Lucrările Conferinței ”Protecția drepturilor deținuților și condițiile de detenție din România”

În data de 20.10.2017 a avut loc Conferința intitulată ”Protecția drepturilor deținuților și condițiile de detenție din România”, organizată de Ministerul Justiției, eveniment care a urmărit consolidarea dialogului instituțional și identificarea unor soluții optime care să asigure aplicarea unitară a recentelor schimbări legislative în materie.

La lucrările Conferinței, conduse de domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, Ministrul Justiției, au participat reprezentanți ai direcțiilor de specialitate cu atribuții în domeniu din cadrul Ministerului Justiției și secretarul de stat coordonator al acestora, doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, doamna judecător Gabriela BALTAG, în calitate de reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, domnul procuror Remus JURJ-TUDORAN, reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Marian DOBRICĂ, director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, judecători de supraveghere a privării de liberate, reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor din structura centrală și conducătorii locurilor de deținere, reprezentanți ai societății civile.

În deschiderea Conferinței, Ministrul Justiției a evidențiat implicarea în problematica sistemului penitenciar, direcțiile de acțiune și calendarul de măsuri în aplicarea hotărârii pilot pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Rezmiveș și alții împotriva României (nr.61467/12, 39516/13, 48231/13 și 68191/13), recentele măsuri determinate de aplicarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Ministrul Justiției a subliniat, în context, aplicarea unitară în cursul zilei de ieri, 19.10.2017, a dispozițiilor Legii nr.169/2017, dată la care , ca efect al aplicării acestei legi, au fost puși în libertate un număr de 529 de deținuti, iar un număr de 3349 au dobândit vocație la liberarea condiționată.

În continuare, au avut cuvântul participanții, pentru dezbateri în legătură cu aceste aspecte și, în special, cu problematica interpretării și aplicării Legii nr.169/2017. Dezbaterile consistente, care au abordat teme preponderent tehnice, au evidențiat deschiderea participanților către dialog pentru identificarea de soluții comune, dar și aspecte de practică neunitară în aplicarea dispozițiilor referitoare la liberarea condiționată și propuneri de modificare a cadrului normativ actual.

La finalul Conferinței a fost exprimată necesitatea unui strâns dialog instituțional pentru asigurarea unei interpretări   unitare a legii și a soluționării problemelor ridicate în practica aplicării acesteia iar, în realizarea acestui obiectiv, necesitatea organizării de întâlniri periodice cu directorii de penitenciare și cu judecătorii de supraveghere a privării de libertate.

Citește mai mult

Participarea delegației Ministerului Justiției la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI)

În cursul zilei de 12 octombrie 2017, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției, și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au participat la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI), organizat la Luxemburg.

În cadrul reuniunii, miniștrii justiției din 20 state membre, între care și România, au adoptat în mod oficial textul propunerii de regulament privind instituirea Parchetului European, după aprobarea sa de către Parlamentul European în data de 5 octombrie.

În cadrul dezbaterilor, ministrul Tudorel TOADER a declarat: „Este un moment istoric pentru construcția europeană. România a înțeles să participe la cooperarea consolidată de instituire a Parchetului European, menită să contribuie la protecția intereselor financiare ale Uniunii. În același timp, România ia în considerare și faptul că există judecători provenind din statele membre care participă, pe competențe diferite, la realizarea justiției europene. Înființarea Parchetului European are și semnificația echilibrării mecanismelor juridice de protecție a valorilor și intereselor legitime comune.

Suntem deschiși să contribuim la operaționalizarea activității Parchetului European, dar și la discuțiile ce vor fi dedicate extinderii competențelor acestuia; există numeroase alte infracțiuni grave, transfrontaliere, care pot fi prevenite și combătute numai împreună, la nivel european. Personal cred că extinderea competenței la fapte de terorism va constitui doar o treaptă înspre extinderea competențelor Parchetului European la alte tipuri de infracțiuni cu dimensiune europeană. Îmi exprim aceeași convingere că și celelalte state membre se vor alătura cooperării consolidate. Salutăm toate eforturile Comisiei Europene, Președințiilor rotative ale Consiliului UE implicate în negocierea acestui dosar și statelor membre. Pentru viitor ne vom concentra eforturile asupra operaționalizării Parchetului European, care va prelua, în parte, competențele de la nivelul spațiului juridic național.”

Totodată, miniștrii justiției au avut dezbateri de orientare asupra propunerii de regulament privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și confiscare (chestiunea domeniului de aplicare) și asupra propunerii de regulament de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride.

Miniștrii justiției au adoptat, în mod formal, concluziile privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE în 2016 și au purtat în prealabil discuții pe această temă în prezența directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA).

