Comunicat de presă privind întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și E.S. Michèle RAMIS, ambasadorul Franței în România

În cursul zilei de astăzi, 08 august 2017, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au avut o întrevedere la sediul ministerului cu E.S. Michèle RAMIS, ambasadorul Franței în România.

 În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte referitoare la colaborarea bilaterală în domeniul justiției, în ceea ce privește reforma justiției, indisponibilizarea și confiscarea activelor provenite din infracțiuni, precum și cooperarea dintre Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) și agenția omoloagă din Franța - l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Discuțiile au mai purtat și asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală, a legilor justiției. În urma recentei sale întâlniri cu vice-președintele Comisiei Europene, ministrul justiției a subliniat ultimele progrese în domeniile relevante Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).

Întrevederea de astăzi a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor de cooperare și manifestarea dorinței reciproce de a continua buna colaborare dintre cele două state.

Citește mai mult

Achiziţionare servicii de arhivare (servicii de prelucrare arhivistică și arhivare electronică a documentelor)

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de   11.08.2017, ora 14:00, conform caietului de sarcini anexat, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de arhivare - Cod  CPV  79995100-6”

Invitatie | Caiet de sarcini | Clarificare

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, e-mail achizitiipublice@just.ro Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Marius ISTRATE

Citește mai mult

Proiectul de ordin al ministrului justiţiei privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr.2412/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

În temeiul dispozițiilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiţiei privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr.2412/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, însoțit de referatul de aprobare.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 18 august 2017, pe adresa Ministerului Justiției, str.Apolodor nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr.0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.

Citește mai mult

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 Proiect de HotărâreNota de fundamentare | Anexa

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.

Citește mai mult

Jilava1

Vizita domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER la Penitenciarul București-Jilava și monumentul istoric Fortul 13 Jilava

Ministrul Justiției, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER şi doamna secretar de stat conf. univ. dr. Marieta SAFTA au vizitat, astăzi, 2 august 2017, Penitenciarul București - Jilava și Fortul 13 Jilava, Memorial al Luptei Antitotalitare.
Vizita a avut drept scop observarea situaţiei spaţiilor de detenţie, blocul alimentar şi centrul de reintegrare al Penitenciarului Bucureşti - Jilava. Cei doi oficiali au discutat cu mai mulți deținuți care execută pedepse privative de libertate în acest penitenciar. Aceștia au transmis conducerii Ministerului Justiţiei că, în sistemul penitenciar, sunt realizate obiecte cu valoare artistică ce ar putea fi vândute de către deţinuţi pentru încurajarea activităţilor de reabilitare şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul penitenciar.
De asemenea, cu ocazia vizitei, au fost observate condiţiile în care angajaţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor îşi desfăşoară activitatea, problemele cu care aceştia se confruntă pentru identificarea unor soluţii eficiente de rezolvare a unor situaţii punctuale.
Discuţiile cu conducerea Penitenciarului Bucureşti-Jilava au vizat şi situaţia Fortului 13 Jilava, Memorial al Luptei Antitotalitare, aflat în administrarea Penitenciarului. Ministrul Justiției și-a exprimat dorința ca acest spațiu să poată deveni muzeu.
Domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiţiei, reiterează angajamentul său de a continua eforturile pentru remedierea condițiilor de detenție din sistemul penitenciar românesc și îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru angajați în scopul de a se conforma standardului impus de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale și de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
BIROUL DE PRESĂ AL MINISTERULUI JUSTIŢIEI

Citește mai mult