Întâlnire de lucru la Ministerul Justiţiei referitoare la legislaţia în materia expertizelor criminalistice

În data de 24 iunie 2019, ora 11.00, la sediul  Ministerului Justiţiei a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Institutului   Naţional  de Criminalistică din  cadrul Instectoratului General al Poliţiei Române,  Institutului Naţional de Expertize Criminalistice din Ministerul Justiţiei şi reprezentanţi ai direcţiilor de specalitate din Ministerul Justiţiei

Discuțiile au vizat aspecte referitoare la demersurile pentru promovarea unor modificări legislative ale O.G. nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, inclusiv legislaţia secundară şi terţiară în această materie.

Întălnirea de astăzi, solicitată de către Institutul Naţional de Criminalistică al I.G.P.R., vine în sprijinul activităţii organelor judiciare şi al părţilor  în ceea ce priveşte expertul recomandat de acestea.

Ministrul Justiţiei îşi exprimă disponibilitatea pentru soluționarea problemelelor existente şi va întreprinde toate demersurile necesare, conform competențelor legale, pentru îmbunătățirea legislației în vigoare privind activitatea de expertiză criminalistică.

Citește mai mult

Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de Hotărâre | Notă de fundamentare | Anunț de organizare a unei dezbateri publice | Minută dezbatere publică

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Citește mai mult

Comunicat de presa

În data de 10 ianuarie 2019, ministrul justiției, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, a transmis Președintelui României, domnului Klaus Werner IOHANNIS, documentația primită, în data 09 ianuarie 2019, de la Consiliul Superior al Magistraturii (comunicată acestuia de către Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securității), documentație ce are ca obiect rezultatul verificărilor îndeplinirii condiției prevăzute de art. 48 alin.(10) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (respectiv ca persoana propusă să nu fi făcut parte din serviciile de informații înainte de anul 1990 sau să fi colaborat cu acestea) de către persoanele propuse de ministrul justiției pentru numirea în diferitele funcții de conducere, din cadrul Ministerului Public, solicitând să își reconsidere refuzul.

Citește mai mult

Achiziţionare pachet de servicii organizare evenimente

Ministerul Justiției, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziţionării unui pachet de servicii organizare evenimente- cod CPV 79952000-5.

În vederea prezentării obiectivelor, a domeniilor de interes şi a proiectelor predefinite care sunt finanțate din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, instituția va organiza în data de 16 noiembrie 2018,  la București conferința de lansare a programului ”Justiţie”.

Data limită stabilită pentru transmiterea ofertelor este: 05.11.2018, ora 24.00.

Invitatie | Formular | Clarificare | Draft agenda

Citește mai mult