Participarea ministrului justiției la inaugurarea lucrărilor de modernizare a clădirii Palatului de Justiție, Tribunalul Arad

În data de 8 iunie 2018, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, și secretarul de stat, conf. univ.dr. Marieta SAFTA, au participat la inaugurarea lucrărilor de modernizare a clădirii Palatului de Justiție, Tribunalul Arad, constând în extinderea unor spații pentru birouri, dar și reabilitarea termică a clădirii.

 

În acest context, programul vizitei delegației Ministerului Justiției în județul Arad a cuprins următoarele:

  1. întrevederea cu conducerea Prefecturii Județului Arad, respectiv cu doamna Florentina HORGEA, prefect, și domnul Vasilică DAMIAN, Subiectele abordate în cadrul întâlnirii au vizat diferite aspecte privitoare la colaborarea autorităților locale cu Ministerul Justiției în vederea identificării celor mai bune soluții pentru rezolvarea problemelor administrative ale sistemului judiciar.

 

  1. întrevederea cu judecătorii și personalul auxiliar din cadrul Tribunalului Arad. În cadrul întâlnirii a fost prezentată activitatea instanței, realizările, precum și problemele întâmpinate, ministrul justiției expunând măsurile luate până în prezent, la nivelul Ministerului Justiției, în vederea eficientizării activității și rezolvării diferitelor aspecte punctuale menționate în cadrul discuțiilor. În acest context, prof.univ.dr. Tudorel TOADER a făcut referire la problematica arhivării și demersurile întreprinse până în acest moment, respectiv obținerea finanțării și identificarea spațiilor optime în vederea construirii centrelor regionale de arhivă,  salarizarea, condițiile de pensionare, precum și proiectul de lege privind personalul auxiliar.

 

  1. participarea la festivitatea de inaugurare a lucrărilor de modernizare a clădirii Palatului de Justiție, Tribunalul Arad. Conducerea Ministerului Justiției a apreciat în mod deosebit eforturile depuse în vederea concretizării acestui demers și a asigurat conducerea Tribunalului Arad de deschidere și susținere în vederea implementării și altor măsuri necesare optimizării activității.

 

 

  1. susținerea unei conferințe de presă, la sediul Tribunalului Arad, în cadrul căreia ministrul justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, a prezentat contextul vizitei în județul Arad și a răspuns  întrebărilor jurnaliștilor privind diverse teme de interes, ca de exemplu: publicarea motivării Curții Constituționale în Monitorul Oficial privind existenta unui conflict juridic de natură constituțională între ministrul justiției şi președintele României, generat de refuzul președintelui României de a da curs propunerii de revocare din funcție a procurorului-şef al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Laura Codruţa KÖVESI.

 

Activitățile din  data de 8 iunie 2018 fac parte din planul de măsuri întreprinse de  conducerea Ministerului Justiției  în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă  instituțiile vizate.

foto2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


foto3Împreună cu judecători și grefieri de la Tribunalul Arad

Citește mai mult

Realizarea programului național de creare a 15 centre regionale de arhivă. Vizita ministrului justiției în județul Timiș

    În scopul identificării celor mai adecvate spații necesare realizării centrelor regionale de arhivă, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, și secretarul de stat, conf. univ.dr. Marieta SAFTA, au efectuat, în data de 7 iunie 2018, o vizită în raza Curții de Apel Timișoara, programul delegației Ministerului Justiției cuprinzând următoarele:

