Conferința ”e – Justiție – Provocări și Oportunități în Era Digitală” – 20-21 mai 2019

În contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Justiției și Comisia Europeană au organizat, în perioada 20-21 mai 2019, Conferința ”e - Justiție – Provocări și Oportunități în Era Digitală”.

Conferința s-a adresat specialiștilor IT, practicienilor și factorilor decidenți din cadrul sistemelor judiciare și a urmărit să ofere un forum de discuții privind importanța utilizării noilor tehnologii în domeniul justiției (ex. inteligența artificială, Blockchain, automatizarea proceselor etc.), urmărind totodată încurajarea participanților de a reflecta atât asupra oportunităților cât și asupra provocărilor generate de ritmul rapid al progresului tehnologic, precum și de aspectele filozofice și etice generate de implementarea unor astfel de instrumente în domeniul justiției.

În deschiderea lucrărilor, domnul Ion Popa, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, a subliniat faptul că ”dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a instrumentelor informatice  puse la dispoziția atât a celor care înfăptuiesc justiția, cât și a justițiabililor, sunt condiții sine-qua-non ale evoluției unui sistem judiciar. Mai mult, în situația noastră, a statelor membre, considerăm că trebuie să acordăm o atenție deosebită facilitării cu ajutorul tehnologiei a cooperării transfrontaliere europene.”

Continuarea angajamentelor din ultima decadă, reasumate - în mod concret - prin proiectele prevăzute în Strategia și Planul de Acțiune, dovedește faptul că e-Justiția europenă lucrează atât în beneficiul cetățenilor, cât și în beneficiul actorilor din cadrul procedurilor judiciare, vizând, cu prioritate, îmbunătățirea accesului la justiție, pe de o parte și consolidarea încrederii reciproce între statele membre ale Uniunii Europene, pe de altă parte.

Prin intermediul lucrărilor conferinței, s-a urmărit încurajarea participanților de a reflecta asupra oportunităților și provocărilor generate de ritmul rapid al progresului tehnologic, precum și asupra aspectelor filozofice și etice generate de implementarea unor astfel de instrumente în domeniul justiției.

România încurajează folosirea tehnologiilor moderne - precum învățarea automată de către mașini, inteligența artificială - în susținerea activității sistemelor judiciare și, în egală măsură, se preocupă de asigurarea cadrului legal necesar pentru utilizarea acestora.

Citește mai mult

Participarea doamnei Ana BIRCHALL, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice, ministru al justiției, interimar, la Reuniunea Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială și autorităților centrale desemnate în aplicarea Regulamentului Bruxelles II bis

Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice, ministrul interimar al justiției, Ana BIRCHALL, a deschis, miercuri, 15 mai, la Palatul Parlamentului, lucrările Reuniunii Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială și autorităților centrale desemnate în aplicarea Regulamentului Bruxelles II bis.

La lucrările desfășurate în perioada 15-16 mai 2019, participă reprezentanți din cadrul instituțiilor europene, din statele în curs de aderare și experți din statele membre (magistrați și membri ai autorităților centrale naționale, avocați, mediatori, notari, precum si reprezentanți ai mediului academic).

Viceprim-ministrul Ana Birchall a declarat în deschiderea lucrărilor cu privire la tema reuniunii că:

”S-a decis ca, din sfera actelor comunitare ce fac obiectul cooperării judiciare în materie civilă, această reuniune să fie dedicată aplicării Regulamentului Bruxelles II bis. S-a avut în vedere că acest regulament este de actualitate nu numai datorită aplicării sale din ce în ce mai numeroase în spațiul Uniunii Europene, ca urmare a creșterii constante a numărului de cauze transfrontaliere în materia dreptului familiei cu care se confruntă autoritățile naționale. Tema este însă de actualitate și pentru că, în prezent, ne aflăm în linie dreaptă în ceea ce privește finalizarea reformării (substanțiale) a Regulamentului Bruxelles II bis, ca prioritate a României în cadrul Președinției Consiliului Uniunii Europene, după 3 ani și 6 Președinții rotative ale CONS UE. Astfel, suntem cel mai aproape de momentul la care vom avea norme actualizate în materia dreptului familiei, atât în ceea ce privește aspectele matrimoniale, cât și în ce privește răspunderea părintească”.

Ministerul Justiţiei a fost desemnat Autoritate Centrală în aplicarea Regulamentului Bruxelles II bis în vederea păstrării unei continuităţi a activităţii desfăşurate ca Autoritate Centrală şi pentru aducerea la îndeplinire a Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii adoptată la Haga în 1980, al cărei text se află în strânsă legătură cu regulamentul în discuţie. Din perspectiva Autorității Centrale române, s-a constatat o creștere a numărului de cereri de asistență formulate în aplicarea acestui Regulament, cele mai multe vizând, pe lângă cererile de înapoiere a copilului, solicitări de informații privind situația copilului sau despre deciziile luate cu privire la un copil. În aceste cazuri, Ministerul Justiției din România colaborează, la nivel național, cu autoritățile române pentru protecția copilului, instanțele judecătorești și cu oficiile consulare ale României din străinătate.

Reuniunea va continua în data de 16 mai când sunt programate întâlniri bilaterale, prilej de discuție între experții implicați în materia dreptului familiei pe marginea dosarelor aflate în lucru. Această oportunitate creată în cadrul reuniunilor Rețelei judiciare europene in materie civila se bucură de succes și în privința altor instrumente în materia dreptului internațional privat care implică o cooperare între autoritățile centrale naționale.

Rețeaua judiciară europeană a devenit, astfel, una dintre cele mai importante platforme de schimb de experiență cu privire la punerea în aplicare a instrumentelor comunitare în aria justiției civile.

