Primirea de către ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a ambasadorului Statelor Unite ale Americii la București, Hans Klemm

Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a avut marți, 21 februarie a.c., o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Hans Klemm.

În cadrul întrevederii, a fost subliniată importanța cooperării cu SUA, ca principal partener strategic al României și în baza relației puternice și stabile de prietenie dintre cele două state, reiterând poziția României ca aliat ferm al Statelor Unite ale Americii, cu un accent deosebit pe componenta de apărare și dimensiunea de securitate, inclusiv în ce privește colaborarea în domeniul securității cibernetice. Totodată, cei doi oficiali au evidențiat nevoia de a aprofunda dimensiunea economică a parteneriatului strategic.

În ce privește domeniul justiției, ministrul interimar Ana Birchall a reafirmat angajamentul Guvernului României referitor la îmbunătățirea continuă a activității în domeniul justiției. Oficialul român a transmis că Guvernul susține necondiționat lupta împotriva corupției și eforturile de consolidare a statului de drept, reiterând în același context importanța respectării drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului. “Suntem ferm și pe deplin angajați în direcția continuării eforturilor de consolidare a justiției din România, inclusiv în ce privește legislația în domeniu, precum și în privința continuării și întăririi luptei anti-corupție, a luptei împotriva crimei organizate, a traficului de persoane și a activităților teroriste. În același timp, nu trebuie să pierdem din vedere că justiția se face în sala de judecată, exclusiv în baza probelor aflate la dosar. Este esențial să oferim instituțiilor responsabile mijloacele și resursele necesare pentru a-și face datoria, un aspect important în acest sens fiind demersurile de recuperare a prejudiciilor. Doresc, în egală măsură, să subliniez importanța asigurării unui echilibru între eficiența actului de justiție și respectarea drepturilor fundamentale ale omului”, a declarat Ana Birchall.

În contextul discuțiilor privind prioritățile actualului guvern cu privire domeniul justiției, ministrul interimar, Ana Birchall, a evidențiat imperativul asigurării securității infrastructurii necesare desfășurării în bune condiții a actului de justiție.

De asemenea, în contextul discuțiilor referitoare la Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), ministrul interimar al Justiției a subliniat că: “Obiectivul nostru este de a ieși din Mecanismul de Cooperare și Verificare în cel mai scurt timp posibil, ca o confirmare a eforturilor depuse cu succes de către România în ce privește reformele din justiție, precum și ținând cont de faptul că țara noastră a îndeplinit majoritatea angajamentelor prevăzute în cadrul acestui mecanism”.

În acest sens, au fost evocate recentele discuții purtate în Grupul de lucru privind Mecanismul de Cooperare și Verificare, unde poziția României a fost ca toate recomandările Comisiei Europene să fie formulate într-un limbaj clar, lipsit de echivoc, în baza unui calendar concret, transparent de îndeplinire a obiectivelor asumate. În context, oficialul român a arătat că Mecanismul nu trebuie să devină un instrument politic care să afecteze interesele țării noastre, un exemplu relevant în acest sens fiind dosarul de aderare a României la spațiul Schengen.

Totodată, Ana Birchall a reliefat nivelul excelent al cooperării cu Statele Unite în domeniul justiției, afirmând angajamentul României de a dezvolta cooperarea în acest domeniu conform coordonatelor actuale, atât la nivel general, cât și în ce privește continuarea discuțiilor la nivel tehnic atât la București, cât și la Washington, inclusiv pe problematici sectoriale din domeniul justiției.

Citește mai mult

2

Participarea ministrului interimar al Justiției, Ana Birchall, la prezentarea bilanțului Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Ana Birchall: „DIICOT este o unitate de elită a Ministerului Public și un partener cu o experiență impresionantă în cadrul comunității internaționale angajate în lupta împotriva criminalității organizate.”

 Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a participat, joi, 16 februarie, la prezentarea bilanțului anual al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

În alocuțiunea sa, Ministrul Justiției a salutat rezultatele obținute prin activitatea DIICOT din ultimul an, arătând că instituția ocupă, fără îndoială, un loc important în arhitectura națională de securitate. “DIICOT este o unitate de elită a Ministerului Public și un partener cu o experiență impresionantă în cadrul comunității internaționale angajate în lupta împotriva criminalității organizate”, a declarat ministrul Ana Birchall.

