Achiziționare servicii de evaluare bunuri mobile

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră, până la data de 21.01.2019, ora 15.00conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor de evaluare prestate de către evaluatori membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, a bunurilor mobile conform anexei 1, depozitate în comuna Pârscov, județul Buzău și a bunurilor mobile conform anexei 2, depozitate în București, B-dul Timișoara, sector 6 - (Cod CPV- 79419000-4).

Invitatie | Caiet de sarcini | Anexa 1 | Anexa 2 | Model - Declaratie | Model - Declaratie pe propria raspundere

Citește mai mult

Servicii distribuire corespondență internă și externă pentru perioada ianuarie – decembrie 2019

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5,  în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ la achiziţia publică având ca obiect: „Servicii distribuire corespondență internă și externă pentru perioada ianuarie – decembrie 2019”.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formulare | Clarificare

Termenul limită pentru transmiterea ofertei la Registratura Generală a instituției este: 09.01.2018, ora 12.00.

Citește mai mult

Achiziția unui autoturism de teren (S.U.V.) cu tracțiune 4×4 în cadrul proiectului ”Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 11.01.2019, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect – unui autoturism de teren (S.U.V.) dotat cu tracțiune 4x4 în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”- cod SIPOCA 56”, finanțat din fonduri nerambursabile de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA).

Invitație de participareCaiet de sarciniFormular - propunere financiarăFormular - propunere tehnică

Citește mai mult