Comunicat de presă privind desfășurarea în România a Misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare

Întâlnire 09.45-10.30. Recomandările 3 și 4

În continuarea misiunii de evaluare care se desfășoară în România, în perioada 14-16 martie 2018, joi, 15 martie 2018, în intervalul 09.45-10.30, la sediul Ministerului Justiției a avut loc o reuniune interinstituțională privind progresele înregistrate de România în cadrul recomandărilor 3 și 4 din Raportul MCV. Discuțiile s-au axat, în special, pe demersurile de modificare a Codului penal și a Codului de procedură penală și pe procesul legislativ, fiind subliniată importanța unui proces incluziv de consultare a tuturor factorilor interesați.

„Ministerul Justiției a înaintat Guvernului, care a și aprobat pe parcursul anului 2017, două proiecte de lege pentru modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală, precum și a altor dispoziții din domeniul penal, care se află la Comisia specială comună a Camerei Deputaților şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției. Un proiect are în vedere transpunerea unor directive ale Uniunii Europene, fiind esențială adoptarea acestuia de către Parlament, în regim de urgență, pentru a evita o procedură de infringement. Celălalt proiect privește punerea în acord a Codului penal și a Codului de procedură penală cu deciziile Curții Constituționale”, a arătat ministrul Justiției. Directivele care fac obiectul transpunerii sunt: Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 127 din 29 aprilie 2014 și Directiva 2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 65 din 11 martie 2016.

Reprezentanții sistemului judiciar au prezentat demersurile instituționale efectuate cu privire la cele două proiecte. Totodată aceștia și-au exprimat preocuparea referitoare la o serie de propuneri vehiculate în spațiul public, în același timp cu disponibilitatea de a participa constructiv la dezbaterile din forul legislativ. Reprezentând Parlamentul, domnul Eugen NICOLICEA, a reiterat deschiderea spre dialog cu reprezentanții sistemului judiciar în cadrul procesului de modificare a celor două coduri.

Delegația misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul MCV a fost condusă de domnul Julien MOUSNIER, Șeful Unității Cetățeni și Securitate din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene. Din echipa delegației Comisiei Europene au mai făcut parte doamna Jeanne DE JAEGHER și doamna Maria ARSENE din partea Secretariatului General al Comisiei, domnul Ingo WEUSTENFELD din cadrul DG JUST și doamna Irina STEFURIUC din cadrul DG HOME.

La discuții au participat din partea Ministerului Justiției domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, împreună cu o delegație la nivel tehnic, din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna judecător Iulia Cristina TARCEA, președinte și doamna judecător Mirela Sorina POPESCU, din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), domnul procuror Codruț OLARU, vicepreședinte, doamna judecător Nicoleta ȚÎNȚ, membru ales al CSM, doamna judecător Lia SAVONEA, membru ales al CSM, doamna Laura CEH, șef Serviciu Afaceri Europene si Relații Internaționale și doamna Alina BĂRBULESCU, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale si Programe, din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna procuror Irina KUGLAY, din partea Direcției Naționale Anticorupție, doamna Laura Codruța KÖVEȘI, procuror șef, din partea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, doamna Ioana ALBANI, procuror șef adjunct și  din partea Camerei Deputaților, domnul Eugen NICOLICEA, președintele Comisiei Juridice, de disciplină și imunități.

Citește mai mult

Comunicat de presă privind desfășurarea în România a Misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare

Întâlnire 8.00-09.30. Stadiul celor 12 recomandări

În perioada 14-16 martie 2018 se desfășoară prima misiune de evaluare din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) din anul 2018. Aceasta se înscrie în cadrul general de evaluare aferent Mecanismului și presupune o serie de reuniuni tematice cu reprezentanții instituțiilor implicate în îndeplinirea obiectivelor MCV.

Prima întâlnire la sediul Ministerului Justiției a avut loc joi, 15 martie 2018, în intervalul orar 8.00-09.30. La discuții au participat domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat și domnul Sebastian COSTEA, consilier personal al ministrului, împreună cu o delegație a ministerului la nivel tehnic.

Delegația misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul MCV a fost condusă de domnul Julien MOUSNIER, Șeful Unității Cetățeni și Securitate din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene. Din echipa delegației Comisiei Europene au mai făcut parte doamna Jeanne DE JAEGHER, doamna Maria ARSENE din partea Secretariatului General al Comisiei, domnul Ingo WEUSTENFELD din cadrul DG JUST și doamna Irina STEFURIUC din cadrul DG HOME.

În cadrul întâlnirii s-a prezentat, pe scurt, stadiul celor 12 recomandări din cadrul Raportului de evaluare publicat la data de 15 noiembrie 2017, cu accent pe tematici cunoscute, precum procesul de punere în acord a legilor Justiției cu deciziile Curții Constituționale, activitatea și rezultatele Consiliului de Management Strategic și organismelor aferente, stadiul de implementare și monitorizare a Strategiei de dezvoltare 2015-2020 și au fost punctate progresele înregistrate cu privire la o serie de recomandări, recunoscute deja la nivelul Comisiei, in special cele privind activitatea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și sistemul PREVENT.

