Întâlnirea domnului Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu domnul János BÓKA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției din Republica Ungară

În contextul reuniunii formale a miniștrilor justiției și afacerilor interne din statele membre ale Uniunii Europene, care s-a desfășurat la Bruxelles în perioada 7-8 martie 2019, domnul Tudorel TOADER, ministrul justiției, a avut, în data de 8 martie, o întrevedere cu domnul János BÓKA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției din Ungaria.

Cei doi demnitari au avut un constructiv schimb de opinii despre stadiul actual al relațiilor bilaterale în domeniul justiției și perspectivele dezvoltării cooperării în plan bilateral și în cadrul Uniunii Europene, cu privire la aspecte de interes comun.

Ministrul român al justiției a propus reluarea tradiției existente anterior anului 2005, de organizare periodică, alternativ în România și Ungaria, a unor reuniuni ale juriștilor români și ungari.

Întrevederea a constituit o oportunitate de dezvoltare și consolidare a relațiilor de colaborare dintre cele două state, în domeniul justiției.

Ministrul justiției a fost însoțit de o echipă tehnică din cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Citește mai mult

Participarea ministrului justiției, Tudorel TOADER, la Conferința “Justiție penală în spațiul cibernetic”

În contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Justiției, în colaborare cu Consiliul Europei (Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice din București), a organizat Conferința „Justiție penală în spațiul cibernetic”, în perioada 26-27 februarie 2019, la București.

Lucrările au beneficiat de participarea reprezentanților și experților în criminalitatea cibernetică de la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, din cadrul instituțiilor europene, din statele Parteneriatului Estic, din statele semnatare ale Convenției de la Budapesta și din partea furnizorilor de servicii informatice.

În timp ce atacurile informatice și impactul acestora sunt în continuă creștere, aducând atingere valorilor esențiale ale societăților europene și din întreaga lume, justiția penală se confruntă cu provocări complexe.

În același timp, soluții există sau sunt în curs de elaborare. Exemple sunt pachetul legislativ e-evidence la nivelul Uniunii Europene sau negocierile celui de-al doilea Protocol Adițional la Convenția privind criminalitatea informatică, la nivelul Consiliului Europei.

Ambele organizații susțin asistența tehnică la nivel global în vederea întăririi capacității statelor de a lupta împotriva criminalității informatice.

În acest context, în discursul susținut la deschiderea lucrărilor, ministrul justiției a afirmat faptul că: “Scopul acestei conferințe este de a oferi o platformă de dialog între experții dintr-o mare diversitate de state, nu doar dintre statele membre UE, precum și experți din domeniul protecției datelor persoanelor și sectorului privat asupra modalităților în care spațiul cibernetic să devină un spațiu de libertate și siguranță, în care legea este respectată”.

Prioritățile României în cadrul Președinției Consiliului Uniunii Europene au în vedere atât avansarea procesului de negociere a pachetului legislativ e-evidence, cât și coordonarea acestuia cu negocierea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția Consiliului Europei.

 

Citește mai mult

Întrevederea ministrului justiției, Tudorel TOADER, cu doamna Gabriella BATTAINI – DRAGONI, Secretar General Adjunct al Consiliului Europei

În contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Justiției, în colaborare cu Consiliul Europei (Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice din București), organizează Conferința “Justiție penală în spațiul cibernetic”.

Cu acest prilej, în data de 26 februarie 2019, ministrul justiției, Tudorel TOADER, a avut o întrevedere cu doamna Gabriella BATTAINI – DRAGONI, Secretar General Adjunct al Consiliului Europei.

Cu această ocazie, a fost reiterată cooperarea excelentă dintre România și Consiliul Europei în domeniul criminalității informatice, cooperare care durează de mai bine de 15 ani. Secretarul General adjunct a mulțumit pentru sprijinul constant și expertiza furnizată de autoritățile competente din România în activitățile de asistență tehnică organizate de Consiliul Europei.

A fost subliniată necesitatea coordonării procesului de negociere a pachetului legislativ e-evidence în domeniul obținerii probelor electronice, care are loc la nivelul Uniunii Europene sub Președinția română a Consiliului Uniunii Europene și negocierea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția privind criminalitatea informatică. Concluzia a fost aceea că sunt necesare soluții coerente și complementare atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel global, în beneficiul tuturor statelor.

