Comunicat de presă privind întrevederea ministrului justiției cu reprezentanții Federației Naționale Sindicale PROJUST

În data de 27 septembrie 2017, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiţiei, şi doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au organizat la sediul ministerului o întrevedere cu reprezentanții Federației Naționale Sindicale PROJUST, organizaţie sindicală ce reprezintă mai mult de 50% din personalul de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea.

Discuțiile au vizat, în principal, aspecte legate de eventuala modificare și completare a cadrului legal actual referitor la statutul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor. Totodată, au fost aduse în discuție și unele efectele ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la data de 1 iulie 2017.

Au fost abordate şi teme precum uniformizarea salariilor la nivel național pentru categoria profesională a personalului auxiliar de specialitate, plata orelor suplimentare, regulamentele referitoare la cariera grefierilor elaborate de Consiliul Superior al Magistraturii, precum și plata drepturilor salariale restante ca urmare a aprobării ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017.

La finalul reuniunii, ministrul justiției a precizat că aspectele abordate cu această ocazie vor fi avute în vedere în contextul promovării unui act normativ care vizează modificarea actualei legislații privind cariera, drepturile și obligațiile grefierilor.

Citește mai mult

Comunicat de presă privind întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu E.S. domnul Marco GIUNGI, ambasadorul Italiei în România

În data de 26 septembrie 2017, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au primit vizita E.S. domnul Marco GIUNGI, ambasadorul Italiei în România.

Discuțiile au purtat asupra bunei colaborări bilaterale, cu referire la cooperarea judiciară, atât în materie civilă, cât și în materie penală.

Această întrevedere a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor de cooperare și manifestarea dorinței reciproce de a continua buna colaborare dintre cele două state.

Citește mai mult

Comunicat de presă privind desfășurarea în România a Misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. Întâlnire 20 septembrie 2017, 15.30-16.15. Recomandarea 5.

Miercuri, 20 septembrie 2017, în intervalul 15.30-16.15, la finalul ultimei zile de discuții organizate la sediul Ministerului Justiției cu echipa misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), care se desfășoară în România, în perioada 18-21 septembrie 2017 a avut loc o nouă reuniune interinstituțională privind progresele înregistrate de România cu privire la cea de-a cincea recomandare din MCV. Astfel, discuțiile s-au axat pe chestiunea executării hotărârilor judecătorești și a aplicării de către administrația publică a jurisprudenței generate de instanțele judecătorești, inclusiv un mecanism care să furnizeze statistici fiabile care să permită monitorizarea pe viitor.
Misiunea de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), a fost alcătuită din domnul Julien MOUSNIER, doamna Jeanne DE JAEGHER, doamna Maria ARSENE din partea Secretariatului General al Comisiei, domnul Ingo WEUSTENFELD, din cadrul DG JUST și doamna Irina STEFURIUC, din cadrul DG HOME
La discuții au participat din partea Ministerului Justiției domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, împreună cu o delegație la nivel tehnic, din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), doamna judecător Andreea CHIȘ, membru CSM și domnul Flavian POPA, șef serviciu, Direcția Afaceri Europene Relații Internaționale și programe, iar din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Claudiu ROMAN, șeful Serviciului Contencios, Direcția Generală Juridică și doamna Ana Maria Alexandru, consilier juridic din cadrul aceluiași compartiment.

Citește mai mult

Comunicat de presă privind desfășurarea în România a Misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. Întâlnire 20 septembrie 2017, 14.30-15.20. Recomandările 3 și 7

În continuarea celei de-a treia zi a misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), care se desfășoară în România, în perioada 18-21 septembrie 2017, miercuri, 20 septembrie 2017, în intervalul 14.30-15.20, la sediul Ministerului Justiției a avut loc o nouă reuniune interinstituțională privind progresele înregistrate de România cu privire la recomandările 3 și 7 din MCV. Discuțiile s-au axat în special pe reforma și implementarea codului penal, codului de procedură penală, codului civil și a codului de procedură civilă și pe Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar aprobat, 2015-2020.
Misiunea de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), a fost alcătuită din domnul Julien MOUSNIER, doamna Jeanne DE JAEGHER, doamna Maria ARSENE din partea Secretariatului General al Comisiei, domnul Ingo WEUSTENFELD, din cadrul DG JUST și doamna Irina STEFURIUC, din cadrul DG HOME
La discuții au participat din partea Ministerului Justiției domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, împreună cu o delegație la nivel tehnic, din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), doamna judecător Andreea CHIȘ, membru CSM, domnul judecător Mihai Bogdan MATEESCU, membru CSM, domnul procuror Nicolae Andrei SOLOMON, membru CSM și domnul Flavian POPA, șef serviciu, Direcția Afaceri Europene Relații Internaționale și programe, din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna judecător Iulia Cristina TARCEA, Președinte și doamna judecător Gabriela Elena BOGASIU, vicepreședinte, iar din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna procuror șef adjunct Antonia CONSTANTIN, Secția Judiciară.

Citește mai mult

Comunicat de presă privind desfășurarea în România a Misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. Întâlnire 20 septembrie 2017, 08.30-09.30. Recomandările 1 și 4

În cadrul celei de-a treia zi a misiunii de evaluare care se desfășoară în România, în perioada 18-21 septembrie 2017, miercuri, 20 septembrie 2017, în intervalul 08.30-09.30, la sediul Ministerului Justiției a avut loc o nouă reuniune interinstituțională privind progresele înregistrate de România în cadrul recomandărilor 1 și 4 din MCV. Discuțiile s-au axat în special pe numirea procurorilor de rang înalt, consultările și transparența procesului legislativ .

Misiunea de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), a fost alcătuită din domnul Julien MOUSNIER, doamna Jeanne DE JAEGHER, doamna Maria ARSENE din partea Secretariatului General al Comisiei, domnul Ingo WEUSTENFELD, din cadrul DG JUST și doamna Irina STEFURIUC, din cadrul DG HOME

La discuții au participat din partea Ministerului Justiției domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, împreună cu o delegație la nivel tehnic, din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), doamna judecător Andreea CHIȘ, membru CSM, domnul judecător Mihai Bogdan MATEESCU, membru CSM,  domnul procuror Nicolae Andrei SOLOMON, membru CSM și domnul Flavian POPA, șef serviciu, Direcția Afaceri Europene Relații Internaționale și programe, iar din partea Camerei Deputaților, domnul Eugen NICOLICEA, Președintele Comisiei Juridice, de disciplină și imunități și doamna Oana FLOREA, vicepreședintele Comisiei Juridice, de disciplină și imunități.

Citește mai mult