Precizări referitoare la acuzațiile Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor la adresa ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER

În contextul apariției în presă a unor acuzații formulate de Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor la adresa ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, pentru corecta informare a opiniei publice, transmitem următoarele:
• în cazul federațiilor sindicale legea impune efectuarea anumitor înregistrări, fiind aplicabile prevederile art. 42 – 50 din Legea dialogului social nr. 62/2011, aplicabile și în cazul unor modificări ulterioare ale statutului, respectiv schimbările din compunerea organului executiv de conducere;
• în esență, împuternicitul special al federației are obligația să depună la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta o cerere pentru înregistrarea schimbării în componența organului executiv de conducere, hotărârea putând fi atacată cu apel;
• tribunalul este obligat să tina un registru special al federațiilor, confederațiilor sindicale şi uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, în care vor fi înscrise inclusiv modificările din statut, ori, după caz schimbările din compunerea organului executiv de conducere al organizației sindicale;
• înscrierea în registrul special se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, iar certificatul de înscriere a modificărilor este comunicat federației în termen de 5 zile de la înscriere;
• până la rămânerea definitivă a hotărâri de admitere a cererii de înregistrare a modificărilor, acestea nu sunt validate, iar în lipsa hotărârii definitive, nu poate fi efectuată înscrierea modificărilor privind organele de conducere ale federației și emis certificatul de înscriere.
În contextul în care periodic sunt organizate întâlniri cu organizații sindicale, raportat la faptul că, există între diversele organizații sindicale contestări în plan juridic, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel Toader, a ridicat problema referitoare la admiterea de către instanta de judecată competentă a modificărilor operate în structura organelor de conducere și, corelativ, înscrierea mențiunilor necesare în Registrul special al federațiilor si confederațiilor sindicale ținut de către Tribunalul București.
Precizăm că până la data de 24.05.2018 (inclusiv) nu a fost prezentată o hotărâre definitivă de admitere a cererii de înregistrare a schimbărilor din conducerea Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSNAP), și cu atât mai puțin, un certificat de înscriere a acestor modificări, pentru a se atesta calitatea de reprezentant al federației.

Citește mai mult

Prezentarea Penitenciarului Aiud

În urma anunțului ministrului justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, din data de 4 iulie 2018, privind prezentarea săptămânală a câte unei unități de detenție în vederea cunoașterii stării de fapt a sistemului penitenciar, vă comunicăm faptul că prezentarea Penitenciarului Aiud poate fi consultată AICI.

 

 

Citește mai mult

Precizări referitoare la corespondența purtată de Ministerul Justiției cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

Privitor la corespondența purtată de Ministerul Justiției cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pentru corecta informare a opiniei publice, facem cunoscut conținutul răspunsurilor OCDE:

  • “While Mr. Kos is the Chair of the Working Group on International Business Transactions, he does not use his title in the interview, nor does he indicate that he speaks in such a capacity.  Therefore the interview in question cannot be presumed as being delivered on behalf of the OECD.” (Traducere în limba română: Cu toate că dl. Kos este președintele Grupului de lucru pentru tranzacții comerciale internaționale, domnia sa nu folosește această titulatură în cadrul interviului și nici nu indică faptul că vorbește în această capacitate. Prin urmare, nu se poate prezuma faptul că respectivul interviu a fost acordat în numele OCDE.)
  • “We cannot comment on the way in which Mr Kos’ views have been presented by the Romanian press. Similarly it is not for the OECD Secretariat to approve or disapprove any statement you would wish to make in this respect, while noting that we have already responded to the question related to Mr Kos’ capacity in our e-mail of 12 June 11:03.” (Traducere în limba română: Nu putem comenta pe marginea modului în care părerile dlui Kos au fost reflectate de presa din România. În mod similar, Secretariatul OCDE nu are competența de a aproba sau dezaproba vreo declarație pe care ați putea dori să o faceți în această privință, ținând cont, în același timp, de faptul că am răspuns deja la întrebarea referitoare la poziția dlui Kos în emailul nostru din data de 12 iunie de la orele 11:03 AM.)

După cum se poate observa, OCDE precizează, în corespondența purtată cu Ministerul Justiției, faptul că: dl. Kos este președintele Grupului de lucru pentru tranzacții comerciale internaționale, același lucru fiind menționat și de ministrul justiției în data de 13 iunie 2018. Totodată, este subliniat că nu se poate prezuma faptul că respectivul interviu a fost acordat în numele OCDE, iar OCDE nu poate comenta pe marginea modului în care părerile dlui Kos au fost reflectate de presa din România.

Citește mai mult