Anunț privind examenul de promovare a funcţionarilor publici din Ministerul Justiției în grad profesional imediat superior celui deţinut

Ministerul Justiţiei organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul propriu proba scrisă - în data de 15 iunie 2017

Anunt | Model adeverinta | Formular inscriere | Rezultatele verificarii dosarelor | Rezultatele probei scrise | Rezultatele probei interviului | Rezultate finale

Citește mai mult

Anunț privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Justiției

Ministerul Justiţiei organizează examen de promovare în treaptă a personalului contractual din aparatul propriu, în data de 19 decembrie 2016, pentru postul de muncitor calificat treapta  III – Direcţia investiţii.

Anunt | Rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la examenul de promovare a personalului contractual Rezultatele probei practice | Rezultatele probei interviu | Rezultatele finale

Citește mai mult