - formare esențială pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor judiciare sau profesionale -, fie că este vorba despre nevoia de schimb de bune practici difuzate în rândul tuturor profesiilor juridice sau de coordonare a formării furnizate de organizațiile naționale ale profesiilor juridice. Existența Rețelei Europene de Formare Judiciară dovedește dorința de cooperare la nivel european, nevoia de unitate, de identificare de soluții și reflectă, în felul său particular, angajamentul statelor europene într-o devenire comună”, a mai arătat oficialul român.

Lucrările Adunării Generale a Rețelei Europene de Formare Judiciară vor continua și vineri, 28 iunie 2019 cu a doua rundă de dezbateri.

Citește mai mult

Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană

„În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Proiectul de lege | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Citește mai mult

Comunicat de presă referitor la Legea privind statutul polițiștilor de penitenciare

Parlamentul a votat, astăzi, 26 iunie 2019, Legea privind statutul polițiștilor de penitenciare, un demers legislativ inițiat și susținut de Guvernul României, prin Ministerul Justiției, ca promisiune asumată de ministrul Ana BIRCHALL în discuțiile purtate cu reprezentanții sindicatelor din sistemul penitenciar.

Prin această lege, se armonizează conținutul prevederilor legale cu prevederile Deciziilor Curții Constituționale, și se înlătură lacune de reglementare sau interpretări contradictorii ale prevederilor legii în vigoare, referitoare la selecția personalului, cariera profesională sau drepturile lucrătorilor din penitenciare.
Ministrul Ana BIRCHALL mulțumeşte membrilor comisiilor de specialitate implicate în procesul de avizare, precum și reprezentanților sindicatelor din sistemul penitenciar pentru atitudinea constructivă manifestată în cadrul dialogului onest purtat la Ministerul Justiției.

Unul dintre efectele adoptării legii privind statutul polițiștilor de penitenciare este acela al posibilității inițierii unor demersuri legislative concrete pentru înlăturarea blocajului existent la acest moment în ceea ce privește ocuparea posturilor vacante din sistemul penitenciar (datorită dispozițiilor Deciziei Curții Constituționale a României nr. 90/2019).

Ministrul justiției apreciază toate eforturile depuse la nivelul experților, al sindicatelor din domeniu, precum și al parlamentarilor din comisiile de specialitate, pentru ca acest proiect să devină realitate și „pentru că astfel am reușit să îmi onorez încă o promisiune asumată față de lucrătorii din sistemul penitenciar în perioada în care eram ministru interimar al justiției”.

„Acest rezultat încununează munca susținută a inițiatorului, a specialiștilor din Administrația Națională a Penitenciarelor și a sindicatelor din sistemul penitenciar, dar în egală măsură este rezultatul eforturilor depuse de către Parlamentul României, îndeosebi de membrii comisiilor de specialitate implicate în procesul de avizare”, a declarat Ana BIRCHALL.

Mult aşteptata lege privind statutul polițiștilor de penitenciare a fost adoptată în Parlament

Citește mai mult