Print

Ministerul Justiţiei propune un cadru legislativ modern şi clar pentru veniturile obţinute în sistemul penitenciar

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care, odată intrat în vigoare, ar clarifica şi simplifica gestionarea surselor de venit din unităţile penitenciare şi, implicit, ar îmbunătăţi mediul de detenţie atât pentru persoanele private de libertate cât şi pentru angajaţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care îşi desfăşoară activitatea în legătură directă cu deţinuţii, obiective asumate în mandatul domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiţiei.

Proiectul aduce soluţii suplimentare de stimulare a reeducării în mediul penitenciar prin încurajarea activităţilor ce ar aduce venituri licite persoanelor private de libertate chiar din timpul detenţiei. Astfel, va fi încurajată o reinserţie mai bună la finalul perioadei de executare a pedepselor, scopul urmărit fiind reducerea recidivelor.

Penitenciarele, centrele educative şi centrele de detenţie pot realiza venituri proprii din prestări servicii cu persoanele private de libertate în interiorul sau exteriorul locului de deţinere precum serviciile de spălătorie, auto, preparare hrană pentru arestații preventiv aflați în arestul poliției, precum şi pentru persoanele private de libertate din alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare.

Noile măsuri legislative vin să stabilească un cadru de reglementare modern şi pentru veniturile obținute din valorificări de bunuri scoase din funcțiune, deșeuri, refacturarea utilităților pentru spațiile închiriate, subvenții pentru agricultură, garanții de participare, garanții de bună execuție, organizarea şi funcţionarea punctelor de desfacere ale popotelor şi bucătăriilor de unitate.

De asemenea, proiectul de lege stabileşte şi cadrul în care vor putea fi obţinute venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie, precum produse vegetale, produse animaliere, preparate din carne/lapte, produse de panificație și patiserie, mic mobilier, articole tâmplărie, precum si produsele de artă şi artizanat confecţionate de persoanele private de libertate în cadrul atelierelor ocupaţionale.

Veniturile obţinute în unităţile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor din munca persoanelor private de libertate sunt venituri neimpozabile din punct de vedere al impozitului pe profit și al taxei pe valoarea adăugată.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro. Proiectul de lege integral şi expunerea de motive se află pe site-ul Ministerului Justiţiei la link-ul:

http://www.just.ro/proiect-de-lege-privind-finantarea-activitatii-administratiei-nationale-a-penitenciarelor-si-a-unitatilor-subordonate-insotit-de-expunerea-de-motive/

BIROUL DE PRESĂ AL MINISTERULUI JUSTIŢIEI