Achiziţionare servicii de revizie a aparatelor de climatizare din dotarea Ministerului Justiției

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect  „Achiziţionare servicii de revizie a 146 aparate de climatizare din dotarea Ministerului Justiției - Cod  CPV  50730000-1”

InvitatieCaiet de sarcini | Anexa | Formular propunere tehnica | Formular propunere financiara

Citește mai mult

Achiziționarea de materiale reparație trepte la scara interioară din cadrul Ministerului Justiției

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionarii de materiale reparație trepte la scara interioară din cadrul Ministerului Justiției.

Invitatie | Formular propunere tehnica | Formular oferta financiara

Citește mai mult

Solicitare de ofertă pentru ”achiziționarea de echipamente pentru echipa de management” în cadrul PROIECTULUI 12073 – „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar (SIMS) – MJ lider”, cod SIPOCA 55

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionarii de echipamente pentru echipa de management” în cadrul PROIECTULUI 12073 - "Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar (SIMS) – MJ lider", cod SIPOCA 55.

Invitatie | Specificații tehnice | Formular propunere tehnica | Formular oferta financiara | Clarificare

Citește mai mult

Achiziţionarea serviciilor prestate de un consilier parte, expert judiciar autorizat, cu specialitatea arhitect, în cadrul disputei arbitrale din dosarul arbitral 2/2017 în care Ministerul Justiției este Pârât și Reclamant Reconvențional în contradictoriu cu constructorul, în calitate de Reclamant și Pârât Reconvențional

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea contractării serviciilor prestate de un consilier parte, expert judiciar autorizat, cu specialitatea arhitect, în cadrul disputei arbitrale din dosarul arbitral 2/2017 în care Ministerul Justiției este Pârât și Reclamant Reconvențional în contradictoriu cu constructorul, în calitate de Reclamant și Pârât Reconvențional, conform cerințelor din Caietului de sarcini anexat prezentei invitații.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular de oferta

Citește mai mult