Print

Calendarul de măsuri 2018 – 2024 pentru soluționarea supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmiveș şi alţii împotriva României, pronunțată de CEDO la 25 aprilie 2017

Astăzi, în Ședința Guvernului, a fost aprobat Calendarul de măsuri 2018-2024 pentru soluționarea supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmiveș și alții împotriva României, pronunțată de CEDO la 25 aprilie 2017.

Calendarul de măsuri 2018 – 2024 a fost conceput și agreat în cadrul Grupului de lucru din care fac parte reprezentanți ai: Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe - Agentul Guvernamental pentru CEDO, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Direcției Naționale de Probațiune.

Direcțiile de acțiune identificate în calendarul de măsuri vizează: modificări legislative care urmăresc reducerea populației penitenciare și îmbunătățirea condițiilor de detenție, investiții în infrastructura fizică a penitenciarelor care vizează extinderea numărului de locuri de detenție și modernizarea celor existente, funcționarea eficientă a sistemului de probațiune pentru facilitarea aplicării sancțiunilor și măsurilor comunitare care să conducă la reducerea populației penitenciare, implementarea programelor și strategiilor de inserție a persoanelor provenite din sistemul penitenciar, măsuri de natură legislativă care să asigure un recurs efectiv pentru vătămarea suferită, de natura recursului preventiv și a recursului compensatoriu în bani, precum și introducerea supravegherii electronice (prin brățara electronică).

De asemenea, măsurile prevăzute în Calendar au rolul de a facilita transferul persoanelor condamnate, cetățeni români aflați în detenție în alte state membre ale UE.

Calendarul de măsuri 2018 – 2024 pentru soluționarea supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmiveș şi alţii împotriva României, pronunțată de CEDO la 25 aprilie 2017