Foto RO-FR__

Întâlnirea domnului Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu doamna Nicole BELLOUBET, ministrul justiției din Republica Franceză

În contextul reuniunii informale a miniștrilor justiției și afacerilor interne din statele membre ale Uniunii Europene, care s-a desfășurat la București în perioada 7-8 februarie 2019, domnul Tudorel TOADER, ministrul justiției, a avut, în data de 8 februarie, o întrevedere cu doamna Nicole BELLOUBET, ministrul justiției din Republica Franceză, însoțită de doamna ambasador Michèle Ramis, precum și de o delegație la nivel tehnic. La întâlnire, ministrul român a fost însoțit de domnul Sebastian COSTEA, secretar de stat, precum și de o delegație tehnică din cadrul Ministerului Justiției și al Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.
Cei doi demnitari au discutat despre temele de interes în contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, precum și despre cooperarea bilaterală dintre cele două State Membre în domeniul justiției.
În ceea ce privește derularea Președinției române a Consiliului UE, cei doi oficiali și-au exprimat dorința reciprocă de a coopera constructiv și de a avansa cât mai multe dintre dosarele aflate în curs de negociere.
În ceea ce privește cooperarea bilaterală, a fost subliniată îndelungata tradiție a relațiilor româno-franceze. În acest context, cei doi înalți demnitari au agreat posibilitatea relansării unor evenimente comune în domeniul juridic, atât pe palierul academic, cât și pe palierul instituțional sub titulatura „Zilele juridice franco-române”.
Cei doi miniștri au subliniat faptul că bunele relații de cooperare bilaterală sunt reflectate și printr-o serie de activități, măsuri și proiecte comune, cum ar fi organizarea de seminarii în variate domenii, cum ar fi confiscarea de bunuri sau combaterea traficului de droguri și în acest sens d-na ministru Nicole BELLOUBET a lansat invitația către Ministerul Justiției din România de a participa la seminarul organizat în luna martie a anului curent, ce are ca temă traficul de persoane. A fost subliniată și importanța instituției magistratului de legătură în facilitarea cooperării bilaterale. Dl. ministru Tudorel TOADER a precizat faptul că, la momentul actual România are un magistrat de legătură în Republica Franceză, dar autoritățile române au în vedere extinderea utilizării acestei instituții și la nivelul altor state membre.

Citește mai mult

poza TAEJ_

Lansarea proiectului „TAEJ – Transparenţă, Accesibilitate şi Educaţie Juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”

În data de 28 ianuarie 2019, ministrul justiției, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, a participat la conferința de deschidere a proiectului "TAEJ - Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție, Şcoala Naţională de Grefieri, Inspecția Judiciară și Institutul Național al Magistraturii.

Cu această ocazie domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER a subliniat importanța acestui proiect pentru sistemul judiciar, mai ales prin prisma obiectivului general, respectiv îmbunătăţirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparenţe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum şi îmbunătăţirea accesului la justiţie prin creşterea gradului de informare, conştientizarea drepturilor cetăţenilor și dezvoltarea culturii juridice prin sporirea gradului de educaţie juridică a publicului.

Totodată, ministrul justiției a remarcat complementaritatea proiectului TAEJ cu activitățile derulate de Ministerul Justiției alături de Ministerul Educației Naționale și Consiliul Superior al Magistraturii în materia educației juridice în școli. Demnitarul român a reamintit că educația juridică timpurie a fost și rămâne un deziderat al Ministerului Justiției în realizarea căruia sunt implicați reprezentanți ai tuturor profesiilor sistemului judiciar, menționând faptul că există preocuparea pentru introducerea în programa școlară a acestei materii, cunoscut fiind faptul că prevenția este o componentă deosebit de importantă a combaterii infracționalității.

În finalul alocuțiunii domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER a asigurat partenerii implicați de întreaga deschidere în vederea unei colaborări reale și aplicate în ceea ce privește realizarea tuturor obiectivelor proiectului și a urat succes echipei implicate în implementarea acestuia.

Referitor la aspectele tehnice privind proiectul "TAEJ - Transparenţă, accesibilitate și educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 118765, reamintim că la data de 5 septembrie 2018, a fost semnat contractul de finanţare aferent proiectului derulat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Şcoala Naţională de Grefieri, Inspecţia Judiciară și Institutul Naţional al Magistraturii.
Proiectul TAEJ este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1 IP9/2017 - Calitate, transparenţă, etică şi integritate la nivelul sistemului judiciar, Axa prioritară 2 - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.3 - Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar, în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia.
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, iar valoarea totală care face obiectul contractului de finanţare este de 29.667.068 lei, din care 24.915.549,65 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, iar 4.751.518,35 lei reprezintă cofinanţarea beneficiarului şi a partenerilor.

 

antet

Citește mai mult

poza intrevedere Moraes_

Întrevederea ministrului justiției, Tudorel TOADER, cu Președintele Comisiei LIBE a Parlamentului European, Claude MORAES

În contextul prezentării în data de 23 ianuarie 2019, în fața Comisiei LIBE a Parlamentului European, a priorităților în domeniul justiției ale Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, ministrul justiției, Tudorel TOADER, a avut, în data de 22 ianuarie 2019, o întâlnire de lucru cu Claude MORAES, președintele acestei comisii.
Ministrul român al justiției a exprimat deschiderea pentru o colaborare strânsă între Președinția română la Consiliul UE și Parlamentul European în dosarele legislative pendinte. Între altele, a fost evidențiată prioritatea acordată propunerilor legislative privind probele electronice în materie penală, operaționalizării Parchetului European (EPPO) și îmbunătățirii încrederii și recunoașterii reciproce în materie penală.
În ceea ce privește operaționalizarea EPPO, ministrul justiției a subliniat importanța colaborării dintre Consiliu și Parlamentul European în vederea numirii procurorului șef european în actuala legislatură, iar în ceea ce privește numirea procurorilor europeni a exprimat încrederea că va fi respectat calendarul stabilit, România urmând a-și desemna candidații până la finalul lunii martie 2019.
Președintele Comisiei LIBE a exprimat încrederea deplină în capacitatea României de a-și atinge obiectivele asumate în domeniul justiției în calitate de Președinție la Consiliul Uniunii Europene și a arătat că se poate conta pe sprijinul Parlamentului European pentru finalizarea cât mai multor dosare legislative în timpul scurt până la alegerile legislative europene.

Citește mai mult

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea Ordinul ministrului justiției nr. 2773/C/2017 pentru aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție și Referatul de aprobare

„În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea Ordinul ministrului justiției nr. 2773/C/2017 pentru aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție și Referatul de aprobare.

ProiectReferat

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro

 

Citește mai mult