Întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și E.S. domnul Ramiro Fernández BACHILLER, ambasadorul Spaniei în România

În cursul zilei de 16 mai 2017, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au primit vizita E.S. domnul Ramiro Fernández BACHILLER, ambasadorul Spaniei  în România, însoțit de adjunctul acestuia, domnul Pedro AROSTEGUI.

În cadrul întâlnirii a fost acordată o atenție specială pregătirii președinției Consiliului Uniunii Europene de către România,  partea spaniolă prezentându-și experiența din anul 2010, care ar putea fi valorificată prin demararea unui dialog tehnic în ceea ce privește modelul ales de Spania și rezultatele înregistrate.

Totodată, discuțiile au purtat asupra identificării unor soluții UE de finanțare pentru sistemul penitenciar, având în vedere atât demersul co-inițiat de către ministerele de justiție român și italian  și cosemnat de alți 10 miniștri ai Uniunii Europene,  cât și jurisprudența recentă a CJUE și hotărârea pilot a CEDO în cauza Rezmiveș și alții împotriva României.

De asemenea, a fost reliefată dorința comună de intensificare a colaborării dintre cele două state în materie judiciară, în special pe linia cooperării judiciare și a reformei penale, inclusiv prin organizarea unor vizite bilaterale, la nivel de ministru,  precum și prin inițierea unor proiecte comune.

Discuțiile s-au referit, totodată, la Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), partea spaniolã exprimându-și speranța  că MCV va putea fi ridicat înainte ca România să preia Președinția Consiliului Uniunii Europene, subliniind totodată importanța caracterului durabil și a ireversibilității progreselor înregistrate.

Întrevederea a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor de cooperare între cele două state și reafirmarea sprijinului reciproc.

 

BIROUL DE PRESĂ

Citește mai mult

SAM_13830

Întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și domnul Saleem Abdullah AL-JUBOURI, președintele Consiliului Reprezentanților din Republica Irak

În cursul zilei de astăzi, 9 mai 2017, la sediul Ministerului Justiției, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au primit vizita delegației Consiliului Reprezentanților din Republica Irak, condusă de domnul Saleem Abdullah AL-JUBOURI, președinte.

În cadrul întâlnirii a fost reliefată dorința comună de colaborare dintre cele două state, prin intensificarea legăturilor între instituțiile publice, inclusiv în ceea ce privește domeniul justiției.

Considerând că Irakul a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, unde parteneriatele cu prietenii Irakului sunt cele mai importante, Președintele Parlamentului irakian a solicitat expertiza României și sprijinul autorităților de la București atât pentru prevenirea și combaterea terorismului și a corupției, cât și pentru întărirea capacității instituționale a Irakului în domeniul legislativ, în scopul asigurării dreptății sociale.

În acest context, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a adresat omologului său din Irak, prin intemediul delegației parlamentare, invitația de a efectua o vizită în România pentru a discuta punctual toate măsurile necesare pentru dezvoltarea cooperării bilaterale, inclusiv posibilitatea încheierii unui Memorandum de Înțelegere și a unui tratat de transferare a persoanelor condamnate.

Partea română rămâne interesată și de încheierea unui acord privind asistența judiciară internațională în materie penală, dar și de unul privind extrădarea, urmând ca în perioada următoare să se realizeze, la nivel tehnic, un schimb de informații privind legislația penală aplicabilă, în vederea analizării acesteia.

La  întâlnire au mai luat parte Ambasadorul României la Bagdad, E.S. Iacob PRADA și cel al Irakului la Bucureşti, E.S. Hussain Taha Hassan SINJARI.

Citește mai mult

IMG_0012

Comunicat de presă privind întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și E.S. Paivi POHJANHEIMO, ambasadorul Finlandei în România

În cursul zilei de astăzi, 4 mai 2017, între orele 10 – 11, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au primit vizita E.S. Paivi POHJANHEIMO, ambasadorul Finlandei în România și a adjunctului său, doamna Anne M´RABET.

Discuțiile s-au purtat asupra unor teme de actualitate și interes comun, precum continuarea reformei sistemului penitenciar, în contextul recentei hotărâri-pilot pronunțată de CEDO privind condițiile de detenție din România, stabilitatea legislației referitoare la prevenirea și combaterea corupției și cooperarea loială între autorități în vederea îndeplinirii dezideratelor statului de drept.

O atenție specială în cadrul întrevederii a fost acordată pregătirii președinției Consiliului Uniunii Europene, având în vedere faptul că Finlanda va exercita președinția după România, în perioada iulie – decembrie 2019. În acest sens, ambele părți s-au angajat să intensifice colaborarea, inclusiv prin intermediul unor programe de cooperare și întâlniri bilaterale, în vederea stabilirii unei relații de parteneriat de care depinde configurarea politicilor Uniunii în aria Justiție și Afaceri Interne.

Întrevederea de astăzi a constituit un bun prilej pentru reafirmarea bunelor relații de cooperare între cele două state și sprijin reciproc.

Citește mai mult

Comunicat de presă

Domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a primit astăzi 27 aprilie2017, la sediul Ministerului Justiției, vizita oficială a domnului Kakha KAKHISHVILI, ministrul georgian al executării pedepselor.

Domnul Kakha KAKHISHVILI, ministrul georgian al executării pedepselor, a prezentat reforma legislativă și măsurile administrative adoptate de statul georgian în domeniul executării pedepselor.

Discuțiile au purtat și asupra măsurilor avute în vedere de statul român pentru continuarea reformei sistemului penitenciar, în contextul hotărârii-pilot pronunțată de CEDO privind condițiile de detenție din România.

Cei doi miniștri au discutat despre consolidarea cooperării între cele două ministere în domeniile probațiunii și administrării penitenciarelor, prin schimb de informații și experiență privind reabilitarea, programele de resocializare și reintegrare a deținuților sau a persoanelor aflate în evidența serviciilor de probațiune, bunele practici, metodele și tehnicile de lucru care pot fi aprofundate de cele două părți în cadrul unor vizite de studiu și a formării continue a personalului.

Cu această ocazie a fost semnat Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea în domeniul probațiunii și al sistemului penitenciar între Ministerul Justiției din România și Ministerul Executării Pedepselor din Georgia, document care deschide calea cooperării sub aspectele esențiale prezentate mai sus.

La întâlnire au mai participat E.S. Ilia GIORGADZE, Ambasadorul Georgiei la București și secretarul de stat din Ministerul Justiției din România, doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA.

 

Citește mai mult

Comunicat de presă privind întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și E.S. Stella Ronner Grubačić, ambasadorul Olandei în România

În cursul zilei de astăzi, 13 aprilie 2017, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au primit vizita E.S. Stella Ronner Grubačić, ambasadorul Olandei în România.

 În cadrul întâlnirii a fost reliefată dorința comună de continuare a colaborării dintre cele două state în materie judiciară, în special pe linia consolidării progreselor în sistemul judiciar și a recuperării prejudiciilor rezultate în urma săvârșirii de infracțiuni, inclusiv prin inițierea unor proiecte bilaterale.

În acest context, a fost subliniată contribuția părții olandeze la orientarea alegerii modelului instituțional al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în legătură cu care există interesul de a furniza expertiză olandeză prin intermediul unor schimburi de experiență între profesioniști.

Cu această ocazie, partea română a prezentat evoluțiile înregistrate în ceea ce privește organizarea și funcționarea ANABI, exprimând susținere pentru operaționalizarea deplină a acesteia, privită în context național și european.

 Discuțiile au mai purtat și asupra Mecanismului de Cooperare și Verificare, partea olandeză informând despre înregistrarea evoluțiilor naționale în legătură cu domeniile monitorizate la nivel european, exprimându-și totodată susținerea eforturilor României pentru îndeplinirea obiectivelor asumate.

Întrevederea de astăzi a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor de cooperare între cele două state și manifestarea reciprocă a respectului pentru valorile europene.

Citește mai mult