Întrevederea ministrului justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, cu domnul Gunther KRICHBAUM, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul german (Bundestag)

În data de 21 mai 2018, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, și secretarul de stat, conf.univ.dr. Marieta SAFTA, au avut o întrevedere cu domnul Gunther KRICHBAUM, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul german (Bundestag), însoțit de domnul ministru plenipotentiar Kai HENNIG, adjunctul Ambasadorului Republicii Federale Germania în România.
Discuțiile din cadrul întâlnirii au purtat, în principal, asupra reformelor aduse justiției, ministrul justiției precizând faptul că România a trecut printr-o reformă masivă, structurală a sistemului judiciar, astfel cum s-a constatat inclusiv de către Comisia Europeană în ultimele rapoarte din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. De asemenea, a fost prezentat stadiul în care se află în acest moment legile justiției și noile coduri, precum și modificările aduse prin acestea.
Cei doi oficiali din cadrul Ministerului Justiției au manifestat deschidere în vederea continuării bunei colaborări, atât în materia cooperării judiciare, cât și în domeniul luptei împotriva corupției.
Întâlnirea a reprezentat o oportunitate deosebită de consolidare a relației de colaborare cu partenerii europeni și de manifestare a sprijinului reciproc în vederea promovării valorilor comune.

Citește mai mult

Participarea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, la ÎNTÂLNIREA PROFESIONALĂ A TRIBUNALELOR, Târgu Jiu

În data de 18 mai 2018, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, și secretarul de stat, conf. univ.dr. Marieta SAFTA, au participat la Întâlnirea profesională a tribunalelor, organizată de Consiliul Superior al Magistraturii împreună cu Tribunalul Gorj, la Târgu –Jiu.
Subiectele dezbătute în cadrul întâlnirii au vizat aspecte precum: infrastructura și finanțarea instanțelor, Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, inclusiv în domeniul IT și a arhivării electronice a dosarelor, statutul și necesitatea redimensionării schemelor de personal auxiliar de specialitate, înființarea de instanțe specializate. Cu această ocazie, ministrul justiției a prezentat acțiunile întreprinse la nivelul ministerului pentru rezolvarea diferitelor problematici prezentate în cadrul întâlnirii profesionale precedente.
Cei doi oficiali au avut o întrevedere și cu prefectul județului Gorj, domnul Ciprian FLORESCU. Au fost abordate problematici de interes comun în cadrul colaborării autorităților locale cu Ministerul Justiției.
Reuniunile au fost urmate de o conferință de presă, la sediul Prefecturii Gorj, în cadrul căreia ministrul justiției a prezentat situația arhivelor instanțelor, precum și măsurile luate în vederea construirii a 15 centre regionale de arhivă, la nivelul fiecărei Curți de Apel, în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Serviciilor Judiciare, finanțat de Banca Mondială. În ceea ce privește arhiva din raza Curții de Apel Craiova, aceasta se preconizează a fi construită pe un teren care aparține Penitenciarului Pelendava. Totodată, ministrul justiției a prezentat temele de interes discutate în cadrul Întâlnirii profesionale a tribunalelor și a răspuns întrebărilor jurnaliștilor privitoare la problemele de actualitate ale sistemului judiciar.
Activitățile din data de 18 mai 2018 fac parte din planul de măsuri întreprinse de conducerea Ministerului Justiției în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă instituțiile vizate.

Citește mai mult

Întrevederea ministrului justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, cu E.S. domnul Saker MALKAWI, Ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei la București

În data de 14 mai 2018  a avut loc, la sediul Ministerului Justiției,  întrevederea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, și a secretarului de stat,  conf. univ. dr. Marieta SAFTA, cu  E.S. domnul Saker MALKAWI, Ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei la București, însoțit de domnul Akad AL-KASAWNIH, secretar I în cadrul Ambasadei.

În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte referitoare la dezvoltarea cadrului juridic bilateral necesar cooperării în materie penală, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, manifestându-și susținerea și deschiderea în vederea definitivării demersurilor întreprinse până la această dată.

