Întrevederea ministrului justiției, Tudorel TOADER, cu E.S. doamna Lise Nicoline KLEVEN GREVSTAD, Ambasadorul Regatului Norvegiei în Romania

În contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Administrația Națională a Penitenciarelor organizează, la Sinaia, în perioada 1 - 4 aprilie, Conferința Internațională a directorilor de servicii penitenciare europene cu tema „Provocări actuale în sistemele penitenciare din Europa – Prevenirea fenomenului radicalizării și reducerea supraaglomerării în penitenciare”.
În marja acestui eveniment, în data de 2 aprilie 2019, ministrul justiției, Tudorel TOADER, a avut o întrevedere cu E.S doamna Lise Nicoline KLEVEN GREVSTAD, Ambasadorul Regatului Norvegiei în România.
Cu această ocazie au fost abordate aspecte privitoare la stadiul cooperării bilaterale în domeniul justiției precum și la colaborarea din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 - Programul JUSTIȚIE.
Ambele părți au exprimat disponibilitatea și deschiderea în vederea continuării bunei colaborări dintre România și Regatul Norvegiei în domeniul justiției.
Întrevederea a reprezentat o oportunitate deosebită de consolidare a relațiilor de colaborare existente între cele două state.

Citește mai mult

Conferința Națională de Asistență Socială Penitenciară – Participarea ministrului justiției, Tudorel TOADER

Serviciul de Asistență Psihosocială din Penitenciarul Iași, în parteneriat cu Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a organizat prima ediție a Conferinței Naționale de Asistență Socială Penitenciară, în perioada 14 -16 martie 2019, la Iași.

Conferința a avut rolul de a răspunde nevoilor de formare profesională continuă a specialiștilor implicați în procesul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate. La lucrările conferinței au participat specialiști și practicieni din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, lectori din Universitățile din Iași, Cluj, București, Timișoara, membri ai Academiei Române, Primăriei și Consiliului Județean Iași și ai numeroaselor instituții publice și ONG-uri colaboratoare, precum și invitați de marcă din Suedia, Republica Moldova și Italia.

Pe parcursul conferinței au fost tratate aspecte privind originea și tipologia comportamentelor infracționale, elemente teoretice și practice relative la rolul asistenței sociale în reintegrarea socială a persoanelor private de libertate, mecanismul și importanța cooperării instituționale în procesul reintegrării sociale și prevenirea recidivei.

În acest context, ministrul justiției, Tudorel TOADER, a subliniat importanța și rolul cooperării interinstituționale în vederea parcurgerii etapelor succesive ale procesului de reintegrare socială, așa cum sunt ele menționate și în cadrul Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate.

Citește mai mult

Participarea ministrului justiției, Tudorel TOADER, la prezentarea bilanțului Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și a Direcției Naționale de Probațiune

Ministrul justiției, Tudorel TOADER, a participat joi,  14 martie 2019, la prezentarea Raportului anual de activitate, pentru anul 2018, al Administrației Naționale a Penitenciarelor și al Direcției Naționale de Probațiune.

În alocuțiunea sa, ministrul justiției a salutat rezultatele obținute prin activitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor și Direcției Naționale de Probațiune din ultimul an, arătând că instituțiile ocupă, fără îndoială, un loc important în arhitectura națională.

Bilanțul activităților sistemului penitenciar, amplasat în coordonatele retrospectivei 2008-2018, sub motto-ul ”Un deceniu într-un veac”, a permis ilustrarea concludentă a elementelor de progres, prin care s-a obiectivat reforma sistemului execuțional-penal, în plan autohton, punctându-se, totodată, atât nerealizările cât și perspectivele.

Cu același prilej, ministrul justiției a arătat faptul că reforma legislativă, pe de o parte, dar și necesitatea respectării standardelor internaționale, în ceea ce privește tratamentul persoanelor aflate în stare privativă de libertate sau în evidența serviciului de probațiune, pe de altă parte, au determinat asumarea, la cel mai înalt nivel, a creșterii capacității instituționale, ca direcție principală de acțiune.

