Vizita domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, la Judecătoria Focșani și Tribunalul Vrancea

În data de 11 decembrie 2017, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a avut o întrevedere cu reprezentații Judecătoriei Focșani și Tribunalului Vrancea.

În cadrul întrevederii au fost abordate, între altele, aspecte privind realizarea unor obiective de investiții, măsuri administrative necesare bunei funcționări a Judecătoriei Focșani și Tribunalului Vrancea, precum și probleme ale personalului care își desfășoară activitatea în cadrul acestor instanțe.

Ministerul Justiției în colaborarea cu Compania Națională de Investiții vor demara, în perioada următoare, proiectul de construire al unui sediu pentru Judecătoria Focșani și Tribunalul Vrancea, finanțat prin Programul național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ.

Întâlnirea a reprezentat o parte componentă a dialogului constant pe care ministrul justiției îl poartă cu reprezentanții instanțelor judecătorești din țară.

Citește mai mult

Strategia Naţională Anticorupţie – Cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a administrației publice centrale

În data de 11 decembrie 2017, Ministerul Justiţiei a organizat cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a administrației publice centrale, prevăzută de Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2016-2020.

Reuniunea a fost condusă de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, care a subliniat importanța îndeplinirii obligațiilor strategice de către toți factorii implicați, în contextul în care  îndeplinirea obligațiilor SNA reprezintă o responsabilitate asumată la atât nivel intern, cât și extern. Ultimul raport al Comisiei Europeane publicat în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), a menționat în mod expres că ”Primul raport privind punerea în aplicare a măsurilor va fi publicat la începutul anului 2018 și va oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare a progreselor înregistrate”, și a recunoscut ”potențialul SNA 2016-2020 de a deveni o politică eficace de prevenire a corupției dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizată pe teren”. Aceste evidențieri relevă potențialul SNA 2016-2020 de deveni un instrument intern de monitorizare eficientă a implementării măsurilor anticorupție, inclusiv prin asumarea recomandărilor internaționale.

Participanții au expus demersurile concrete instituționale, precum și progresele înregistrate în desfășurarea activităților aferente indeplinirii obiectivelor stabilite în documentul strategic, care au ca termen de implementare anul 2017, în pregătirea primei raportări anuale subsumate actualului ciclu strategic, care se va realiza la începutul anului viitor.

În cadrul reuniunii platformei de cooperare a administrației publice centrale a fost analizat și aprobat raportul de evaluare întocmit ca urmare a desfășurării misiunii tematice de evaluare care a avut loc, în perioada 2-4 octombrie 2017 la Ministerul Sănătății și la patru unități subordonate acestuia. Raportul adoptat urmează să fie publicat, în perioada următoare, pe pagina de internet a Ministerului Sănătății și pe www.sna.just.ro .

Cu aceeași ocazie a fost prezentat proiectul Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, precum și proiectul Metodologiei de evaluare ex-post a incidentelor de integritate, necesare atingerii Obiectivului general nr. 2 din SNA ”Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative”, elaborate de către cele două Grupuri de lucru inter-instituționale constituite în acest scop.

La întâlnire au participat reprezentanți ai ministerelor, Corpului de Control al Primului-Ministru și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Citește mai mult

Întrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu conducerea Penitenciarului Vaslui și liderii de sindicat din penitenciarele Vaslui, Iaşi şi Bacău, la Penitenciarul Vaslui

În data de 11 decembrie 2017,  domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a avut o întrevedere cu reprezentanții conducerii Penitenciarului Vaslui, precum și cu liderii de sindicat din penitenciarele Vaslui, Iaşi şi Bacău.

În cadrul întrevederii au fost abordate aspecte referitoare la plata orelor suplimentare restante pentru personalul administrației penitenciare, în acest moment fiind  în curs de elaborare la nivelul Ministerului Justiției, în regim de urgență,  un proiect de act normativ privind plata orelor suplimentare restante.  De asemenea, este avută în vedere  suplimentarea numărului de posturi pentru sistemul administrației penitenciare cu 1000 de locuri,  proiectul de Hotărâre a Guvernului, care a fost deja  supus dezbaterii publice, fiind  în proces de avizare la Ministerul Finanțelor Publice și urmând să intre în ședința Guvernului cât mai repede posibil.

