DSC_0746

Întrevederea ministrului justiției, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, cu E.S. domnul Hitoshi NODA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în România

În data de 9 ianuarie 2019,  a avut loc, la sediul Ministerului Justiției,  întrevederea ministrului justiției, prof.univ.dr.Tudorel TOADER cu  E.S. domnul Hitoshi NODA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în România, însoțit de doamna Mayo NISHIIKE, Secretar I pe probleme politice.

Pe agenda discuțiilor au figurat probleme de interes reciproc legate de contribuția Japoniei și a Băncii Mondiale la realizarea proiectului Cartierul pentru Justiție; statul de drept; preluarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene și reprezentarea României la cel de-al 14-lea Congres ONU pentru Prevenirea Criminalității și Justiția Penală, la Kyoto, în perioada 20-27 aprilie 2020.

Exprimându-și întreaga deschidere pentru consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul justiției, E.S. domnul Hitoshi NODA a urat României succes în acțiunile pe care le va întreprinde pe perioada exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Întrevederea a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor de cooperare între cele două state și reafirmarea sprijinului reciproc.

Citește mai mult

20181214_093740

Conferința de inaugurare a Institutului Național de Criminologie

În data de 14 decembrie 2018, în sediul Palatului Parlamentului, a avut loc Conferința de inaugurare a Institutului Național de Criminologie.

Evenimentul a marcat reînființarea structurii de specialitate din subordinea Ministerului Justiției, având drept obiective cercetarea dinamicii și cauzalității fenomenului infracțional, elaborarea de studii care să contribuie a redimensionarea politicii penale.

La lucrările acestei reuniuni au fost prezente personalități din sistemul judiciar, din mediul academic, cercetători, precum și reprezentanți ai asociațiilor naționale și internaționale din domeniul dreptului.

Festivitatea a fost deschisă de către ministrul justiției, Tudorel TOADER, care a subliniat importanța și rolul Institutului în conturarea unei politici penale eficiente. Totodată, acesta a prezentat principalele proiecte în derulare, precum și cele ce urmează a fi dezvoltate de către Institut, printre acestea numărându-se elaborarea unei reviste și a unei monografii a Ministerului Justiției, actualizarea periodică a Codexului Penal, organizarea anuală a unei conferințe, elaborarea de studii și materiale documentare.

Invitații au luat cuvântul și au adresat mesajul lor de susținere:

Domnul Profesor univ. dr. Mircea DUȚU, Directorul Institutului de Cercetări Juridice “Acad. A. Rădulescu” al Academiei Române, a salutat înființarea unei structuri consistente în domeniul criminologiei, demers ce în statele aparținând sistemului de common law are o tradiție îndelungată. De asemenea, domnia sa a exprimat dorința unei colaborări instituționale și a oferit bibliotecii Institutului câteva volume apărute sub egida Academiei.

Doamna Judecător Dr. Rodica Aida POPA, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, a arătat importanța unei viitoare cooperări între actorii sistemului judiciar și cercetătorii criminologi. De asemenea, domnia sa și-a manifestat interesul pentru eventuale proiecte ulterioare derulate între Departamentul de cercetare al Universității „Nicolae Titulescu” din București și Institutul Național de Criminologie.

Domnul dr. Victor CIORBEA, Avocatul Poporului, și-a manifestat încrederea în viitorul important al Institutului și în activitatea prodigioasă a acestuia.

Domnul Procuror dr. Codruț OLARU, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a felicitat demersul Ministerului și a subliniat necesitatea firească a unui Institut cu o atare preocupare de cercetare.

Domnul Oliver - Felix BĂNILĂ, procuror-șef la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a subliniat faptul că obiectivele specifice ale Institutului reclamă o colaborare strânsă cu unitățile de Parchet și își manifestă încrederea în acest demers.

Domnul Marius Constantin IACOB, procuror-șef adjunct la Direcția Națională Anticorupție, a subliniat latura criminologică importantă a practicii și cercetării în domeniul dreptului penal și a salutat reînființarea Institutului ca un gest de maturitate instituțională.

Domnul Profesor univ. dr. Constantin DUVAC, Președintele Asociației Române de Științe Penale a calificat evenimentul drept o pagină de istorie în evoluția Institutului și a propus colaborarea asociației pe care o reprezintă pentru realizarea unor proiecte comune, oferind totodată bibliotecii Institutului o serie de volume relevante pentru activitatea pe care o întreprinde.

