Reuniunea Grupului de lucru constituit în baza Memorandumului cu tema ”Efectele constatării încălcării de către România a interdicției tratamentelor inumane sau degradante în cauza Iacov Stanciu împotriva României”

În data de 8 ianuarie 2018, a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, întâlnirea Grupului de lucru stabilit în anul 2012 prin Memorandumul cu tema ”Efectele constatării încălcării de către România a interdicției tratamentelor inumane sau degradante în cauza Iacov Stanciu împotriva României”. Lucrările au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, participând reprezentanți ai: Ministerului Afacerilor Externe - Agentul Guvernamental pentru CEDO, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Direcției Naționale de Probațiune și ai direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Justiției.

Întâlnirea a avut ca scop discutarea calendarului pentru punerea în aplicare a măsurilor necesare în vederea soluționării problemei supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în conformitate cu  dispozitivul hotărârii cauzei-pilot Rezmiveș și alții împotriva României.

La data de 25 aprilie 2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea-pilot în cauza Rezmiveș și alții împotriva României (nr. 61467/12, 39516/13, 48231/13 și 68191/13) în ceea ce privește condițiile de detenție din închisorile și centrele de reținere și arest preventiv din România. Prin dispozitivul acestei hotărâri, Curtea a solicitat statului român ca, până la data de 25.01.2018, să prezinte, în cooperare cu Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei, un calendar pentru punerea în aplicare a măsurilor în vederea soluționării problemei supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție.

Citește mai mult

Achiziţionare servicii de pază permanentă

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.1115, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preţ în vederea achiziţionării de servicii de pază permanentă pentru obiectivul din Șoseaua Ștefănești, nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643, pentru o perioadă de maxim 6 luni de la data semnării contractului (perioada estimată pentru începerea contractului 15 ianuarie – 15 iulie 2017).

InvitatieCaiet de sarcini

Citește mai mult

Întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției și E.S. doamna Anneli LINDAHL KENNY, Ambasadorul Suediei în România

În data de 8 ianuarie 2018,  a avut loc, la sediul Ministerului Justiției,  întrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției cu  E.S. doamna Anneli LINDAHL KENNY, Ambasadorul Suediei în România și domnul Alexander PEYRE DUTREY, consilier, Adjunct al Șefului Misiunii, Afaceri Politice, Comerciale și Culturale.

 În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte referitoare la colaborarea în domeniul justiției, cu accent pe dezvoltarea cadrului juridic bilateral, transferul persoanelor private de libertate, precum și condițiile din penitenciarele din România. De asemenea, un alt subiect abordat în cadrul întâlnirii a vizat Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. În acest context, ministrul justiției a menționat progresele realizate și consemnate în Raport și a exprimat încrederea în realizarea obiectivului ridicării Mecanismului de Cooperare și Verificare  înainte de preluarea de către România a Președinției Consiliului UE, la începutul anului 2019.

Întrevederea de astăzi a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor de cooperare și manifestarea dorinței reciproce de a continua buna colaborare dintre cele două state.

Citește mai mult

Achizitia directa de „servicii de evaluare bunuri mobile”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 15.01.2018 orele 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţie publice având ca obiect servicii de evaluare bunuri mobile – cod CPV 79419000-4”.

Invitatie | Caiet de sarcini

Citește mai mult