Citește mai mult

DSC_0058

Declarația de presă susținută de doamna Ana BIRCHALL, ministru al justiției, interimar, astăzi 14.05.2019

Ministerul Justiției a fost informat oficial, astăzi, 14.05.2019, ora 17:19, de către Biroul Național Interpol  că procedura de extrădare a lui Radu Ștefan Mazăre a fost admisă de către autoritățile din Republica Madagascar.

Din acest moment sunt puse în aplicare, în regim de urgență, dispozițiile privind preluarea din Republica Madagascar a  lui Radu Ștefan Mazăre sub escortă de către autoritățile competente din România.

Mulțumesc tuturor autorităților atât din Republica Madagascar cât și din România pentru excelenta colaborare.

De asemenea, vreau să multumesc în mod cu totul și cu totul special colegelor și colegilor mei din Ministerul Justiției pentru acest adevărat maraton din ultimele zile.

Prin această decizie a autorităților din Republica Madagascar, Ministerul Justiției din România și-a îndeplinit responsabilitățile și atribuțiile legale cu responsabilitate și profesionalism.

Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră mass-media pentru modul obiectiv în care ați relatat întreaga activitate derulată în cadrul acestei misiuni.


Sursa: Digi24

Citește mai mult

Întrevederea ministrului justiției, Tudorel TOADER, cu domnul Almat Madaliyev, vice-ministru , Ministerul Justiției al Republicii Kazahstan

În data de  04 aprilie 2019, ministrul justiției, Tudorel TOADER, a avut o întrevedere de lucru cu delegația Ministerului Justiției al Republicii Kazahstan, condusă de domnul Almat Madaliyev, vice-ministru al justiției. La întrevedere au mai participat și E.S. domnul Daulet Batrashev, Ambasadorul Republicii Kazahstan în România; domnul Ruslan ASHENOV, anchetator al Departamentului de Anchetă, Departamentul de Investigații al Comitetului de Stat pentru Venituri al Ministerului de Finanțe al Republicii Kazahstan, șeful echipei de investigare; domnul Dias IBRASHEV, consilier al Procuraturii Generale al Republicii Kazahstan și domnul Amankali SAGATOV, consultant al Guvernului Republicii Kazahstan.

Obiectivul întâlnirii l-a constituit stadiul cooperării bilaterale în domeniul justiției și dezvoltarea relațiilor bilaterale de cooperare.

În deschidere, demnitarul român a apreciat dezvoltarea semnificativă a cadrului juridic bilateral, subliniind, în acest context, buna colaborare care a existat între experți în vederea încheierii unor acorduri de cooperare, în materie penală, deosebit de utile.

Întrevederea a demonstrate utilitatea și importanța existenței unui cadru juridic complet în materia cooperării penale bilaterale, în cazul de față Tratatul între România şi Republica Kazahstan privind asistența judiciară în materie penală, semnat la București la 14 noiembrie 2014.

Părțile au exprimat disponibilitatea pentru dezvoltarea cooperării bilaterale și identificarea celor mai bune modalități de soluționare a problemelor de interes comun.

Citește mai mult

Întrevederea ministrului justiției, Tudorel TOADER, cu domnul Azman Bin Ali, director adjunct al închisorii Simpang Renggam, Malaysia

În perioada 1 - 4 aprilie se desfășoară, la Sinaia, Conferința Internațională a directorilor de servicii penitenciare europene cu tema „Provocări actuale în sistemele penitenciare din Europa – Prevenirea fenomenului radicalizării și reducerea supraaglomerării în penitenciare”, organizată de către Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Directoratul Serviciilor Corecţionale Norvegiene.

Cu această ocazie, în data de 2 aprilie 2019, ministrul justiției, Tudorel TOADER, a avut o întrevedere cu domnul Azman Bin Ali, directorul adjunct al închisorii Simpang Renggam, Johor, Malaysia.

Discuțiile au privit, cu precădere, problematica specifică a sistemelor penitenciare din cele două state.

Întrevederea a reprezentat o continuare a demersurilor pe care ministrul justiției le-a efectuat în contextul vizitei din decembrie 2017 în Malaysia, prilej cu care a fost semnat și Memorandumul de Înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Malaysiei privind activități de cooperare juridică. Memorandumul prevede diverse forme de cooperare, cum ar fi: schimb de legislație, experiență și bune practici pe teme de interes comun, vizite reciproce ale reprezentanților din diverse instituții ale sistemului judiciar, promovarea de programe și proiecte de cooperare în domeniul justiției. Semnarea Memorandumului a avut totodată un rol semnificativ în impulsionarea negocierilor privind transferul persoanelor condamnate în vederea executării pedepsei în România.

Tot în cadrul vizitei în Malaysia din decembrie 2017, ministrul justiției a vizitat și penitenciarele Bentong și Simpang Renggam, în care se aflau cei trei cetățeni români arestați pentru trafic de droguri și condamnați la moarte.

Ulterior vizitei ministrului român al justiției și al semnării Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Malaysiei, modificări semnificative în bine s-au produs pentru cetățenii români încarcerați în cele două închisori malaieziene vizitate, fiindu-le îmbunătățite condițiile de executare ale pedepselor. În luna martie a.c., pedeapsa aplicată lui Laurențiu Marian Peity, unul dintre cei trei români, a fost schimbată din pedeapsa cu moartea în pedeapsa închisorii.

Întrevederea a constituit un bun prilej pentru împărtășirea bunelor practici în materie judiciară și consolidarea relațiilor de colaborare, prin asigurarea unei continuități în demersurile inițiate de ministrul român al justiției.

Citește mai mult