Cu același prilej  au fost abordate aspecte privitoare la  Legea nr. 293/2004 privind statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor. Sub acest aspect, după mai multe întâlniri și discuții cu reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor și ai sindicatelor din sistemul penitenciar, Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege de modificare și completare a  actului normativ menționat.

Un alt subiect dezvoltat în cadrul întâlnirii l-a reprezentat proiectul de lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a  unităților subordonate, care vizează creșterea gradului de autofinanțare a acestora, proiectul de lege aflându-se în procedură de avizare interministerială.

Întâlnirea a reprezentat o parte componentă a dialogului constant pe care ministrul justiției îl poartă cu reprezentanții sistemului penitenciar în vederea soluționării eficiente a problemelor existente.

Citește mai mult

Participarea delegației Ministerului Justiției la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), Bruxelles, 7-8 decembrie 2017

În perioada 7-8 decembrie 2017, delegația Ministerului Justiției condusă de domnul Nicolae Liviu POPA, secretar de stat, a participat la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI), organizat la Bruxelles.

În cadrul reuniunii, miniștrii justiției au agreat abordarea generală referitoare la sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare – ECRIS (propunere de regulament și propunere de directivă), respectiv referitoare la recunoașterea ordinelor de indisponibilizare și confiscare (propunere de regulament). Președinția bulgară va iniția dialogurile cu Parlamentul European, pe baza textelor agreate de miniștrii justiției.

În cadrul dezbaterii de orientare referitoare la propunerea de Regulament privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (regulamentul Bruxelles IIbis), miniștrii au confirmat eliminarea procedurii de exequatur pentru toate hotărârile judecătorești în materia răspunderii părintești, cu condiția instituirii unor garanții adecvate. Acest obiectiv este susținut puternic de Romania în cadrul obiectivului mai larg al asigurării liberei circulații a hotărârilor judecătorești și al dezvoltării unui spațiu de justiție comun, bazat pe principiul recunoașterii și încrederii reciproce între sistemele judiciare ale statelor membre ale Uniunii Europene. Modalitățile concrete de abolire a procedurii de exequatur precum și alte aspecte privind aplicarea regulamentului vor continua să fie analizate la nivelul grupului de lucru al Consiliului.

În cadrul dezbaterii de orientare referitoare la propunerea de Directivă privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie, miniștrii justiției au abordat teme importante în economia viitoarelor negocieri: viabilitatea debitorului (procedura de restructurare preventivă); mecanismul cross-class cram-down (confirmarea de către instanță a planului de restructurare, în cazul în care planul de restructurare nu este aprobat de majoritatea din fiecare clasă de creditori); a doua șansă pentru întreprinzătorii onești (remiterea de datorie). România, alături de alte state membre, a susținut principiile și liniile de orientare propuse de Președinția estonă a Consiliului, accentuând nevoia de flexibilitate, care să faciliteze continuarea negocierilor pe acest dosar legislativ dificil, în condițiile în care sunt diferențe și variații majore între legislațiile SM în materia prevenirii insolvenței.

În cadrul unei sesiuni comune cu miniștrii afacerilor interne, s-au abordat aspecte referitoare la reținerea datelor, criptare, EU Internet Forum și evaluarea la jumătate de termen a orientărilor strategice în aria JAI (adoptate de Consiliul European în iunie 2014).

A fost ultima reuniune formală a Consiliului Justiție și Afaceri Interne sub mandatul Președinției estoniene a Consiliului UE (după reuniunea de la Luxemburg din 12-13 octombrie 2017). Următoarea reuniune, informală, va fi organizată de viitoarea Președinție bulgară, la Sofia (25-26 ianuarie 2018).

Citește mai mult

Întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției și E.S. doamna Isabel RAUSCHER, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Austria în România

În data de 5 decembrie 2017 a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, întrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și a doamnei conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, cu E.S. doamna Isabel RAUSCHER, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Austria în România.

Punctele de discuție din cadrul întrevederii au vizat aspecte referitoare la reforma sistemului judiciar în România, recentul raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România la finalizarea mandatului Austriei, precum și colaborarea în domeniul justiției între cele două state.

Astfel, dezvoltarea cadrului de colaborare, precum și realizarea unor măsuri concrete în acest sens, reprezintă aspecte asupra cărora cele două părți se vor apleca în mod deosebit.

Întrevederea de astăzi a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor între România și Austria.

Citește mai mult