Achiziţionare servicii de revizie a aparatelor de climatizare din dotarea Ministerului Justiției

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect  „Achiziţionare servicii de revizie a 146 aparate de climatizare din dotarea Ministerului Justiției - Cod  CPV  50730000-1”

InvitatieCaiet de sarcini | Anexa | Formular propunere tehnica | Formular propunere financiara

Citește mai mult

Achiziționarea de materiale reparație trepte la scara interioară din cadrul Ministerului Justiției

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionarii de materiale reparație trepte la scara interioară din cadrul Ministerului Justiției.

Invitatie | Formular propunere tehnica | Formular oferta financiara

Citește mai mult

Solicitare de ofertă pentru ”achiziționarea de echipamente pentru echipa de management” în cadrul PROIECTULUI 12073 – „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar (SIMS) – MJ lider”, cod SIPOCA 55

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionarii de echipamente pentru echipa de management” în cadrul PROIECTULUI 12073 - "Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar (SIMS) – MJ lider", cod SIPOCA 55.

Invitatie | Specificații tehnice | Formular propunere tehnica | Formular oferta financiara | Clarificare

Citește mai mult

Reuniunea Reţelei Judiciare Române în materie penală

În perioada 12 – 13 aprilie 2018 a avut loc la București, sediul Ministerului Justiției, prima reuniune din acest an a Reţelei Judiciare Române de cooperare judiciară în materie penală, în cadrul căreia ministrul justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, a susținut cuvântul de deschidere.

La această reuniune au participat judecători şi procurori, membrii Reţelei Judiciare Române în materie penală din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, ai curților de apel, ai parchetelor de pe lângă curțile de apel, ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, membrul național adjunct al României la Eurojust, precum şi  reprezentanți din cadrul Ministerului Justiției.

Au fost dezbătute diverse aspecte de interes în materia cooperării judiciare, în special în următoarele domenii: ordinul european de anchetă, cooperarea cu Rețeaua Judiciară Europeană, Parchetul European, comunicarea directă în temeiul diferitelor instrumente juridice internaționale, prezentarea de informații și instrumente practice disponibile pe site-ului Rețelei Judiciare Europene, precum și dificultăți întâlnite în materia mandatului european de arestare și a transferului de persoane condamnate.

Citește mai mult

Anunț privind suplimentarea numărului de posturi la concursul organizat, în perioada martie – iulie 2018, pentru ocuparea unor posturi de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din aparatul propriu al Ministerului Justiției și Institutului Național de Criminologie

Prin Memorandumul cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justiției, aprobat în ședința Guvernului din data de 29 martie 2018,  s-a aprobat organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din aparatul propriu al Ministerului Justiției.

Având în vedere cele cuprinse în acest Memorandum, numărul de posturi la concursul organizat, în perioada martie-iulie 2018, de Ministerul Justiţiei, pentru ocuparea unor posturi de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, se suplimentează cu 5 posturi, repartizate astfel:

- în cadrul Ministerului Justiției :

  • Direcția elaborare acte normative – 2 posturi;
  • Direcția avizare acte normative- 2 posturi;
  • Serviciul profesii juridice conexe – 1 post.

Celelalte mențiuni din Anunțul publicat în data de 23 martie 2018 rămân neschimbate.

Citește mai mult