Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2020 – 2024

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2020 - 2024.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1160 sau la adresele de e-mail dpc@just.ro şi secretariat-tehnic@anp.gov.ro.

Citește mai mult

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa nr. 1 | Anexa nr. 2 | Anexa nr. 3

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro

Citește mai mult

Proiectul de lege de ratificare a Acordului-cadru de Împrumut dintre Romania si BDCE – Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare in Romania

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de lege de ratificare a Acordului-cadru de Împrumut dintre Romania si BDCE  - Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare in Romania.

Proiect lege | Expunere de motive

Citește mai mult

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind stabilirea condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței

„În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind stabilirea condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței

Ordin | Referat de aprobare | Anexa 1 | Anexa 2| Anexa 3| Anexa 4| Anexa 5| Anexa 6| Anexa 7| Anexa 8| Anexa 9| Anexa 10 | Anexa 11 | Anunț dezbatere publică

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Citește mai mult