Print

Comunicat de presă al Ministerului Justiției cu privire la adoptarea în ședința de Guvern din data de 4 februarie 2020 a O.U.G. de modificare și completare a Legii nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare

Ministerul Justiției a propus, iar Guvernul României a aprobat, în cadrul ședinței din data de 4 februarie 2020, proiectul de O.U.G. de modificare și completare a Legii nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare.

Proiectul a stabilit, în acord cu decizia Curții Constituționale nr. 90/2019, regulile detaliate privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante aferente funcțiilor de execuție și conducere de polițist de penitenciare, precum și instituirea expresă, la nivel de lege, a indicatorilor de evaluare pentru polițiștii de penitenciare și a modului de echivalare a gradelor profesionale cu gradele militare.

Reglementarea era necesară având în vedere obligația de a implementa, de urgență, decizia Curții Constituționale, dar și a faptului că toate concursurile din sistemul administrației penitenciare au fost suspendate în urma acestei decizii ducând la deficiențe în activitatea acesteia.