În cadrul unei sesiuni comune cu miniștrii afacerilor interne, s-au abordat aspecte referitoare la justiția în spațiul cibernetic și evaluarea la jumătate de termen a orientărilor strategice în aria JAI (adoptate de Consiliul European în iunie 2014).

În marja reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), delegația română a avut o întâlnire cu ministrul justiției din Danemarca, Søren Pape POULSEN. Au fost abordate aspecte ce țin de cooperarea judiciară și de agenda bilaterală, fiind avansate soluții concrete pentru transferul persoanelor condamnate. În baza acestor soluții concrete urmează ca în perioada următoare să fie demarate, la nivel de experți din ministerele de justiție, procedurile de transfer, cu respectarea cerințelor legale și a standardelor europene în materia condițiilor de detenție. Astfel, prin intermediul unui dialog constant și deschis, s-a reușit soluționarea unor probleme recurente din agenda cooperării judiciare bilaterale, contribuindu-se la menținerea unui nivel foarte bun al relațiilor dintre cele două state membre. În acest sens, ministrul danez a apreciat eforturile autorităților române, în special ale ministrului justiției. Ministrul român al justiției a adresat omologului danez invitația de a efectua o vizită în România, invitație care a fost acceptată.

Într-o convorbire cu ministrul francez al justiției, Nicole BELLOUBET, ministrul român al justiției i-a adresat invitația de a efectua o vizită în România, aceasta fiind acceptată.

A fost prima reuniune formală a Consiliului Justiție și Afaceri Interne sub mandatul Președinției Estoniene a Consiliului UE (după reuniunea informală din 6-7 iulie 2017). Următoarea reuniune va fi organizată de Președinția Estoniană în perioada 7-8 decembrie 2017, la Bruxelles.

Citește mai mult

Comunicat de presă privind întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu E.S. domnul Marcin WILCZEK, ambasadorul Poloniei în România

În data de 26 septembrie 2017, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au avut o întrevedere la sediul ministerului cu E.S. domnul Marcin WILCZEK, ambasadorul Poloniei în România.

Cu această ocazie, a fost evidențiată buna cooperare bilaterală și au fost discutate aspecte privind arii de interes comun.

Această întrevedere a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor de cooperare și manifestarea dorinței reciproce de a continua buna colaborare dintre cele două state.

Citește mai mult

1a

Comunicat de presă privind desfășurarea în România a Misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. Întâlnire 10.05-11.45. Recomandările 3 și 4

În continuarea misiunii de evaluare care se desfășoară în România, în perioada 18-21 septembrie 2017, marți, 19 septembrie 2017, în intervalul 10.05-11.45, la sediul Ministerului Justiției a avut loc o reuniune interinstituțională privind progresele înregistrate de România în cadrul recomandărilor 3 și 4 din MCV. Discuțiile s-au axat în special pe proiectul de lege privind modificarea legilor justiției, demersurile de modificare a codului penal și a codului de procedură penală și procesul legislativ.
Misiunea de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), a fost condusă de doamna Paraskevi MICHOU, Secretar General Adjunct al Comisiei Europene. Din cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene au mai făcut parte domnul William SLEATH, care va participa la întâlniri doar în data de 19 septembrie 2017, domnul Julien MOUSNIER, doamna Jeanne DE JAEGHER, doamna Maria ARSENE din partea Secretariatului General al Comisiei, domnul Ingo WEUSTENFELD, din cadrul DG JUST și doamna Irina STEFURIUC, din cadrul DG HOME
La discuții au participat din partea Ministerului Justiției domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, împreună cu o delegație la nivel tehnic, din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna judecător Iulia Cristina TARCEA, președinte și doamna judecător Lavinia Valeria LEFTERACHE, din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), domnul procuror Cristian BAN, vicepreședinte, domnul procuror Nicolae Andrei SOLOMON, membru CSM, domnul Victor ALISTAR, reprezentantul societății civile, membru CSM și domnul Flavian POPA, șef serviciu, Direcția Afaceri Europene Relații Internaționale și programe, din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul procuror Romulus VARGA, din partea Direcției Naționale Anticorupție, domnul procuror șef Marius BULANCEA, din partea Senatului, domnul Robert Marius CAZANCIUC, Președintele Comisiei Juridice și domnul Adrian Nicolae DIACONU, senator, secretarul Comisiei Juridice, disciplină, imunități și validări, din partea Camerei Deputaților, domnul Eugen NICOLICEA, Președintele Comisiei Juridice, de disciplină și imunități doamna Oana FLOREA, vicepreședintele Comisiei Juridice, de disciplină și imunități, doamna Steluța CĂTĂNICIU, vicepreședintele Comisiei Juridice, de disciplină și imunități, iar din partea Ministerului pentru relația cu Parlamentul, doamna Ștefania BÎRLIBESCU, secretar de stat.

Citește mai mult