poza12122017_1

Participarea domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, la ceremonia de depunere a jurământului de către notarii publici, sediul Ministerului Justiției

În data de 12 decembrie 2017, la sediul Ministerului Justiției, s-a desfășurat, în prezența domnilor prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, Nicolae-Liviu POPA, secretar de stat şi Dumitru-Viorel MĂNESCU, președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici, ceremonia de depunere a jurământului de către notarii publici care au promovat examenul de notar public pentru notarii stagiari admiși la examenul de definitivat și concursul pentru ocuparea posturilor vacante de către persoanele care au exercitat cel puțin 6 ani funcții de specialitate juridică, organizate de Institutul Notarial Român în zilele de 4, 5, 6 şi 7 septembrie 2017.

 

Menționăm faptul că, în urma examenului și a concursului au dobândit calitatea de notar public un număr de 73 persoane, acestea depunând jurământul în conformitate cu dispozițiile art. 38 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995.

Citește mai mult

DSC_0276_1

Strategia Naţională Anticorupţie – Cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a mediului de afaceri

În data de 12 decembrie 2017, Ministerul Justiţiei a organizat cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a mediului de afaceri, prevăzută de Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2016-2020.

 

Reuniunea a fost condusă de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, care a subliniat importanța îndeplinirii obligațiilor strategice de către toți factorii implicați, în contextul în care  îndeplinirea obligațiilor SNA reprezintă o responsabilitate asumată atât nivel intern, cât și extern. Ultimul raport al Comisiei Europene publicat în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) a recunoscut ”potențialul SNA 2016-2020 de a deveni o politică eficace de prevenire a corupției dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizată pe teren”, așadar potențialul de instrument intern de monitorizare eficientă a implementării măsurilor anticorupție, inclusiv prin asumarea recomandărilor internaționale.   A   remarcat, totodată,  importanța reuniunilor periodice ale acestei platforme din perspectiva consultărilor dintre  Ministerul Justiției și partenerii din cadrul mediului de afaceri cu privire la proiectele aflate în derulare, subliniind importanța experienței bogate și a bunelor practici ale companiilor cu capital privat în ceea ce privește promovarea integrității, fapt care poate constitui o premisă solidă pentru consolidarea și îmbunătățirea practicilor din sectorul întreprinderilor publice.

 

În continuare, participanții,  reprezentanți din administrația publică centrală care tutelează întreprinderi publice, companii cu capital privat, structuri asociative ale mediului de afaceri, au împărtășit proiectele și activitățile pe care le desfășoară în zona de prevenire a corupției, dar și dificultățile cu care se confruntă pe fondul modificărilor legislative ce au impact asupra mediului privat.

 

Cu aceeași ocazie a fost prezentat participanților la reuniune proiectul Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, precum și proiectul Metodologiei de evaluare ex-post a incidentelor de integritate, necesare atingerii Obiectivului general nr. 2 din SNA ”Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative”, elaborate de către cele două Grupuri de lucru inter-instituționale constituite în acest scop la nivelul Ministerului Justiției.

 

Reuniunea a constituit un bun prilej de dezvoltare a dialogului  între participanți, în realizarea obiectivelor Strategiei  Naţionale Anticorupţie.

Citește mai mult

DSC_0264_1

Strategia Naţională Anticorupţie – Cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție

În data de 11 decembrie 2017, Ministerul Justiţiei a organizat cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, prevăzută în Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2016-2020.

 

Reuniunea a fost condusă de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, care a remarcat demersurile înregistrate la nivelul entităților componente ale sistemului judiciar în scopul implementării măsurilor din Strategie, și a evidențiat totodată necesitatea finalizării planului de integritate pentru întreg sistemul judiciar.

 

În cadrul întâlnirii, oficialul a subliniat faptul că îndeplinirea obligațiilor SNA reprezintă o responsabilitate asumată la atât nivel intern, cât și extern. Ultimul raport al Comisiei Europeane publicat în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), a menționat în mod expres, că ”Primul raport privind punerea în aplicare a măsurilor va fi publicat la începutul anului 2018 și va oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare a progreselor înregistrate”, și a recunoscut ”potențialul SNA 2016-2020 de a deveni o politică eficace de prevenire a corupției dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizată pe teren”. Aceste evidențieri relevă potențialul SNA 2016-2020 de deveni un instrument intern de monitorizare eficientă a implementării măsurilor anticorupție, inclusiv prin asumarea recomandărilor internaționale.

 

Participanții au expus demersurile concrete instituționale, precum și progresele înregistrate în desfășurarea activităților aferente indeplinirii obiectivelor stabilite în documentul strategic, care au ca termen de implementare anul 2017, în pregătirea primei raportări anuale subsumate actualului ciclu strategic, care se va realiza la începutul anului viitor.

 

În cadrul reuniunii a fost analizat și aprobat raportul de evaluare întocmit ca urmare a desfășurării misiunii tematice de evaluare care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Avocatul Poporului. Raportul adoptat urmează să fie publicat, în perioada următoare, pe pagina de internet a Avocatului Poporului și pe www.sna.just.ro.

 

Totodată, au fost prezentate două documente necesare atingerii Obiectivului general nr. 2 din SNA ”Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor de manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative”, elaborate de MJ în parteneriat cu alte instituții ale administrației centrale și cu autorități independente, respectiv proiectul Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și proiectul Metodologiei de evaluare ex-post a incidentelor de integritate.

