Comunicat de presă privind întâlnirea Ministrului Justiţiei cu delegaţia Institutului Internațional pentru Justiție Penală și Drepturile Omului Siracusa din Italia

În data de 23 februarie 2018, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a avut o întrevedere cu domnul Filippo MUSCA, Director adjunct al Institutului Internațional pentru Justiție Penală și Drepturile Omului Siracusa.

Întâlnirea a avut ca obiect discutarea proiectului “Întărirea luptei împotriva comerțului ilicit în Europa de Sud-Est”, care vizează întărirea răspunsurilor justiției penale la comerțul ilicit în Europa de Sud-Est, inclusiv prin consolidarea capacităților instituțiilor guvernamentale. Proiectul se va derula în 12 țări (Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Kosovo, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia și Turcia), pe o durată de doi ani și se va concentra pe sectoarele comerțului ilicit predominante în aceste țări și în regiune.

Cu această ocazie au fost punctate obiectivele proiectului, respectiv identificarea problemelor practice și a obstacolelor în combaterea comerțului ilicit la nivel național și regional, dezvoltarea unor recomandări intersectoriale inovatoare pentru întărirea răspunsului justiției penale la comerțul ilicit și promovarea armonizării regionale, precum şi întărirea capacităților organelor cu atribuții în realizarea justiției penale în combaterea comerțului ilicit și a infracțiunilor asociate.

În acelaşi cadru au fost purtate discuţii aplicate referitoare la problematica comerţului ilicit, atât din perspectiva implicării ministerului în studiile științifice realizate la nivel national şi regional şi a modalităţii de desfășurare a acestora, cât şi din punct de vedere al participării la activitățile de formare organizate de Institut şi implicarea în aplicarea eventualelor recomandări formulate de către acesta.

Citește mai mult

Întrevederea dintre ministrul justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, și E.S. domnul Adam SAMBROOK, Vice-ambasador în cadrul Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România

În data de 22 februarie 2018  a avut loc, la sediul Ministerului Justiției,  întrevederea ministrului justiției, prof.univ.dr.Tudorel TOADER, și a secretarului de stat, conf. univ. dr. Marieta SAFTA, cu  domnul Adam SAMBROOK, Vice-ambasador în cadrul Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România, însoțit de doamna Irina COSTACHE, ofițer superior, Secția Politică.

Întrevederea s-a desfășurat în contextul în care România va prelua Președinția Consiliului UE, în primul semestru al anului 2019, perioadă în care va avea loc Brexit-ul.

În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte referitoare la parcursul legilor justiției și stadiul actual al acestora, precum și modificarea codului penal și codului de procedură penală.

Privitor la legile justiției, ministrul justiției a prezentat stadiul actual și etapele parcurse cu privire la cele trei proiecte de acte normative, legile adoptate și soluțiile legislative constatate ca fiind neconstituționale.

În ceea ce privește Codul penal și Codul de procedură penală, ministrul justiției a  prezentat modificările constând în transpunerea în legislația națională a Directivei 2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale și a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, precum și modificările pentru punerea în acord a dispozițiilor din coduri cu Decizii ale Curții Constituționale a României.

Întrevederea a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor bilaterale și manifestarea dorinței reciproce de a continua buna colaborare dintre cele două state.

Citește mai mult

Comunicat de presă privind întâlnirea ministrului justiţiei cu experţii Grupului de State împotriva Corupției (GRECO)

În data de 21 februarie 2018, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a avut o întrevedere cu echipa de experți - raportori ai Grupului de State împotriva Corupției (GRECO).

Întrevederea a avut ca obiect discutarea amendamentelor aduse Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară  și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, precum și a implicațiilor practice pe care acestea le pot avea asupra sistemului judiciar român.

Pe aceeaşi temă echipa GRECO a avut întâlniri şi cu alți interlocutori din mediul guvernamental, legislativ, judiciar și al organizațiilor non-guvernamentale.

Reamintim că, odată cu adoptarea raportului de conformitate aferent rundei a patra de evaluare a GRECO, cu ocazia reuniunii plenare din luna decembrie 2017, GRECO a decis aplicarea Regulii 34 din Regulile sale de Procedură cu privire la demersul autorităților române de modificare a legilor justiției, pentru a vedea dacă acesta poate avea ca rezultat încălcarea unui standard anticorupție al Consiliului Europei care a făcut obiectul vreunei runde de evaluare.

Această procedură implică demersuri vizând solicitarea de informații de la statul membru, desemnarea de raportori pentru a evalua situația specifică, efectuarea unei vizite în statul membru în cauză, precum şi adoptarea unui raport ad-hoc.

Citește mai mult

Întrevederea ministrului justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER cu reprezentanții Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor

În data de 9 februarie 2018,  a avut loc, la sediul Ministerului Justiției,  întrevederea dintre ministrul justiției, prof.univ.dr.Tudorel TOADER, și reprezentanții Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor.

În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte referitoare la finalizarea statutului funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, stabilirea standardelor necesare desfășurării activității, acoperirea deficitului de personal, precum și încheierea acordului colectiv.

Întrevederea de astăzi reprezintă o parte componentă a dialogului pe care Ministerul Justiției îl poartă cu reprezentanții sistemului penitenciar în vederea identificării modalităților de soluționare a problemelor existente.

Citește mai mult