poza TAEJ_

Lansarea proiectului „TAEJ – Transparenţă, Accesibilitate şi Educaţie Juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”

În data de 28 ianuarie 2019, ministrul justiției, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, a participat la conferința de deschidere a proiectului "TAEJ - Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție, Şcoala Naţională de Grefieri, Inspecția Judiciară și Institutul Național al Magistraturii.

Cu această ocazie domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER a subliniat importanța acestui proiect pentru sistemul judiciar, mai ales prin prisma obiectivului general, respectiv îmbunătăţirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparenţe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum şi îmbunătăţirea accesului la justiţie prin creşterea gradului de informare, conştientizarea drepturilor cetăţenilor și dezvoltarea culturii juridice prin sporirea gradului de educaţie juridică a publicului.

Totodată, ministrul justiției a remarcat complementaritatea proiectului TAEJ cu activitățile derulate de Ministerul Justiției alături de Ministerul Educației Naționale și Consiliul Superior al Magistraturii în materia educației juridice în școli. Demnitarul român a reamintit că educația juridică timpurie a fost și rămâne un deziderat al Ministerului Justiției în realizarea căruia sunt implicați reprezentanți ai tuturor profesiilor sistemului judiciar, menționând faptul că există preocuparea pentru introducerea în programa școlară a acestei materii, cunoscut fiind faptul că prevenția este o componentă deosebit de importantă a combaterii infracționalității.

În finalul alocuțiunii domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER a asigurat partenerii implicați de întreaga deschidere în vederea unei colaborări reale și aplicate în ceea ce privește realizarea tuturor obiectivelor proiectului și a urat succes echipei implicate în implementarea acestuia.

Referitor la aspectele tehnice privind proiectul "TAEJ - Transparenţă, accesibilitate și educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 118765, reamintim că la data de 5 septembrie 2018, a fost semnat contractul de finanţare aferent proiectului derulat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Şcoala Naţională de Grefieri, Inspecţia Judiciară și Institutul Naţional al Magistraturii.
Proiectul TAEJ este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1 IP9/2017 - Calitate, transparenţă, etică şi integritate la nivelul sistemului judiciar, Axa prioritară 2 - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.3 - Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar, în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia.
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, iar valoarea totală care face obiectul contractului de finanţare este de 29.667.068 lei, din care 24.915.549,65 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, iar 4.751.518,35 lei reprezintă cofinanţarea beneficiarului şi a partenerilor.

 

antet

Citește mai mult

Prezentarea de către ministrul justiției, Tudorel TOADER, a priorităților Președinției României la Consiliul UE, în domeniul justiției, în Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) din Parlamentul European

Astăzi, 23 ianuarie 2019, ministrul justiției, Tudorel TOADER, în calitate de președinte în exercițiu al Consiliului Justiție și Afaceri Interne, a prezentat în cadrul Comisiei pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European prioritățile Președinției în domeniul justiției care intră în aria de competență a acestei comisii.

În deschiderea sesiunii, demnitarul român a prezentat contextul european complex, marcat de multiple provocări, în care România exercită pentru prima dată Președinția la Consiliul UE. A mai subliniat că este necesară o strînsă relație de cooperare cu Parlamentul European deoarece numai împreună cei doi co-legiuitori vor reuși să finalizeze cele mai importante dosare legislative pendinte.

În continuare ministrul a prezentat prioritățile Președinției române în domeniul justiției care intră în sfera de competență a Comisiei JURI. În planul justiției civile obiectivul general este acela de a facilita viața cetățenilor și a mediului de afaceri prin consolidarea recunoașterii reciproce și executării deciziilor și a hotărârilor în materia dreptului familiei și în materie civilă și comercială cu implicații transfrontaliere.

”Cetățenii europeni trebuie să se bucure și să beneficieze de acest proiect grandios care este Uniunea Europeană”, a arătat ministrul justiției, Tudorel TOADER.