În acest context, a avut loc, la Amman, în perioada 24-26 aprilie a.c., prima rundă de negocieri a instrumentelor juridice necesare cooperării în materie penală, cu participarea experților din cadrul Ministerului Justiției,  existând posibilitatea semnării Tratatului privind extrădarea, Tratatului privind asistența judiciară în materie penală și Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul juridic între cele două ministere de justiție, în toamna acestui an.

Întrevederea de astăzi a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor bilaterale între cele două părți.

Citește mai mult

Întâlnirea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, cu studenții Facultății de Drept din cadrul Universității București

În data de  7 mai 2018 a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, întrevederea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, și a secretarului de stat, conf.univ.dr. Marieta SAFTA, cu un grup de 20 de studenți ai Facultății de Drept din cadrul Universității București.

Întâlnirea a avut loc în cadrul unei noi ediții a proiectului “Insights”, implementat de Asociația Studenților în Drept, Universitatea București, desfășurându-se sub forma unui workshop. În acest context, ministrul justiției și secretarul de stat au prezentat participanților la întâlnirea de lucru modul de funcționare și organizare a Ministerului Justiției, răspunzând apoi întrebărilor studenților.

De asemenea, s-au purtat discuții asupra posibilității efectuării de stagii de practică în cadrul Ministerului Justiției, fiind prezentat cadrul instituțional de realizare al acestora.

Această întâlnire face parte din măsurile întreprinse de Ministerul Justiției pentru susținerea generațiilor de viitori absolvenți ai Facultăților de Drept în vederea pregătirii pentru profesiile juridice.

Citește mai mult

Ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, a primit vizita unei delegații parlamentare din Republica Socialistă Vietnam

În data de 3 mai 2018 a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, întrevederea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, și a secretarului de stat, conf.univ.dr. Marieta SAFTA, cu membrii delegației parlamentare vietnameze formate din: E.S. domnul Uong Chu Luu, membru celui de-al 12-lea Comitet Central al Partidului Comunist din Republica Socialistă Vietnam, vicepreședinte al celei de-a 14-a Adunări Naționale vietnameze, domnul Nguyen Si Cuong, vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe, domnul Nguyen Van Pha, vicepreședinte al Comisiei judiciare, domnul Tran Thi Dung, vicepreședinte al Comisiei juridice, domnul Dinh Duy Vuot, vicelider al delegației Deputaților Provinciali Gia Lai la Adunarea Națională; membru al Grupului parlamentar de prietenie Vietnam- Bulgaria, domnul Phan Thai Binh, vicelider al delegației deputaților Provinciali Quang Nam în Adunarea Națională, domnul Nguyen Thanh Hien, vicelider al delegației deputaților Provinciali Nghe în Adunarea Națională, domnul Phan Minh Tuan, director general al Departamentului de Afaceri Externe și domnul Le Thanh Hoa, director general adjunct, secretar al vicepreședintelui. Delegația vietnameză a fost însoțită de E.S. domnul Tran Thanh Cong – Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Socialiste Vietnam în România, domnul Vu Hong Cuong – Secretar I în cadrul Ambasadei, domnul Nguyen Hoang Long – Secretar II în cadrul Ambasadei și domnul Tran Thi Nga – Secretar III în cadrul Ambasadei. De asemenea, la întâlnire au participat doamna Carmen Gulin, consilier parlamentar Direcţia Generală Afaceri Externe și doamna Ruxandra Tudor, protocol.

În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte precum: relația dintre ministrul justiției și Guvern; relația dintre ministrul justiției și Parlament; procedurile de adoptare și avizare a actelor normative; structura Ministerului Justiției, precum și unitățile subordonate; organizarea sistemului judiciar; statutul judecătorilor; profesiile liberale, în special avocatura; Strategia Naționala Anticorupție. De asemenea, s-au purtat discuții asupra importanței apartenenței României la Uniunea Europeană, precum și însemnătății preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene, în prima jumătate a anului 2019.

De asemenea, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, a menționat faptul că se dorește încurajarea cooperării academice între juriștii din cele două țări, aceasta conferind perspectivă și substanță relațiilor pe multiple planuri, exprimându-și, totodată, speranța că această vizită va pune bazele unei colaborări în domeniul justiției și va deschide perspectiva unor viitoare proiecte comune.

Citește mai mult