Participarea delegației Ministerului Justiției la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI)

În cursul zilei de 12 octombrie 2017, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției, și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au participat la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI), organizat la Luxemburg.

În cadrul reuniunii, miniștrii justiției din 20 state membre, între care și România, au adoptat în mod oficial textul propunerii de regulament privind instituirea Parchetului European, după aprobarea sa de către Parlamentul European în data de 5 octombrie.

În cadrul dezbaterilor, ministrul Tudorel TOADER a declarat: „Este un moment istoric pentru construcția europeană. România a înțeles să participe la cooperarea consolidată de instituire a Parchetului European, menită să contribuie la protecția intereselor financiare ale Uniunii. În același timp, România ia în considerare și faptul că există judecători provenind din statele membre care participă, pe competențe diferite, la realizarea justiției europene. Înființarea Parchetului European are și semnificația echilibrării mecanismelor juridice de protecție a valorilor și intereselor legitime comune.

Suntem deschiși să contribuim la operaționalizarea activității Parchetului European, dar și la discuțiile ce vor fi dedicate extinderii competențelor acestuia; există numeroase alte infracțiuni grave, transfrontaliere, care pot fi prevenite și combătute numai împreună, la nivel european. Personal cred că extinderea competenței la fapte de terorism va constitui doar o treaptă înspre extinderea competențelor Parchetului European la alte tipuri de infracțiuni cu dimensiune europeană. Îmi exprim aceeași convingere că și celelalte state membre se vor alătura cooperării consolidate. Salutăm toate eforturile Comisiei Europene, Președințiilor rotative ale Consiliului UE implicate în negocierea acestui dosar și statelor membre. Pentru viitor ne vom concentra eforturile asupra operaționalizării Parchetului European, care va prelua, în parte, competențele de la nivelul spațiului juridic național.”

Totodată, miniștrii justiției au avut dezbateri de orientare asupra propunerii de regulament privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și confiscare (chestiunea domeniului de aplicare) și asupra propunerii de regulament de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride.

Miniștrii justiției au adoptat, în mod formal, concluziile privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE în 2016 și au purtat în prealabil discuții pe această temă în prezența directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA).

În cadrul unei sesiuni comune cu miniștrii afacerilor interne, s-au abordat aspecte referitoare la justiția în spațiul cibernetic și evaluarea la jumătate de termen a orientărilor strategice în aria JAI (adoptate de Consiliul European în iunie 2014).

În marja reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), delegația română a avut o întâlnire cu ministrul justiției din Danemarca, Søren Pape POULSEN. Au fost abordate aspecte ce țin de cooperarea judiciară și de agenda bilaterală, fiind avansate soluții concrete pentru transferul persoanelor condamnate. În baza acestor soluții concrete urmează ca în perioada următoare să fie demarate, la nivel de experți din ministerele de justiție, procedurile de transfer, cu respectarea cerințelor legale și a standardelor europene în materia condițiilor de detenție. Astfel, prin intermediul unui dialog constant și deschis, s-a reușit soluționarea unor probleme recurente din agenda cooperării judiciare bilaterale, contribuindu-se la menținerea unui nivel foarte bun al relațiilor dintre cele două state membre. În acest sens, ministrul danez a apreciat eforturile autorităților române, în special ale ministrului justiției. Ministrul român al justiției a adresat omologului danez invitația de a efectua o vizită în România, invitație care a fost acceptată.

Într-o convorbire cu ministrul francez al justiției, Nicole BELLOUBET, ministrul român al justiției i-a adresat invitația de a efectua o vizită în România, aceasta fiind acceptată.

A fost prima reuniune formală a Consiliului Justiție și Afaceri Interne sub mandatul Președinției Estoniene a Consiliului UE (după reuniunea informală din 6-7 iulie 2017). Următoarea reuniune va fi organizată de Președinția Estoniană în perioada 7-8 decembrie 2017, la Bruxelles.

Citește mai mult

Vizita de lucru a ministrului Justiţiei la Curtea de Apel Craiova

Ministrul Justiţiei, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER şi doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au efectuat, la data de 6 octombrie 2017, o vizită de lucru la Curtea de Apel din Craiova.

Vizita a urmărit identificarea situaţiilor punctuale cu care se confruntă această instanţă de judecată şi  modul în care îşi desfăşoară activitatea într-o zi obişnuită de lucru. Reprezentanţii Ministerului Justiţiei au purtat discuţii cu personalul Curţii de Apel Craiova, au vizitat sălile de judecată şi arhiva.

Printre subiectele discutate în cadrul întâlnirii cu conducerea instanţei de judecată s-a aflat situaţia sediului actual al curţii şi oportunitatea dezvoltării unei investiţii pentru o nouă clădire, în concordanţă cu volumul mare de dosare aflate în curs de judecată şi cu faptul că la Curtea de Apel Craiova sunt soluţionate dosare din întreaga zonă a Olteniei, respectiv judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt.

La acest moment, Curtea de Apel Craiova funcționează într-un sediu închiriat, iar Judecătoria Craiova, într-un sediu subdimensionat, urmând să fie derulate proiecte pentru sedii noi prin Programul de consolidare a infrastructurii instanțelor judecătorești din orașele reședință de județ, derulat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții din cadrul MDRAPFE.

În Craiova, în cursul anului trecut, a fost dat în folosinţă un nou sediu pentru Tribunalul Craiova în cadrul Proiectului Reforma Sistemului Judiciar finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Justiţiei – Direcţia pentru implementarea proiectelor finanţate din împrumuturi externe. Noul sediu astfel construit pentru Tribunalul Dolj are o suprafață desfășurată de 8.952 mp, o suprafață utilă de 6.391 mp și un regim de înălțime de S+ P+4, valoarea investiţiei fiind de 34.927.539,17 lei cu TVA.

Domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiţiei va continua şi în următoarea perioadă vizitele inopinate la instanţe şi penitenciare.

BIROUL DE PRESĂ AL MINISTERULUI JUSTIŢIEI

Citește mai mult

Proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind  Consiliul Consultativ al Direcției Naționale de Probațiune.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind  Consiliul Consultativ al Direcției Naționale de Probațiune.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Direcției Naționale de Probațiune, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, sau la adresa de e-mail: dp@just.ro sau prin fax la: 0372007699.

Citește mai mult

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punct de vedere al condiţiilor de detenţie

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punct de vedere al condiţiilor de detenţie, însoțit de Anexă și Referatul de aprobare.

 Proiect de Ordin | Anexa |Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro

Citește mai mult