 

La întâlnire au participat reprezentanți ai: Consiliului Superior al Magistraturii, Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Autorității Naționale de Integritate, Avocatului Poporului, Consiliului Concurenței, Consiliului Național de Integritate, Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Curții de Conturi, Departamentului Național pentru Luptă Antifraudă, Direcției Generale Anticorupție, Oficiului Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Citește mai mult

Strategia Naţională Anticorupţie – Cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a administrației publice centrale

În data de 11 decembrie 2017, Ministerul Justiţiei a organizat cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a administrației publice centrale, prevăzută de Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2016-2020.

Reuniunea a fost condusă de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, care a subliniat importanța îndeplinirii obligațiilor strategice de către toți factorii implicați, în contextul în care  îndeplinirea obligațiilor SNA reprezintă o responsabilitate asumată la atât nivel intern, cât și extern. Ultimul raport al Comisiei Europeane publicat în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), a menționat în mod expres că ”Primul raport privind punerea în aplicare a măsurilor va fi publicat la începutul anului 2018 și va oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare a progreselor înregistrate”, și a recunoscut ”potențialul SNA 2016-2020 de a deveni o politică eficace de prevenire a corupției dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizată pe teren”. Aceste evidențieri relevă potențialul SNA 2016-2020 de deveni un instrument intern de monitorizare eficientă a implementării măsurilor anticorupție, inclusiv prin asumarea recomandărilor internaționale.

Participanții au expus demersurile concrete instituționale, precum și progresele înregistrate în desfășurarea activităților aferente indeplinirii obiectivelor stabilite în documentul strategic, care au ca termen de implementare anul 2017, în pregătirea primei raportări anuale subsumate actualului ciclu strategic, care se va realiza la începutul anului viitor.

În cadrul reuniunii platformei de cooperare a administrației publice centrale a fost analizat și aprobat raportul de evaluare întocmit ca urmare a desfășurării misiunii tematice de evaluare care a avut loc, în perioada 2-4 octombrie 2017 la Ministerul Sănătății și la patru unități subordonate acestuia. Raportul adoptat urmează să fie publicat, în perioada următoare, pe pagina de internet a Ministerului Sănătății și pe www.sna.just.ro .

Cu aceeași ocazie a fost prezentat proiectul Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, precum și proiectul Metodologiei de evaluare ex-post a incidentelor de integritate, necesare atingerii Obiectivului general nr. 2 din SNA ”Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative”, elaborate de către cele două Grupuri de lucru inter-instituționale constituite în acest scop.

La întâlnire au participat reprezentanți ai ministerelor, Corpului de Control al Primului-Ministru și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Citește mai mult

Participarea delegației Ministerului Justiției la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), Bruxelles, 7-8 decembrie 2017

În perioada 7-8 decembrie 2017, delegația Ministerului Justiției condusă de domnul Nicolae Liviu POPA, secretar de stat, a participat la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI), organizat la Bruxelles.

În cadrul reuniunii, miniștrii justiției au agreat abordarea generală referitoare la sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare – ECRIS (propunere de regulament și propunere de directivă), respectiv referitoare la recunoașterea ordinelor de indisponibilizare și confiscare (propunere de regulament). Președinția bulgară va iniția dialogurile cu Parlamentul European, pe baza textelor agreate de miniștrii justiției.

În cadrul dezbaterii de orientare referitoare la propunerea de Regulament privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (regulamentul Bruxelles IIbis), miniștrii au confirmat eliminarea procedurii de exequatur pentru toate hotărârile judecătorești în materia răspunderii părintești, cu condiția instituirii unor garanții adecvate. Acest obiectiv este susținut puternic de Romania în cadrul obiectivului mai larg al asigurării liberei circulații a hotărârilor judecătorești și al dezvoltării unui spațiu de justiție comun, bazat pe principiul recunoașterii și încrederii reciproce între sistemele judiciare ale statelor membre ale Uniunii Europene. Modalitățile concrete de abolire a procedurii de exequatur precum și alte aspecte privind aplicarea regulamentului vor continua să fie analizate la nivelul grupului de lucru al Consiliului.

În cadrul dezbaterii de orientare referitoare la propunerea de Directivă privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie, miniștrii justiției au abordat teme importante în economia viitoarelor negocieri: viabilitatea debitorului (procedura de restructurare preventivă); mecanismul cross-class cram-down (confirmarea de către instanță a planului de restructurare, în cazul în care planul de restructurare nu este aprobat de majoritatea din fiecare clasă de creditori); a doua șansă pentru întreprinzătorii onești (remiterea de datorie). România, alături de alte state membre, a susținut principiile și liniile de orientare propuse de Președinția estonă a Consiliului, accentuând nevoia de flexibilitate, care să faciliteze continuarea negocierilor pe acest dosar legislativ dificil, în condițiile în care sunt diferențe și variații majore între legislațiile SM în materia prevenirii insolvenței.

În cadrul unei sesiuni comune cu miniștrii afacerilor interne, s-au abordat aspecte referitoare la reținerea datelor, criptare, EU Internet Forum și evaluarea la jumătate de termen a orientărilor strategice în aria JAI (adoptate de Consiliul European în iunie 2014).

A fost ultima reuniune formală a Consiliului Justiție și Afaceri Interne sub mandatul Președinției estoniene a Consiliului UE (după reuniunea de la Luxemburg din 12-13 octombrie 2017). Următoarea reuniune, informală, va fi organizată de viitoarea Președinție bulgară, la Sofia (25-26 ianuarie 2018).

Citește mai mult