Print

Comunicat de presă

La data de 26 Februarie 2019, Patriarhia Română a notificat Ministerului Justiției intenția de a oferi gratuit fiecărei instanțe de judecată din România (în funcție de numărul sălilor de judecată) exemplare din Biblia – ediția omagială 100 de ani de la Marea Unire, necesare pentru buna desfășurare a actului de justiție.

Dată fiind importanța pe care practica depunerii jurământului o are în materie procedurală (civilă și penală), ținând cont de reglementarea legală în codurile de procedură a existenței în sălile de judecată a Bibliei (Sfintei Scripturi) și având în vedere faptul că anumite exemplare ale Bibliei care se găsesc, în prezent, în sălile de judecată ale instanțelor sunt deteriorate (întrebuințarea acestora făcându-se cu dificultate), Ministerul Justiției a sprijinit demersul Patriarhiei Române, notificând instanțele de judecată. Exemplarele vor fi transmise în perioada următoare către fiecare instanță de judecată (pentru fiecare sală de judecată), cu proces verbal de predare - primire, prin intermediul Serviciului distribuție al Tipografiei Cărților Bisericești a Patriarhiei Române.