Conferința ”e – Justiție – Provocări și Oportunități în Era Digitală” – 20-21 mai 2019

În contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Justiției și Comisia Europeană au organizat, în perioada 20-21 mai 2019, Conferința ”e - Justiție – Provocări și Oportunități în Era Digitală”.

Conferința s-a adresat specialiștilor IT, practicienilor și factorilor decidenți din cadrul sistemelor judiciare și a urmărit să ofere un forum de discuții privind importanța utilizării noilor tehnologii în domeniul justiției (ex. inteligența artificială, Blockchain, automatizarea proceselor etc.), urmărind totodată încurajarea participanților de a reflecta atât asupra oportunităților cât și asupra provocărilor generate de ritmul rapid al progresului tehnologic, precum și de aspectele filozofice și etice generate de implementarea unor astfel de instrumente în domeniul justiției.

În deschiderea lucrărilor, domnul Ion Popa, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, a subliniat faptul că ”dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a instrumentelor informatice  puse la dispoziția atât a celor care înfăptuiesc justiția, cât și a justițiabililor, sunt condiții sine-qua-non ale evoluției unui sistem judiciar. Mai mult, în situația noastră, a statelor membre, considerăm că trebuie să acordăm o atenție deosebită facilitării cu ajutorul tehnologiei a cooperării transfrontaliere europene.”

Continuarea angajamentelor din ultima decadă, reasumate - în mod concret - prin proiectele prevăzute în Strategia și Planul de Acțiune, dovedește faptul că e-Justiția europenă lucrează atât în beneficiul cetățenilor, cât și în beneficiul actorilor din cadrul procedurilor judiciare, vizând, cu prioritate, îmbunătățirea accesului la justiție, pe de o parte și consolidarea încrederii reciproce între statele membre ale Uniunii Europene, pe de altă parte.

Prin intermediul lucrărilor conferinței, s-a urmărit încurajarea participanților de a reflecta asupra oportunităților și provocărilor generate de ritmul rapid al progresului tehnologic, precum și asupra aspectelor filozofice și etice generate de implementarea unor astfel de instrumente în domeniul justiției.

România încurajează folosirea tehnologiilor moderne - precum învățarea automată de către mașini, inteligența artificială - în susținerea activității sistemelor judiciare și, în egală măsură, se preocupă de asigurarea cadrului legal necesar pentru utilizarea acestora.

Citește mai mult

Întrevederea ministrului justiției, Tudorel TOADER, cu domnul Azman Bin Ali, director adjunct al închisorii Simpang Renggam, Malaysia

În perioada 1 - 4 aprilie se desfășoară, la Sinaia, Conferința Internațională a directorilor de servicii penitenciare europene cu tema „Provocări actuale în sistemele penitenciare din Europa – Prevenirea fenomenului radicalizării și reducerea supraaglomerării în penitenciare”, organizată de către Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Directoratul Serviciilor Corecţionale Norvegiene.

Cu această ocazie, în data de 2 aprilie 2019, ministrul justiției, Tudorel TOADER, a avut o întrevedere cu domnul Azman Bin Ali, directorul adjunct al închisorii Simpang Renggam, Johor, Malaysia.

Discuțiile au privit, cu precădere, problematica specifică a sistemelor penitenciare din cele două state.

Întrevederea a reprezentat o continuare a demersurilor pe care ministrul justiției le-a efectuat în contextul vizitei din decembrie 2017 în Malaysia, prilej cu care a fost semnat și Memorandumul de Înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Malaysiei privind activități de cooperare juridică. Memorandumul prevede diverse forme de cooperare, cum ar fi: schimb de legislație, experiență și bune practici pe teme de interes comun, vizite reciproce ale reprezentanților din diverse instituții ale sistemului judiciar, promovarea de programe și proiecte de cooperare în domeniul justiției. Semnarea Memorandumului a avut totodată un rol semnificativ în impulsionarea negocierilor privind transferul persoanelor condamnate în vederea executării pedepsei în România.

Tot în cadrul vizitei în Malaysia din decembrie 2017, ministrul justiției a vizitat și penitenciarele Bentong și Simpang Renggam, în care se aflau cei trei cetățeni români arestați pentru trafic de droguri și condamnați la moarte.

Ulterior vizitei ministrului român al justiției și al semnării Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Malaysiei, modificări semnificative în bine s-au produs pentru cetățenii români încarcerați în cele două închisori malaieziene vizitate, fiindu-le îmbunătățite condițiile de executare ale pedepselor. În luna martie a.c., pedeapsa aplicată lui Laurențiu Marian Peity, unul dintre cei trei români, a fost schimbată din pedeapsa cu moartea în pedeapsa închisorii.

