Anunț privind organizarea examenului de promovare în funcție a consilierilor de probațiune, sesiunea decembrie 2017 – martie 2018 – 28 decembrie 2017

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind definitivarea în funcție și promovarea în grade profesionale a personalului de probațiune aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2570/C/2010, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Națională de Probațiune organizează examenul de promovare în grade profesionale a consilierilor de probațiune definitivi.

Anunt examen promovare | Tematica | Cerere de inscriere | Regulament | Ordin 3680 _ 2012 | Lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la examen

Citește mai mult

Anunț privind organizarea examenului de definitivare în funcție a consilierilor de probațiune, sesiunea decembrie 2017 – martie 2018 – 28 decembrie 2017

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind definitivarea în funcție și promovarea în grade profesionale a personalului de probațiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2570/C/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, Direcția Națională de Probațiune organizează examenul de definitivare în funcție a consilierilor de probațiune debutanți.

Anunt examen definitivare | Tematica si bibliografia | Cerere de inscriere | Regulament | Ordin 3680 _ 2012 | Lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la examen

Citește mai mult

Anunț privind examenul de promovare a funcţionarilor publici din Ministerul Justiției în grad profesional imediat superior celui deţinut

Ministerul Justiţiei organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul propriu proba scrisă - în data de 15 iunie 2017

Anunt | Model adeverinta | Formular inscriere | Rezultatele verificarii dosarelor | Rezultatele probei scrise | Rezultatele probei interviului | Rezultate finale

Citește mai mult