Print

Comunicat de presă în urma celei de-a doua zi a întâlnirii dintre Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, și membrii misiunii de evaluare din cadrul MCV

În continuarea misiunii de evaluare din cadrul MCV, Cătălin Predoiu, Ministrul Justiției, a avut o nouă întâlnire miercuri, 12 februarie 2020, cu delegația Comisiei Europene.

Temele de discuție din a doua zi de reuniune s-au axat asupra liniilor de acțiune și calendarului privind modificarea legilor justiției și punerea în acord a codurilor penale cu deciziile Curții Constituționale.

Cătălin Predoiu a subliniat atenția pe care premierul o acordă problemelor legate de justiție și a explicat viziunea sa, care include, pentru următoarea perioadă, elaborarea unor proiecte de acte normative de către un grup de lucru interinstituțional, constituit la nivelul Ministerului Justiției, cu o consultare amplă a asociațiilor de magistrați, a societății civile și a tuturor părților interesate. De asemenea, Cătălin Predoiu a subliniat că, în viziunea sa, acțiunile ministerului trebuie să pună accent pe durabilitatea proiectului și nu pe graba de a lua decizii, intenție apreciată pozitiv de către partenerii de dialog.

Alte aspecte care au constituit obiectul discuțiilor s-au referit la executarea hotărârilor judecătorești în cauzele în al căror debitor este statul și aspecte de management judiciar strategic. Ministrul Justiției a prezentat progresele înregistrate și soluțiile preconizate pentru accelerarea și eficientizarea implementării acestora.

În finalul reuniunii, Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a exprimat întreaga deschidere pentru continuarea și consolidarea dialogului cu reprezentanții Comisiei Europene.