Achiziționare lucrări reparaţii parţiale terasă exterioară

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037.204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (achiziție directă) având ca obiect achiziționarea de  lucrări reparaţii parţiale terasă exterioară bloc M39, scara 2, str. Nerva Traian, nr. 6, Sector 3, Bucureşti.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta financiara

Citește mai mult

Achizitie de servicii de audit extern independent

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră până la data de 01.03.2018, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor de audit extern independent - (cod CPV - 79212000-3).

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta financiara

Citește mai mult

Achiziționarea de echipamente pentru echipa de management în cadrul PROIECTULUI IP7/2017 cu titlul „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de   21.02.2018, inclusiv, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea achiziţionării de echipamente necesare în cadrul PROIECTULUI IP7/2017 cu titlul "Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție", cod SIPOCA 62.

InvitatieSpecificatii tehnice | Formular propunere financiara | Formular propunere tehnica

Citește mai mult

Achiziționarea de materiale suport necesare în cadrul seminarului în materie civilă pentru practicieni în drept, organizat în perioada 13-14 martie 2018, în cadrul proiectului „Seminar european – Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de   20.02.2018  , inclusiv, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea achiziţionării de materiale suport necesare în cadrul seminarului în materie civilă pentru practicieni în drept, în cadrul proiectului „Seminar european - Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil”, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „Justiție” 2015 al Comisiei Europene.

Invitatie | Specificatii tehnice | Anexa | Formular propunere financiara | Formular propunere tehnica | Clarificare 1

Citește mai mult