Domnul Tobias FREEMAN, consilier juridic superior în cadrul Institutului Internațional de Justiție Penală și Drepturile Omului de la Siracusa, a evocat bogata activitate de peste 40 de ani a organizației pe care o reprezintă, menționând că aceasta a stabilit deja un prim contact cu membrii Institutului Național de Criminologie și și-a manifestat interesul pentru derularea unor proiecte în colaborare.

Domnul Marian DOBRICĂ, directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor, a exprimat dorința unei colaborări strânse între instituția pe care o reprezintă și Institutul Național de Criminologie, prin schimbul de date necesare cercetării în vederea aplicării adecvate a legii penale.

Domnul Profesor univ. dr. Gheorghe POPA, Universitatea Româno-Americană și-a exprimat speranța că Institutul va constitui integratorul activității de cercetare criminologică din România, reprezentând un instrument important pentru sistemul judiciar românesc.

Doamna Conferențiar univ. dr. Maria Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a felicitat inițiativa de înființare a Institutului.

Doamna Profesor univ. dr. Ana Elena IANCU, Universitatea din Oradea, laudă inițiativa de înființare a Institutului, exprimându-și convingerea că acesta va oferi totodată un cadru organizat în care cadrele didactice, cercetătorii, studenții, doctoranzii și practicienii vor avea posibilitatea de a conlucra la elaborarea unor studii utile pentru fundamentarea politicii penale.

Doamna Profesor univ. dr. Ruxandra RĂDUCANU, Universitatea din Craiova, a enunțat interesul colectivului de drept public din cadrul Facultății de Drept a Universității din Craiova pentru implicarea în eventuale proiecte viitoare și apreciază misiunea Institutului ca fiind extrem de importantă, fiind convinsă că înființarea Institutului în subordinea Ministerului Justiției constituie o garanție în plus pentru activitatea sa.

Domnul Lector univ. dr. Mihai COSTEA, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, felicită înființarea Institutului și apreciază ca fiind deosebit de importantă activitatea de identificare și studiere a măsurilor de prevenire a cauzelor criminalității.

Doamna Avocat Ana Roxana PÂNZAR, Baroul Botoșani, a subliniat dimensiunea deciziilor fundamentate științific în practica judiciară și a adresat un mesaj de susținere pentru rezultatul activității Institutului

Doamna Avocat Rodica BUCUR, Baroul București, a transmis un mesaj de încurajare și încredere în activitatea membrilor Institutului Național de Criminologie.

Domnul Sorin TĂNASE, Direcția de prevenire a criminalității din cadrul Ministerului Justiției, a arătat importanța cooperării între structura pe care o reprezintă și Institut și și-a manifestat interesul pentru posibile demersuri comune.

La final, domnișoara Anamaria LĂCĂTUȘU, personal de specialitate juridică, din partea Institutului Național de Criminologie, a exprimat aprecierile colectivului acestuia pentru susținerea deosebită arătată de toți cei prezenți și a reiterat misiunea importantă pe care studiile Institutului le va avea în politica penală din viitor.

Toți participanții au subliniat semnificația și importanța reînființării Institutului Național de Criminologie atât pentru cercetarea științifică, cât și pentru toți actorii implicați în înfăptuirea actului de justiție.

Citește mai mult

Participarea domnului Tudorel TOADER, ministrul justiției, la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne și preluarea Președinției acestei formațiuni a Consiliului începând cu 1 ianuarie 2019

În perioada 6-7 decembrie 2018 domnul Tudorel TOADER, ministrul justiției a participat la Bruxelles la ultima reuniune a Consiliului Justiție și Afaceri Interne, sub egida președinției Austriei. În data de 7 decembrie 2018, la finalul Sesiunii Justiție, demnitarul român a preluat oficial Președinția acestei formațiuni, ce va fi exercitată de către România începând cu 1 ianuarie 2019.

Ministrul român al justiției a fost însoțit la reuniune de doamna ambasador Luminița ODOBESCU, Reprezentantul Permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, precum și de o parte din echipa tehnică din cadrul Ministerului Justiției și a Reprezentanței Permanente a României.

În cadrul acestei reuniuni, miniștrii de justiție au adoptat abordarea generală cu privire la propunerea de directivă privind contractele de vânzări de bunuri, propunerea de reformare a Regulamentului Bruxelles II bis și propunerea de Regulament privind ordinele europene de furnizare și conservare a probelor electronice în materie penală.

Pe agendă, s-au mai aflat informări privind stadiul operaționalizării Parchetului European, pregătirea de către Comisia Europeană a mandatelor de negociere privind cel de-al doilea Protocol adițional la Convenția de la Budapesta privind criminalitatea informatică și respectiv, un acord între UE și SUA privind probele electronice în materie penală.

Totodată, oficialul român a participat la dejunul de lucru al miniștrilor justiției din Statele Membre unde s-a abordat subiectul combaterii antisemitismului prin mijloace de drept penal.

În marja reuniunii, ministrul român a avut scurte întrevederi cu doamna Vera JOUROVA, comisar pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, precum și cu omologii săi din Austria, Luxemburg și Croația.

Fiind ultimul Consiliu JAI din mandatul Președinției austriece, viitoarea Președinție a României la Consiliul UE a prezentat prioritățile sale în domeniul justiției pentru semestrul I al anului 2019, între care avansarea negocierilor privind propunerea de Regulament privind probele electronice în materie penală și obținerea abordării generale asupra propunerii de Directivă din același pachet legislativ, finalizarea dosarului privind Regulamentul Bruxelles II bis, numirea procurorului-șef european, consolidarea recunoașterii reciproce în materie penală. Totodată, ministrul român a prezentat lista evenimentelor ce vor fi organizate cu ocazia exercitării Președinției Consiliului UE de către România.

Prima reuniune a Consiliului JAI sub Președinția română va avea loc la Bruxelles, în perioada 7-8 martie 2019.

Citește mai mult

20181207_172653

Întâlnirea domnului Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu doamna Nicole BELLOUBET, ministrul justiției din Republica Franceză

În marginea reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne, care se desfășoară la Bruxelles în perioada 6-7 decembrie 2018, domnul Tudorel TOADER, ministrul justiției, a avut, în data de 7 decembrie, o întrevedere cu doamna Nicole BELLOUBET, ministrul justiției din Republica Franceză. La întâlnire, ministrul român a fost însoțit de doamna ambasador Luminița ODOBESCU, Reprezentantul Permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, precum și de o delegație tehnică din cadrul Ministerului Justiției și al Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Cei doi demnitari au discutat despre stadiul pregătirilor pentru preluarea de către România a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, prezentându-se dosarele care vor avea caracter prioritar pe durata Președinției României, precum și o serie de evenimente programate a se desfășura în primul semestru al anului 2019 în România. Cu această ocazie, domnul ministru Tudorel TOADER i-a adresat omologului său francez invitația de a veni în România într-o vizită de lucru în marja Reuniunii informale a miniștrilor justiției ce va fi organizată la București în luna februarie 2019.

Cei doi oficiali și-au exprimat dorința reciprocă de a coopera constructiv și de a avansa cât mai multe dintre dosarele aflate în curs de negociere ce urmează a fi preluate de partea română la începutul anului viitor, contând totodată pe sprijinul celorlalți miniștri ai justiției din Statele Membre, ai reprezentanților Comisiei Europene și ai Parlamentului European.

Citește mai mult

Întâlnirea domnului Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu domnul Ferdinand Bernhard Joseph GRAPPERHAUS, ministrul justiției și securității din Regatul Țărilor de Jos

Cu ocazia participării la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne, 6-7 decembrie 2018, domnul Tudorel TOADER, ministrul justiției, a avut, la Bruxelles, în data de 6 decembrie, o întrevedere cu domnul Ferdinand Bernhard Joseph GRAPPERHAUS, ministrul justiției și securității din Regatul Țărilor de Jos.
În cadrul întâlnirii cei doi demnitari au avut un schimb de opinii cu privire la stadiul pregătirilor pentru preluarea de către România a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, cu accent pe dosarele legislative privind obținerea probelor electronice în materie penală. Totodată oficialul olandez și-a exprimat disponibilitatea colaborării cu autoritățile române pentru îndeplinirea recomandărilor din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare.
Ministrul justiției a fost însoțit de o echipă tehnică din cadrul Ministerului Justiției și Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Citește mai mult