Ministerul Justiției – în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziţionării unui pachet de servicii organizare evenimente- cod CPV 79952000-5

Ministerul Justiției cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziţionării unui pachet de servicii organizare evenimente- cod CPV 79952000-5

Anunț - Invitație de participare | Formular oferta servicii organizare evenimente

Citește mai mult

Anunț de reluare a procedurii de selecție a procurorilor în vederea efectuării propunerii de numire pentru funcția de conducere de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Ministerul Justiției organizează, la sediul său din București, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, cod 050741, în perioada 12.04.2019 – 08.05.2019, selecția procurorilor în vederea efectuării propunerii de numire pentru funcția de conducere de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție care va deveni vacantă începând cu data de 28 aprilie 2019.

Selecţia se desfășoară în condițiile prevăzute de art. 54 alin. (1) și alin. ( 11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în acest scop fiind întocmite Standardele de organizare și desfășurare a selecţiei candidaților în vederea efectuării propunerilor de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54, alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Standardele de evaluare a interviului susținut în cadrul selecției candidaților în vederea efectuării propunerilor de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anexate.

Candidații pot depune cereri de înscriere, până la data de 25 aprilie 2019 (inclusiv), ora 17,30 la Direcția resurse umane din Ministerul Justiției din București, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, etajul 2 camera 6.

Cererile vor fi însoțite de următoarele înscrisuri:

 1. dovada îndeplinirii condiţiilor de vechime prevăzute de lege;
 2. declarațiile prevăzute de art. 54 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. un proiect managerial privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecţie, care se depune atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, pe suport specific. Proiectul se va încadra într-o limită de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depăși 10 pagini. Planul și anexele vor fi redactate cu caractere de mărimea 12, font Times New Roman, spațiere la 1,5 rânduri;
 4. un curriculum vitae al candidatului, conform modelului comun european prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
 5. minimum 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea, în ultimii 5 ani;
 6. ultimul raport de evaluare a activității profesionale a candidatului participant la selecţie;
 7. orice alte înscrisuri relevante.

Lista persoanelor care îndeplinesc condițiile legale de participare la selecţie și programarea interviului se vor afișa pe pagina Internet a Ministerului Justiției, la data de 02 mai 2019.

Candidații participanţi la selecţie vor susține, în perioada 06 - 07 mai 2019, un interviu cu ministrul justiției care constă în:

 1. susţinerea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecţie, sub următoarele aspecte:
  • prezentarea sintetică a unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie;
  • identificarea unor eventuale disfuncţii şi vulnerabilităţi în activitatea unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție, precum şi a soluţiilor propuse pentru prevenirea şi înlăturarea acestora;
  • propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii manageriale a unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie;
  • compatibilitatea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere, întocmit de candidatul participant la selecţie cu rolul și funcțiile Ministerului Public;
 2. verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare, vizând, în esenţă, capacitatea de organizare, asumarea responsabilităților, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa în modernizarea managementului unității/structurii, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaţionare şi comunicare, capacitatea și disponibilitatea de a lucra în echipă și de a colabora cu colegii;
 3. prezentarea viziunii asupra modului în care înţelege să organizeze instituţia în vederea îndeplinirii atribuţiilor constituţionale de promovare a intereselor generale ale societăţii şi apărării ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
 4. prezentarea viziunii cu privire la atribuţiile funcţiei pentru care participă la selecţie în ceea ce priveşte coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii în general şi a unor fenomene specifice: criminalitate organizată, corupţie, evaziune fiscală etc.;
 5. verificarea cunoştinţelor specifice funcţiei pentru care participă la selecţie.
 6. verificarea aspectelor legate de motivația, conduita, integritatea și deontologia profesională, precum și alte împrejurări rezultate din analiza înscrisurilor depuse de candidatul participant la selecţie.

În cadrul interviului, ministrul justiției este sprijinit de secretarii de stat din Ministerul Justiției.

În vederea asigurării transparenței, audierea candidaților se transmite în direct, audiovideo, pe pagina de internet a Ministerului Justiției, se înregistrează și se publică pe pagina de internet a ministerului.

Rezultatele selecţiei se vor afișa pe pagina Internet a Ministerului Justiției, la data de 8 mai 2019.

Propunerea ministrului justiției va fi înaintată Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea obținerii avizului urmând ca, după obținerea acestuia, ministrul justiției să înainteze propunerea Președintelui României, în vederea numirii în funcția de conducere de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Calendarul aprobat va putea suferi modificări în funcție de numărul candidaților înscriși.

Anunț reluare procedură |

 

Citește mai mult

Anunțul privind clasificarea candidaților declarați admiși la examenul de capacitate din perioada 02.11.2018 – 13.03.2019

 • Tabel de clasificare a candidaților judecători declarați admiși la examenul de capacitate din perioada 02.11.2018 – 13.03.2019

Tabel #1

 • Tabel de clasificare a candidaților procurori declarați admiși la examenul de capacitate din perioada 02.11.2018 – 13.03.2019

Tabel #2

 • Tabel de clasificare a candidaților personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor declarați admiși la examenul de capacitate din perioada 02.11.2018 – 13.03.2019

Tabel #3

 

Citește mai mult

p1
Source: Council of the EU

Pachetul privind probele electronice: Consiliul convine asupra poziției sale vizând normele privind desemnarea reprezentanților legali pentru obținerea de probe

UE ia măsuri pentru a îmbunătăți accesul transfrontalier la probele electronice prin instituirea unui cadru juridic datorită căruia ordinele judecătorești vor putea fi adresate direct furnizorilor de servicii care își desfășoară activitatea în UE.

