Participarea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, la întâlnirea cu delegația SPD Germania din partea Grupului politic S&D

În data de 7 februarie 2018, intervalul orar 10.00 - 11.00, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, s-au întâlnit cu o delegație formată din reprezentanți ai  SPD Germania din partea Grupului politic S&D, delegație condusă de doamna Constanze Krehl.

În cadrul reuniunii, ministrul justiției a dezvoltat parcursul legilor de modificare și completare a  Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,  Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și  Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, precum și rolul Comisiei de la Veneția. Astfel, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER a precizat faptul că recomandările Comisiei de la Veneția sunt invocate în deciziile Curții Constituționale a României,   acestea fiind standarde pe care Curtea Constituțională a României le are în vedere în controlul de constituționalitate. De asemenea, ministrul justiției a expus propunerile de modificare a legilor penale, menționând proiectele elaborate pentru  a transpune în legislația națională a Directivei 2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale și a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, precum  și  pentru a pune în acord dispozițiile din coduri cu deciziile  Curții Constituționale a României de constatare a neconstituționalității. Un alt subiect abordat în întâlnire l-a reprezentat cadrul constituțional și legal privind procedura legislativă în România.

Citește mai mult

Participarea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, la dezbaterea ”Threats to the rule of law by the Romanian justice system reform” din cadrul reuniunii Grupului Politic S&D

În data de 6 februarie 2018, intervalul orar 18:20-19.00, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au participat, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, Franța,  la dezbaterea  ”Threats to the rule of law by the Romanian justice system reform” din cadrul reuniunii  Grupului Politic S&D.

În cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a  evoluțiilor legislative din România, cu referire la noul cadru constituțional democratic dat de actuala constituție a României, modificarea legislației penale, parcursul legilor justiției din 1992 până în prezent. A dezvoltat parcursul legilor de modificare și completare a  Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,  Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și  Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. A fost detaliată  procedura legislativă,  marcându-se faptul că procesul de modificare a început în anul 2015, implicarea Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, a tuturor actorilor relevanți în acest proces, aspecte ale procedurii parlamentare, instrumentele constituționale reglementate de legislația română,  controlul de constituționalitate cu privire la cele trei legi, reglementarea efectelor deciziilor Curții Constituționale, respectiv obligația Parlamentului de a pune în acord dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale cu deciziile Curții Constituționale.

În continuare, ministrul justiției a răspuns întrebărilor din sală, care au vizat claritatea legislației, aspecte referitoare la separarea de carieră a judecătorilor și procurorilor, rolul Curții Constituționale, fenomenul corupției, relația dintre serviciile secrete și magistrați în reglementarea dată de noul pachet legislativ, garații, din perspectiva aceluiași pachet legislativ, ale neimplicării politicului în numirea și activitatea magistraților, cadrul constituional și respectarea acestuia în România. S-a subliniat în cadrul intervențiilor care au însoțit formularea acestor întrebări că în România există și funcționează  controlul  de constituționalitate ca instrument eficient de limitare a activității legiuitorului și încadrare a acesteia în normele Constituției, iar deciziile Curții Constituționale sunt respectate de toate autoritățile, fiind general obligatorii.

Ministrul justiției a răspuns întrebărilor adresate, dezvoltând aspecte punctuale ale reglementărilor, în mod corespunzător întrebărilor adresate. Totodată, a solicitat o clară delimitare a legilor justiției de legislația penală, respectiv de incriminarea infracțiunilor de corupție.  Cu referire la controlul de constituționalitate, a reafirmat că de la publicarea în Monitorul Oficial al României a deciziilor Curții Constituționale, singura opțiune a Parlamentului este aceea de a pune în acord dispozițiile declarate neconstituționale cu aceste decizii. Legile astfel revizuite vor fi trimise la promulgare, existând un nou filtru de control, inclusiv prin posibilitatea constituțională a Președintelui României de a formula atât cerere de reexaminare a legilor, cât și  de a sesiza Curtea Constituțională.  Acțiunea legiuitorului, a tuturor autorităților publice, este limitată și încadrată de Constituție,   garanție a statului de drept.

Citește mai mult

Participarea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, la reuniunea Biroului Grupului Politic S&D

În data de 6 februarie 2018, intervalul orar 17.10-18.00, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au participat, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, Franța, la reuniunea Biroului Grupului Politic S&D.

În cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a  evoluțiilor legislative din România, cu referire specială la parcursul legilor de modificare și completare a   Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,  Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și  Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. A fost detaliată  procedura legislativă, marcându-se faptul că procesul de modificare a acestor legi a  început în anul 2015, cu implicarea Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, a tuturor actorilor relevanți în acest proces, s-au prezentat instrumentele constituționale prevăzute de legislația română,  controlul de constituționalitate cu privire la cele trei legi, reglementarea efectelor deciziilor Curții Constituționale, respectiv obligația Parlamentului de a pune în acord dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale cu deciziile Curții.

În continuare, ministrul justiției a răspuns întrebărilor membrilor Biroului, care au vizat reacția și evaluarea ministrului justiției în privința declarațiilor critice la adresa României, rolul Comisiei de la Veneția, cu referire la legile justiției, rolul președintelui statului în cadrul procedurilor constituționale de adoptare a legilor, dar și din perspectiva legilor justiției, relația dintre serviciile secrete și magistrați în reglementarea dată de noul pachet legislativ, garații, din perspectiva aceluiași pachet legislativ, ale neimplicării politicului în numirea și activitatea magistraților.

Ministrul justiției a răspuns  întrebărilor adresate, dezvoltând  prevederile vizând cadrul constituțional din România și ale legilor justiției vizate. Ministrul Justiției a subliniat că acțiunea Parlamentului, a tuturor autorităților, este limitată de prevederile Constituției, iar controlul de constituționalitate reprezintă  garanția respectării acestor limite.

Citește mai mult

Întâlnirea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu domnii Syed Kamall și Ryszard Legutko – Co-Președinții Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

În data de 6 februarie 2018, intervalul orar 14:30-15:30, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, s-au întâlnit, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, Franța, cu domnii Syed Kamall și Ryszard Legutko – Co-Președinții Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni.

În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte  privitoare la evoluțiile legislative din România, cu referire specială la parcursul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,  Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. A fost detaliată  procedura legislativă, instrumentele constituționale reglementate de legislația română,  controlul de constituționalitate realizat de Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la cele trei legi, efectele deciziilor Curții Constituționale, respectiv obligația Parlamentului de a pune în acord dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale cu deciziile CCR.

Citește mai mult

Reuniunea Comisiei de Monitorizare a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar din data de 1 Februarie 2018

În data de 1 februarie 2018, la sediul Ministerului Justiției, a avut loc prima reuniune a Comisiei de monitorizare a strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar, înființată prin Hotărârea nr. 2 a Consiliului de Management Strategic din data de 15.01.2018.

Lucrările reuniunii au fost coordonate de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, Ministerul Justiției. La întrevedere au participat domnul Ilie Iulian DRAGOMIR, judecător, vicepreședinte și doamna Tabita Monica MAFTEI, magistrat-asistent, din partea Înaltei Curți  de Casație şi Justiție, domnul Mihai BALAN, judecător, domnul Marius TUDOR, Director Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe, și doamna Cristina PERA, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din partea Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Cătălin POPESCU, procuror, doamna Lavinia ȚĂRANU, manager public, din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna Anca JURMA, procuror, consilier al procurorului-șef al și domnul Costin VÂRLAN, procuror, din partea Direcției Naționale Anticorupție, precum și alți reprezentanți ai Ministerului Justiției care asigură totodată și secretariatul tehnic al Comisiei.

Membrii Comisiei de monitorizare au decis cu privire la stabilirea modalității și a perioadei de raportare a indicatorilor prevăzuți în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltarea a sistemului judiciar 2015 – 2020 (Planul de acțiune). Astfel, Comisia a hotărât revizuirea proiectului de raport de monitorizare a implementării Planului de acțiuni al Strategiei, așa cum a fost elaborat inițial de către Grupul tehnic de lucru al Consiliului de Management Strategic. Raportul de monitorizare se va finaliza și va fi transmis Consiliului de Management Strategic pentru aprobare până la data de 15.02.2018.

Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1155/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 19 din 12 ianuarie 2015, Partea I, Comisia de monitorizare deține atribuții de supraveghere a îndeplinirii obiectivelor strategice prevăzute în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.

Citește mai mult