Print

Comunicat de presă

În Ședința de Guvern, din data de 03 aprilie 2019, a fost aprobat proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul are ca scop transpunerea Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului.

Totodată, propune înființarea unor structuri pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor în cadrul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, la nivel de compartiment cu cel puțin 3 salariați: asistent social, psiholog, consilier juridic, conform art. 8 și art. 9 din directivă.

Aceste structuri vor avea ca principale atribuții oferirea de servicii de informare, consiliere cu privire la riscurile de victimizare secundară sau repetată sau de intimidare și răzbunare, consiliere privind aspectele financiare și practice subsecvente infracțiunii, servicii de inserție/reinserție socială, sprijin emoțional și în unele cazuri psihologic în scopul reintegrării sociale, informații și consiliere cu privire la rolul victimei în cadrul procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru participarea la proces, precum și îndrumarea victimei către serviciile medicale, servicii de ocupare, de educație  atunci când este cazul. Accesul la aceste servicii nu este unul automat, ci se face în funcție de necesitățile concrete ale fiecărei victime în parte, în urma evaluării realizate de serviciile specializate.

De asemenea, proiectul prevede și definirea unor noțiuni terminologice (conform  art. 2 din Directivă); instituirea principiilor care stau la baza asigurării protecției victimelor infracțiunilor; domeniul de aplicare pentru serviciile de sprijin pentru victimele infracțiunilor în sensul că acestea se acordă victimelor infracțiunilor săvârșite pe teritoriul României sau dacă infracțiunile au fost săvârșite în afara teritoriului României și victima este cetățean român sau străin care locuiește legal în România; crearea, prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, a unui registru special privind victimele infracțiunilor referite serviciilor de specialitate; crearea unei proceduri  de evaluare individuală a victimelor în scopul identificării nevoilor de protecție specifice, inclusiv a măsurilor speciale din cursul procedurilor penale; completarea informațiilor pe care le primesc victimele infracțiunilor la primul contact cu autoritățile judiciare; modificarea prevederilor art.14 referitor la asistența juridică gratuită în vederea asigurării coroborării cu prevederile noului Cod penal; completarea art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator cu condiția ca autorul să fi recunoscut faptele imputate atunci când se recurge la serviciile de mediere în cauzele penale și completarea art. 53 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal cu dreptul victimei de a fi informată și atunci când, odată cu acordarea liberării condiționate, s-a impus condamnatului și obligația să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia.