Ana Birchall, la reuniunea Comisiei interinstituționale MCV: „Numai lucrând împreună vom putea finaliza MCV într-un termen predictibil și demonstra sustenabilitatea reformelor promovate și ireversibilitatea progreselor obținute în domeniul justiției. Am agreat pașii de urmat pentru elaborarea unui Plan de acțiune cu măsuri concrete pentru îndeplinirea obiectivelor MCV”

Astăzi, 4 noiembrie, a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, reuniunea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției (”Comisia MCV” înființată prin HG nr. 216/2012), convocată și condusă de ministrul justiției, Ana Birchall.

La întrevedere au participat reprezentanți ai următoarelor instituții: Înalta Curte de Casație și Justiției (reprezentată de doamna Corina Alina CORBU, Președinte), Consiliul Superior al Magistraturii (reprezentat de doamna președinte Lia SAVONEA și de domnul vicepreședinte Nicolae Andrei SOLOMON), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (reprezentat de domnul Bogdan LICU, procuror general), Direcția Națională Anticorupție (reprezentată de domnul Călin NISTOR, procuror șef direcție), Ministerul Afacerilor Externe (reprezentat de domnul Radu CANȚĂR Subsecretar de stat/Agent Guvernamental pentru CJUE și doamna Iulia MATEI director general), Ministerul Finanțelor Publice (reprezentat de domnul Attila GYORGY, secretar de stat), Ministerul Afacerilor Interne (reprezentat de domnul Alexandru Cătălin IONIȚĂ, director general al Direcției Generale Anticorupție), Agenția Națională de Integritate (reprezentată de domnul Bogdan STAN, Președinte), Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (reprezentată de domnul Cornel CĂLINESCU, director general).

Conform prevederilor HG nr. 216/2012 privind accelerarea implementării obiectivelor de referință prevăzute în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, ministrul justiției a invitat la această reuniune a Comisiei MCV și reprezentanți ai Parlamentului României și ai asociațiilor profesionale ale judecătorilor și procurorilor, respectiv Asociația Magistraților din România, Asociația Procurorilor din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor, Asociația Inițiativa pentru Justiție, Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului.

Agenda reuniunii a inclus stabilirea pașilor necesari pentru elaborarea unui Plan de acțiune cu măsuri concrete pentru îndeplinirea obiectivelor de referință ale MCV, demers absolut necesar pentru ridicarea acestui mecanism.  A fost astfel relansat dialogul și procesul de consultare pe plan intern în vederea obținerii unui consens național pentru realizarea obiectivelor MCV.

„În cadrul întâlnirii de azi, am pus bazele unui dialog onest, transparent, cu bună-credință și loialitate, între toate instituțiile, reprezentând toate cele trei puteri ale statului, precum și cu asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor, pentru stabilirea pașilor de urmat și a măsurilor concrete în vederea finalizării Mecanismului de Cooperare și Verificare.

Obiectivul central al Ministerului Justiției este de a stabili o linie strategică și de a identifica soluții viabile la problemele invocate în cadrul MCV, care să ofere garanții de ireversibilitate a progreselor în justiție. Sunt convinsă că numai lucrând împreună vom putea finaliza MCV într-un termen predictibil și demonstra sustenabilitatea reformelor promovate și ireversibilitatea progreselor obținute în domeniul justiției, pentru a asigura domnia legii. Mulțumesc tuturor celor prezenți astăzi pentru deschiderea la dialog și disponibilitatea de a colabora pentru atingerea obiectivului nostru comun – ridicarea MCV”, a declarat ministrul justiției, Ana Birchall.

La finalul reuniunii, membrii Comisiei MCV au agreat următoarele:

  • reuniunile Comisiei MCV să aibă loc trimestrial sau ori de câte ori este nevoie și la acestea să participe cu statut de invitați permanenți și asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor, precum și reprezentanți ai Senatului României și ai Camerei Deputaților;
  • în termen de 3 săptămâni fiecare instituție și asociație participantă să comunice concluziile propriei analize asupra ultimului Raport MCV, urmând ca pe baza acestora să fie elaborat un calendar integrat de măsuri / plan de acțiune care va conține măsurile și acțiunile necesare pentru îndeplinirea fiecărei recomandări, responsabili, resurse necesare și termene pentru realizarea respectivelor acțiuni, având ca obiectiv ridicarea MCV;
  • pornind de la grupul de lucru intern al Ministerului Justiției pentru analiza recomandărilor GRECO, MCV și Comisia de la Veneția, să se înființeze un grup interinstituțional, cu participarea asociațiilor profesionale, care să identifice soluțiile care pot întruni un larg consens pentru modificarea legilor justiției și care să sprijine activitatea Comisiei MCV;
  • grupul de lucru interinstituțional privind punerea în acord a Codului penal și a Codului de procedură penală cu deciziile Curții Constituționale își va continua separat activitatea sub egida Comisiei MCV;
  • stabilirea unei metodologii de consultare rapidă în situații de urgență, pe cale electronică, a membrilor Comisiei MCV, a asociațiilor profesionale a judecătorilor și procurorilor și a reprezentanților Parlamentului României.

