7953bd3e-b613-495b-9f6f-e1d89e08432d - Copie

Participarea ministrului justiției, Tudorel TOADER, la prezentarea bilanțului Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și a Direcției Naționale de Probațiune

Ministrul justiției, Tudorel TOADER, a participat joi,  14 martie 2019, la prezentarea Raportului anual de activitate, pentru anul 2018, al Administrației Naționale a Penitenciarelor și al Direcției Naționale de Probațiune.

În alocuțiunea sa, ministrul justiției a salutat rezultatele obținute prin activitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor și Direcției Naționale de Probațiune din ultimul an, arătând că instituțiile ocupă, fără îndoială, un loc important în arhitectura națională.

Bilanțul activităților sistemului penitenciar, amplasat în coordonatele retrospectivei 2008-2018, sub motto-ul ”Un deceniu într-un veac”, a permis ilustrarea concludentă a elementelor de progres, prin care s-a obiectivat reforma sistemului execuțional-penal, în plan autohton, punctându-se, totodată, atât nerealizările cât și perspectivele.

Cu același prilej, ministrul justiției a arătat faptul că reforma legislativă, pe de o parte, dar și necesitatea respectării standardelor internaționale, în ceea ce privește tratamentul persoanelor aflate în stare privativă de libertate sau în evidența serviciului de probațiune, pe de altă parte, au determinat asumarea, la cel mai înalt nivel, a creșterii capacității instituționale, ca direcție principală de acțiune.

În încheiere, ministrul justiției i-a asigurat pe reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor și Direcției Naționale de Probațiune de tot sprijinul în misiunea asumată, susținând că activitatea acestora are un impact direct asupra capacității statului de a realiza dezvoltarea sistemului judiciar.

Citește mai mult

p1
Source: Council of the EU

Pachetul privind probele electronice: Consiliul convine asupra poziției sale vizând normele privind desemnarea reprezentanților legali pentru obținerea de probe

UE ia măsuri pentru a îmbunătăți accesul transfrontalier la probele electronice prin instituirea unui cadru juridic datorită căruia ordinele judecătorești vor putea fi adresate direct furnizorilor de servicii care își desfășoară activitatea în UE.

Astăzi, Consiliul a convenit asupra poziției sale vizând directiva privind desemnarea reprezentanților legali pentru obținerea de probe în cadrul procedurilor penale.

Directiva va fi un element esențial pentru punerea în aplicare a viitorului regulament privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală, cu privire la care Consiliul și-a adoptat poziția în decembrie, anul trecut, având în vedere că aceasta stabilește normele pentru desemnarea reprezentanților legali ai furnizorilor de servicii, al căror rol este de a primi astfel de ordine și de a răspunde la acestea. Instituirea reprezentanților legali a fost necesară din cauza lipsei unei cerințe legale generale care să impună furnizorilor de servicii din afara UE să fie prezenți în mod fizic în Uniune atunci când furnizează servicii în cadrul acesteia. În plus, reprezentanții legali desemnați în cadrul acestei directive ar putea fi folosiți și pentru procedurile naționale.

Acesta este un pas important pentru a garanta un acces mai rapid și mai eficace la probe în cadrul procedurilor penale. Desemnarea reprezentanților legali va constitui un element-cheie al facilitării cooperării vizând obținerea probelor electronice. Obiectivul nostru este de a garanta că noul mecanism funcționează în mod eficient și, totodată, că nu reprezintă o sarcină excesivă, în special pentru IMM-uri. Regret că actualul Parlament nu va fi în măsură să înceapă negocierile, însă sper că lucrările vor putea continua cât de repede posibil de îndată ce noul Parlament va fi ales.

