Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!”

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” și a Planului de acțiune în perioada 2021-2025 pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!”

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” și a Planului de acțiune în perioada 2021-2025 pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” , însoțit de anexele sale.

 

Proiect Hotărâre |Notă de fundamentare| Anexa 1 și Anexa 2

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 22 aprilie 2021, la adresa Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Bulevardul Regina Elisabeta, Nr. 3, Sector 3, București, pe fax, la nr. 0372 271 435 sau la adresa de e-mail anabi@just.ro.

Citește mai mult

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale împotriva Criminalităţii Organizate 2021-2024

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale împotriva Criminalităţii Organizate 2021-2024, însoțit de anexele sale.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Strategia Naţională împotriva Criminalităţii Organizate 2021-2024

Reamintim că proiectul strategiei sus menţionate a fost supus consultării publice în perioada 21 decembrie 2020 - 19 ianuarie 2021. Textul strategiei a fost modificat prin preluarea unora dintre propunerile primite.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 9 aprilie 2021, la adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1061 sau la adresa de e-mail dpc@just.ro

Citește mai mult

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului de Detenție Craiova din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului de Detenție Craiova din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa 1 și 2

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail dean@just.ro.

Citește mai mult