Informații suplimentare:

“Comisia MCV” a fost instituită prin HG nr.216/2012 privind accelerarea implementării obiectivelor de referință prevăzute în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. Principalele atribuții ale Comisiei MCV țin de evaluarea modalității în care toate instituțiile implicate în realizarea obiectivelor MCV își îndeplinesc sarcinile, potrivit competențelor acestora, armonizarea eforturilor în cadrul MCV și asigurarea dialogului și cooperării între instituțiile implicate.

Potrivit art. 5 alin. 1 din HG,  în realizarea atribuției prevăzute la art. 2, Comisia MCV poate adopta recomandări, cu unanimitatea voturilor celor prezenți.

Citește mai mult

Informare de presă 02.11.2019 – Administația Națională a Penitenciarelor

"Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la modalitatea de acordare a unei recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru o durată de 24 de ore, la solicitarea ministrului justiției, Ana Birchall, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor a dispus efectuarea în regim de urgență a verificărilor care se impun la Penitenciarul București-Rahova.

Ministrul justiției va fi informat privind rezultatele verificărilor și a măsurilor legale care se impun."

Sursa: http://anp.gov.ro/blog/informare-de-presa/

Citește mai mult

Ana Birchall, la reuniunea Consiliului de Management Strategic (COMS): În cadrul întâlnirii de astăzi, au fost discutate probleme curente ale sistemului judiciar, de la elaborarea bugetului pe anul 2020 și probleme de infrastructură, până la pregătirea lucrărilor Comisiei interinstituționale privind MCV

Astăzi, 28 octombrie, a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, o nouă reuniune a Consiliului de Management Strategic, convocată de ministrul justiției, Ana Birchall.

La întrevedere au participat conducătorii instituțiilor membre ale Consiliului de Management Strategic, respectiv Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat aspecte de interes pentru buna funcționare a justiției: infrastructura și bugetul sistemului judiciar, informări referitoare la concluziile grupurilor de lucru privind recomandările MCV, GRECO și ale Comisiei de la Veneția, respectiv privind modificările legislative necesare în lumina deciziilor CCR, precum și discuții tehnice pe marginea concluziilor Raportului Comisiei Europene privind progresele României în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).

Astăzi a avut loc a doua reuniune a Consiliului de Management Strategic, în cadrul căreia au fost discutate probleme curente ale sistemului judiciar, de la elaborarea bugetului pe anul 2020 și probleme de infrastructură, până la pregătirea lucrărilor Comisiei interinstituționale privind MCV, convocată pentru perioada imediat următoare. De asemenea, am informat membrii COMS cu privire la concluziile grupurilor de lucru privind recomandările MCV, GRECO și ale Comisiei de la Veneția, respectiv privind modificările legislative care se impun în urma deciziilor CCR.

Este încurajator că acest Consiliu de Management Strategic (COMS) începe să devină cu adevărat funcțional, după o lungă perioadă de inactivitate – aspect criticat, de altfel, și în ultimul Raport MCV - și mă bucur că, în mandatul meu, am reușit să aducem la aceeași masă Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Discuțiile de astăzi au fost constructive și profesioniste, convenind asupra unui mod de acțiune comun pentru a asigura atât domnia legii, cât și buna funcționare a sistemului de justiție. Din punctul meu de vedere, COMS are și trebuie să joace un rol cheie în definirea liniilor strategice pentru justiție. De asemenea, am decis ca reuniunile Consiliului de Management Strategic să aibă loc periodic, o dată la 6 săptămâni, fiind precedate de întâlniri ale grupului tehnic de lucru în care fiecare instituție membră a COMS este reprezentată”, a declarat Ana Birchall.

Informații suplimentare

  • Consiliul de Management Strategic a fost înființat printr-un protocol încheiat între Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în decembrie 2016. Protocolul stabilește cadrul instituțional al planificării strategice și monitorizării utilizării resurselor sistemului judiciar.
  • Comisia interinstituțională privind MCV a fost înființată prin H.G. nr. 216/2012, din care fac parte: Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministrul delegat pentru afaceri europene, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație şi Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, Direcţia Națională Anticorupție și Agenția Națională de Integritate. În plus, Ministrul Justiției poate invita la lucrările Comisiei MCV şi reprezentanți din cadrul Administrației Prezidențiale, respectiv din cadrul Aparatului propriu de lucru al primului-ministru, reprezentanți ai oricăror autorități sau instituții publice, precum și reprezentanți ai asociațiilor de magistrați, ai profesiilor juridice și ai organizațiilor neguvernamentale cu activitate în problematica justiției sau a MCV.