Tudorel Toader, ministrul justiției al României
p2
Sursa: Council of the EU

 Principalele elemente ale poziției Consiliului

Printre principalele elemente ale poziției Consiliului se numără:

  • Criteriile pentru definirea locului de stabilire a reprezentanților legali rămân cele din propunerea Comisiei. Reprezentanții legali vor fi stabiliți în unul dintre statele membre în care furnizorul de servicii este stabilit sau își oferă serviciile.
  • Consiliul a subliniat ulterior că reprezentanții legali ar trebui să dispună de suficiente resurse și competențe pentru a-și desfășura sarcinile.
  • Furnizorii de servicii și reprezentanții legali pot fi trași la răspundere în solidar pentru nerespectarea obligațiilor.
  • Se poate recurge la reprezentanții legali și pentru obținerea altor tipuri de probeîn afară de probele electronice, precum și pentru primirea altor cereri legate de asigurarea respectării legii, cum ar fi ordinele europene de anchetă, fără a aduce atingere procedurilor specifice prevăzute în alte instrumente juridice pentru cooperarea judiciară în materie penală.
  • Au fost adăugate dispoziții specifice pentru a limita sarcina impusă IMM-urilor. Printre acestea se numără posibilitatea ca IMM-urile să utilizeze serviciile aceluiași reprezentant legal, precum și faptul că sancțiunile individuale împotriva unui furnizor de servicii ar trebui să țină seama de capacitatea financiară a acestuia.
  • În ceea ce privește sancțiunile, textul rămâne în forma propusă de Comisie și prevede că sancțiunile vor fi eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
  • Va fi pusă la dispoziția publicului o listă completă a reprezentanților legali pentru a se asigura că autoritățile de aplicare a legii o pot accesa cu ușurință în principal, dar nu numai, prin intermediul Rețelei judiciare europene în materie penală.
  • Consiliul a prevăzut un termen de transpunere de 18 luni pentru a se asigura că reprezentanții legali sunt operaționali odată ce Regulamentul privind probele electronice va intra în vigoare, la șase luni după data respectivă.

Etapele următoare

Consiliul este pregătit să înceapă negocierile din cadrul trilogului cu privire la întregul pachet privind probele electronice de îndată ce Parlamentul își va adopta poziția. Se preconizează că acest lucru se va întâmpla după viitoarele alegeri europene.

Context

Directiva face parte din pachetul privind probele electronice, propus de Comisie în aprilie 2018. Obiectivul pachetului este îmbunătățirea accesului transfrontalier la probele electronice prin crearea unui cadru juridic pentru ordinele judecătorești adresate direct furnizorilor de servicii sau reprezentanților lor legali dintr-un alt stat membru.

Directiva completează Regulamentul privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală, cu privire la care Consiliul și-a adoptat poziția în decembrie 2018.

Sursa:  https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/08/e-evidence-package-council-agrees-its-position-on-rules-to-appoint-legal-representatives-for-the-gathering-of-evidence/

Citește mai mult

Intalnire cu domnul Janos BOKA

Întâlnirea domnului Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu domnul János BÓKA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției din Republica Ungară

În contextul reuniunii formale a miniștrilor justiției și afacerilor interne din statele membre ale Uniunii Europene, care s-a desfășurat la Bruxelles în perioada 7-8 martie 2019, domnul Tudorel TOADER, ministrul justiției, a avut, în data de 8 martie, o întrevedere cu domnul János BÓKA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției din Ungaria.

Cei doi demnitari au avut un constructiv schimb de opinii despre stadiul actual al relațiilor bilaterale în domeniul justiției și perspectivele dezvoltării cooperării în plan bilateral și în cadrul Uniunii Europene, cu privire la aspecte de interes comun.

Ministrul român al justiției a propus reluarea tradiției existente anterior anului 2005, de organizare periodică, alternativ în România și Ungaria, a unor reuniuni ale juriștilor români și ungari.

Întrevederea a constituit o oportunitate de dezvoltare și consolidare a relațiilor de colaborare dintre cele două state, în domeniul justiției.