Ministrul a afirmat că activitatea DIICOT se remarcă, în continuare, printr-o îmbunătățire calitativă, reflectată inclusiv de o scădere a numărului inculpaților achitați definitiv, dar și de o reducere a numărului de cauze în care s-a dispus achitarea, corelată cu o ameliorare a acelorași parametri în 2016.

Ministrul interimar Ana Birchall a reiterat determinarea Executivului de a continua lupta împotriva corupției, o premisă esențială a consolidării statului de drept, și a precizat că progresele substanțiale înregistrate în domeniu îi conferă țării noastre statutul de pilon de securitate și stabilitate în regiune. Oficialul român a transmis faptul că societatea românească a ajuns la un prag de maturitate și de exigență ce nu permite ambiguități și lipsă de profesionalism atunci când vine vorba despre calitatea actului de justiție. În același context, ministrul a subliniat importanța asigurării pârghiilor și resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor instituțiilor din sistemul judiciar. De asemenea, ministrul a menționat că o democrație consolidată așa cum este România trebuie să pună cetățeanul în mijlocul preocupărilor sale, astfel că respectarea drepturilor fundamentale ale omului rămâne un principiu de la care nu putem face rabat”.

Cu același prilej, Ministrul Justiției a subliniat că susține argumentele prezentate în cadrul discuțiilor privind reforma DIICOT, în măsura în care ele izvorăsc din analiza necesităților de ordin principial, dar și de ordin practic, al eficienței acțiunii în efortul de combatere a flagelului infracțional al criminalității organizate: România are nevoie de o analiză națională de riscuri și amenințări, procesată de un mecanism instituțional care să identifice factorii de risc si vulnerabilitatile interne care favorizează manifestarea și propagarea fenomenului criminalității organizate, a precizat Ana Birchall.

În încheiere, ministrul interimar i-a asigurat pe reprezentanții Direcției de tot sprijinul în misiunea asumată, susținând că activitatea DIICOT are un impact direct asupra capacității statului de a realiza dezvoltarea sistemului judiciar, în special prin asigurarea cadrului de securitate al întregii societăți.

Citește mai mult

sigle consultare

Sesiune de consultare privind proiectul în domeniul formării profesionale și consolidării capacității instituționale în sistemul judiciar

sigleProgramul „Justiție” finanţat de regatul norvegiei prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021

Sesiune de consultare privind proiectul în domeniul formării profesionale și consolidării capacității instituționale în sistemul judiciar, precum și proiectul în domeniul luptei împotriva criminalității și corupției

Ministerul Justiției organizează, în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în data de 16 februarie 2017, cu începere de la ora 10.00 până la ora 14:00, la sediul Ministerului Justiției, strada Apolodor, nr. 17, București, etajul 2, camera 3, o sesiune de consultare în cadrul Programului „Justiție” finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

Programul „Justiție” este gestionat de Ministerul Justiției în calitate de Operator de Program, iar unele dintre proiectele care vor fi finanțate în cadrul acestuia sunt destinate formării profesionale și consolidării capacității instituționale în sistemul judiciar, respectiv luptei împotriva criminalității și corupției.

Sesiunea de consultare reprezintă o etapă necesară în procesul de dezvoltare a proiectelor, iar scopul acesteia este realizarea de consultări publice cu factorii relevanți din aria tematică a proiectelor pentru a se asigura un proces transparent și o cât mai bună identificare a nevoilor și priorităților.

La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, ai mediului universitar, ai organizațiilor non-profit și non-guvernamentale din România, precum și ai organizațiilor interguvernamentale cu atribuții în domeniu care activează în România. Totodată, la eveniment vor participa și reprezentanți ai Administrației Instanțelor din Norvegia și ai Ministerului Justiției din Norvegia, în calitate de parteneri donori ai programului, precum și ai Oficiului Mecanismului Financiar.

Participarea la eveniment va fi permisă în limita locurilor disponibile. În acest sens, confirmările de participare la sesiunea de consultare vor fi transmise, până la data de 15.02.2017, orele 12:00, la adresa de e-mail alexandru.nita@just.ro.

Documentul consultativ privind evenimentul poate fi vizualizat aici.

Precizăm că nu vor fi decontate cheltuielile de participare.

