Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.494/C/2014

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.494/C/2014, însoţit de referatul de aprobare.

Proiectul de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris la adresa Ministerului Justiţiei - str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, Bucureşti - sau la adresa de e-mail dsc@just.ro

Citește mai mult

Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, însoţit de referatul de aprobare.

Proiectul de Ordin | Referatul de aprobare

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris la adresa Ministerului Justiţiei - str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, Bucureşti  - sau la adresa de e-mail dsc@just.ro.

Citește mai mult

Strategia Naţională Anticorupţie – Reuniunea platformei de cooperare a mediului de afaceri

Ministerul Justiţiei a organizat, la data de 17 mai 2017, reuniunea platformei de cooperare a mediului de afaceri, prevăzută de Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2016-2020.

Reuniunea a fost condusă de conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, care a subliniat, în deschidere, faptul că îndeplinirea obligațiilor din strategie este atât o obligație asumată la nivel intern, cât și una monitorizată în mod constant de Comisia Europeană, prin intermediul Mecanismului de Cooperare și Verificare. Stadiul implementării SNA va face obiectul următorului raport al Comisiei Europene, care este așteptat în luna iulie a acestui an.

La întâlnire au participat reprezentanţi din Asociaţia Română a Băncilor, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în România, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România, Bayer Romania, Camera de Comerț și Industrie a României, Camera de Comerţ Americană în România, Camera de Comerț Britanico-Română, Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics, Deloitte, Telekom, Transelectrica, Orsin Management Consulting și Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului din cadrul Ministerului Economiei.

Secretariatul tehnic al SNA, asigurat de Ministerul Justiției, a informat participanții cu privire la demersurile realizate de instituție pentru operaționalizarea mecanismului de monitorizare a implementării SNA, posibilitatea finanțării acțiunilor din SNA prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, precum și cu privire la demersurile recente ale României de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în special cele ale Ministerului Justiției de a deveni membru al Grupului anti-mită al organizației.

Membrii platformelor și-au exprimat disponibilitatea de a continua sprijinirea implementării SNA și au prezentat cele mai recente demersuri realizate în acest sens în ceea ce privește integritatea mediului de afaceri cu precădere în rândul întreprinderilor publice.

În cadrul întâlnirii s-au discutat temele misiunilor de evaluare tematică ce se vor desfășura pe parcursul anului 2017, respectiv declararea cadourilor, protecția avertizorului în interes public și funcțiile sensibile.

Citește mai mult

Strategia Naţională Anticorupţie – Cea de-a doua reuniune a platformei de cooperare a administraţiei publice centrale

În data de 16 mai 2017, Ministerul Justiţiei a organizat cea de-a doua reuniune a platformei de cooperare a administraţiei publice centrale, prevăzută de Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2016-2020 la care au participat reprezentanţi din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Comunicaţiilor și Societății Informaţionale, Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Educaţiei Naționale, Ministerul Energiei, Ministrul Finanţelor Publice, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Turismului, Ministerul Transporturilor, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul, Secretariatul General al Guvernului, Agenția Naţională pentru Achiziţii Publice, Corpul de Control al Primului-Ministru.

Reuniunea a fost condusă de domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul Justiției, care a subliniat faptul că îndeplinirea de către instituiții a obligațiilor din strategie nu este doar o responsabilitate asumată la nivel intern. Comisia Europeană, prin intermediul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), monitorizează România cu privire la implementarea la termen a măsurilor din SNA. Stadiul implementării SNA va face obiectul următorului raport al Comisiei Europene, care este așteptat în luna iulie a acestui an.

Membrii platformelor au prezentat cele mai recente evoluţii în implementarea SNA și demersurile instituționale de aderare la documentul strategic.

Secretariatul tehnic al SNA, asigurat de Ministerul Justiției, a informat participanții cu privire la demersurile realizate de instituție pentru operaționalizarea mecanismului de monitorizare a implementării SNA, posibilitatea finanțării acțiunilor din SNA prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, precum și cu privire la modalitatea de raportare online a progreselor înregistrate în implementarea inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției.

În cadrul întâlnirii au fost discutate temele misiunilor de evaluare tematică ce se vor desfășura pe parcursul anului 2017, respectiv declararea cadourilor, protecția avertizorului în interes public și funcțiile sensibile.

Până la sfârşitul lunii iunie, membrii platformei vor comunica cele mai importante progrese realizate până în prezent în implementarea SNA.

Biroul de presă

Citește mai mult