 „Apreciem deschiderea către dialog constructiv și cooperare pe care atât membrii delegației de evaluare, cât și reprezentanții de cel mai înalt rang  de la nivelul Comisiei Europene au demonstrat-o și vă asigur de aceeași deschidere către dialog din partea Ministerului Justiției și Guvernului României. Mi-aș dori ca MCV-ul să se limiteze la domeniul său de aplicare și la obiectivele pentru care a fost instituit, fără a fi exportat în alte categorii de mecanisme. Obiectivul nostru și al Programului de guvernare rămâne ridicarea MCV anterior preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene” , a precizat ministrul justiției. Domnul Tudorel TOADER a subliniat totodată caracterul constructiv al întâlnirilor de la Bruxelles, Strasbourg și București avute cu înalții oficiali ai Comisiei Europene și cu membri ai Parlamentului European.

Cele 12 recomandări din cadrul MCV au în vedere:

Recomandarea 1: Punerea în practică a unui sistem robust și independent de numire a procurorilor de rang înalt, pe baza unor criterii clare și transparente, cu sprijinul Comisiei de la Veneția.

Recomandarea 2: Asigurarea faptului că în Codul de conduită pentru parlamentari, care este în curs de elaborare în Parlament, sunt incluse prevederi clare cu privire la respectul reciproc între instituții și se precizează clar că parlamentarii și procesul parlamentar trebuie să respecte independența sistemului judiciar. Un cod de conduită similar ar putea fi adoptat pentru miniștri.

Recomandarea 3: Faza actuală a reformei Codului penal și a Codului de procedură penală ale României ar trebui încheiată, iar Parlamentul ar trebui să își pună în practică planurile de adoptare a modificărilor prezentate de Guvern în 2016, după consultarea cu autoritățile judiciare. Ministrul justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție ar trebui să finalizeze un plan de acțiune pentru a asigura că noul termen pentru punerea în aplicare a prevederilor restante ale Codului de Procedură Civilă poate fi respectat.

Recomandarea 4: În vederea îmbunătățirii în continuare a transparenței și a predictibilității procesului legislativ, precum și pentru a consolida garanțiile interne în materie de ireversibilitate, Guvernul și Parlamentul ar trebui să asigure transparența totală și să țină seama în mod corespunzător de consultările cu autoritățile relevante și cu părțile interesate în cadrul procesului decizional și în activitatea legislativă legate de Codul penal și de Codul de procedură penală, de legile anticorupție, de legile în materie de integritate (incompatibilități, conflicte de interese, avere ilicită), de legile justiției (referitoare la organizarea sistemului justiției), precum și de Codul civil și Codul de procedură civilă, inspirându-se din transparența procesului decizional pusă în practică de Guvern în 2016.

Recomandarea 5: Guvernul ar trebui să pună în practică un plan de acțiune corespunzător pentru a remedia chestiunea executării hotărârilor judecătorești și a aplicării de către administrația publică a jurisprudenței generate de instanțele judecătorești, inclusiv un mecanism care să furnizeze statistici fiabile care să permită monitorizarea pe viitor. Ar trebui, totodată, elaborat un sistem de monitorizare internă care să implice Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea de Conturi pentru a se asigura punerea corectă în aplicare a planului de acțiune.

Recomandarea 6: Conducerea strategică a sistemului judiciar, respectiv ministrul justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Justiție și Casație și procurorul-general, ar trebui să asigure punerea în aplicare a planului de acțiune astfel cum a fost adoptat și să pună în practică o raportare publică periodică cu privire la punerea în aplicare a acestuia, inclusiv soluții la problemele reprezentate de numărul redus de grefieri, volumul de muncă excesiv și întârzierile în redactarea motivărilor hotărârilor.

Recomandarea 7: Noul Consiliu Superior al Magistraturii ar trebui să elaboreze un program colectiv pentru mandatul său, care să includă măsuri de promovare a transparenței și a responsabilizării. Acest program ar trebui să includă o strategie orientată către exterior, cu reuniuni deschise periodice cu adunările judecătorilor și procurorilor la toate nivelurile, precum și cu societatea civilă și cu organizațiile profesionale, și să organizeze discutarea rapoartelor anuale în cadrul adunărilor generale ale instanțelor și ale parchetelor.

Recomandarea 8: Asigurarea intrării în funcțiune a sistemului PREVENT. Agenția Națională de Integritate și Agenția Națională pentru Achiziții Publice ar trebui să introducă practica de a întocmi rapoarte cu privire la verificările ex ante pe care le efectuează în cazul procedurilor de achiziții publice și rapoarte cu privire la acțiunile pe care le întreprind în urma acestor verificări, inclusiv în cazul verificărilor ex post, precum și rapoarte cu privire la cazurile de conflict de interese descoperite, și să organizeze dezbateri publice la care să răspundă Guvernul, autoritățile locale, sistemul judiciar și societatea civilă.

