Comunicat de presă privind reuniunea Consiliului de Management Strategic din data de 20 septembrie 2018

În data de 20 septembrie 2018, la sediul Ministerului Justiției, a avut loc o nouă reuniune a Consiliului de Management Strategic (COMS).

Lucrările reuniunii au fost coordonate de domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției. La întrevedere au participat doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, Ministerul Justiției, doamna Simona Camelia MARCU, președinte, Consiliul Superior al Magistraturii, domnul Augustin LAZĂR, procuror general, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Ilie Iulian DRAGOMIR, judecător, vicepreședinte (în numele doamnei Iulia Cristina TARCEA, președinte) și doamna Tabita Monica MAFTEI, magistrat‑asistent, Înalta Curți de Casație şi Justiție.

Membrii COMS au aprobat Raportul privind revizuirea Planului de acțiuni aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020, elaborat de către Grupul tehnic de lucru și avizat de către Comisia de monitorizare cu atribuții de supraveghere a îndeplinirii obiectivelor strategice prevăzute în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.

Totodată, pe agenda COMS au mai fost incluse următoarele subiecte:

  • demararea procedurilor pentru elaborarea unui memorandum în vederea instituirii unui mecanism permanent de dialog între reprezentanții celor trei puteri ale statului;
  • consultarea curților de apel și ale parchetelor de pe lângă curțile de apel, în vederea formulării unor propuneri pentru îmbunătățirea managementului sistemului judiciar și identificarea de soluții inovative pentru dezvoltarea acestuia;
  • aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE la nivelul sistemului judiciar;
  • solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de modificare a Legii nr. 207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară;
  • soluția tehnică propusă și aprobată de Comisia de actualizare a nomenclatoarelor aplicației ECRIS si a celorlalte aplicații din sistemul judiciar, referitoare la implementarea recomandării 5 din Raportul privind Mecanismul de Cooperare și Verificare;
  • alte aspecte privind îmbunătățirea managementului sistemului judiciar.

Citește mai mult

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) organizează examen de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ANABI, sesiunea septembrie-decembrie 2018

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) organizează examen de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ANABI, sesiunea septembrie-decembrie 2018

Anunt | Tematica

Citește mai mult

Comunicat de presă privind vizita în Italia a ministrului justiției, domnul prof. univ. dr.Tudorel TOADER, la invitația omologului italian Alfonso BONAFEDE

În perioada 17-18 septembrie 2018, ministrul justiției prof. univ. dr. Tudorel TOADER a efectuat o vizită la Roma la invitația omologului italian Alfonso BONAFEDE. Din partea Ministerului Justiției a participat și secretarul de stat, conf.univ. dr. Marieta SAFTA, delegația română fiind asistată pe tot parcursul vizitei de ambasadorul României în Italia, E.S. domnul George Gabriel BOLOGAN și de ministrul plenipotențiar domnul Dan Eugen PINETA.

  1. Prima zi a debutat cu vizita la Penitenciarul Rebibbia unde delegația română a fost primită de secretarul de stat în Ministerul italian al Justiției Vittorio FERRARESI și de șeful Departamentului Administrației Penitenciarelor Francesco BASENTINI.
  2. In continuare, delegația română s-a deplasat la Ministerul italian al Justiției. Obiectivul întâlnirii dintre cei doi miniștri, desfășurată într-un climat de cordială colaborare, a fost constituit de intensificarea sinergiei și a schimburilor de experiență dintre cele două țări.

În perspectiva apropiatei preluări de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, ministrul italian al justiției a manifestat maximă disponibilitate în a oferi sprijinul instituției pe care o conduce, fiind abordate teme specifice pregătirii acestei preluări.

În cadrul întrevederii, cei doi miniștri au reiterat angajamentul reciproc de a accelera procesul de reformare a procedurilor privind transferul deținuților, temă aflată de mai multă vreme pe agenda politică italiană, precum și în atenția ministrului român al justiției. Totodată, au fost abordate și probleme relevante precum protecția minorilor, instituția magistratului de legătură, operaţionalizarea Parchetului European (EPPO), extinderea competențelor EPPO asupra domeniului legat de terorism ca o ripostă judiciară transnațională eficace față de acest pericol în creștere.

După întrevedere, domnul prof.univ.dr.Tudorel TOADER a oferit un interviu postului de Radio România Actualităţi.

  1. În cea de-a doua zi a vizitei, delegația română a avut o întrevedere cu rectorul Universității romane La Sapienza, prof. Eugenio GAUDIO. În cadrul întâlnirii - la care au participat prof. Bruno BOTTA, prorector responsabil cu relații internaționale, prof. Paolo RIDOLA, decanul facultății de drept și prof. Antonello BIAGINI, președintele Fundației La Sapienza, s-a prezentat de către partea română proiectul organizării, la marea universitate din Roma, cu sprijinul Ministerului român al Justiției, Ambasadei României în Italia, Institutului Cultural Român din Roma și al mediului universitar, a unui colocviu internațional, pe teme de drept, în perioada exercitării președinției române a Consiliului Uniunii Europene. S-a discutat despre importanța cercetării juridice și a colaborării universitare, subliniindu-se rolul dreptului, al cooperării și apropierii sistemelor juridice în consolidarea Uniunii Europene.

 

 

Citește mai mult