Achiziţionarea de servicii de traducere din limba română în limba engleză – cod CPV 79530000-8

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. 037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii de traducere din limba română în limba engleză – cod CPV 79530000-8.

InvitatieCaiet de sarcini | Formular oferta

Citește mai mult

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a doua ediții a Forumului România – Republica Moldova în domeniul justiției

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului  privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a doua ediții a Forumului România – Republica Moldova în domeniul justiției.

Proiect de Hotărâre Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.

Citește mai mult

Ministerul Justiţiei propune un cadru legislativ modern şi clar pentru veniturile obţinute în sistemul penitenciar

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care, odată intrat în vigoare, ar clarifica şi simplifica gestionarea surselor de venit din unităţile penitenciare şi, implicit, ar îmbunătăţi mediul de detenţie atât pentru persoanele private de libertate cât şi pentru angajaţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care îşi desfăşoară activitatea în legătură directă cu deţinuţii, obiective asumate în mandatul domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiţiei.

Proiectul aduce soluţii suplimentare de stimulare a reeducării în mediul penitenciar prin încurajarea activităţilor ce ar aduce venituri licite persoanelor private de libertate chiar din timpul detenţiei. Astfel, va fi încurajată o reinserţie mai bună la finalul perioadei de executare a pedepselor, scopul urmărit fiind reducerea recidivelor.

Penitenciarele, centrele educative şi centrele de detenţie pot realiza venituri proprii din prestări servicii cu persoanele private de libertate în interiorul sau exteriorul locului de deţinere precum serviciile de spălătorie, auto, preparare hrană pentru arestații preventiv aflați în arestul poliției, precum şi pentru persoanele private de libertate din alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare.

Noile măsuri legislative vin să stabilească un cadru de reglementare modern şi pentru veniturile obținute din valorificări de bunuri scoase din funcțiune, deșeuri, refacturarea utilităților pentru spațiile închiriate, subvenții pentru agricultură, garanții de participare, garanții de bună execuție, organizarea şi funcţionarea punctelor de desfacere ale popotelor şi bucătăriilor de unitate.

De asemenea, proiectul de lege stabileşte şi cadrul în care vor putea fi obţinute venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie, precum produse vegetale, produse animaliere, preparate din carne/lapte, produse de panificație și patiserie, mic mobilier, articole tâmplărie, precum si produsele de artă şi artizanat confecţionate de persoanele private de libertate în cadrul atelierelor ocupaţionale.

Veniturile obţinute în unităţile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor din munca persoanelor private de libertate sunt venituri neimpozabile din punct de vedere al impozitului pe profit și al taxei pe valoarea adăugată.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro. Proiectul de lege integral şi expunerea de motive se află pe site-ul Ministerului Justiţiei la link-ul:

http://www.just.ro/proiect-de-lege-privind-finantarea-activitatii-administratiei-nationale-a-penitenciarelor-si-a-unitatilor-subordonate-insotit-de-expunerea-de-motive/

BIROUL DE PRESĂ AL MINISTERULUI JUSTIŢIEI

Citește mai mult

Precizări legate de sesizarea Inspecţiei Judiciare în cazul domului Augustin LAZĂR, Procurorul General al României

Ca urmare a adresei nr. 4C-30/92 din 11 august 2017 a Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidențial, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr 70082/11.08.2017, Biroul de presă al Ministerului Justiţiei face următoarele precizări:

  • În data de 16 august, Ministerul Justiţiei a sesizat Inspecţia Judiciară cu privire la refuzul domnului Augustin Lazăr, Procurorul General al României de a pune la dispoziţia Comisiei speciale de anchetă o copie a dosarului nr. 213/P/2017, înregistrat pe rolul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi declaraţiile persoanelor audiate, necesare aflării adevărului în cauza ce formează obiectul activităţii Comisiei speciale de anchetă pentru efectuarea unor verificări prealabile în legătură cu răspunderea disciplinară;
  • Sesizarea este întemeiată pe faptul că, acest refuz al domnului Augustin LAZĂR, în exercitarea funcţiei de Procuror General al României, nu este în acord cu principiul cooperării loiale dintre instituţii, principiul loialităţii faţă de Constituţie, prevederile Constituţiei României: art. 1 alin. (5), art. 61 alin. (1), art. 54 alin. (2) şi art. 131 alin (1) aşa cum au fost interpretate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale;
  • Conform art. 45 alin. (1) raportat la art. 44 alin. (4) din Legea nr. 317/2004, Ministrul Justiţiei este titularul acțiunii disciplinare, iar Inspecţia Judiciară are competenţa de a realiza verificările prealabile asupra modului de îndeplinire a atribuţiunilor de serviciu de către Procurorul General al României.
Adresă Inspecţia Judiciară

Biroul de presă al Ministerului Justiției

Citește mai mult

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, cu modificările şi completările ulterioare, însoţit de referatul de aprobare.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare
Propunerile și observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 16 august 2017, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.

Citește mai mult