Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafețe aflate în administrarea Ministerului Justiției și a instanțelor judecătorești

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafețe aflate în administrarea Ministerului Justiției și a instanțelor judecătorești”.
Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.

Nota de fundamentare | HG | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 | Anexa 4

Citește mai mult

Proiectul de ordin pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de modificare | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris până la data de 26.07.2018, pe adresa Ministerului Justiției, str.Apolodor, nr.17, sector 5, bucurești, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.

 

Citește mai mult

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor și expunerea de motive.

Proiect de legeExpunere de motive

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195  sau la adresa de e-mail dean@just.ro până la data de  18.07.2018, inclusiv.

Citește mai mult

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Ministerului Justiţiei, în vederea finanțării participării României, prin Ministerul Justiției, într-un proiect de asistență tehnică privind conformitatea legislației naționale cu prevederile Convenției OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale.

 Proiect de Hotarare | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, până la data de 13 iulie 2018, în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau la adresa de e-mail: sna@just.ro

Citește mai mult

Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2792/C/2017, însoţit de Referatul de aprobare.

  1. Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2792/C/2017;
  2. Referatul de aprobare a proiectului de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2792/C/2017.

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris la adresa Ministerului Justiţiei - str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, Bucureşti  - sau la adresa de e-mail dsc@just.ro.

Citește mai mult