  1. vizitarea Penitenciarului Timișoara. În acest context, au fost vizitate mai multe spații aparținând penitenciarului, respectiv: sectorul de acordare a drepturilor la pachet şi vizită care urmează a fi dat în folosință, sectorul administrativ, sectorul de deținere - secția E 10 unde sunt cazați deținuți în regim deschis fără supraveghere și care sunt folosiți la muncă în exteriorul penitenciarului, clubul destinat activităților de reintegrare socială. Cu această ocazie, conducerea Ministerului Justiției a purtat discuții cu următorii reprezentanți ai unității penitenciare: domnul comisar șef de penitenciare Georgică ALEXEEV, director, domnul comisar șef de penitenciare Liviu MARICA, director adjunct siguranța deținerii și regim penitenciar, doamna comisar șef de penitenciare Liliana TEODOROVICI, director adjunct economico-administrativ, domnul comisar șef de penitenciare Viorel NICOLAESCU, director adjunct educație și asistență psihosocială. Directorul penitenciarului a prezentat unitatea și activitățile întreprinse în cadrul acesteia, abordându-se, în cadrul discuțiilor, aspecte privitoare la climatul şi condițiile de lucru ale personalului de penitenciare, condițiile de detenție, metodele de rezolvare a problemelor cu care se confruntă sistemul penitenciar. Conducerea Ministerului Justiției a apreciat, în mod deosebit, diversitatea și multitudinea activităților de reintegrare socială desfășurate în cadrul Penitenciarului Timișoara, respectiv: uscarea fructelor, legumelor și a plantelor aromatice, creșterea animalelor, cultivarea legumelor și cerealelor, apicultură, precum și prestarea de servicii la diverse societăți comerciale. Astfel, aproximativ 200 de persoane private de libertate aflate în regim deschis părăsesc dimineață celulele penitenciarului și se îndreaptă spre locul de muncă, fără a fi însoțiți de vreun reprezentant al penitenciarului. Toate aceste activități au ca scop reintegrarea pe piața muncii a persoanelor private de libertate și  prevenirea recidivei. În același scop, conducerea Ministerului Justiției a expus posibilitatea întreprinderii unor măsuri legislative care vizează: valorificarea produselor sau bunurilor rezultate în  cadrul activităților de reintegrare, inclusiv ca urmare a unor cursuri de calificare, în vederea finanțării altor activități sau cursuri de calificare; valorificarea produselor de către persoanele private de liberate în spații comerciale, contribuindu-se, astfel, la îmbunătățirea percepției societății asupra deținuților, la responsabilizarea deținuților și la exersarea unor abilități prosociale; posibilitatea ca munca prestată de deținuți pe timpul detenției să fie luată în considerare ca vechime în muncă; autogospodărirea persoanelor private de libertate prin punerea la dispoziție a unor spații unde aceștia să-și poată prepara singuri hrana, astfel încât să dobândească abilitățile necesare pentru a face față mai ușor nevoilor cu care se confruntă după liberare.
  1. identificarea unor posibile locații în vederea amplasării centrelor regionale de arhivă. În acest context, conducerea Ministerului Justiției a vizitat trei locații aparținând Penitenciarului Timișoara, respectiv: secția exterioară Buziaș, secția exterioară GAZ Timișoara și secția exterioară Tancodrom Buziaș. Arhiva ce urmează a fi construită  pe raza Curții de Apel Timișoara va deservi toate instanțele subordonate, tribunale și judecătorii din Timiș, Arad și Caraș-Severin. Necesitatea construirii unei astfel de arhive este dată de faptul că mare parte din documentele elaborate în cadrul acestor instituții trebuie păstrate timp de 90 de ani.
  1. întrevederea cu prefectul județului Timiș, doamna Eva Georgeta ANDREAȘ. În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte privitoare la colaborarea autorităților locale cu Ministerul Justiției în vederea identificării unor soluții viabile pentru rezolvarea problemelor administrative ale sistemului judiciar.
  1. susținerea unei conferințe de presă, la sediul prefecturii județului Timiș, în cadrul căreia ministrul justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, a  prezentat scopul și programul vizitei și a răspuns  întrebărilor jurnaliștilor privind diverse teme de interes, ca de exemplu: punerea în aplicare a deciziei Curții Constituționale privind existenta unui conflict juridic de natură constituțională între ministrul justiției şi președintele României, generat de refuzul președintelui României de a da curs propunerii de revocare din funcție a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Laura Codruţa KÖVESI, arhiva SIPA.
  1. vizitarea Curții de Apel Timișoara și a Tribunalului Timiș. În cadrul acestei vizite conducerea Ministerului Justiției a observat modul de desfășurare a unei ședințe de judecată la judecătorie și a avut întrevederi cu reprezentanții conducerii Curții de Apel Timișoara: doamna judecător Erica NISTOR, președinte, doamna judecător Carmen Pușa PÂRVULESCU, vicepreședinte, doamna judecător Marian BRATIŞ, vicepreședinte, precum și cu doamna Adriana STOICESCU, președintele Tribunalului Timiș.  Discuțiile au purtat, în principal, asupra problemelor de ordin administrativ cu care se confruntă instanțele din raza acestei Curți, infrastructurii și investițiilor în sediile de instanțe, precum și asupra modalităților de soluționare a problemelor întâmpinate. De asemenea, reprezentanții instanțelor au salutat inițiativa conducerii Ministerului Justiției privind realizarea centrelor de arhivă.

Activitățile din  data de 7 iunie 2018 fac parte din planul de măsuri întreprinse de  conducerea Ministerului Justiției  în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă  instituțiile vizate.