Între prioritățile concrete se numără îmbunătățirea cadrului juridic pentru a proteja mai bine interesele superioare ale copilului prin consolidarea normelor răspunderii părintești în cazurile transfrontaliere, precum și a aspectelor civile ale răpirii internaționale de minori, unde obiectivul este atingerea unui acord politic cu privire la reformarea Regulamentului Bruxelles II bis. Alte propuneri legislative concrete unde Președinția română urmărește avansarea negocierilor la nivelul Consiliului UE sunt cele referitoare la legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunii de creanță și la modernizarea cadrului juridic cu privire la comunicarea documentelor și obținerea de probe în materie civilă și comercială (revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 și a Regulamentului (CE) 1206/2001).

Și în domeniul dreptului societăților comerciale obiectivele sunt ambițioase, urmărindu-se pe de o parte, ajungerea la un acord cu Parlamentul European asupra propunerii de directivă privind folosirea instrumentelor și proceselor digitale în dreptul societăților, și, pe de altă parte, obținerea din partea Consiliului UE, în perioada imediat următoare, a unui mandat de negociere cu Parlamentul European asupra propunerii de directivă privind transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere.

Un alt domeniu prioritar îl reprezintă crearea unui cadru orizontal la nivel european pentru protecția avertizorilor de integritate. În acest sens, Președinția României a depus încă de la debut eforturi în vederea obținerii unui mandat de negociere din partea Consiliului UE, pe propunerea de directivă, în vederea demarării și finalizării trialogurilor în actualul mandat al Parlamentului European.

Citește mai mult

poza LIBE

Prezentarea de către ministrul justiției, Tudorel TOADER, a priorităților Președinției României la Consiliul UE în cadrul Comisiei Libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European

Astăzi, 23 ianuarie 2019, ministrul justiției, Tudorel TOADER, în calitate de președinte în exercițiu al Consiliului Justiție și Afaceri Interne, a prezentat în cadrul Comisiei Libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European prioritățile Președinției în domeniul justiției care intră în aria de competență a acestei comisii.

Ministrul Tudorel TOADER a subliniat obiectivul ajungerii la un acord între Parlamentul European și Consiliu în această legislatură cu privire la numirea procurorului șef european, precum și importanța deosebită pe care Președinția română a Consiliului o acordă propunerilor legislative privind probele electronice în materie penală și programelor sectoriale „Drepturi și Valori” și „Justiție” din propunerea de Regulament privind cadrul financiar multianual.

Ministrul român al justiției a exprimat convingerea într-o colaborare strânsă cu Parlamentul European pentru finalizarea cât mai multor dosare legislative și atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție.

„Europa este în inima românilor, iar Președinția română va pune cetățeanul european în centrul obiectivelor sale” a arătat ministrul justiției, Tudorel TOADER.

Citește mai mult

poza intrevedere Moraes_

Întrevederea ministrului justiției, Tudorel TOADER, cu Președintele Comisiei LIBE a Parlamentului European, Claude MORAES

În contextul prezentării în data de 23 ianuarie 2019, în fața Comisiei LIBE a Parlamentului European, a priorităților în domeniul justiției ale Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, ministrul justiției, Tudorel TOADER, a avut, în data de 22 ianuarie 2019, o întâlnire de lucru cu Claude MORAES, președintele acestei comisii.
Ministrul român al justiției a exprimat deschiderea pentru o colaborare strânsă între Președinția română la Consiliul UE și Parlamentul European în dosarele legislative pendinte. Între altele, a fost evidențiată prioritatea acordată propunerilor legislative privind probele electronice în materie penală, operaționalizării Parchetului European (EPPO) și îmbunătățirii încrederii și recunoașterii reciproce în materie penală.
În ceea ce privește operaționalizarea EPPO, ministrul justiției a subliniat importanța colaborării dintre Consiliu și Parlamentul European în vederea numirii procurorului șef european în actuala legislatură, iar în ceea ce privește numirea procurorilor europeni a exprimat încrederea că va fi respectat calendarul stabilit, România urmând a-și desemna candidații până la finalul lunii martie 2019.
Președintele Comisiei LIBE a exprimat încrederea deplină în capacitatea României de a-și atinge obiectivele asumate în domeniul justiției în calitate de Președinție la Consiliul Uniunii Europene și a arătat că se poate conta pe sprijinul Parlamentului European pentru finalizarea cât mai multor dosare legislative în timpul scurt până la alegerile legislative europene.

Citește mai mult