Întrevederea a constituit un bun prilej pentru împărtășirea bunelor practici în materie judiciară și consolidarea relațiilor de colaborare, prin asigurarea unei continuități în demersurile inițiate de ministrul român al justiției.

Citește mai mult

Participarea ministrului justiției, Tudorel TOADER, la Conferința Internațională a directorilor de servicii penitenciare europene cu tema „Provocări actuale în sistemele penitenciare din Europa – Prevenirea fenomenului radicalizării și reducerea supraaglomerării în penitenciare”

În contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Administrația Națională a Penitenciarelor organizează, la Sinaia, în perioada 1 - 4 aprilie, în parteneriat cu Directoratul Serviciilor Corecţionale Norvegiene, Conferința Internațională a directorilor de servicii penitenciare europene cu tema „Provocări actuale în sistemele penitenciare din Europa – Prevenirea fenomenului radicalizării și reducerea supraaglomerării în penitenciare”.

Conferința se adresează directorilor generali ai sistemelor corecționale de la nivelul Europei, iar la lucrări participă și reprezentanți ai Consiliului Europei din țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

Pentru fiecare stat membru, problema radicalizării constituie o prioritate. Radicalizarea cetățenilor europeni reprezintă o amenințare reală pentru Uniunea Europeană, statele membre și țările vecine, fiind necesare reguli cuprinzătoare și acțiuni coordonate comune.

O altă problemă de mare interes abordată în cadrul lucrărilor o constituie supraaglomerarea din penitenciare, un factor care împiedică realizarea funcției de reintegrare în societate a persoanelor private de libertate. Mai mult, această problemă a fost ridicată și în Parlamentul European, apreciindu-se că statele membre ar trebui să urgenteze reducerea supraaglomerării și prevenirea radicalizării.

În acest context, în discursul susținut la deschiderea lucrărilor, ministrul justiției a afirmat faptul că: “Prezentul eveniment reprezintă o oportunitatea de a împărtăși cele mai bune practici pe aceste subiecte cu reprezentanții altor state și de a identifica cele mai bune soluții pentru prevenirea și stoparea fenomenului radicalizării și reducerea supraaglomerării în penitenciare”

Citește mai mult

Întrevederea ministrului justiției, Tudorel TOADER, cu E.S. doamna Lise Nicoline KLEVEN GREVSTAD, Ambasadorul Regatului Norvegiei în Romania

În contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Administrația Națională a Penitenciarelor organizează, la Sinaia, în perioada 1 - 4 aprilie, Conferința Internațională a directorilor de servicii penitenciare europene cu tema „Provocări actuale în sistemele penitenciare din Europa – Prevenirea fenomenului radicalizării și reducerea supraaglomerării în penitenciare”.
În marja acestui eveniment, în data de 2 aprilie 2019, ministrul justiției, Tudorel TOADER, a avut o întrevedere cu E.S doamna Lise Nicoline KLEVEN GREVSTAD, Ambasadorul Regatului Norvegiei în România.
Cu această ocazie au fost abordate aspecte privitoare la stadiul cooperării bilaterale în domeniul justiției precum și la colaborarea din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 - Programul JUSTIȚIE.
Ambele părți au exprimat disponibilitatea și deschiderea în vederea continuării bunei colaborări dintre România și Regatul Norvegiei în domeniul justiției.
Întrevederea a reprezentat o oportunitate deosebită de consolidare a relațiilor de colaborare existente între cele două state.

Citește mai mult

Conferința Națională de Asistență Socială Penitenciară – Participarea ministrului justiției, Tudorel TOADER

Serviciul de Asistență Psihosocială din Penitenciarul Iași, în parteneriat cu Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a organizat prima ediție a Conferinței Naționale de Asistență Socială Penitenciară, în perioada 14 -16 martie 2019, la Iași.

Conferința a avut rolul de a răspunde nevoilor de formare profesională continuă a specialiștilor implicați în procesul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate. La lucrările conferinței au participat specialiști și practicieni din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, lectori din Universitățile din Iași, Cluj, București, Timișoara, membri ai Academiei Române, Primăriei și Consiliului Județean Iași și ai numeroaselor instituții publice și ONG-uri colaboratoare, precum și invitați de marcă din Suedia, Republica Moldova și Italia.

Pe parcursul conferinței au fost tratate aspecte privind originea și tipologia comportamentelor infracționale, elemente teoretice și practice relative la rolul asistenței sociale în reintegrarea socială a persoanelor private de libertate, mecanismul și importanța cooperării instituționale în procesul reintegrării sociale și prevenirea recidivei.

În acest context, ministrul justiției, Tudorel TOADER, a subliniat importanța și rolul cooperării interinstituționale în vederea parcurgerii etapelor succesive ale procesului de reintegrare socială, așa cum sunt ele menționate și în cadrul Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate.

Citește mai mult