Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate declanşează procedura privind închirierea a unui imobil – spaţiu de depozitare – cu o suprafaţă utilă de minimum 2000 mp, în Bucureşti sau în jud. Ilfov.

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate declanşează procedura privind închirierea a unui imobil - spaţiu de depozitare - cu o suprafaţă utilă de minimum 2000 mp, în Bucureşti sau în jud. Ilfov. Spaţiul trebuie să fie uşor accesibil, dotat cu utilităţi, acoperit, păzit, să deţină autorizaţiile necesare utilizării. Condiţiile tehnice minime şi documentele obligatorii sunt detaliate în caietul de sarcini.

AnunțFișa de date | Caiet de sarcini | Contract | OMJ

Citește mai mult

Achiziţionarea de servicii de editare și tipărire

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteți oferta dvs pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția de servicii de editare și tipărire a manualului realizat în cadrul proiectului „Seminar european - Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil”, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „Justiție” 2015 al Comisiei Europene.

Invitatie de participare , Formular 1- propunere financiară , Formular 2 - propunere tehnica , Specificatii tehnice , Clarificare 1, Clarificare 2

Citește mai mult

Anunț în vederea consultării a pieței având ca obiect „servicii de evaluare bunuri mobile – diverse bunuri”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră financiară, conform anunțului anexat în vederea consultării a pieței având ca obiect servicii de evaluare bunuri mobile – diverse bunuri”.

Anunt

Citește mai mult