Precizări privind răspunsul Ministerului Justiției la interpelarea domnului deputat Varujan VOSGANIAN privind relocarea Penitenciarului de Maximă Siguranță Iași

În data de 4.06.2018 a fost înregistrată la Ministerul Justiției interpelarea domnului deputat Varujan VOSGANIAN, privind relocarea Penitenciarului de Maximă Siguranță Iași.

Având în vedere obiectul interpelării, Ministerul Justiției a solicitat informații Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

Răspunzând solicitării, ANP a precizat faptul că, ,,având în vedere investițiile deja efectuate sau în curs de derulare la Penitenciarul Iași, apreciem că relocarea acestuia nu se impune” ( Nota de răspuns nr.49.178/20.06.2018 ), însă, „în măsura în care ar apărea oportunitatea construirii unui nou penitenciar într-o zonă limitrofă Municipiului Iași, conform standardelor în domeniu și cu o capacitate de cazare care să nu diminueze capacitatea totală de cazare a sistemului penitenciar, Administrația Națională a Penitenciarelor își exprimă disponibilitatea susținerii acestui demers” (Nota de răspuns nr.7873/11.06.2018).

Din cele două concluzii citate rezultă că Administrația Națională a Penitenciarelor susține faptul că, în măsura în care apare oportunitatea construirii a încă unui penitenciar, care să îndeplinească standardele în materie, Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași ar putea fi relocat. Acest lucru rezultă din nevoia imediată de a dispune de o capacitate de cazare corespuzătoare. Numai după construirea unui nou penitenciar se poate pune în discuție închiderea actualului amplasament.

De altfel, Ministrul Justiție a accentuat de multe ori acest aspect în luările publice de poziție pe care le-a avut.

Ministerul Justiției susține orice demers, inclusiv unul care sa aibă la bază o soluție de tipul Parteneriatului Public-Privat, în măsura în care poate conduce, în condiții de eficiență financiară, la îndeplinirea standardelor europene de detenție și în deplin acord cu necesitățile de dezvoltare urbană a Municipiului Iași.

Astfel, având în vedere cele mai sus menționate, răspunsul la interpelare a fost întocmit și înaintat, la data de 20.06.2018, Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, în vederea transmiterii domnului deputat Varujan VOSGANIAN, putând fi consultat pe pagina de web a Camerei Deputaților: http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=53077&idl=1.

          După cum se poate constata, răspunsul la interpelare este semnat de doamna secretar de stat Sofia Mariana MOȚ, pentru doamna secretar de stat conf.univ. dr. Marieta SAFTA, conform ordinului de înlocuire aprobat de Ministrul Justiției.

Citește mai mult

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor și expunerea de motive.

Proiect de legeExpunere de motive

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195  sau la adresa de e-mail dean@just.ro până la data de  18.07.2018, inclusiv.

Citește mai mult

Realizarea programului național de creare a 15 centre regionale de arhivă.

În scopul identificării celor mai adecvate spații necesare realizării centrelor regionale de arhivă, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, a efectuat, în datele de 28 iunie și 2 iulie 2018, mai multe vizite, după cum urmează:

28 iunie 2018

  • Centrul de Detenție Brăila - Tichilești;
  • Penitenciarul Galați - secția exterioară Șendreni.

2 iulie 2018

  • Penitenciarul Bacău – secțiile exterioare Secuieni și Letea Veche ;
  • Penitenciarul Focșani. 

Cu această ocazie, prof. univ. dr. Tudorel TOADER a purtat discuții cu reprezentanții conducerii centrului de detenție, respectiv a penitenciarelor, abordându-se, în cadrul întrevederilor, aspecte privitoare la climatul şi condițiile de lucru ale personalului de penitenciare, condițiile de detenție, funcționarea optimă a unităților de detenție, metode de îmbunătățire a activității și de rezolvare a problemelor cu care se confruntă sistemul penitenciar. De asemenea, ministrul justiției a vizitat posibile locații pentru amplasarea arhivei aferente instanțelor și parchetelor de pe raza de competență a Curților de Apel Bacău și Galați.

Necesitatea construirii unor astfel de arhive este dată de faptul că mare parte din documentele elaborate în cadrul acestor instituții trebuie păstrate timp de 90 de ani iar, din datele primite de la instanțe și parchete, în prezent, este necesară arhivarea,  în condiții corespunzătoare, a aproximativ 473 de km de documente.

Vizitele din data de 28 iunie și 2 iulie 2018 fac parte din planul de măsuri întreprinse de  ministrul justiției în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă  instituțiile vizate

Citește mai mult

Mesajul ministrului justiției cu ocazia „Zilei personalului din sistemul administrației penitenciare”

Data de 29 iunie, dată la care Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Apostoli Petru şi Pavel, ocrotitorii sistemului penitenciar românesc, reprezintă un moment de o însemnătate deosebită pentru sistemul judiciar deoarece, cu această ocazie, sărbătorim Ziua personalului din sistemul administrației penitenciare.

Cu acest prilej, doresc să le mulțumesc tuturor celor care își desfășoară activitatea în cadrul sistemului administrației penitenciare pentru devotamentul, onestitatea, responsabilitatea, curajul și profesionalismul de care dau dovadă în desfășurarea activității zilnice.

De asemenea, vă felicit pentru toate eforturile depuse în vederea bunei funcționări a sistemului administrației penitenciare, vă asigur de tot sprijinul meu în vederea punerii în practică a măsurilor necesare îmbunătățirii activității și vă doresc multe împliniri și realizări atât pe plan profesional, cât și personal.

Cu alese gânduri,

Prof.univ.dr. Tudorel TOADER

Ministrul Justiției

Citește mai mult