Comunicat de presa

În data de 10 ianuarie 2019, ministrul justiției, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, a transmis Președintelui României, domnului Klaus Werner IOHANNIS, documentația primită, în data 09 ianuarie 2019, de la Consiliul Superior al Magistraturii (comunicată acestuia de către Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securității), documentație ce are ca obiect rezultatul verificărilor îndeplinirii condiției prevăzute de art. 48 alin.(10) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (respectiv ca persoana propusă să nu fi făcut parte din serviciile de informații înainte de anul 1990 sau să fi colaborat cu acestea) de către persoanele propuse de ministrul justiției pentru numirea în diferitele funcții de conducere, din cadrul Ministerului Public, solicitând să își reconsidere refuzul.

Citește mai mult

Achiziţionare pachet de servicii organizare evenimente

Ministerul Justiției, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziţionării unui pachet de servicii organizare evenimente- cod CPV 79952000-5.

În vederea prezentării obiectivelor, a domeniilor de interes şi a proiectelor predefinite care sunt finanțate din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, instituția va organiza în data de 16 noiembrie 2018,  la București conferința de lansare a programului ”Justiţie”.

Data limită stabilită pentru transmiterea ofertelor este: 05.11.2018, ora 24.00.

Invitatie | Formular | Clarificare | Draft agenda

Citește mai mult

Achiziționarea de consumabile necesare organizării Conferinței de deschidere a programului „Justiție”, aferent Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de consumabile”.

Invitatie | Formular oferta financiara | Formular propunere tehnica

Citește mai mult

Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc şi Expunerea de motive

Proiect de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc | Anexe | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris la adresa Ministerului Justiţiei - str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, Bucureşti  - sau la adresa de e-mail dsc@just.ro.

Citește mai mult