Proiectul de Lege privind registrul comerțului, elaborat de Oficiul Național al Registrului Comerțului

În temeiul articolului 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind registrul comerțului, elaborat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

 Proiect de Lege | Expunere de motive

Observațiile și propunerile privind proiectul menționat pot fi transmise, în scris, pe adresa Oficiului Național al Registrului Comerțului, Bulevardul Unirii nr.74, bl. J3b, Sector 3, București, sau pe fax, la numărul 021 316 08 03, ori la următoarele adrese de e-mail: valentina.burdescu@onrc.ro, cerasela.branescu@onrc.ro, juridic@onrc.ro.

Citește mai mult

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/2013

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/2013, însoțit de Referatul de aprobare.

Proiect de Ordin| Referat de aprobare | Anexa 19 A | Anexa 39

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris la adresa Ministerului Justiţiei - str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București  - sau la adresa de e-mail dsc@just.ro.”.

Citește mai mult

Proiect de ordin privind condiţiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum și pentru modificarea unor prevederi în domeniul salarizării funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din Ministerul Justiției

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de Ordin privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și pentru modificarea unor prevederi în domeniul salarizării funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din Ministerul Justiției.

Proiect de Ordin| Referat de aprobare | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 | Anexa 4 | Anexa 5

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Citește mai mult

Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, însoțit de Expunerea de Motive.

Proiect Lege | Expunere de motive

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Citește mai mult

Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a ministerului justiției nr.120/C/2011 cu completările și modificările ulterioare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de ordin  pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a ministerului justiției nr.120/C/2011 cu completările și modificările ulterioare

Proiect Ordin

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 02.05.2019, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro

Citește mai mult