Lucrările Conferinței ”Protecția drepturilor deținuților și condițiile de detenție din România”

În data de 20.10.2017 a avut loc Conferința intitulată ”Protecția drepturilor deținuților și condițiile de detenție din România”, organizată de Ministerul Justiției, eveniment care a urmărit consolidarea dialogului instituțional și identificarea unor soluții optime care să asigure aplicarea unitară a recentelor schimbări legislative în materie.

La lucrările Conferinței, conduse de domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, Ministrul Justiției, au participat reprezentanți ai direcțiilor de specialitate cu atribuții în domeniu din cadrul Ministerului Justiției și secretarul de stat coordonator al acestora, doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, doamna judecător Gabriela BALTAG, în calitate de reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, domnul procuror Remus JURJ-TUDORAN, reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Marian DOBRICĂ, director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, judecători de supraveghere a privării de liberate, reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor din structura centrală și conducătorii locurilor de deținere, reprezentanți ai societății civile.

În deschiderea Conferinței, Ministrul Justiției a evidențiat implicarea în problematica sistemului penitenciar, direcțiile de acțiune și calendarul de măsuri în aplicarea hotărârii pilot pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Rezmiveș și alții împotriva României (nr.61467/12, 39516/13, 48231/13 și 68191/13), recentele măsuri determinate de aplicarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Ministrul Justiției a subliniat, în context, aplicarea unitară în cursul zilei de ieri, 19.10.2017, a dispozițiilor Legii nr.169/2017, dată la care , ca efect al aplicării acestei legi, au fost puși în libertate un număr de 529 de deținuti, iar un număr de 3349 au dobândit vocație la liberarea condiționată.

În continuare, au avut cuvântul participanții, pentru dezbateri în legătură cu aceste aspecte și, în special, cu problematica interpretării și aplicării Legii nr.169/2017. Dezbaterile consistente, care au abordat teme preponderent tehnice, au evidențiat deschiderea participanților către dialog pentru identificarea de soluții comune, dar și aspecte de practică neunitară în aplicarea dispozițiilor referitoare la liberarea condiționată și propuneri de modificare a cadrului normativ actual.

La finalul Conferinței a fost exprimată necesitatea unui strâns dialog instituțional pentru asigurarea unei interpretări   unitare a legii și a soluționării problemelor ridicate în practica aplicării acesteia iar, în realizarea acestui obiectiv, necesitatea organizării de întâlniri periodice cu directorii de penitenciare și cu judecătorii de supraveghere a privării de libertate.

Citește mai mult

Achizitia de „servicii organizare evenimente – cod CPV 79951000-5”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 24.10.2017 orele 12.00, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini anexat în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii organizare evenimente – cod CPV 79951000-5.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta financiara | Formular oferta tehnica | Clarificare 1

Citește mai mult

Achiziţionarea de servicii de traducere din/în limba română în/din limba croată

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. 037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii de traducere din/în limba română în/din limba croată – cod CPV 79530000-8

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta

Citește mai mult

Transferul cetățenilor români deținuți în penitenciarele din alte state

Problematica transferului în România pentru cetățenii români condamnați în Danemarca este  una recurentă pe agenda cooperării judiciare bilaterale dintre cele două state, amplificată  în contextul unor recente decizii ale Curții Supreme din acest stat,  prin care se refuză transferul respectivelor persoane din Danemarca  în România, motivat de condițiile de detenție.

 În vederea  soluționării  acestei probleme, in marja Consiliului JAI (sesiunea justiție) de la Luxemburg, din 12 octombrie 2017, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat,  au  avut o nouă întrevedere bilaterală cu delegația Danemarcei, condusă de ministrul justiției, domnul Søren Pape POULSEN.

În acest cadru, ministrul român al justiției a prezentat o serie de măsuri adoptate la nivel național, prin care se urmărește îmbunătățirea condițiilor de detenție și diminuarea fenomenului supraaglomerării din penitenciare, în aplicarea hotărârii pilot a Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată la 25 aprilie 2017 în cauza Rezmiveș și alții împotriva României.

 Abordarea autorităților române sub acest aspect este una pe două planuri: cel legislativ și, respectiv, cel administrativ, al infrastructurii spațiilor de detenție.

 Cât privește planul legislativ, o măsură importantă este cea care consacră  așa numitul  ”recurs compensatoriu” (instituit prin Legea 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal), care va  produce efecte începând cu 19 octombrie 2017,  cu impact pozitiv asupra capacităților de detenție din penitenciare. Tot în domeniul execuțional penal, este avută în vedere și executarea pedepsei sau a unei fracții din pedeapsă sub supraveghere cu brățară electronică, un proiect de lege cu acest obiect fiind în prezent în lucru la Ministerul Justiției. De asemenea, un proiect de lege privind grațierea se află în procedură legislativă parlamentată, fiind la acest moment în dezbatere în camera decizională a Parlamentului.

Cât privește planul infrastructurii, ministrul român al justiției  s-a referit, exemplificativ, la aprobarea de construire a a două penitenciare noi, extinderea capacitatății de cazare cu pavilioane noi,  renovarea spațiilor de detenție existente.

În baza acestor recente dezvoltări  la nivel național, problema transferului cetățenilor români condamnați  din Danemarca în România își poate găsi o soluționare rapidă, cu respectarea cerințelor legale și a standardelor europene în materia condițiilor de detenție.

În concluzie, în perioada imediat următoare se vor demara procedurile de transfer, la solicitarea autorităților daneze,  în baza cadrului juridic procedural aplicabil.

Ministrul danez a apreciat eforturile autorităților române, în special ale ministrului justiției, în soluționarea acestui dosar și  a problematicii condițiilor din penitenciarele române. La nivel de experți, au fost stabilite contacte pentru inițierea corespondenței necesare între cele două ministere.

 Luând act de faptul că o problematică  similară este  ridicată  și  pe agenda cooperării judiciare române în relația cu alte state membre ale Uniunii Europene, Ministerul Justiției  va proceda în același mod  și  în celelalte cazuri.

Citește mai mult