Proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind Metodologia de organizare și desfășurare a controlului și evaluării activității sistemului de probatiune.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind Metodologia de organizare și desfășurare a controlului și evaluării activității sistemului de probatiune.

Proiect de Ordin Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Direcției Naționale de Probațiune, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, sau la adresa de e-mail: dp@just.ro.

Citește mai mult

Proiectului de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției și Institutul Național de Criminologie

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției și Institutul Național de Criminologie.

Proiect de ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, prin fax, la nr. 037 204 1175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la afișare.

 

Citește mai mult

Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul legii pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017.

Proiect de lege | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, prin fax, la nr. 037 204 1079 sau la adresa de e-mail: dreptinternational@just.ro, în termen de 10 zile de la afișare.

Citește mai mult

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Proiect de Lege | Expunere de motive | Anunț dezbatere publică

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, sau la adresa de e-mail: dean@just.ro

Citește mai mult

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Justiției

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Justiției.

Proiect de Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.

Citește mai mult