Achiziționarea unui număr de 24 multifuncționale laser

Direcția Națională de Probațiune cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, etaj 6, sector 5, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta dumneavoastră de preț, la achiziția publică având ca obiect „achiziționarea unui număr de 24 multifuncționale laser”. Achiziția se va finaliza, on-line, prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice.

Anunt | Formular oferta | Erată | Comunicare anulare achizitie

Citește mai mult

Procedura de:‘’negociere fără publicare prealabilă ’’ pentru achizitie servicii de traducere in /din limba turca

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de:‘’negociere fără publicare prealabilă ’’, potrivit art. 68 coroborat cu art.104, alin.(1), lit.a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectul contractului constă în traducerea, din/în limba turcă  în/din limba română a unui număr de aproximativ 350 pagini care să acopere necesarul de servicii pentru o perioadă de maxim 3 luni de la data semnării contractului, dar nu mai mult de  31.12.2018.

Oferta dumneavoastră financiară va conține tarifele reglementate de *Legea nr.178/1997, OMJ nr.772/C/2009 şi OMFP nr. 414/2009, precum și formatul paginii.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu lua în calcul  ofertele care nu respectă legislația incidentă, menționată în documentația atașată.

Data limită pentru transmiterea ofertei preliminare :  26.09.2018, orele 13.00/ Registratura Generală.

Invitatie | Documentatie de atribuire

Citește mai mult

Achiziția de servicii de transport auto cu platforma, a unui număr de 3 autovehicule indisponibilizate

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 17.09.2018, ora 15.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor de transport auto cu platforma, a unui număr de 3 autovehicule indisponibilizate - (cod CPV - 50118110-9).

Invitație | Caiet de sarcini

Citește mai mult

Anunț de consultare a pieței

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră, până la data de 14.09.2018, în vederea stabilirii valorii estimative a serviciilor de evaluare, depozitate pe raza municipiului Constanta.

Anunț

Citește mai mult