Propunerea de numire în funcția vacantă de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

În urma desfășurării procedurii de selecție a procurorilor, în vederea efectuării propunerii de numire în funcția de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care a avut loc în  data de 11 mai 2018, la sediul Ministerului Justiției, vă aducem la cunoștință faptul că, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, a transmis Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de numire a domnului Oliver-Felix BĂNILĂ, în vederea obținerii avizului consultativ. Ulterior, propunerea va fi înaintată Președintelui României, domnul Klaus IOHANNIS.

Citește mai mult

Întâlnirea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, cu reprezentanții Băncii Mondiale

În data de 27 aprilie 2018 a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, întrevederea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, cu doamna Tatiana PROSKURYAKOVA, Director de țară pentru România al Băncii Mondiale. La întâlnire au participat următorii reprezentanți ai Ministerului Justiției: Sebastian Constantin COSTEA, consilier personal al ministrului justiției, Marian Cătălin SPIROIU, jurist, Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe și Andrei Adrian PANĂ, specialist sistemul judiciar, Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe. Din partea Ministerului Finanțelor Publice au participat: Boni CUCU, director general, Direcția Generală Relații Financiare Internaționale, Carmen GHIȚĂ, șef serviciu, Serviciul Managementul Împrumuturilor Externe și Roxana BADEA, expert superior, Direcția Generală Relații Financiare Internaționale, iar din partea Băncii Mondiale au participat: Suzy YOON, Senior Operations Officer, Valerie JOY-SANTOS, coordonator echipă, Dean CIRA, Lider  - specialist urbanism și Holly BURDUJA, analist operațiuni.

Întâlnirea a avut ca scop continuarea discuțiilor referitoare la pregătirea proiectului „Cartierul pentru Justiție”. Astfel, au fost avute în vedere următoarele aspecte: stadiul clarificării juridice a terenului și demersurile ce vor fi întreprinse ulterior, analizarea și identificarea principalelor roluri ale instituțiilor cu care se va colabora/interacționa pentru redactarea proiectului, precum și conceptualizarea unui calendar de acțiuni principale.

Conceput a fi un complex urbanistic, proiectului „Cartierul pentru Justiție” își propune să asigure sediile instituțiilor aparținând sistemului judiciar, iar schema funcțională a acestuia va avea în vedere regruparea spațiilor destinate instanțelor de judecată și parchetelor de pe lângă acestea, cu sediul în București, precum și a altor instituții din sistemul judiciar.

Citește mai mult

Situația obiectivelor de investiții/lucrărilor de intervenții – Ministerul Justiției

Situația, la data de 24 aprilie 2018, cuprinzând: obiectivul de investiție, tipul lucrărilor, stadiul și data de finalizare, poate fi consultată accesând lista obiectivelor de investitiii/lucrărilor de intervenții.

Menționăm faptul că lista prezentată cuprinde obiectivele și lucrările finanțate de la:  Bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții S.A., Titlul XIII “Active nefinanciare”, precum și prin împrumuturi de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – BIRD.

Citește mai mult

Întâlnirea ministrului justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, cu conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)

În cursul zilei de astăzi, domnul Tudorel Toader, Ministrul Justiției, a participat la o întâlnire cu conducerea DIICOT în cadrul căreia au fost abordate subiecte legate de activitatea DIICOT prezentată în Raportul de activitate pe anul 2017 și de necesitățile de abordare strategică viitoare a luptei împotriva criminalității organizate și a altor infracțiuni grave asociate acesteia.

La întâlnire au participat procurorul-șef al direcției, consilierii acestuia, procurorul-șef adjunct și procurorii-șefi ai secțiilor din cadrul DIICOT.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat următoarele subiecte:

 1. Analiza succintă a evoluției unor indicatori relevanți din activitatea DIICOT 2017, reflectați în Raportul de activitate (trenduri, direcții necesare de dezvoltare, alerte, lipsa unei Analize Naționale de Risc, necesitatea promovării unor propuneri legislative referitoare la: infracțiuni în materia operațiunilor fără drept cu substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive, art.151 C.p.p., art.1121 C.p. ).
 2. Stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse în PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI JUDICIAR 2015 – 2020:
   • B.1.7 (stadiul Legii de aprobare a OUG 78/2016, principalele modificări pe care înțelegem să le susținem în legătură cu OUG 76/2016) (Anexa 1);
   • B.1.8 (Compatibilizarea structurilor MP - DIICOT și ale Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform competenței prevăzute de lege pentru efectuarea urmăririi penale);
   • B.3.41 (Operaționalizarea unui compartiment multidisciplinar dedicat investigațiilor financiare afectate urmăririi, identificării și sechestrării produsului infracțiunii, în cadrul DIICOT, format din specialiști proprii și ofițeri de poliție judiciară detașați în cadrul DIICOT);
   • B.5.6 (Repartizarea unui sediu în condițiile Legii nr.304/2004 pentru MP - DIICOT și crearea unui parc auto propriu).
 3. Viziunea strategică națională de combatere a criminalității organizate prezentată de DIICOT în Raportul de activitate pe anul 2016. Lacune, incoerență, inconsistență și redundanță în documentele cu valențe strategice.
 4. Propuneri de modificări de ordin organizatoric. Modificare regulament de funcționare și organizare.
 5. Resurse umane. Funcții de conducere neocupate prin numire în cadrul DIICOT, a căror propunere de ocupare este de resortul Ministrului Justiției.

Citește mai mult