Cei doi demnitari au abordat și alte subiecte de interes pentru cooperarea dintre România și Consiliul Europei, cum ar fi: prevenirea corupției în domeniul sportului, necesitatea protecției persoanelor cu vulnerabilități, susținerea de către România pe parcursul deținerii Președinției la Consiliul UE a unor convenții ale Consiliului Europei.

Secretarul General Adjunct a mulțumit pentru cooperare și pentru organizarea evenimentului, iar ministrul justiției a reiterat disponibilitatea părții române de a identifica cele mai bune soluții pentru dezvoltarea cooperării cu Consiliul Europei și găsirea celor mai bune formule pentru transpunerea standardelor europene.

Întrevederea a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor juridice dintre cele două părți.

Citește mai mult

Photo Credit: AGERPRES / Silviu MATEI.

Reuniunea informală a miniștrilor de justiție din statele membre ale Uniunii Europene

În perioada 7 – 8 februarie 2019, sub Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, au avut loc la București, Palatul Parlamentului, lucrările reuniunii informale a miniștrilor de justiție și afaceri interne (JAI).

În data de 8 februarie 2019, s-a desfășurat reuniunea informală a miniștrilor de justiție din statele membre ale Uniunii Europene, prezidată de către ministrul român al justiției, domnul Tudorel TOADER.

MODALITĂȚI DE DEZVOLTARE A COOPERĂRII JUDICIARE ÎN MATERIE CIVILĂ ȘI COMERCIALĂ

În timpul primei sesiuni de lucru, au fost abordate aspecte referitoare la modalitățile de dezvoltare în continuare a cooperării judiciare în materie civilă și comercială.

Dezbaterile au marcat, printre altele, faptul că în 2019 are loc cea de-a douăzecea aniversare a intrării în vigoare a Tratatului de la Amsterdam și a adoptării Programului de la Tampere. Este dezirabilă și pentru viitor menținerea principiilor esențiale aplicabile cooperării judiciare în materie civilă și comercială: plasarea cetățeanului în centrul politicilor UE din domeniul justiției; facilitarea accesului la justiție; respectarea valorilor comune, a drepturilor și libertăților fundamentale și a statului de drept; respectarea tradițiilor juridice și a sistemelor de drept diferite ale statelor membre; consolidarea încrederii reciproce în sistemele de justiție din statele membre.

Principalul obiectiv al acestei sesiuni de lucru a constat în demararea unui proces de reflecție cu privire la viitorul cooperării judiciare în materie civilă și comercială dincolo de alegerile pentru Parlamentul European din mai 2019 și de finalizarea mandatului actualei Comisii Europene în octombrie 2019. Au fost supuse evaluării miniștrilor participanți două modalități de abordare a problematicii: (a) – analiza reglementărilor deja existente, dar care ar putea fi îmbunătățite; (b) – explorarea unor noi domenii în cadrul cărora s-ar putea legifera la nivelul UE.

Participanții au concluzionat că, având în vedere complexitatea legislației deja existente, în perioada următoare accentul ar trebui pus pe îmbunătățirea implementării și consolidarea legislației respective. Au fost făcute și o serie de sugestii pentru reglementarea de noi arii, fie plecând de la legislația existentă, fie cu privire la domenii de actualitate legate, de exemplu, de digitalizare. În acest context, ministrul român al justiției, domnul Tudorel TOADER, a subliniat că „viitorul politicilor Uniunii Europene trebuie să aibă în centrul lor cetățeanul”.

VIITORUL COOPERĂRII JUDICIARE ÎN MATERIE PENALĂ ÎN CADRUL SPAȚIULUI JUDICIAR COMUN AL UNIUNII EUROPENE

Cea de-a doua sesiune de lucru a fost dedicată viitorului cooperării judiciare în materie penală în cadrul spațiului judiciar comun al Uniunii Europene.

În prezent, UE dispune de un cadru juridic solid și cuprinzător în domeniul cooperării judiciare în materie penală, bazat pe valori comune privind statul de drept și drepturile fundamentale, instrumentele juridice de punere în aplicare a principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești reprezentând nucleul acestui cadru legislativ.

Cu toate acestea, în această etapă se impune lansarea unui proces de reflecție privind posibile noi direcții de acțiune pentru îmbunătățirea și eficientizarea cooperării judiciare în materie penală între statele membre, bazată pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor.