Ministrul justiției a fost însoțit de o echipă tehnică din cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Citește mai mult

Participarea ministrului justiției, Tudorel TOADER, la Conferința “Justiție penală în spațiul cibernetic”

În contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Justiției, în colaborare cu Consiliul Europei (Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice din București), a organizat Conferința „Justiție penală în spațiul cibernetic”, în perioada 26-27 februarie 2019, la București.

Lucrările au beneficiat de participarea reprezentanților și experților în criminalitatea cibernetică de la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, din cadrul instituțiilor europene, din statele Parteneriatului Estic, din statele semnatare ale Convenției de la Budapesta și din partea furnizorilor de servicii informatice.

În timp ce atacurile informatice și impactul acestora sunt în continuă creștere, aducând atingere valorilor esențiale ale societăților europene și din întreaga lume, justiția penală se confruntă cu provocări complexe.

În același timp, soluții există sau sunt în curs de elaborare. Exemple sunt pachetul legislativ e-evidence la nivelul Uniunii Europene sau negocierile celui de-al doilea Protocol Adițional la Convenția privind criminalitatea informatică, la nivelul Consiliului Europei.

Ambele organizații susțin asistența tehnică la nivel global în vederea întăririi capacității statelor de a lupta împotriva criminalității informatice.

În acest context, în discursul susținut la deschiderea lucrărilor, ministrul justiției a afirmat faptul că: “Scopul acestei conferințe este de a oferi o platformă de dialog între experții dintr-o mare diversitate de state, nu doar dintre statele membre UE, precum și experți din domeniul protecției datelor persoanelor și sectorului privat asupra modalităților în care spațiul cibernetic să devină un spațiu de libertate și siguranță, în care legea este respectată”.

Prioritățile României în cadrul Președinției Consiliului Uniunii Europene au în vedere atât avansarea procesului de negociere a pachetului legislativ e-evidence, cât și coordonarea acestuia cu negocierea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția Consiliului Europei.

 

Citește mai mult

Întrevederea ministrului justiției, Tudorel TOADER, cu doamna Gabriella BATTAINI – DRAGONI, Secretar General Adjunct al Consiliului Europei

În contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Justiției, în colaborare cu Consiliul Europei (Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice din București), organizează Conferința “Justiție penală în spațiul cibernetic”.

Cu acest prilej, în data de 26 februarie 2019, ministrul justiției, Tudorel TOADER, a avut o întrevedere cu doamna Gabriella BATTAINI – DRAGONI, Secretar General Adjunct al Consiliului Europei.

Cu această ocazie, a fost reiterată cooperarea excelentă dintre România și Consiliul Europei în domeniul criminalității informatice, cooperare care durează de mai bine de 15 ani. Secretarul General adjunct a mulțumit pentru sprijinul constant și expertiza furnizată de autoritățile competente din România în activitățile de asistență tehnică organizate de Consiliul Europei.

A fost subliniată necesitatea coordonării procesului de negociere a pachetului legislativ e-evidence în domeniul obținerii probelor electronice, care are loc la nivelul Uniunii Europene sub Președinția română a Consiliului Uniunii Europene și negocierea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția privind criminalitatea informatică. Concluzia a fost aceea că sunt necesare soluții coerente și complementare atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel global, în beneficiul tuturor statelor.

Cei doi demnitari au abordat și alte subiecte de interes pentru cooperarea dintre România și Consiliul Europei, cum ar fi: prevenirea corupției în domeniul sportului, necesitatea protecției persoanelor cu vulnerabilități, susținerea de către România pe parcursul deținerii Președinției la Consiliul UE a unor convenții ale Consiliului Europei.

Secretarul General Adjunct a mulțumit pentru cooperare și pentru organizarea evenimentului, iar ministrul justiției a reiterat disponibilitatea părții române de a identifica cele mai bune soluții pentru dezvoltarea cooperării cu Consiliul Europei și găsirea celor mai bune formule pentru transpunerea standardelor europene.

Întrevederea a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor juridice dintre cele două părți.

Citește mai mult