Print

Comunicat de presă cu privire la teleconferințele ministrului Justiției cu Președintele CSM, Procurorul general și președinții Curților de apel

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a avut astăzi, 1 aprilie a.c., teleconferințe cu președinți ai Curților de Apel, Președintele CSM și Procurorul General al României.

În cadrul întâlnirilor, a fost evaluată situația instanțelor și parchetelor în contextul aplicării Decretului privind declararea stării de urgență.

De asemenea, au fost abordate și alte probleme specifice legate de activitatea curentă a sistemului de justiție și au fost identificate soluții pentru buna funcționare a acestor instituții.

Ministrul Justiției a informat interlocutorii despre expedierea unei prime tranșe  din materialele necesare protecției magistraților, grefierilor și avocaților care intră în sălile de ședințe: măști, mănuși, combinezoane, botoși. În total, au fost expediate 3.000 de combinezoane, 3.000 de măști de protecție, 6.600 de perechi de mănuși și 6.600 de botoși.

Separat de aceste materiale, asigurate din bugetul Ministerului Justiției, au fost făcute și alocări bugetare către Curțile de Apel pentru achiziții directe de către acestea a materialelor de protecție și igienă în raport de necesitățile fiecărei instanțe.

Reamintim că, în cursul lunii martie, Ministerul Justiției a centralizat și solicitările de fonduri ale Curților de Apel, Tribunalelor și Judecătoriilor pentru cumpărarea materialelor necesare în vederea dezinfecției sediilor. Au fost asigurate și virate sumele necesare, conform solicitărilor, o primă tranșă în valoare de peste 480 mii lei și a fost alocată o a doua tranșă în valoare de 3,5 milioane de lei.

În contextul discuțiilor, ministrul Justiției a precizat că Ministerul de resort își va menține poziția argumentată constituțional și prin convențiile internaționale la care România este parte de a aviza negativ orice inițiativă legislativă care aduce atingere statutului magistratului și independenței Justiției.

Ministrul Justiției i-a asigurat pe toți cei prezenți că va rămâne într-un permanent contact cu magistrații, prin CSM, Procurorul General și șefii de instanțe și parchete, fiind deschis la identificarea și rezolvarea promptă a oricărei probleme ridicate de aceștia care intră în competența legală a Ministerului Justiției.