Citește mai mult

Întrevederea ministrului justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, cu domnul Gunther KRICHBAUM, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul german (Bundestag)

În data de 21 mai 2018, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, și secretarul de stat, conf.univ.dr. Marieta SAFTA, au avut o întrevedere cu domnul Gunther KRICHBAUM, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul german (Bundestag), însoțit de domnul ministru plenipotentiar Kai HENNIG, adjunctul Ambasadorului Republicii Federale Germania în România.
Discuțiile din cadrul întâlnirii au purtat, în principal, asupra reformelor aduse justiției, ministrul justiției precizând faptul că România a trecut printr-o reformă masivă, structurală a sistemului judiciar, astfel cum s-a constatat inclusiv de către Comisia Europeană în ultimele rapoarte din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. De asemenea, a fost prezentat stadiul în care se află în acest moment legile justiției și noile coduri, precum și modificările aduse prin acestea.
Cei doi oficiali din cadrul Ministerului Justiției au manifestat deschidere în vederea continuării bunei colaborări, atât în materia cooperării judiciare, cât și în domeniul luptei împotriva corupției.
Întâlnirea a reprezentat o oportunitate deosebită de consolidare a relației de colaborare cu partenerii europeni și de manifestare a sprijinului reciproc în vederea promovării valorilor comune.

Citește mai mult

Participarea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, la ÎNTÂLNIREA PROFESIONALĂ A TRIBUNALELOR, Târgu Jiu

În data de 18 mai 2018, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, și secretarul de stat, conf. univ.dr. Marieta SAFTA, au participat la Întâlnirea profesională a tribunalelor, organizată de Consiliul Superior al Magistraturii împreună cu Tribunalul Gorj, la Târgu –Jiu.
Subiectele dezbătute în cadrul întâlnirii au vizat aspecte precum: infrastructura și finanțarea instanțelor, Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, inclusiv în domeniul IT și a arhivării electronice a dosarelor, statutul și necesitatea redimensionării schemelor de personal auxiliar de specialitate, înființarea de instanțe specializate. Cu această ocazie, ministrul justiției a prezentat acțiunile întreprinse la nivelul ministerului pentru rezolvarea diferitelor problematici prezentate în cadrul întâlnirii profesionale precedente.
Cei doi oficiali au avut o întrevedere și cu prefectul județului Gorj, domnul Ciprian FLORESCU. Au fost abordate problematici de interes comun în cadrul colaborării autorităților locale cu Ministerul Justiției.
Reuniunile au fost urmate de o conferință de presă, la sediul Prefecturii Gorj, în cadrul căreia ministrul justiției a prezentat situația arhivelor instanțelor, precum și măsurile luate în vederea construirii a 15 centre regionale de arhivă, la nivelul fiecărei Curți de Apel, în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Serviciilor Judiciare, finanțat de Banca Mondială. În ceea ce privește arhiva din raza Curții de Apel Craiova, aceasta se preconizează a fi construită pe un teren care aparține Penitenciarului Pelendava. Totodată, ministrul justiției a prezentat temele de interes discutate în cadrul Întâlnirii profesionale a tribunalelor și a răspuns întrebărilor jurnaliștilor privitoare la problemele de actualitate ale sistemului judiciar.
Activitățile din data de 18 mai 2018 fac parte din planul de măsuri întreprinse de conducerea Ministerului Justiției în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă instituțiile vizate.

Citește mai mult

Achizitie servicii de traducere în/din limba turcă, cod CPV 79530000-8 9 (reluare procedura)

Referitor la: invitaţie de participare la procedura de ’’negociere fără publicare prealabilă’’ – RELUARE PROCEDURĂ

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de ‘’negociere fără publicare prealabilă ’’, conform art. 104 alin (1) lit a) din Legea nr.98/2006 privind achizițiile publice, având ca obiect atribuirea unui contractavând ca obiect “servicii de traducere în/din limba turcă, cod CPV 79530000-8 ”
1. Sursele de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată : bugetul de stat;
2. Limba de redactare a ofertei : limba română;
3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;
4. Criteriul utilizat pentru achiziţia serviciilor sus menţionate : cel mai bun raport calitate- preț” . Oferta se va face în lei, fără TVA.

Invitatie de participare | Formulare Negociere | Documentatie atribuire

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel.037.204.1115 – Serviciul Achiziţii Publice, e-mail achizitiipublice@just.ro

Citește mai mult