Astăzi, Consiliul a convenit asupra poziției sale vizând directiva privind desemnarea reprezentanților legali pentru obținerea de probe în cadrul procedurilor penale.

Directiva va fi un element esențial pentru punerea în aplicare a viitorului regulament privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală, cu privire la care Consiliul și-a adoptat poziția în decembrie, anul trecut, având în vedere că aceasta stabilește normele pentru desemnarea reprezentanților legali ai furnizorilor de servicii, al căror rol este de a primi astfel de ordine și de a răspunde la acestea. Instituirea reprezentanților legali a fost necesară din cauza lipsei unei cerințe legale generale care să impună furnizorilor de servicii din afara UE să fie prezenți în mod fizic în Uniune atunci când furnizează servicii în cadrul acesteia. În plus, reprezentanții legali desemnați în cadrul acestei directive ar putea fi folosiți și pentru procedurile naționale.

Acesta este un pas important pentru a garanta un acces mai rapid și mai eficace la probe în cadrul procedurilor penale. Desemnarea reprezentanților legali va constitui un element-cheie al facilitării cooperării vizând obținerea probelor electronice. Obiectivul nostru este de a garanta că noul mecanism funcționează în mod eficient și, totodată, că nu reprezintă o sarcină excesivă, în special pentru IMM-uri. Regret că actualul Parlament nu va fi în măsură să înceapă negocierile, însă sper că lucrările vor putea continua cât de repede posibil de îndată ce noul Parlament va fi ales.

Tudorel Toader, ministrul justiției al României
p2
Sursa: Council of the EU

 Principalele elemente ale poziției Consiliului

Printre principalele elemente ale poziției Consiliului se numără:

 • Criteriile pentru definirea locului de stabilire a reprezentanților legali rămân cele din propunerea Comisiei. Reprezentanții legali vor fi stabiliți în unul dintre statele membre în care furnizorul de servicii este stabilit sau își oferă serviciile.
 • Consiliul a subliniat ulterior că reprezentanții legali ar trebui să dispună de suficiente resurse și competențe pentru a-și desfășura sarcinile.
 • Furnizorii de servicii și reprezentanții legali pot fi trași la răspundere în solidar pentru nerespectarea obligațiilor.
 • Se poate recurge la reprezentanții legali și pentru obținerea altor tipuri de probeîn afară de probele electronice, precum și pentru primirea altor cereri legate de asigurarea respectării legii, cum ar fi ordinele europene de anchetă, fără a aduce atingere procedurilor specifice prevăzute în alte instrumente juridice pentru cooperarea judiciară în materie penală.
 • Au fost adăugate dispoziții specifice pentru a limita sarcina impusă IMM-urilor. Printre acestea se numără posibilitatea ca IMM-urile să utilizeze serviciile aceluiași reprezentant legal, precum și faptul că sancțiunile individuale împotriva unui furnizor de servicii ar trebui să țină seama de capacitatea financiară a acestuia.
 • În ceea ce privește sancțiunile, textul rămâne în forma propusă de Comisie și prevede că sancțiunile vor fi eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
 • Va fi pusă la dispoziția publicului o listă completă a reprezentanților legali pentru a se asigura că autoritățile de aplicare a legii o pot accesa cu ușurință în principal, dar nu numai, prin intermediul Rețelei judiciare europene în materie penală.
 • Consiliul a prevăzut un termen de transpunere de 18 luni pentru a se asigura că reprezentanții legali sunt operaționali odată ce Regulamentul privind probele electronice va intra în vigoare, la șase luni după data respectivă.

Etapele următoare

Consiliul este pregătit să înceapă negocierile din cadrul trilogului cu privire la întregul pachet privind probele electronice de îndată ce Parlamentul își va adopta poziția. Se preconizează că acest lucru se va întâmpla după viitoarele alegeri europene.

Context

Directiva face parte din pachetul privind probele electronice, propus de Comisie în aprilie 2018. Obiectivul pachetului este îmbunătățirea accesului transfrontalier la probele electronice prin crearea unui cadru juridic pentru ordinele judecătorești adresate direct furnizorilor de servicii sau reprezentanților lor legali dintr-un alt stat membru.

Directiva completează Regulamentul privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală, cu privire la care Consiliul și-a adoptat poziția în decembrie 2018.

Sursa:  https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/08/e-evidence-package-council-agrees-its-position-on-rules-to-appoint-legal-representatives-for-the-gathering-of-evidence/

Citește mai mult

Achiziție servicii de traducere limba sârbă, turcă și polonă

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de:‘’negociere fără publicare prealabilă/ LOT 1, LOT 2 și LOT 3 ’’, potrivit art. 68 coroborat cu art.104, alin.(1), lit.a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Obiectul contractului constă în
- traducerea în/din limba sârbă, în/din limba română (estimativ 50 de pagini– Lot 1
- traducerea în/din limba turcă, în/din limba română ( estimativ 1000 de pagini)– Lot 2,
- traducerea în/din limba polonă, în/din limba română ( estimative 60 de pagini)– Lot 3,
conform cerințelor din documentație.
Durata contractului va fi de : maxim 3 luni de la data semnării contractului
Sursele de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată : bugetul de stat;
1. Limba de redactare a ofertei : limba română;
2. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;
3. Criteriul utilizat pentru achiziţia serviciilor sus menţionate : cel mai bun raport calitate- preț”

Invitație |  Documentație

Citește mai mult