Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare și semnat de România la Bruxelles, în data de 19 februarie 2013 și pentru ratificarea Protocolului privind aplicarea provizorie a Acordului privind Curtea unică în materie de brevete

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare și semnat de România la Bruxelles, în data de 19 februarie 2013 și pentru ratificarea Protocolului privind aplicarea provizorie a Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare la data de 1 octombrie 2015 și semnat de România la Bruxelles, în data de 14 septembrie 2016.

Proiect de lege | Expunere de motive

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, prin fax, la nr. 037 204 1099 sau la adresa de e-mail daedo@just.ro.

Citește mai mult

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvență, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informații din Buletinul procedurilor de insolvență

În temeiul articolului 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvență, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informații din Buletinul procedurilor de insolvență.

 Proiect de ordin | Referat de aprobare

Observațiile și propunerile privind proiectul menționat pot fi transmise, în scris, pe adresa Ministerului Justiției (str. Apolodor, nr.17, sector 5, București), pe fax la numărul 037-2041195 sau la următoarele adrese de e-mail: valentina.burdescu@onrc.ro, crosianu@just.ro; persoane de contact: Valentina Burdescu, director general, Oficiul Național al Registrului Comerțului; Claudia Roșianu, consilier juridic, Direcția Elaborare Acte Normative.

Citește mai mult

Anunţ de participare privind închirierea unui imobil/spaţiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Vâlcea

Direcţia Națională de Probaţiune cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.050.606, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă intenționează să închirieze un imobil/spaţiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Vâlcea

Anunț de participare | Documentație de atribuire | Procedura privind inchirierea de terenuri,cladiri ori alte bunuri imobile | Formulare

Citește mai mult