În încheiere, ministrul justiției i-a asigurat pe reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor și Direcției Naționale de Probațiune de tot sprijinul în misiunea asumată, susținând că activitatea acestora are un impact direct asupra capacității statului de a realiza dezvoltarea sistemului judiciar.

Citește mai mult

Principalele rezultate – Consiliul Justiție și Afaceri Interne, sesiunea justiție, 8 martie 2019

Probele electronice

Consiliul a convenit asupra poziției sale în ceea ce privește directiva privind desemnarea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe în cadrul procedurilor penale. Directiva în chestiune face parte dintr-un pachet prin care se urmărește îmbunătățirea accesului transfrontalier la probele electronice prin instituirea unui cadru juridic prin care ordinele judecătorești să poată fi adresate direct furnizorilor de servicii care își desfășoară activitatea în UE.

Consiliul a purtat dezbateri și cu privire la mandatele necesare pentru negocierea celui de al doilea protocol adițional la Convenția de la Budapesta și a unui acord între UE și SUA privind facilitarea accesului la probele electronice. Mandatele în cauză sunt esențiale pentru completarea pachetului legislativ referitor la probele electronice, în vederea asigurării unui acces rapid și eficace la probele electronice stocate în afara UE. Miniștrii au oferit orientări generale și politice pentru ghidarea lucrărilor la nivel tehnic și pentru adoptarea ulterioară a mandatelor în cursul președinției române.

"Autoritățile noastre din domeniul justiției și al aplicării legii au nevoie de un acces eficace și mai rapid la probele electronice în cadrul procedurilor penale. Ca să ne asigurăm că ne atingem obiectivele, acționăm acum pe două fronturi: în interiorul UE, prin introducerea de noi norme pentru ca ordinele să fie adresate direct furnizorilor de servicii, și în afara UE, prin purtarea de discuții cu principalii actori, în special cu SUA, în vederea unor acorduri prin care comunicarea reciprocă de probe electronice să devină mai rapidă și mai sigură."

Tudorel Toader, ministrul român al justiției

Dosare legislative care urmează să fie adoptate în săptămânile viitoare

Președinția a informat Consiliul cu privire la dosarele legislative în cazul cărora s-au obținut acorduri politice și care vor fi adoptate definitiv înainte de încheierea actualei legislaturi. Se numără printre acestea directiva privind fraudele mijloacelor de plată, altele decât numerarul, directiva privind conținutul digital și directiva privind vânzarea de bunuri.

Citește mai mult

Întrevederea domnului Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu domnul Søren Pape POULSEN, ministrul justiției din Danemarca

În marja participării la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne, sesiunea justiție, domnul Tudorel TOADER, ministrul justiției, a avut, vineri, 8 martie 2019, o întâlnire cu ministrul danez al justiției, domnul Søren Pape POULSEN.

Demnitarul danez a mulțumit pentru susținerea de către Președinția română a Consiliului UE a negocierii și încheierii rapide a unui Acord de cooperare între Danemarca și Eurojust. Acest acord este absolut necesar să fie încheiat înainte de 12 decembrie 2019, dată de la care devine aplicabil noul Regulament privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în materie de Justiție Penală (Eurojust), care va înlocui Decizia Consiliului privind Eurojust, având în vedere că Danemarca nu participă la acest regulament. Acordul va asigura cadrul pentru ca Danemarca să participe în continuare la activitățile Eurojust, și după 12 decembrie 2019.

Ministrul român al justiției a reiterat sprijinul României, în calitate de președinție a Consiliului, pentru încheierea acestui acord cât mai curând posibil.

Menționăm că, în urma unor discuții prealabile la nivel tehnic, Președinția română a obținut aprobarea de către Consiliu, în data de 12 martie 2019, a începerii negocierilor în vederea încheierii unui acord de cooperare dintre Eurojust și Danemarca.

Citește mai mult