Recomandarea 9: Parlamentul ar trebui să dea dovadă de transparență în procesul său decizional cu privire la acțiunile întreprinse în urma hotărârilor definitive și irevocabile având ca obiect incompatibilități, conflicte de interese și averi ilicite pronunțate împotriva membrilor săi.

Recomandarea 10: Adoptarea unor criterii obiective pentru luarea și motivarea deciziilor de ridicare a imunității parlamentarilor pentru a se asigura faptul că imunitatea nu este folosită pentru a se evita cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de corupție. De asemenea, Guvernul ar putea avea în vedere modificarea legii pentru a limita imunitatea miniștrilor la perioada mandatului. Aceste măsuri ar putea fi luate cu ajutorul Comisiei de la Veneția și al GRECO. Parlamentul ar trebui să instituie un sistem de raportare periodică referitoare la deciziile adoptate de camerele sale cu privire la solicitările de ridicare a imunității și ar putea organiza o dezbatere publică astfel încât Consiliul Superior al Magistraturii și societatea civilă să poată reacționa.

Recomandarea 11: Continuarea punerii în aplicare a Strategiei naționale anticorupție, cu respectarea termenelor stabilite de Guvern în august 2016. Ministrul justiției ar trebui să instituie un sistem de raportare cu privire la punerea în aplicare a Strategiei naționale anticorupție (inclusiv cu privire la statisticile referitoare la incidentele de integritate din administrația publică, detalii privind procedurile disciplinare și sancțiunile și informații referitoare la măsurile structurale aplicate în domeniile vulnerabile).

Recomandarea 12: Asigurarea faptului că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este operațională pe deplin și efectiv, astfel încât să poată publica primul raport anual cu informații statistice fiabile privind confiscarea de bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni. Agenția ar trebui să instituie un sistem de raportare periodică cu privire la dezvoltarea capacității sale administrative, la rezultatele obținute în confiscarea și la gestionarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Citește mai mult

Aprobarea organizării concursului de admitere în magistratură, în condițiile prevăzute de art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea unui număr de 100 de posturi de judecător de la nivelul judecătoriilor și 60 de posturi de procuror din cadrul parchetelor de pe lângă judecătorii

În Ședința de Guvern de astăzi, 15 martie 2018, a fost aprobat memorandumul cu tema  Aprobarea organizării concursului de admitere în magistratură, în condițiile prevăzute de art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea unui număr de 100 de posturi de judecător de la nivelul judecătoriilor și 60 de posturi de procuror din cadrul parchetelor de pe lângă judecătorii.

Astfel, facem mențiunea că, la nivelul instanțelor judecătorești, sunt vacante 494 posturi de judecători, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din numărul total de posturi de judecător. Dintre acestea, în prezent, 332 de posturi sunt vacante la nivelul judecătoriilor. În ceea ce privește parchetele, posturile vacante de procuror reprezintă un procent de 11,06% din totalul posturilor prevăzute, cele mai multe posturi vacante fiind, de asemenea, la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii.

Precizăm faptul că prin aprobarea acestui memorandum se asigură respectarea principiilor prevăzute la Capitolul Justiție din Programul de guvernare 2018-2020.

Citește mai mult

HOTĂRÂREA GUVERNULUI pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție” și Curtea Constituțională

În Ședința de Guvern de astăzi, 15 martie 2018, a fost aprobată HOTĂRÂREA GUVERNULUI pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Justiție" și Curtea Constituțională

Noul cadru legal impune actualizarea și înlocuirea dispozițiilor interne cu o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea principalelor condiții de acordare a sporului pentru condiții de muncă grele, periculoase sau vătămătoare personalului din cadrul sistemului justiției, conform art. 23 din Legea nr. 153/2017.

Locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiții grele, vătămătoare sau periculoase sunt stabilite, potrivit legii, în baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Sporul pentru condiții grele, vătămătoare sau periculoase se acordă în condițiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, s-au avut în vedere cel puțin unul dintre următoarele criterii: risc de îmbolnăvire, solicitare nervoasă, risc de accidentare și indici de morbiditate.

Cuantumul sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se stabilește prin ordin sau, după caz, decizie a ordonatorului de credite, în urma identificării factorilor care sunt avuți în vedere la încadrarea locurilor de muncă în condiții grele, vătămătoare sau periculoase, astfel:

  1. a) spor de la 10,1% până la 15% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influenta a 4 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru;
  2. b) spor de la 5,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influenta a 3 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru;
  3. c) spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influenta a 2 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru.

Actul normativ nu presupune un impact financiar suplimentar, având în vedere faptul că sporul pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se acordă personalului din sistemul justiției, în baza actelor normative în vigoare, fondurile necesare plății acestui spor fiind prevăzute în bugetul ordonatorilor principali de credite din sistemul justiției.

Citește mai mult

Proiectul Hotărârii Guvernului privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției.

Proiect Hotarare | Nota de fundamentare | Anexa

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Citește mai mult