Lansarea Programului ”Justiție”, implementat de Ministerul Justiției din România, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

 

Ministerul Justiției a organizat în data de 16 noiembrie 2018, la București, conferința de lansare a programului „Justiție”, în valoare de 52.941.176 euro, din care 45.000.000 euro asistență financiară nerambursabilă din partea Regatului Norvegiei, care va fi implementat în perioada 2018-2024.

Programul „Justiție” este gestionat de Ministerul Justiție în calitate de Operator de Program și cuprinde 7 proiecte pre-definite în următoarele domenii de interes: servicii corecționale (sistemul penitenciar și cel de probațiune); eficiența și eficacitatea sistemului judiciar, consolidarea statului de drept; violența domestică și violența bazată pe deosebirea de gen.

În deschiderea conferinţei, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a subliniat importanţa pentru sistemul judiciar a Programului „Justiție”, arătând că “Exercițiul 2014-2021 pe care îl inaugurăm astăzi aduce nu doar o dublare a alocării financiare comparativ cu exercițiul trecut, dar și o paletă de intervenții ambițioase care își propun să contribuie atât la dezvoltarea practicilor interne de lucru în instituțiile beneficiare, cât și la îmbunătățirea cooperării interinstituționale.”

La rândul său, Excelența Sa doamna Lise KLEVEN GREVSTAD, Ambasadorul Regatului Norvegiei în România, a accentuat faptul că “lansarea, astăzi, a programului Justiţie, finanţat din granturi norvegiene, marchează un punct de referinţă în cooperarea dintre Norvegia şi România în sectorul justiţiei. Programul are la bază rezultatele bune obţinute în Mecanismul Financiar Norvegian anterior. Totodată, programul a fost construit pe baza excelentelor parteneriate care au fost dezvoltate în cele 3 arii de intervenţie respectiv, servicii corecţionale, administrarea instantelor şi violenţa domestică şi violenţa bazată pe gen.”

În domeniul serviciilor corecționale, cele trei proiecte predefinite “Correctional” (31.000.000 euro), “4 Norm” (5.000.000 euro) și “Child” (1.494.117 euro), implementate de Administrația Națională a Penitenciarelor, au ca obiectiv consolidarea capacității sistemului penitenciar și de probațiune din România de a contribui la reintegrarea socială a persoanelor condamnate, prin facilitarea tranziției acestora din penitenciar în sistemul de probațiune și, în continuare, în comunitate, printr-o strânsă cooperare cu autoritățile locale. De asemenea, în trei unități penitenciare (Craiova, Ploiești, Poarta Albă) vor fi redefinite programele de reintegrare socială și activitățile zilnice desfășurate de persoanele condamnate, în vederea responsabilizării lor înainte și după liberare. Totodată, se va urmări facilitarea reintegrării sociale a minorilor și tinerilor sancționați penal prin îmbunătățirea educației și a asistenței specifice acordate acestora în cadrul Centrului Educațional Târgu Ocna.

În ceea ce privește eficiența și eficacitatea sistemului judiciar, consolidarea statului de drept, cele trei proiecte predefinite „Asistență juridică și garanții pentru accesul la justiție”(2.000.000 euro, implementat de Consiliul Europei), „Formarea personalului din sistemul judiciar și consolidarea capacității instituționale în acest domeniu” (4.100.000 euro, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii) și „Combaterea criminalității și a corupției” (4.250.000 euro, implementat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) au ca obiectiv îmbunătățirea capacității populației de etnie romă și a altor persoane vulnerabile din România de a-și exercita efectiv drepturile, în materie non-penală, prin oferirea de acces la informații privind drepturile lor și asistența juridică; o mai bună aplicare a conceptelor juridice europene și consolidarea capacității de formare la nivelul sistemului judiciar; îmbunătățirea capacității Ministerului Public de a lupta împotriva criminalității organizate și a corupției.

Cu referire la violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex, proiectul predefinit „Sprijinirea implementării Convenției de la Istanbul în România” (2.500.000 euro, implementat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați) are drept obiectiv îmbunătățirea capacității autorităților române de a implementa Convenția de la Istanbul, inclusiv prin înființarea a 10 centre pentru victimele violenței sexuale și a 8 centre de consiliere pentru agresori şi prin derularea unei campanii în domeniul prevenirii violenței domestice și a violenței împotriva femeilor.

La Conferinţa de lansare a programului „Justiție” au participat oficiali ai Ministerului Justiției și Securității Publice din Norvegia, Ambasadei Regatului Norvegiei la București, partenerilor donori de program - Administrația Instanțelor din Norvegia, Serviciile Corecționale Norvegiene, precum și ai Ministerului Justiției, Ministerului Fondurilor Europene și ai Ministerului Finanțelor Publice, reprezentanți ai promotorilor de proiect, precum și ai partenerilor de proiect.

Informații detaliate privind proiectele ce vor fi finanțate se regăsesc pe pagina de internet dedicată programului.

DSC_0727 b1

Citește mai mult

Întrevederea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER cu noul comisar al drepturilor omului din cadrul Consiliului Europei, Dna. Dunja Mijatović

În data de 15 noiembrie 2018, la sediul Ministerului Justiției, a avut loc întrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu noul comisar al drepturilor omului din cadrul Consiliului Europei, doamna Dunja Mijatović.
Din delegația Comisarului Drepturilor Omului al Consiliului Europei au mai făcut parte domnul Özgür Derman, director adjunct și doamna Patricia Ötvös, consilier; iar din partea ministerului a mai participat și domnul Ilie Cute, personal de specialitate asimilat judecătorilor și procurorilor – Direcția Afaceri Europene și Drepturile Omului.
Subiectele abordate în cadrul întâlnirii au vizat aspecte privitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități și violența împotriva femeilor.
În acest context, ministrul justiției a subliniat faptul că deși legislația care protejează drepturile persoanelor cu dizabilități precum și cea care guvernează lupta împotriva violenței domestice este încă perfectibilă, aceasta asigură respectarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului printr-o recunoaștere egală în fața legii, accesul liber, eficace și neîngrădit la justiție, asigurarea libertății și a siguranței acestora, interzicerea torturii, a relelor tratamente precum și a discriminării în toate formele ei.
Totodată, au fost prezentate principalele noutăți legislative referitoare la temele abordate, și anume proiectul de act normativ privind reglementarea unui nou mecanism de reprezentare efectivă și independentă a persoanelor cu dizabilități puse sub interdicție și ordinul de protecție provizoriu.
Întrevederea a constituit o oportunitate deosebită de consolidare a relațiilor de colaborare între Ministerul Justiției și instituția Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei.

Citește mai mult

Ministerul Justiției organizează selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru 3 funcții vacante de conducere, de procuror șef de secție din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Ministerul Justiției organizează, la sediul său din București, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, cod 050741, în perioada 08.11.2018 – 10.12.2018, selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru 3 funcții vacante de conducere, de procuror șef de secție din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Anunț | Standarde interviu | Standarde desfășurare interviu | Anunt | Anunț susținere probă interviu

Citește mai mult

Anunț privind organizarea examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari

Prin Hotărârea Plenului nr. 1013/1 noiembrie 2018. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat organizarea, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii, la Bucureşti, în perioada 2 noiembrie 2018 - 13 martie 2019, a examenului de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari. în condiţiile art. 25 şi următoarele din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/14 septembrie 2006. modificată.

Anunț | Calendar | Tematica și bibliografia | Cerere de înscriere | Hotărârea nr 581/2006 a Plenului CSM

Citește mai mult