Citește mai mult

Ana Birchall: Este nevoie de elaborarea și adoptarea unei Strategii Naționale pentru protecția proprietății intelectuale

Am avut astăzi o întrevedere excelentă cu delegația condusă de domnul Andrei Iancu, Subsecretar al Comerțului pentru proprietate intelectuală și director al Oficiului pentru Brevete și Mărci din SUA.

Pe agenda întrevederii s-au aflat teme de interes comun, cu accent pe domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală, temă cu implicații în toate domeniile importante în economie, în perspectiva revoluției digitale. În acest context, am reafirmat angajamentul României pentru asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării economice sustenabile prin instrumente eficiente pentru protecţia proprietăţii intelectuale și am prezentat demersurile luate de România pentru întărirea protecției drepturilor de autor și a combaterii comerțului cu produse contrafăcute.

Totodată, am prezentat pe scurt eforturile realizate până în prezent în vederea actualizării cadrului legislativ privind drepturile de autor atât la nivel național, cât și european, pentru a face față provocărilor revoluției digitale. Am subliniat necesitatea coordonării UE-SUA în domeniul protecției drepturilor de autor, un domeniu strâns legat de inovație. Astfel, în contextul președinției Consiliului UE deținute de România, în prima parte a acestui an, a fost agreată directiva Copyright, considerată primul pas în crearea pieței unice digitale.

În ultimii ani, au fost înregistrate progrese în domeniul identificării și tragerii la răspundere penală a persoanelor care încalcă drepturile de autor. Este importantă susținerea acestor eforturi care să conducă la realizarea unei Strategii Naționale pentru protecția proprietății intelectuale, care ar continua să impulsioneze asigurarea unui cadru legislativ corespunzător.

Citește mai mult

111 (21)

Ana Birchall: „Astăzi, Ministerul Justiției a fost condus de tineri”

Vineri, 25 octombrie 2019, cu prilejul sărbătoririi Zilei Europene a Justiției, a fost organizată ”Ziua porților deschise” la Ministerul Justiției. Evenimentul a avut drept scop apropierea generațiilor tinere de actul de justiție și informarea acestora cu privire la drepturile lor, la modul de funcționare al administrației publice, respectiv modul de funcționare a sistemului judiciar.

Cu această ocazie, elevi din București și Ilfov au vizitat sediul Ministerului Justiției din Capitală și au participat la activități destinate familiarizării cu mecanismele de funcționare a justiției, și anume: vizitarea sediului ministerului, urmărirea procedurilor interne de lucru și organizarea de întâlniri cu profesioniști ai dreptului, precum și vizitarea biroului din care ministrul justiției ia decizii. Totodată, elevii au fost ”introduși” în cultura organizațională a instituției alături de angajații ministerului și au asistat la o lecție de educație juridică predată altfel.

În discuțiile cu tinerii, ministrul justiției a vorbit despre faptul că ”dreptatea nu constă în a fi neutru între bine și rău, ci în găsirea dreptății șu susținerea acesteia oriunde s-ar găsi, împotriva nedreptății” (Theodore Roosevelt). În acest context, Ana Birchall a subliniat că este extrem de important”să fie asigurată domnia legii față de oricine și în orice circumstanță și să continuăm recâștigarea încrederii și respectul românilor pentru actul de justiție”.
”Ne bucurăm că, astăzi, cu ocazia Zilei Europene a Justiției, am reușit să deschidem larg porțile ministerului astfel încât cei tineri să ne cunoască de aproape și să vadă de la fața locului procesul decizional, Ministerul Justiției având un rol central în arhitectura statului roman. Avem obligația de a organiza mai frecvent asemenea evenimente care au ca scop îndepărtarea barierelor simbolice dintre instituții și cetățeni. Instituțiile sunt despre oameni, deciziile și politicile pe care le luăm și le promovăm din această clădire a Ministerului Justiției ne interesează și ne afectează pe toți!”, a declarat Ana Birchall.
”Întotdeauna am apreciat inteligența și entuziasmul molipsitor al copiilor și al tinerilor. Astăzi, Ministerul Justiției a fost condus de tineri, care ne-au onorat vizitându-ne, iar discuțiile pe care le-au avut cu colegele și colegii mei sper că i-au ajutat să înțeleagă modul în care funcționează această instituție. Totodată ziua porților deschise este salutară cu atât mai mult cu cât îi aduce pe cei tineri mai aproape de procesul decizional. Cred sincer că implicarea activă a tinerilor poate aduce un suflu nou în administrația publică și pe scena politică. Îmi doresc ca măcar o parte a copiilor care au trecut astăzi pragul Ministerului Justiției să revină aici peste ani, ca buni profesioniști și specialiști de care România are atâta nevoie, și, de ce nu, viitori miniștri ai justiției. Mulțumesc tinerilor care ne-au vizitat pentru onoarea de a fi cu noi și le doresc mult succes în a-și urma visurile”, a declarat Ana Birchall în contextul „Zilei porților deschise” de la Ministerul Justiției.

Citește mai mult