Print

Comunicat de presă cu privire la întâlnirea dintre experții ANABI și reprezentaţii Departamentului de Justiţie ai SUA

La data de 30 ianuarie 2020, a avut loc o întâlnire de lucru între experții Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) şi reprezentaţii Departamentului de Justiţie ai SUA, domnul Scott KERIN – reprezentant al Programului Internațional dedicat Proprietății Intelectuale și Criminalității Informatice (ICHIP) şi doamna Jessica H. KIM – Consilier Juridic Regional pentru Europa de Est.

În cadrul întâlnirii, au fost discutate aspecte privind cooperarea bilaterală în domeniul recuperării produselor infracțiunii. Menţionăm faptul că atât Statele Unite ale Americii, cât şi România fac parte din Grupul de coordonare al reţelei CARIN[*], ţara noastră deţinând Preşedinţia reţelei pe parcursul anului trecut. Totodată, au fost agreate acţiuni de cooperare comune, inclusiv prin transferul de expertiză și bune practici în domeniu. Principalele teme ce urmează a fi aprofundate sunt cele privind eficienţa măsurilor asiguratorii cu accent pe pregătirea acestora (pre-seizure planning), evaluarea şi valorificarea bunurilor atipice (stocuri de marfă, acțiuni, titluri de valoare etc.), depistarea şi indisponibilizarea monedelor virtuale, precum și mecanismele de cooperare internațională, în special în cazul de transferuri de active aflate în jurisdicţii off-shore.

Întâlnirile la nivel de experţi au fost agreate, la sfârşitul anului 2019, în cadrul întrevederii avute de domnul Cătălin Predoiu, Ministrul Justiției, şi Excelența Sa domnul Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București.

La crearea şi operaţionalizarea ANABI, Ministerul Justiţiei a beneficiat de sprijinul şi asistenţa tehnică oferite de Statele Unite ale Americii, prin intermediul Departamentului de Justiţie şi U.S. Marshals Service.

ANABI

[*] Rețeaua Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor Camden