poza1

Ministrul Justiției, Ana Birchall, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Sindicatului Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune

În data de 24 iunie 2019, ministrul Ana Birchall a avut o întâlnire de lucru, la sediul Ministerului Justiției, cu reprezentanții Sindicatului Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune.

Discuțiile au vizat aspecte de interes comun, precum stabilirea unui parteneriat bazat pe dialog constructiv, încredere și respect reciproc; trecerea în revistă a problemelor cu care se confruntă sistemul de probațiune și identificarea de soluții viabile; stabilirea unui calendar de acțiune.

Ministrul Ana Birchall le-a mulțumit reprezentanților sindicatului pentru participarea la această întâlnire. Totodată, ministrul a subliniat faptul că ”Ministerul Justiției este deschis la dialog și se va implica continuu în soluționarea problemelor cu care se confruntă sistemul de probațiune.”

Citește mai mult

IMG_9476

Ministrul Ana Birchall, întâlnire de lucru cu reprezentanții personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete

În data de 21 iunie 2019, ministrul Ana Birchall a avut o întâlnire de lucru, la sediul Ministerului Justiției, cu reprezentanții sindicatelor personalului auxiliar de specialitate și IT din cadrul instanțelor și parchetelor.

Discuțiile au vizat aspecte referitoare la propunerile de amendamente formulate pentru proiectul de lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor şi parchetelor de pe lângă acestea, precum şi alte probleme curente.

Ministrul Ana BIRCHALL le mulţumeşte reprezentanţilor personalului auxiliar de specialitate pentru disponibilitatea constantă arătată în identificarea soluțiilor la problemele existente, pentru ca Ministerul Justiției să întreprindă toatre demersurile necesare, conform competențelor legale, pentru îmbunătățirea legislației în vigoare privind statutul personalului auxiliar.

O nouă rundă de discuţii va avea loc cu prilejul întâlnirii din data de 28 iunie 2019, la sediul Ministerului Justiţiei.

Citește mai mult

Conferința ”e – Justiție – Provocări și Oportunități în Era Digitală” – 20-21 mai 2019

În contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Justiției și Comisia Europeană au organizat, în perioada 20-21 mai 2019, Conferința ”e - Justiție – Provocări și Oportunități în Era Digitală”.

Conferința s-a adresat specialiștilor IT, practicienilor și factorilor decidenți din cadrul sistemelor judiciare și a urmărit să ofere un forum de discuții privind importanța utilizării noilor tehnologii în domeniul justiției (ex. inteligența artificială, Blockchain, automatizarea proceselor etc.), urmărind totodată încurajarea participanților de a reflecta atât asupra oportunităților cât și asupra provocărilor generate de ritmul rapid al progresului tehnologic, precum și de aspectele filozofice și etice generate de implementarea unor astfel de instrumente în domeniul justiției.

În deschiderea lucrărilor, domnul Ion Popa, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, a subliniat faptul că ”dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a instrumentelor informatice  puse la dispoziția atât a celor care înfăptuiesc justiția, cât și a justițiabililor, sunt condiții sine-qua-non ale evoluției unui sistem judiciar. Mai mult, în situația noastră, a statelor membre, considerăm că trebuie să acordăm o atenție deosebită facilitării cu ajutorul tehnologiei a cooperării transfrontaliere europene.”

Continuarea angajamentelor din ultima decadă, reasumate - în mod concret - prin proiectele prevăzute în Strategia și Planul de Acțiune, dovedește faptul că e-Justiția europenă lucrează atât în beneficiul cetățenilor, cât și în beneficiul actorilor din cadrul procedurilor judiciare, vizând, cu prioritate, îmbunătățirea accesului la justiție, pe de o parte și consolidarea încrederii reciproce între statele membre ale Uniunii Europene, pe de altă parte.

Prin intermediul lucrărilor conferinței, s-a urmărit încurajarea participanților de a reflecta asupra oportunităților și provocărilor generate de ritmul rapid al progresului tehnologic, precum și asupra aspectelor filozofice și etice generate de implementarea unor astfel de instrumente în domeniul justiției.

România încurajează folosirea tehnologiilor moderne - precum învățarea automată de către mașini, inteligența artificială - în susținerea activității sistemelor judiciare și, în egală măsură, se preocupă de asigurarea cadrului legal necesar pentru utilizarea acestora.

Citește mai mult