Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a doua ediții a Forumului România – Republica Moldova în domeniul justiției

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului  privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a doua ediții a Forumului România – Republica Moldova în domeniul justiției.

Proiect de Hotărâre Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.

Citește mai mult

Proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind  Consiliul Consultativ al Direcției Naționale de Probațiune.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind  Consiliul Consultativ al Direcției Naționale de Probațiune.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Direcției Naționale de Probațiune, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, sau la adresa de e-mail: dp@just.ro sau prin fax la: 0372007699.

Citește mai mult

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punct de vedere al condiţiilor de detenţie

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punct de vedere al condiţiilor de detenţie, însoțit de Anexă și Referatul de aprobare.

 Proiect de Ordin | Anexa |Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro

Citește mai mult

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului pentru reutilizarea bunurilor imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului  privind aprobarea Regulamentului pentru reutilizarea bunurilor imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului.

 Proiect de Hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 0372.041.195 și 0372.271.435  sau la adresele de e-mail dean@just.ro și anabi@just.ro.

Citește mai mult

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei de aprovizionare și reparații

În temeiul dispozțiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei de aprovizionare și reparații, însoțit de referatul de aprobare

Proiect de OrdinReferat de aprobare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro

Citește mai mult