Anunț de participare privind închirierea unui imobil – spațiu de depozitare, cu o suprafață utilă de minimum 2.000 mp, în București sau în județul Ilfov

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră, până la data de 04.04.2019, ora 17.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil - spațiu de depozitare, cu o suprafață utilă de minimum 2.000 mp, în București sau în județul Ilfov.

Anunt | Caiet de sarcini | Fisa de date | Model contract | OMJ3372

Citește mai mult

Achiziție servicii de traducere limba sârbă, turcă și polonă

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de:‘’negociere fără publicare prealabilă/ LOT 1, LOT 2 și LOT 3 ’’, potrivit art. 68 coroborat cu art.104, alin.(1), lit.a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Obiectul contractului constă în
- traducerea în/din limba sârbă, în/din limba română (estimativ 50 de pagini– Lot 1
- traducerea în/din limba turcă, în/din limba română ( estimativ 1000 de pagini)– Lot 2,
- traducerea în/din limba polonă, în/din limba română ( estimative 60 de pagini)– Lot 3,
conform cerințelor din documentație.
Durata contractului va fi de : maxim 3 luni de la data semnării contractului
Sursele de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată : bugetul de stat;
1. Limba de redactare a ofertei : limba română;
2. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;
3. Criteriul utilizat pentru achiziţia serviciilor sus menţionate : cel mai bun raport calitate- preț”

Invitație |  Documentație

Citește mai mult

Servicii de curățenie și întreținere a spațiilor în care își desfășoară activitatea 10 servicii de probațiune din subordinea Direcției Naționale de Probațiune.

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon +40/371.050.606, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect achiziția de Servicii de curățenie și întreținere a spațiilor în care își desfășoară activitatea 10 servicii de probațiune din subordinea  Direcției Naționale de Probațiune.

Invitatie | Anexa | Draft contract | Formular de oferta

Citește mai mult

Achiziționare servicii închiriere aplicație informatică tip ERP ( ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

I.N.C. cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 38033870, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziționare servicii închiriere aplicație informatică tip ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) necesară operaționalizării I.N.C., conform cerințelor din Caietul de sarcini anexat prezentei invitații.

Caiet de sarcini | Formular oferta | Invitatie de participare | Răspuns clarificari_set 1 | Răspuns clarificari_set 2

Citește mai mult