Print

Comunicat de presă cu privire la lucrările Seminarului European cu tema „Cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene în scopul soluționării cauzelor civile privind deplasarea sau reținerea ilicită de copii”

În perioada 13-14 martie a.c. Ministerul Justiției a organizat, la București, lucrările Seminarului European cu tema „Cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene în scopul soluționării cauzelor civile privind deplasarea sau reținerea ilicită de copii”.

Evenimentul a fost finanțat în cadrul în cadrul Programului Comisiei Europene „Justiție 2015”, fiind derulat în parteneriat cu Ministerele de Justiție din Letonia și Ungaria, Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională din Germania și Academia Judiciară din Croația.

Proiectul a pornit de la o realitate comună în întreg spațiul comunitar: în contextul mobilităţii sporite a cetăţenilor în cadrul Uniunii Europene, situaţiile în care membrii unei familii nu sunt de aceeaşi cetățenie ori nu locuiesc în acelaşi stat membru nu mai reprezintă un caz excepţional.

La acest seminar au participat peste 200 de practicieni români și străini, judecători, reprezentanți ai autorităților centrale, avocați precum și alți specialiști cum ar fi executorii judecătorești ori mediatori, cu atribuții în aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2201/2003 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părintești (Regulamentul Bruxelles II Bis) și Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii. Au participat, de asemenea, cadre universitare din cadrul Facultăților de drept ale Universității București și Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Lucrările au început în plen, cu sesiuni de prelegeri având ca teme: comunicarea directă între judecătorii europeni, cooperarea între autoritățile centrale, violența domestică și rolul serviciilor sociale, interacțiunea dintre dreptul civil și cele penal și revizuirea Regulamentului Bruxelles II bis.

Cele 6 ateliere de lucru care au urmat sesiunilor de prelegeri au avut ca obiectiv realizarea unui schimb de experiență și informații între autorități și practicieni în ceea ce privește audierea minorului, rolul medierii, schimbarea licită a domiciliului minorului și menținerea contactului cu celălalt părinte, procedurile paralele privind exercitarea autorității părintești,  înapoierea minorului și exercitarea dreptului de vizită, executarea silită a hotărârilor judecătorești privind înapoierea minorilor, criteriile de determinare a reședinței obișnuite a minorului.

Raportul final al seminarului va fi structurat sub forma unui manual care va cuprinde dezbaterile din cadrul seminarului şi informații practice cu privire la subiectele dezbătute în cadrul atelierelor de lucru, scurte prezentări ale experților etc. Manualul va fi imprimat şi diseminat la nivel european către judecători, avocați, executori judecătorești, mediatori din toate Statele Membre ale UE.

Această publicație a fost elaborată cu sprijinul financiar al Programului “JUSTIŢIE” 2015 al Comisiei Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea unică a autorilor și nu reflectă opiniile Comisiei Europene.