În acest sens, sesiunea de lucru a prilejuit discuții informale privind deficiențele existente în instrumentele de recunoaștere reciprocă, identificarea lacunelor în cadrul juridic actual, acțiunea necesară în temeiul jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), digitalizarea. În vederea atingerii obiectivului sus-menționat, miniștrii participanți au reținut că se impune o analiză a cadrului existent și identificarea domeniilor în care ar mai fi necesară legiferarea, precum transferul procedurilor penale.

Pe de altă parte, în perioada următoare, accentul ar trebui să se pună pe îmbunătățirea aplicării instrumentelor de recunoaștere reciprocă, atât prin intensificarea eforturilor privind formarea judecătorilor și a procurorilor, cât și prin introducerea noilor tehnologii în procedurile de cooperare judiciară în materie penală. Cu privire la această tematică, domnul Tudorel TOADER a susținut următoarele „În ultimii 20 de ani care au trecut de la Consiliul European de la Tampere, instrumente juridice precum mandatul european de arestare s-au dovedit o poveste de succes, în timp ce altele sunt mai puțin folosite. De asemenea, între timp au apărut noi provocări. În continuare, la nivelul UE ne vom concentra pe îmbunătățirea aplicării instrumentelor existente, prin formare judiciară și introducerea digitalizării în procedurile de cooperare judiciară. Eurojust și Rețeaua Judiciară Europeană au un rol important de jucat în facilitarea cooperării judiciare în materie penală. În același timp, pot fi avute în vedere noi măsuri legislative, precum în domeniul transferului procedurilor penale”.

OBȚINEREA PROBELOR ELECTRONICE ÎN MATERIE PENALĂ

Programul reuniunii informale a fost completat cu un dejun de lucru privind obținerea probelor electronice în materie penală.

Discuțiile s-au concentrat pe modalitatea în care poate fi asigurată justiția penală în spațiul cibernetic, prin obținerea mai eficientă a probelor electronice, respectând în același timp cerințele statului de drept și drepturile omului.

Președinția a oferit miniștrilor justiției ocazia unui schimb de opinii vizând necesitatea de dialog și creșterea gradului de conștientizare cu privire la o mai bună înțelegere la nivel național (inclusiv în sectorul privat și în cadrul societății civile) a argumentelor care stau la baza soluțiilor propuse, și anume protejarea efectivă a cetățenilor și, în același timp, a drepturilor lor. Miniștrii au fost de acord că soluțiile propuse sunt menite să asigure că autoritățile competente pot obține probele electronice în context transfrontalier. Majoritatea miniștrilor au salutat propunerile legislative privind probele electronice.

Acestea au nevoie să fie completate în viitor de alte instrumente internaționale, având în vedere că problemele întâmpinate în practică în procesul de obținere a probelor electronice nu pot fi soluționate doar la nivelul Uniunii Europene. Comisia Europeană a prezentat elementele principale ale celor două recomandări - pentru mandatele de negociere a unui acord UE-SUA și, respectiv, pentru participarea la negocierile celui de-al doilea Protocol Adițional la Convenția de la Budapesta privind criminalitatea informatică - publicate de Comisie la 5 februarie 2019. Ministrul român al justiției a salutat aceste evoluții și a anunțat că Președinția va propune un calendar pentru negocierea celor două mandate, oferind în același timp Statelor Membre oportunitatea unei dezbateri asupra acestor documente.

Citește mai mult

Întâlnirea domnului Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu domnul, Łukasz PIEBIAK, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Justiției din Polonia

În contextul reuniunii informale a miniștrilor justiției și afacerilor interne din statele membre ale Uniunii Europene, care s-a desfășurat la București în perioada 7-8 februarie 2019, domnul Tudorel TOADER, ministrul justiției, a avut, în data de 8 februarie, o întrevedere cu domnul Łukasz PIEBIAK, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Justiției din Polonia, însoțit de o delegație la nivel tehnic.

În cadrul întâlnirii cei doi demnitari au avut un schimb de opinii cu privire la desfășurarea reuniunii informale a miniștrilor justiției. Dl. subsecretar de stat Łukasz PIEBIAK a lăudat eforturile organizatorice ale românilor în exercitarea de către România a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene și a apreciat subiectele interesante de discuție alese pentru reuniunea miniștrilor justiției la care a participat. Totodată oficialul polonez și-a exprimat disponibilitatea colaborării cu ministrul justiției pentru o bună cooperare în atingerea obiectivelor Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Ministrul justiției a fost însoțit de o echipă tehnică din cadrul Ministerului Justiției și Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Întrevederea a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor juridice dintre cele două părți.

 

Citește mai mult