Citește mai mult

sigle proiecte it

Proiecte IT în colaborare cu Code for Romania (Asociația Code for Society)

Ministerul Justiției și Code for Romania (Asociația Code for Society) au încheiat, în data de 6 decembrie 2016, un acord de parteneriat, pe o perioadă de 3 ani, pentru dezvoltarea de produse digitale care să contribuie la creșterea transparenței datelor de interes public și a activității Ministerului, să faciliteze consultarea publică și comunicarea cu cetățenii și societatea civilă, precum și să îmbunătățească serviciile oferite de către Minister.

Prezentul parteneriat exclude orice angajamente de ordin pecuniar din partea Ministerului Justiției și este în acord cu art. 3 cap. I din HG nr. 652/ 2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, potrivit căruia, Ministerul cooperează cu organizațiile neguvernamentale în vederea realizării scopurilor sale fundamentale.

Cu această ocazie, Ministerul Justiției reiterează deschiderea sa către cooperarea cu organizațiile neguvernamentale și comunitățile profesionale care au interes în promovarea temelor precum integritatea și transparența în exercitarea funcției publice.

Proiectele care urmează să fie lansate, în cursul anului 2017, în baza parteneriatului sunt:

  1. Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020 – dezvoltarea de aplicații web care să prezinte publicului larg, într-un mod accesibil, datele generate de procesul de monitorizare și implementare a SNA 2016-2020.
  2. Registrul Național al Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial - facilitarea accesului la date despre mediul ONG, automatizarea proceselor manuale acolo unde este posibil și crearea instrumentelor necesare unei comunicări eficiente între instituții în primul rând, dar și între acestea și cetățeni.
    Code for Romania (Asociația Code for Society) va contribui la îmbunătățirea sistemului actual prin dezvoltarea unei aplicații de natură să gestioneze centralizarea, consultarea și interconectarea bazei de date Registrul național cu baze de date ale altor instituții publice, precum și expunerea publică a datelor deschise rezultate din Registrul național prin adăugarea de motoare de căutare și posibilități de raportare.
  3. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) - Code for Romania (Asociația Code for Society) va dezvolta o platformă web care să faciliteze comunicarea către publicul larg cu privire la rolul și activitatea Agenției. Vor fi avute în vedere în special activitățile privind reutilizarea socială și publică a bunurilor imobile, precum și programele de finanțare nerambursabilă pentru organizațiile neguvernamentale și academii.

Citește mai mult

Participarea ministrului Justiției la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI)

Ministrul Justiției, Raluca Prună, a participat astăzi, 8 decembrie 2016, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI), ce a avut loc la Bruxelles.

Agenda acestei reuniuni a inclus directiva privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin intermediul dreptului penal, instituirea Parchetului European, directiva privind contractele de furnizare a conținutului digital (online video, aplicații sau servicii  precum stocarea cloud), justiția penală în spațiul cibernetic.

Miniștrii de Justiție au discutat despre proiectul de regulament privind Parchetul European. Textul prezentat de Președinția slovacă a fost susținut de majoritatea miniștrilor Justiției, dar sunt necesare discuții suplimentare pentru finalizarea dosarului.

În cadrul reuniunii Raluca Prună a declarat: „Trebuie să fim ambițioși și să contribuim la instituirea unui Parchet european eficient, într-un orizont temporal predictibil. Instituirea acestui Parchet va demonstra determinarea noastră de a contribui la consolidarea activității de recuperare a prejudiciilor aduse bugetului Uniunii Europene. Demersul nostru va duce la creșterea încrederii cetățenilor statelor membre în construcția europeană.”

Cu privire la competența materială a Parchetului European, miniștrii participanți au decis ca acesta să instrumenteze și dosare de fraudă la TVA, în care vor fi implicate mai mult de două state membre și s-a produs un prejudiciu de mai mult de 10 milioane EUR.

Au continuat discuțiile cu privire la pachetul privind piața digitală, cu cele două aspecte – vânzările de bunuri cu element transfrontalier și vânzările de conținut digital.

Prezentul Consiliu JAI este ultimul consiliu organizat de Președinția slovacă, urmând ca, în ianuarie 2017, Malta să preia Președinția rotativă a Consiliului UE.

Concluzii JAI: http://bit.ly/2h1ekZl

Foto/video: http://bit.ly/2hjRMUx

http://www.just.ro/media/foto-video/a69a/

Citește mai mult